arnos.gr

ΠΛΗ36 – Σύγχρονα Δίκτυα & Υπηρεσίες

ΕΑΠ ΠΛΗ36 - ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙO ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΠΛΗ36 – Υποστήριξη Θ.Ε:

 • Εργασίες και Λύσεις βήμα – βήμα
 • Video – Θεωρία: Εξήγηση και Μεθοδολογίες
 • Θέματα Εξετάσεων και Λυμένες Ασκήσεις
 • Σημειώσεις

Χιλιάδες φοιτητές του ΕΑΠ – ΠΛΗ έχουν αποκτήσει το πτυχίο τους με τη συμβολή μας!
Γίνε εσύ ο επόμενος!

Επιμέλεια: Ηλίας Τσ.

ΠΛΗ36 – Υποστήριξη Θ.Ε:

 • Εργασίες και Λύσεις βήμα – βήμα
 • Video – Θεωρία: Εξήγηση και Μεθοδολογίες
 • Θέματα Εξετάσεων και Λυμένες Ασκήσεις
 • Σημειώσεις

Χιλιάδες φοιτητές του ΕΑΠ – ΠΛΗ έχουν αποκτήσει το πτυχίο τους με τη συμβολή μας!
Γίνε εσύ ο επόμενος!

Επιμέλεια: Ηλίας Τσ.

Περιεχόμενο Μαθήματος

Άνοιγμα όλων
Μέρος Α: Δίκτυα Υπολογιστών – 1η εργασία
Περιεχόμενα Μαθήματος
0% Ολοκληρωμένο 0/3 Βήματα
Περιεχόμενα Μαθήματος
0% Ολοκληρωμένο 0/3 Βήματα
Περιεχόμενα Μαθήματος
0% Ολοκληρωμένο 0/3 Βήματα
Περιεχόμενα Μαθήματος
0% Ολοκληρωμένο 0/40 Βήματα
Μέρος Β: Αλγόριθμοι Γράφων – 2η εργασία
Περιεχόμενα Μαθήματος
0% Ολοκληρωμένο 0/4 Βήματα
Περιεχόμενα Μαθήματος
0% Ολοκληρωμένο 0/37 Βήματα
Μέρος Γ: Πρωτόκολλα Δικτύων – 3η εργασία
Περιεχόμενα Μαθήματος
0% Ολοκληρωμένο 0/44 Βήματα
Περιεχόμενα Μαθήματος
0% Ολοκληρωμένο 0/1 Βήματα
Μέρος Δ: Οπτική και Κινητές Τηλεπικοινωνίες – 4η εργασία
Περιεχόμενα Μαθήματος
0% Ολοκληρωμένο 0/2 Βήματα
Περιεχόμενα Μαθήματος
0% Ολοκληρωμένο 0/31 Βήματα
Μέρος Ε: Διάφορα – 5η εργασία
Περιεχόμενα Μαθήματος
0% Ολοκληρωμένο 0/37 Βήματα

ΠΛΗ36 – Σύγχρονα Δίκτυα & Υπηρεσίες - Υπηρεσίες ΑΡΝΟΣ

Κάθε 2 εβδομάδες, στην ιστοσελίδα του μαθήματος «εβδομαδιαίες καθοδηγήσεις / ανακοινώσεις» αναρτάται η εβδομαδιαία καθοδήγηση για το υλικό της ιστοσελίδας που πρέπει να καλύψουμε. Επίσης, η οργάνωση της εβδομαδιαίας μελέτης πρέπει να γίνει ακριβώς με την σειρά που είναι οργανωμένα τα βιντεομαθήματα στην ιστοσελίδα μας. Κάθε μέρος καλύπτει την απαιτούμενη ύλη για κάθε εργασίας.

Ακολουθούμε την εβδομαδιαία καθοδήγηση και καλύπτουμε την απαιτούμενη ύλη Ξεκινάμε πρώτα εμείς να λύνουμε τις ασκήσεις και έπειτα επαληθεύουμε τις ενέργειες μας, μέσω των ενδεικτικών λύσεων του Κέντρου ΑΡΝΟΣ.

