ΠΛΗ ΕΑΠ - Πληροφορική

Μαθήματα - Εργασίες - Εξετάσεις

Στο πρώτο έτος σπουδών σας μπορείτε να επιλέξετε από μία (1) έως τέσσερις (4) ΘΕ. Εάν επιλέξετε μόνο μία, αυτή πρέπει να είναι η ΠΛΗΠΡ. Υποχρεωτικά, η δεύτερη που μπορείτε να επιλέξετε είναι η ΠΛΗ10. Έπειτα, ακολουθούν με σειρά η ΠΛΗ12 και ΠΛΗ11.

Η ΕΘΕ «Προγραμματισμός» (6ECTS) στοχεύει στο να δώσει στους φοιτητές μια λεπτομερή και πρακτική γνώση σε βασικές έννοιες προγραμματισμού και λογισμικού. Συγκεκριμένα, στοχεύει στην εισαγωγή εννοιών, όπως οι μεταβλητές, η ροή ελέγχου, οι σύνθετες δομές δεδομένων και η μόνιμη αποθήκευση δεδομένων.

Στο arnos.gr σας παρέχουμε μαθήματα (βίντεο), εργασίες και υποστήριξη. Κάντε την επιλογή σας:

Εργασία

ΠΛΗΠΡΟ

Επίλυση μίας εργασίας
Video Επεξήγησης
Διάρκεια πρόσβασης έως την παράδοση

Ετήσιο Πακέτο

ΠΛΗΠΡΟ

Διδασκαλία σε videos
Σημειώσεις - Τυπολόγια
Υποστήριξη Εργασιών
Επίλυση Αποριών
Προτεινόμενα Θέματα
180 €
79€
Διάρκεια πρόσβασης έως 27/07

Online Τμήμα

ΠΛΗΠΡΟ

Live Μαθήματα
Έμπειροι καθηγητές
Σημειώσεις
Επίλυση Αποριών
40€/μήνα
Διάρκεια πρόσβασης 1 μήνα

Η ΠΛΗ10 (18 ECTS) παρέχει θεμελιώδεις γνώσεις για την Επιστήμη της Πληροφορικής και τη διαχείριση πληροφοριών. Οι φοιτητές αποκτούν βασικές γνώσεις για τους αλγορίθμους την επίλυση προβλημάτων, τις τεχνικές, τα εργαλεία και τις γλώσσες δομημένου προγραμματισμού, καθώς και αρχές ανάπτυξης προγραμμάτων.

Στο arnos.gr σας παρέχουμε μαθήματα (βίντεο), εργασίες και υποστήριξη. Κάντε την επιλογή σας:

Εργασία

ΠΛΗ10

Επίλυση μίας εργασίας
Video Επεξήγησης
Διάρκεια πρόσβασης έως την παράδοση

Ετήσιο Πακέτο

ΠΛΗ10

Διδασκαλία σε videos
Σημειώσεις - Τυπολόγια
Υποστήριξη Εργασιών
Επίλυση Αποριών
Προτεινόμενα Θέματα
180 €
79€
Διάρκεια πρόσβασης έως 27/07

Online Τμήμα

ΠΛΗ10

Live Μαθήματα
Έμπειροι καθηγητές
Σημειώσεις
Επίλυση Αποριών
60€/μήνα
Διάρκεια πρόσβασης 1 μήνα

Η ΠΛΗ11 (18 ECTS) στοχεύει στο να εισαγάγει τους φοιτητές στην Πληροφορική ως μια πρακτική επιστήμη της μηχανικής. Οι φοιτητές εκπαιδεύονται στις θεμελιώδεις αρχές και έννοιες της Τεχνολογίας Λογισμικού, πριν ασχοληθούν με πιο εξειδικευμένα θέματα και πεδία εφαρμογής αυτής της μεθοδολογίας. Δύο σημαντικές και διαδεδομένες εφαρμογές της Πληροφορικής είναι τα Λειτουργικά Συστήματα και οι Βάσεις Δεδομένων.

