Σχετικα με εμας

Το όραμά μας

Στον 21ο αιώνα η εκπαίδευση είναι ο δρόμος για τη δημιουργία και την επιτυχία. Όραμά μας είναι να δώσουμε τη δυνατότητα σε κάθε εκπαιδευόμενο να απολαύσει τη Γνώση, σε ένα σύγχρονο εκπαιδευτικό περιβάλλον βασισμένο στην Τεχνολογία, την Ελευθερία και την Εξατομίκευση, με στόχο να εξελίξει τις ικανότητές του στο μέγιστο δυνατόν.

Απευθυνόμαστε σε​

Μαθητές Δημοτικού

Μαθητές Γυμνασίου & Λυκείου

Φοιτητές ΑΕΙ - ΕΑΠ

Με ποιον τεχνολογικό τρόπο

Έχοντας παρουσία σε διεθνή συνέδρια κι εκθέσεις και παρακολουθώντας σταθερά τις διεθνείς εξελίξεις και τάσεις στην παγκόσμια αγορά της online ο ΑΡΝΟΣ έχει σχεδιάσει ένα πρόγραμμα σπουδών βασισμένο στις Νέες Τεχνολογίες και τις βέλτιστες Παιδαγωγικές Πρακτικές. Σε όλο το εύρος της ύλης χρησιμοποιούμε:

Οι καλύτεροι καθηγητές είναι εδώ

Παρακολουθώντας ανελλιπώς τις διεθνείς εξελίξεις στην online εκπαίδευση, με τη συμμετοχή μας στις Διεθνείς Εκθέσεις (OEB Berlin, BettShow London, Practical Pedagogies, Bookfair Frankfurt κ.α.) στην Τεχνολογία και τη σύγχρονη Διδακτική, το Κέντρο μας επιλέγει καθηγητές που είναι ικανοί να ανταποκριθούν στις διεθνείς προκλήσεις της Εκπαίδευσης. Οι καθηγητές μας:

CPD (Continuing Professional Development)

Η Συνεχής Επαγγελματική Κατάρτιση CPD (Continuing Professional Development), δίνει το κίνητρο για την ποιοτική αναβάθμιση καθηγητών και δασκάλων. Οι εκπαιδευτικοί μας επιμορφώνονται με σεμινάρια σε θέματα Παιδαγωγικής, Ψυχολογίας και Νευρογλωσσικού Προγραμματισμού (NLP). Στόχος, η Μέθοδος ΑΡΝΟΣ να είναι ο τρόπος και ο δρόμος για την Προσωπική Επιτυχία του μαθητή!

Ασύγχρονη Διδασκαλία

Με την εγγραφή σου έχεις τη δυνατότητα, στη σελίδα του μαθήματος, να βρεις:

Ζωντανή (live) διδασκαλία

Ύστερα από την εγγραφή σας, και παράλληλα με την ασύγχρονη διδασκαλία, παρέχουμε τη δυνατότητα για ζωντανά (live) απομακρυσμένα μαθήματα, ατομικά ή ομαδικά. Η διδασκαλία προγραμματίζεται σε εβδομαδιαία βάση και έχετε τον καθηγητή δίπλα σας.

Ιδιαίτερα e-learning μαθήματα

Ύστερα από την εγγραφή σας, παρέχεται η δυνατότητα για ατομικά ή ομαδικά e-learning ιδιαίτερα μαθήματα. Η επιλογή του καθηγητή γίνεται σύμφωνα με τις ανάγκες και τις απαιτήσεις σας. Επίσης, διαμορφώνεται το πρόγραμμα μαθημάτων με βάση το γνωστικό σας επίπεδο και τους στόχους σας.

Ασύγχρονη Διδασκαλία

Με την εγγραφή σου έχεις τη δυνατότητα, στη σελίδα του μαθήματος, να βρεις:

Γιατί διαφέρουμε;

Η Φιλοσοφία μας

Φιλοσοφία μας είναι, όχι μόνο η επιτυχία στις εξετάσεις, αλλά η σύνδεση της διδασκαλίας μας με την καθημερινή πραγματικότητα. Δίνουμε τη δυνατότητα σε κάθε εκπαιδευόμενο να παρατηρεί και να αντιλαμβάνεται, να σκέφτεται και να κινητοποιείται, κατανοώντας όχι μόνο πώς να απαντήσει σε ένα πρόβλημα, αλλά και τα βαθιά «Γιατί» του αντίστοιχου διδακτικού αντικειμένου.

Η ομάδα

Απελευθερώνουμε τη δυναμική κάθε μαθητή και φοιτητή, προσφέροντας τη δυνατότητα να χρησιμοποιεί γρήγορα και πλήρως κάθε κομμάτι της σκέψης του, αναπτύσσοντας ταυτόχρονα την αντίληψη και κριτική του ικανότητα, πέρα από το επίπεδο της εκπαιδευτικής βαθμίδας που βρίσκεται την τρέχουσα χρονική στιγμή.

Απολαύστε την διαδρομή

Χτίζουμε μαζί μία γέφυρα σκέψης μεταξύ καθημερινότητας και διδακτικού αντικειμένου, μεταδίδοντας τη γνώση και αξιολογώντας το γνωστικό επίπεδο των εκπαιδευόμενων με τρόπο βιωματικό και ευχάριστο.

Το Κέντρο ΑΡΝΟΣ ανοίγει την πόρτα στη διερευνητική μάθηση, συμβάλλοντας στην σταδιακή αποκάλυψη & οικοδόμηση της Γνώσης για κάθε εκπαιδευόμενο, μαθητή & φοιτητή. Χρησιμοποιώντας δημιουργικά στα πλαίσια της εκπαιδευτικής μας φιλοσοφίας τις έννοιες και τις αρχές της Νευροσυσχετιστικής Μάθησης με τις αντίστοιχες της Επιστήμης, των Μαθηματικών & της Τεχνολογίας, τις ενσωματώνει σε ένα μοντέλο βιωματικής διδασκαλίας, με θέματα καθημερινότητας & πρακτικής ως σημείο αναφοράς.