arnos.gr

ΠΛΗ37 – Πληροφορική & Εκπαίδευση

ΕΑΠ ΠΛΗ37 - ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙO ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΠΛΗ37 – Υποστήριξη Θ.Ε:

 • Εργασίες και Λύσεις βήμα – βήμα
 • Video – Θεωρία: Εξήγηση και Μεθοδολογίες
 • Θέματα Εξετάσεων και Λυμένες Ασκήσεις
 • Σημειώσεις

Bonus: Quizzes Εξάσκησης με Απάντηση και Αιτιολόγηση!

Χιλιάδες φοιτητές του ΕΑΠ – ΠΛΗ έχουν αποκτήσει το πτυχίο τους με τη συμβολή μας!
Γίνε εσύ ο επόμενος!

Επιμέλεια: Δημήτρης Δ.

ΠΛΗ37 – Υποστήριξη Θ.Ε:

 • Εργασίες και Λύσεις βήμα – βήμα
 • Video – Θεωρία: Εξήγηση και Μεθοδολογίες
 • Θέματα Εξετάσεων και Λυμένες Ασκήσεις
 • Σημειώσεις

Bonus: Quizzes Εξάσκησης με Απάντηση και Αιτιολόγηση!

Χιλιάδες φοιτητές του ΕΑΠ – ΠΛΗ έχουν αποκτήσει το πτυχίο τους με τη συμβολή μας!
Γίνε εσύ ο επόμενος!

Επιμέλεια: Δημήτρης Δ.

Online συνάντηση με τον καθηγητή

Περιεχόμενο Μαθήματος

Άνοιγμα όλων
Διδασκαλία & Μελέτη
Τόμος I: Διδακτική της Πληροφορικής
Τόμος ΙΙ: Πληροφορική στην εκπαίδευση
Περιεχόμενα Μαθήματος
0% Ολοκληρωμένο 0/23 Βήματα
Περιεχόμενα Μαθήματος
0% Ολοκληρωμένο 0/22 Βήματα
Περιεχόμενα Μαθήματος
0% Ολοκληρωμένο 0/23 Βήματα
Περιεχόμενα Μαθήματος
0% Ολοκληρωμένο 0/32 Βήματα
Περιεχόμενα Μαθήματος
0% Ολοκληρωμένο 0/31 Βήματα
Τόμος ΙΙI: Σχεδίαση Εκπαιδευτικού Λογισμικού
Περιεχόμενα Μαθήματος
0% Ολοκληρωμένο 0/26 Βήματα
Περιεχόμενα Μαθήματος
0% Ολοκληρωμένο 0/21 Βήματα
Περιεχόμενα Μαθήματος
0% Ολοκληρωμένο 0/24 Βήματα
Εκπαιδευτικό Υλικό

Σε κάθε κεφάλαιο και ενότητα της ύλης, διαβάζετε πρώτα το υλικό που είναι αναρτημένο σε μορφή pdf και έπειτα μπορείτε να ακούσετε τα βίντεο. Επειδή οι Τόμοι της ΘΕ ΠΛΗ37 έχουν αρκετή θεωρία και έχουν γραφτεί εδώ και 20 χρόνια, να έχετε κατά νου πως δεν αποστηθίζουμε, αλλά προσπαθούμε να κατανοήσουμε και να συνδυάσουμε όσα αναφέρονται στις διάφορες ενότητες.

Προσφέρεται η δυνατότητα για ζωντανά (live) απομακρυσμένα μαθήματα, ατομικά ή ομαδικά. Η ομαδική διδασκαλία προγραμματίζεται σε εβδομαδιαία βάση με τη διάρκειά της να είναι 2 διδακτικές ώρες.

Τα ηχογραφημένα μαθήματα βοηθούν τον φοιτητή στην μελέτη του, εφόσον μπορεί να επιλέγει ο κάθε ένας, μόνος του το προσωπικό του εκπαιδευτικό χρονικό πλαίσιο.