Στο arnos.gr σας παρέχουμε μαθήματα (βίντεο), εργασίες και υποστήριξη. Κάντε την επιλογή σας:

Εργασία

ΠΛΗ11

Επίλυση μίας εργασίας
Video Επεξήγησης
Διάρκεια πρόσβασης έως την παράδοση

Ετήσιο Πακέτο

ΠΛΗ11

Διδασκαλία σε videos
Σημειώσεις - Τυπολόγια
Υποστήριξη Εργασιών
Επίλυση Αποριών
Προτεινόμενα Θέματα
180 €
79€
Διάρκεια πρόσβασης έως 27/07

Online Τμήμα

ΠΛΗ11

Live Μαθήματα
Έμπειροι καθηγητές
Σημειώσεις
Επίλυση Αποριών
60€/μήνα
Διάρκεια πρόσβασης 1 μήνα

Η ΠΛ12 (18 ECTS) έχει ως στόχο να εξοπλίσει τους φοιτητές με την ικανότητα να κατανοούν, ερμηνεύουν και λύνουν προβλήματα στη Φυσική, τη Χημεία, τη Βιολογία και άλλες επιστήμες. Αυτή η μαθηματική κατάρτιση είναι σημαντική για δύο λόγους: πρώτον, καθιστά τα Μαθηματικά κοινή γλώσσα για τις επιστήμες, και δεύτερον, ετοιμάζει τους φοιτητές να εφαρμόσουν αποτελεσματικά τεχνικές της Πληροφορικής σε πρακτικά προβλήματα, όπως αυτά που παρουσιάζονται στην ίδια τη Θεματική Ενότητα.

Στο arnos.gr σας παρέχουμε μαθήματα (βίντεο), εργασίες και υποστήριξη. Κάντε την επιλογή σας:

Εργασία

ΠΛΗ12

Επίλυση μίας εργασίας
Video Επεξήγησης
Διάρκεια πρόσβασης έως την παράδοση

Ετήσιο Πακέτο

ΠΛΗ12

Διδασκαλία σε videos
Σημειώσεις - Τυπολόγια
Υποστήριξη Εργασιών
Επίλυση Αποριών
Προτεινόμενα Θέματα
180 €
79€
Διάρκεια πρόσβασης έως 27/07

Online Τμήμα

ΠΛΗ12

Live Μαθήματα
Έμπειροι καθηγητές
Σημειώσεις
Επίλυση Αποριών
60€/μήνα
Διάρκεια πρόσβασης 1 μήνα

Πλέον, μπορείτε είτε να επιλέξετε όσες ΘΕ σάς έχουν απομείνει από το προηγούμενο έτος είτε να προχωρήσετε σε μια νέα ΘΕ. Κατά το 2ο έτος λαμβάνει χώρα ο κύκλος σπουδών ΠΛΗΨ Ι. Η Εργαστηριακή αυτή ΘΕ περιλαμβάνει μια σειρά από προαπαιτούμενες γνώσεις για το επόμενο έτος.

Η ΠΛΗ20 (18 ECTS) διδάσκει τα απαραίτητα μαθηματικά για την Πληροφορική, συμπεριλαμβανομένης της Μαθηματικής Λογικής και των Διακριτών Μαθηματικών, που αποτελούν βασικά εργαλεία για την επιστήμη αυτή.

Στο arnos.gr σας παρέχουμε μαθήματα (βίντεο), εργασίες και υποστήριξη. Κάντε την επιλογή σας:

Εργασία

ΠΛΗ20

Επίλυση μίας εργασίας
Video Επεξήγησης
Διάρκεια πρόσβασης έως την παράδοση

Ετήσιο Πακέτο

ΠΛΗ20

Διδασκαλία σε videos
Σημειώσεις - Τυπολόγια
Υποστήριξη Εργασιών
Επίλυση Αποριών
Προτεινόμενα Θέματα
180 €
79€
Διάρκεια πρόσβασης έως 27/07

Online Τμήμα

ΠΛΗ20

Live Μαθήματα
Έμπειροι καθηγητές
Σημειώσεις
Επίλυση Αποριών
60€/μήνα
Διάρκεια πρόσβασης 1 μήνα

Η ΠΛΗ21 (18 ECTS) αφορά την εκμάθηση για το υλικό των υπολογιστικών συστημάτων. Ξεκινώντας από τη δυαδική λογική και τα λογικά κυκλώματα, οι φοιτητές κατανοούν τα βασικά στοιχεία των ψηφιακών συστημάτων. Επίσης, μαθαίνουν να αναλύουν και να σχεδιάζουν κυκλώματα, τα οποία είναι τα βασικά στοιχεία κάθε υπολογιστικού συστήματος.