Ύστερα από την εγγραφή στην υπηρεσία Full Pack και παράλληλα με την ασύγχρονη διδασκαλία, έχουμε τη δυνατότητα για ζωντανά (live) απομακρυσμένα μαθήματα, ατομικά ή ομαδικά. Η διδασκαλία προγραμματίζεται σε δεκαπενθήμερη βάση και έχουμε τον καθηγητή δίπλα μας.

Η προετοιμασία μας ξεκινάει με εφαλτήριο τις εργασίες και κορυφώνεται με τις εξετάσεις. Με σημείο αναφοράς τις λέξεις – κλειδιά των εργασιών καθοδηγούμαστε βήμα – βήμα στην άμεση αναγνώριση των ζητούμενων στις εξετάσεις και την άμεση επίλυσή τους με στοχευμένη μεθοδολογία. Στο live τμήμα προετοιμασίας, καλλιεργούμε συγκεκριμένο μοτίβο μάθησης για εύκολη αντιμετώπιση των θεμάτων και σωστή διαχείριση του χρόνου επίλυσης.

Τα ηχογραφημένα μαθήματα βοηθούν τον φοιτητή στην μελέτη του, εφόσον μπορεί να επιλέγει ο κάθε ένας, μόνος του το προσωπικό του εκπαιδευτικό χρονικό πλαίσιο.

Τα βίντεο μαθήματα είναι περισσότερο ευέλικτα και βοηθούν τον φοιτητή να εκπαιδευτεί μόνος του, δηλαδή να προχωρήσει στην αυτοδιδασκαλία αλλά και την συνεργαζόμενη εκπαίδευση όπου μπορεί να επικοινωνεί online με τον καθηγητή του.

Τα εγχειρίδια και τα βιβλία του πανεπιστημίου, δεν υποκαθίστανται από τις σημειώσεις, όμως αποτελούν ένα εργαλείο για τον φοιτητή ώστε να κατανοήσει και να οργανώσει καλύτερα την μελέτη του.

 

Οι ενδεικτικές – πρότυπες εργασίες, αποτελούν πλήρεις εργασίες με επιπλέον οδηγίες, υλικό και video επεξήγησης. Όλα αυτά μελετώνται από τους φοιτητές ώστε να μπορέσουν να κατανοήσουν και να φτιάξουν την δική τους προσωπική εργασία.

 

Δημιουργούνται τμήματα με τους άμεσα ενδιαφερόμενους φοιτητές αλλά και επαναληπτικά τμήματα σύμφωνα με τις ανάγκες τους. Αν ενδιαφέρεστε να ενταχθείτε σε τμήμα και να ξεκινήσετε την επανάληψή σας, επικοινωνήστε μαζί μας μέσω Τηλεφώνου: 21 0382 2157 ή μέσω Email: [email protected]

 

Ο υπεύθυνος καθηγητής της ΠΛΗ36 απαντάει σε θέματα που αφορούν την ενότητα.

Δίπλα στον φοιτητή υπάρχει ο σύμβουλος σπουδών για την επιτυχή έκβαση των εκπαιδευτικών στόχων.

Η γραμματειακή υποστήριξη φροντίζει τεχνικά και διαχειριστικά θέματα.