Τα βίντεο μαθήματα είναι περισσότερο ευέλικτα και βοηθούν τον φοιτητή να εκπαιδευτεί μόνος του, δηλαδή να προχωρήσει στην αυτοδιδασκαλία αλλά και την συνεργαζόμενη εκπαίδευση όπου μπορεί να επικοινωνεί online με τον καθηγητή του.

Τα εγχειρίδια και τα βιβλία του πανεπιστημίου, δεν υποκαθίστανται από τις σημειώσεις, όμως αποτελούν ένα εργαλείο για τον φοιτητή ώστε να κατανοήσει και να οργανώσει καλύτερα την μελέτη του.

 

Οι ενδεικτικές – πρότυπες εργασίες, αποτελούν πλήρεις εργασίες με επιπλέον οδηγίες, υλικό και video επεξήγησης. Όλα αυτά μελετώνται από τους φοιτητές ώστε να μπορέσουν να κατανοήσουν και να φτιάξουν την δική τους προσωπική εργασία.

Δημιουργούνται τμήματα με τους άμεσα ενδιαφερόμενους φοιτητές αλλά και επαναληπτικά τμήματα σύμφωνα με τις ανάγκες τους. Αν ενδιαφέρεστε να ενταχθείτε σε τμήμα και να ξεκινήσετε την επανάληψή σας, επικοινωνήστε μαζί μας μέσω Τηλεφώνου: 21 0382 2157 ή μέσω Email: [email protected]

Ο υπεύθυνος καθηγητής της ΠΛΗ37 απαντάει σε θέματα που αφορούν την ενότητα.

Δίπλα στον φοιτητή υπάρχει ο σύμβουλος σπουδών για την επιτυχή έκβαση των εκπαιδευτικών στόχων.

Η γραμματειακή υποστήριξη φροντίζει τεχνικά και διαχειριστικά θέματα.

Σκοπός της θεματικής ενότητας είναι η μελέτη των ζητημάτων ένταξης των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην εκπαίδευση. Τα βασικά σημεία στα οποία εστιάζει η ύλη της θεματικής ενότητας είναι: η διδασκαλία με τη βοήθεια υπολογιστή, οι θεωρίες μάθησης, το εκπαιδευτικό λογισμικό, τα ανοικτά εκπαιδευτικά περιβάλλοντα, η θέση της πληροφορικής στην εκπαίδευση, η διδακτική της πληροφορικής, ο προγραμματισμός ως αντικείμενο εκπαίδευσης, η σχεδίαση εκπαιδευτικού λογισμικού, τα μοντέλα και τα εργαλεία ανάπτυξης, η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού λογισμικού, η πρωτοτυποποίηση και ο ποιοτικός έλεγχος.

 

Γνωστικά Αντικείμενα της Θ.Ε.:

 • Διδακτική της Πληροφορικής
 • Πληροφορική και Εκπαίδευση
 • Σχεδίαση Εκπαιδευτικού Λογισμικού

Πηγή: ΕΑΠ ΠΛΗ37 Ύλη

Τόσο στις ΓΕ όσο και στις τελικές εξετάσεις θα κληθείτε να συγγράψετε ένα εκπαιδευτικό σενάριο βασιζόμενοι σε μια προγραμματιστική δομή (π.χ. μεταβλητές, δομή επιλογής, δομή επανάληψης, κ.ά.). Συνεπώς, η ικανότητα δημιουργίας δραστηριοτήτων ψυχολογικής και γνωστικής προετοιμασίας, διδασκαλίας, εμπέδωσης και αξιολόγησης, που συμφωνούν με τις σύγχρονες θεωρίες μάθησης αποτελούν βασική προτεραιότητα. Επίσης, μεγάλο βάρος θα πρέπει να δώσετε στην εξοικείωση με εκπαιδευτικά λογισμικά που αξιοποιούνται στα μαθήματα Πληροφορικής του σχολείου (Δημοτικό,