Στο arnos.gr σας παρέχουμε μαθήματα (βίντεο), εργασίες και υποστήριξη. Κάντε την επιλογή σας:

Εργασία

ΠΛΗ21

Επίλυση μίας εργασίας
Video Επεξήγησης
Διάρκεια πρόσβασης έως την παράδοση

Ετήσιο Πακέτο

ΠΛΗ21

Διδασκαλία σε videos
Σημειώσεις - Τυπολόγια
Υποστήριξη Εργασιών
Επίλυση Αποριών
Προτεινόμενα Θέματα
180 €
79€
Διάρκεια πρόσβασης έως 27/07

Online Τμήμα

ΠΛΗ21

Live Μαθήματα
Έμπειροι καθηγητές
Σημειώσεις
Επίλυση Αποριών
60€/μήνα
Διάρκεια πρόσβασης 1 μήνα

Η ΠΛΗ22 (18 ECTS) στοχεύει οι φοιτητές της να μάθουν για τις διάφορες τεχνικές δικτύωσης των υπολογιστών και τους τρόπους επικοινωνίας και μετάδοσης πληροφορίας. Επίσης, θα μάθουν για τα φυσικά μέσα μετάδοσης και τις μεθόδους μετάδοσης σημάτων μέσω αυτών.

Στο arnos.gr σας παρέχουμε μαθήματα (βίντεο), εργασίες και υποστήριξη. Κάντε την επιλογή σας:

Εργασία

ΠΛΗ22

Επίλυση μίας εργασίας
Video Επεξήγησης
Διάρκεια πρόσβασης έως την παράδοση

Ετήσιο Πακέτο

ΠΛΗ22

Διδασκαλία σε videos
Σημειώσεις - Τυπολόγια
Υποστήριξη Εργασιών
Επίλυση Αποριών
Προτεινόμενα Θέματα
180 €
79€
Διάρκεια πρόσβασης έως 27/07

Online Τμήμα

ΠΛΗ22

Live Μαθήματα
Έμπειροι καθηγητές
Σημειώσεις
Επίλυση Αποριών
60€/μήνα
Διάρκεια πρόσβασης 1 μήνα

Για να συνεχίσει κανείς στο 3ο έτος και στην ΠΛΗΨ ΙΙ, θα πρέπει να έχει ολοκληρώσει επιτυχώς τον κύκλο ΠΛΗΨ Ι. Προαπαιτούμενο για την ΠΛΗΨ ΙΙ είναι, επίσης, είτε η επιτυχής ολοκλήρωση της ΠΛΗ21 είτε η παράλληλη παρακολούθησή της.

Η ΠΛΗ24 (18 ECTS) έχει ως στόχο να εισάγει τους φοιτητές στις έννοιες και τις διαδικασίες της Σχεδίασης Λογισμικού. Συγκεκριμένα, οι στόχοι περιλαμβάνουν την κατανόηση των μεταγλωττιστών, τη δημιουργία βασικών τμημάτων μεταγλωττιστή, την εξοικείωση με την αντικειμενοστραφή τεχνολογία και την ανάλυση λογισμικού, την επίγνωση των εργαλείων ανάπτυξης λογισμικού, την κατανόηση της διαχείρισης σχηματισμών λογισμικού και της ποιότητας λογισμικού, και την εκμάθηση του αντικειμενοστραφούς προγραμματισμού μέσω της γλώσσας Java.

Στο arnos.gr σας παρέχουμε μαθήματα (βίντεο), εργασίες και υποστήριξη. Κάντε την επιλογή σας:

Εργασία

ΠΛΗ24

Επίλυση μίας εργασίας
Video Επεξήγησης
Διάρκεια πρόσβασης έως την παράδοση

Ετήσιο Πακέτο

ΠΛΗ24

Διδασκαλία σε videos
Σημειώσεις - Τυπολόγια
Υποστήριξη Εργασιών
Επίλυση Αποριών
Προτεινόμενα Θέματα
180 €
79€
Διάρκεια πρόσβασης έως 27/07

Online Τμήμα

ΠΛΗ24

Live Μαθήματα
Έμπειροι καθηγητές
Σημειώσεις
Επίλυση Αποριών
60€/μήνα
Διάρκεια πρόσβασης 1 μήνα

Η ΠΛΗ30 (18 ECTS) χωρίζεται σε τρεις διακριτές υποενότητες: 1) Αλγόριθμοι και Πολυπλοκότητα, 2) Θεωρία υπολογισμού και 3) Αυτόματα και Τυπικές Γλώσσες. Οι Μαθησιακές Αποτελέσματα χαρακτηρίζονται ανάλογα με το επίπεδο κατανόησης και εφαρμογής και διακριτικά σε τρεις βαθμίδες: Α) Γνώση και Κατανόηση, Β) Δεξιότητες Εφαρμογής, Γ) Δεξιότητες Ανάλυσης και Σύνθεσης.