ΠΛΗ36 – Σύγχρονα Δίκτυα & Υπηρεσίες - Πληροφορίες

Η ΠΛΗ36 προσφέρει, τόσο βασική, όσο και προηγμένη γνώση δικτύων και υπηρεσιών σχετική με τρεις βασικούς άξονες: Ο πρώτος άξονας επικεντρώνεται στο καθαρό δικτυακό κομμάτι, όπως αυτό απεικονίζεται μέσω των πρωτοκόλλων IP και TCP. Σ’ αυτό το πλαίσιο, η προσφερόμενη γνώση καλύπτει το Ethernet και τις δομικές αρχές λειτουργίας, την διασύνδεση δικτύων με μεταγωγείς και δρομολογητές, την ανάλυση του IP πακέτου, τις βασικές έννοιες της κατάτμησης και της διευθυνσιοδότησης, τα πρωτόκολλα IPv6 και IPsec, τις διαδικασίες και του βασικούς αλγορίθμους δρομολόγησης (όπως Bellman-Ford και Dijkstra), την ενδο-τομειακή (RIP και OSPF) και την δια-τομειακή δρομολόγηση (BGP). Ο δεύτερος άξονας αφορά θέματα σχετικά με τον σχεδιασμό δικτύων με εκκίνηση τους τύπους των δικτύων, τις βασικές αρχιτεκτονικές και τα αντίστοιχα εργαλεία σχεδιασμού σχετικά με ανάλυση απωλειών και καθυστέρησης, τα μοντέλα M/M/, Μ/G/1, και Erlang, τους βασικούς αλγορίθμους γράφων, της γεφύρωσης, του ελαχίστου δένδρου επικάλυψης, του συντομότερου μονοπατιού, και του επιμερισμού της χωρητικότητας των συνδέσεων σε ροές. Ο τρίτος άξονας επεκτείνει την γνώση πέρα από τα δίκτυα IP σε άλλου τύπου δίκτυα και υπηρεσίες, με έμφαση στα φωτονικά, τα ασύρματα, τα κινητά και τα δορυφορικά δίκτυα. Επιπρόσθετα, καλύπτει ευρύτερα θέματα σχετικά με τα περιβάλλοντα ανάπτυξης δικτύων και τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών. Οι παραπάνω τρεις άξονες συνοδεύονται με πρακτική εξάσκηση σε κατάλληλα εργαλεία ανοιχτού κώδικα που συμπληρώνουν την θεωρητική γνώση.

Πηγή: ΕΑΠ ΠΛΗ36 Ύλη

Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο προσφέρει πληθώρα Προπτυχιακών, Μεταπτυχιακών και Ειδικών Προγραμμάτων Σπουδών, καθώς και τη δυνατότητα παρακολούθησης Μεμονωμένων Θεματικών Ενοτήτων με έναρξη σπουδών τον Οκτώβριο.

Αναλυτικά προσφέρονται:

 • 8 Προπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών
 • 51 Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών
 • 449 Μεμονωμένες Θεματικές Ενότητες
 • 1 Ειδικό Πρόγραμμα

Για να υποβάλετε αίτηση για οποιοδήποτε παραπάνω Πρόγραμμα, παρακαλούμε όπως επιλέξετε εδώ

Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνει αποκλειστικά μέσω διαδικτύου.

Για την εισαγωγή των φοιτητών/τριών θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας βασιζόμενη στον χρόνο υποβολής της αίτησης.

Στην επιλογή των φοιτητών/τριών θα προηγηθούν όσοι/όσες έχουν συμπληρώσει το 23ο έτος της ηλικίας τους έως την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

Μετά τον έλεγχο των αιτήσεων θα ανακοινωθούν τα αποτελέσματα των εισαχθέντων και των απορριφθέντων ανά Πρόγραμμα.

Πηγή: ΕΑΠ ΠΛΗ Δήλωση Ενδιαφέροντος

Ο κάθε ένας μπορεί να επιλέξει να ακούσει τα βίντεο μαθήματα σε μία θεματική ενότητα της ΠΛΗ από τον δικό του προσωπικό χώρο, υπολογιστή ή ακόμα και κινητό. Έτσι ο χρόνος που απαιτείται είναι βάση του προγράμματος του κάθε φοιτητή. Άλλωστε η ύλη είναι αποδομημένη σε video μικρής διάρκειας.

Μόλις μας σταλεί το θέμα, προωθείται στον αρμόδιο καθηγητή προς επίλυση. Οι ενδεικτικές λύσεις αναρτώνται τουλάχιστον 15 μέρες πριν την ημερομηνία παράδοσης.

Εφαρμογή Αυτομάθησης - Arnos Learn

ΕΑΠ ΠΛΗ Προετοιμασία Εξετάσεων

 • Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών με απάντηση & αιτιολόγηση
 • Μελέτησε με ευκολία όπου & όσο θες 
 • Κάνε επανάληψη με προσομοιωτικά θέματα
 • Πέτυχε στις εξετάσεις σου

*Η υπηρεσία ενεργοποιείται και είναι διαθέσιμη από 5 Μαΐου