Στο arnos.gr σας παρέχουμε μαθήματα (βίντεο), εργασίες και υποστήριξη. Κάντε την επιλογή σας:

Εργασία

ΠΛΗ30

Επίλυση μίας εργασίας
Video Επεξήγησης
Διάρκεια πρόσβασης έως την παράδοση

Ετήσιο Πακέτο

ΠΛΗ30

Διδασκαλία σε videos
Σημειώσεις - Τυπολόγια
Υποστήριξη Εργασιών
Επίλυση Αποριών
Προτεινόμενα Θέματα
180 €
79€
Διάρκεια πρόσβασης έως 27/07

Online Τμήμα

ΠΛΗ30

Live Μαθήματα
Έμπειροι καθηγητές
Σημειώσεις
Επίλυση Αποριών
60€/μήνα
Διάρκεια πρόσβασης 1 μήνα

Η ΠΛΗ31 (18 ECTS) είναι η ΘΕ στην οποία οι φοιτήτριες/τές μαθαίνουν για την Πληροφορική ως μια επιστήμη που προσπαθεί να συνδέσει τον άνθρωπο με τις μηχανές. Παρά την πρόοδο, οι υπολογιστές δεν είναι ακόμα σε θέση να επικοινωνήσουν με τον άνθρωπο σαν άλλος άνθρωπος, να λύνουν προβλήματα χωρίς βοήθεια, ή να μαθαίνουν από τα λάθη τους όπως οι άνθρωποι.

Στο arnos.gr σας παρέχουμε μαθήματα (βίντεο), εργασίες και υποστήριξη. Κάντε την επιλογή σας:

Εργασία

ΠΛΗ31

Επίλυση μίας εργασίας
Video Επεξήγησης
Διάρκεια πρόσβασης έως την παράδοση

Ετήσιο Πακέτο

ΠΛΗ31

Διδασκαλία σε videos
Σημειώσεις - Τυπολόγια
Υποστήριξη Εργασιών
Επίλυση Αποριών
Προτεινόμενα Θέματα
180 €
79€
Διάρκεια πρόσβασης έως 27/07

Online Τμήμα

ΠΛΗ31

Live Μαθήματα
Έμπειροι καθηγητές
Σημειώσεις
Επίλυση Αποριών
60€/μήνα
Διάρκεια πρόσβασης 1 μήνα

Στο τέταρτο έτος σπουδών απαιτείται η παρακολούθηση μιας από τις εξής ΘΕ: ΠΛΗ23, ΠΛΗ40, ΠΛΗ42 ή ΠΛΗ47. Η επιτυχής ολοκλήρωση της ΠΛΗ37 παρέχει στους αποφοίτους του προγράμματος παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια.

Η ΠΛΗ23 (18 ECTS) έχει βασικό στόχο να γνωρίσουν οι φοιτήτριες/τές την τηλεπικοινωνία και το Διαδίκτυο, καθώς και να σκεφτούν σοβαρά τις επιπτώσεις τους στην κοινωνία. Τελικός στόχος της ΘΕ είναι να δημιουργηθούν πολίτες που κατανοούν την τεχνολογία και αναλύουν τις επιλογές τους τοποθετώντας τες στο ευρύτερο κοινωνικό και οικονομικό πλαίσιο.

Στο arnos.gr σας παρέχουμε μαθήματα (βίντεο), εργασίες και υποστήριξη. Κάντε την επιλογή σας:

Εργασία

ΠΛΗ23

Επίλυση μίας εργασίας
Video Επεξήγησης
Διάρκεια πρόσβασης έως την παράδοση

Ετήσιο Πακέτο

ΠΛΗ23

Διδασκαλία σε videos
Σημειώσεις - Τυπολόγια
Υποστήριξη Εργασιών
Επίλυση Αποριών
Προτεινόμενα Θέματα
180 €
79€
Διάρκεια πρόσβασης έως 27/07

Online Τμήμα

ΠΛΗ23

Live Μαθήματα
Έμπειροι καθηγητές
Σημειώσεις
Επίλυση Αποριών
60€/μήνα
Διάρκεια πρόσβασης 1 μήνα

Η ΠΛΗ36 (20 ECTS) προσφέρει προηγμένη γνώση στα δίκτυα και στις υπηρεσίες σχετική με τρεις βασικούς άξονες: στις γενικές γνώσεις δικτύων, στον σχεδιασμό δικτύων και σε δίκτυα και υπηρεσίες πέρα από τα δίκτυα IP. Τα γνωστικά αντικείμενα της ΘΕ αφορούν: τα Δίκτυα υπολογιστών ΙΙ (πρωτόκολλα, πρότυπα, Interfaces), τις Νέες κατευθύνσεις δικτύων και υπηρεσιών (mobile,photοnic) και τα Ζητήματα σχεδίασης δικτύων.

Στο arnos.gr σας παρέχουμε μαθήματα (βίντεο), εργασίες και υποστήριξη. Κάντε την επιλογή σας:

Εργασία

ΠΛΗ36

Επίλυση μίας εργασίας
Video Επεξήγησης
Διάρκεια πρόσβασης έως την παράδοση

Ετήσιο Πακέτο

ΠΛΗ36

Διδασκαλία σε videos
Σημειώσεις - Τυπολόγια
Υποστήριξη Εργασιών
Επίλυση Αποριών
Προτεινόμενα Θέματα
180 €
79€
Διάρκεια πρόσβασης έως 27/07

Online Τμήμα

ΠΛΗ36

Live Μαθήματα
Έμπειροι καθηγητές
Σημειώσεις
Επίλυση Αποριών
60€/μήνα
Διάρκεια πρόσβασης 1 μήνα

Η ΠΛΗ37 (20 ECTS) επικεντρώνεται στον τρόπο που οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών ενσωματώνονται στην εκπαίδευση. Συγκεκριμένα, εξετάζει θέματα όπως η χρήση υπολογιστών στη διδασκαλία, οι θεωρίες μάθησης, το εκπαιδευτικό λογισμικό, τα ανοικτά εκπαιδευτικά περιβάλλοντα κ.ά.

Στο arnos.gr σας παρέχουμε μαθήματα (βίντεο), εργασίες και υποστήριξη. Κάντε την επιλογή σας:

Εργασία

ΠΛΗ37

Επίλυση μίας εργασίας
Video Επεξήγησης
Διάρκεια πρόσβασης έως την παράδοση

Ετήσιο Πακέτο

ΠΛΗ37

Διδασκαλία σε videos
Σημειώσεις - Τυπολόγια
Υποστήριξη Εργασιών
Επίλυση Αποριών
Προτεινόμενα Θέματα
180 €
79€
Διάρκεια πρόσβασης έως 27/07

Online Τμήμα

ΠΛΗ37

Live Μαθήματα
Έμπειροι καθηγητές
Σημειώσεις
Επίλυση Αποριών
60€/μήνα
Διάρκεια πρόσβασης 1 μήνα

Η ΠΛΗ42 (20 ECTS) έχει ως σκοπό να εξειδικεύσει τους φοιτητές σε θέματα Software Engineering (Τεχνολογία Λογισμικού). Αποτελεί συνέχεια της ΠΛΗ11 και σε μικρότερο βαθμό της ΠΛΗ24, μιας και η συνέχεια αφορά μόνο στο βιβλίο με τίτλο «Τεχνολογία Λογισμικού ΙΙ».

Στο arnos.gr σας παρέχουμε μαθήματα (βίντεο), εργασίες και υποστήριξη. Κάντε την επιλογή σας:

Εργασία

ΠΛΗ42

Επίλυση μίας εργασίας
Video Επεξήγησης
Διάρκεια πρόσβασης έως την παράδοση

Ετήσιο Πακέτο

ΠΛΗ42

Διδασκαλία σε videos
Σημειώσεις - Τυπολόγια
Υποστήριξη Εργασιών
Επίλυση Αποριών
Προτεινόμενα Θέματα
180 €
79€
Διάρκεια πρόσβασης έως 27/07

Online Τμήμα

ΠΛΗ42

Live Μαθήματα
Έμπειροι καθηγητές
Σημειώσεις
Επίλυση Αποριών
40€/μήνα
Διάρκεια πρόσβασης 1 μήνα
ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ

Online Μαθήματα – Διδασκαλία

ΕΞΑΣΚΗΣΗ
ΕΛΕΓΧΟΣ
ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ
Επίλεξε μέσα από τους καλύτερους καθηγητές τον δικό σου.

Στα online μαθήματα καλύπτεις τις δικές σου εκπαιδευτικές ανάγκες. Πραγματοποιούνται εδώ και 15 χρόνια με πλατφόρμες τηλεδιασκέψεων σε σταθερό πρόγραμμα. Θα χρειαστείς σύνδεση στο διαδίκτυο, κάμερα και μικρόφωνο.

Εργασίες ΠΛΗ

Εξατομικευμένη Εργασία

Εκφώνηση
Ανάλυση
Ανάπτυξη
Έλεγχος

Κάνε μαζί μας την Εργασία σου ευχάριστη και δημιουργική πρόκληση!

Κάνε το αίτημα σου και βρες τον κατάλληλο καθηγητή που θα σε υποστηρίξει εξατομικευμένα!

App: Arnos Learn

Εφαρμογή Αυτόμαθησης