arnos.gr

ΠΛΗ23 – Τηλεματική, Διαδίκτυα & Κοινωνία
ΑΥΤΟΜΑΘΗΣΗ – ΕΡΓΑΣΙΕΣ – ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Με μια ματιά

Η Θ.Ε. ΠΛΗ23 καλύπτει τις βασικές έννοιες και τεχνολογίες των δικτύων τηλεματικής και διαδικτύου. Οι φοιτητές μαθαίνουν για τη σχεδίαση και ανάλυση δικτύων, τις γλώσσες προγραμματισμού ιστοσελίδων (HTML, CSS, JavaScript, PHP) και τη δημιουργία δυναμικών εφαρμογών ιστού με χρήση βάσεων δεδομένων. Επίσης, εξετάζουν την κοινωνική επίδραση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών και την ασφάλεια στο διαδίκτυο.

 • Video διδασκαλίαVideo διδασκαλία

  παρουσίαση και εξήγηση της θεωρίας

 • ΕργασίεςΕργασίες

  πρότυπη επίλυση και videoπαρουσίαση

 • Θέματα ΕξετάσεωνΘέματα Εξετάσεων

  λυμένα θέματα εξετάσεων

Ενδιαφέρομαι να μάθω περισσότερα για την ΠΛΗ21

Περιεχόμενο Μαθήματος

Άνοιγμα όλων
I. Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα (1η, 2η Εργασία)
ΙΙ. Εισαγωγή στην Τεχνολογία του Παγκόσμιου Ιστού (2η, 3η, 4η Εργασία)
Περιεχόμενα Μαθήματος
0% Ολοκληρωμένο 0/1 Βήματα
ΙΙΙ. Υπολογιστές και Κοινωνία

Διαθέσιμα Βιβλία

No related books found.

Η θεματική ενότητα ΠΛΗ23 έχει ως κύριο σκοπό την εξοικείωση των φοιτητών με τις βασικές έννοιες και τεχνολογίες των υπηρεσιών τηλεματικής και διαδικτύου, καθώς και την κατανόηση της κοινωνικής επίδρασης των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών. Οι φοιτητές θα μελετήσουν τα σύγχρονα δίκτυα, τις τεχνικές προγραμματισμού εφαρμογών παγκόσμιου ιστού και θα αναπτύξουν δεξιότητες στην αξιολόγηση και επιλογή κατάλληλων γλωσσών και τεχνολογιών διαδικτυακού προγραμματισμού. Επίσης, θα κατανοήσουν τις τεχνικές αυθεντικοποίησης, εξουσιοδότησης και ασφάλειας στον Παγκόσμιο Ιστό.

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την επιτυχή ολοκλήρωση της Θ.Ε., οι φοιτητές θα μπορούν να:

 • Εξηγούν και παρουσιάζουν τις βασικές αρχές των σύγχρονων δικτύων και υπηρεσιών τηλεματικής.
 • Αναλύουν και σχεδιάζουν ασύρματα και κινητά δίκτυα.
 • Εξηγούν τα σχήματα διευθυνσιοδότησης του Internet.
 • Διακρίνουν τους αλγόριθμους δρομολόγησης και τα πρωτόκολλα του Internet.
 • Αναπτύσσουν εφαρμογές παγκόσμιου ιστού χρησιμοποιώντας HTML, CSS, JavaScript, PHP και MySQL.
 • Αναγνωρίζουν τη σημασία της αυθεντικοποίησης και της εξουσιοδοτημένης πρόσβασης χρηστών σε εφαρμογές παγκόσμιου ιστού.
 • Κατανοούν την αρχιτεκτονική του Παγκόσμιου Ιστού και εφαρμόζουν τεχνικές προγραμματισμού με χρήση XML, DTD, DOM και XSL.
 • Αναλύουν την απόδοση του Internet και του Παγκόσμιου Ιστού, και τις τεχνικές προσωρινής αποθήκευσης και διαμεσολάβησης.
 • Συζητούν την κοινωνική επίδραση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών.

Γνωστικά Αντικείμενα της Θ.Ε.

 • Τηλεματική
 • Διαδίκτυα – Ιστός (Web)
 • Υπολογιστές και Κοινωνία, Information Society

Προαπαιτούμενα

Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα για τη Θ.Ε.

Αξιολόγηση

Η αξιολόγηση περιλαμβάνει την εκπόνηση τεσσάρων (4) γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους, με τον μέσο όρο των βαθμών τους να συμμετέχει κατά 30% στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. Ο βαθμός των εργασιών ενεργοποιείται μόνο με βαθμολογία ίση ή άνω της βάσης (≥5) στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις. Ο βαθμός των τελικών ή επαναληπτικών εξετάσεων συμμετέχει κατά 70% στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε.

Το δικαίωμα συμμετοχής στις τελικές/επαναληπτικές εξετάσεις κατοχυρώνεται εάν:

 • Συγκεντρωθεί τουλάχιστον το 50% του αθροίσματος του δυνητικά άριστα από το σύνολο των τεσσάρων (4) εργασιών.
 • Υποβληθούν τουλάχιστον τρεις (3) από τις τέσσερις (4) γραπτές εργασίες.

Συχνές Ερωτήσεις

Πώς κάνω την Μελέτη μου για την ΠΛΗ23; Toggle Icon

Σε κάθε κεφάλαιο, διαβάζετε το υλικό που είναι αναρτημένο σε pdf και έπειτα συνδυαστικά ακούτε τα βίντεο. Να θυμάστε ότι δεν αποστηθίζουμε τη θεωρία, αλλά προσπαθούμε να κατανοήσουμε και να συνδυάσουμε τα γεγονότα, να κατανοήσουμε τα αίτια και τις αφορμές. Στέλνετε όσες απορίες έχετε στον Καθηγητή της ΠΛΗ 23 και τις επιλύετε, ώστε να μην έχετε καμία αμφιβολία!

Πώς λύνω και παρουσιάζω την Εργασία μου στην ΠΛΗ23; Toggle Icon

Καθοδηγούμαστε μέσω email, από την 1η ημέρα δημοσίευσης της εκφώνησης της Εργασίας, ως προς τι πρέπει να μελετήσουμε και ποια μεθοδολογία να ακολουθήσουμε για την επίλυση του εκάστοτε θέματος της Εργασίας.

Μελετάμε το κάθε Θέμα, διακρίνοντας τη θεματική κατηγορία όπου ανήκει και τις Λέξεις – Κλειδιά που τη χαρακτηρίζουν. Ξεκινάμε πρώτα εμείς να λύνουμε τις ασκήσεις και έπειτα επαληθεύουμε τις ενέργειες μας, μέσω των ενδεικτικών λύσεων του Κέντρου ΑΡΝΟΣ. Ο χρόνος εκπόνησης και ανάρτησης στο site του Κέντρου μας της Πρότυπης Ενδεικτικής Επίλυσης είναι τουλάχιστον 10 ημέρες πριν την καταληκτική παράδοση της Εργασίας, ώστε να είστε προετοιμασμένοι και να μπορέσετε να επαληθεύσετε την δική σας εκπόνηση

Πώς συμμετέχω στο live μάθημα της ΠΛΗ23; Toggle Icon

Ύστερα από την εγγραφή μας στην υπηρεσία Full Pack ΠΛΗ 23 και παράλληλα με την ασύγχρονη διδασκαλία, έχουμε επιπλέον τη δυνατότητα για ζωντανά (live) απομακρυσμένα μαθήματα, ατομικά (ιδιαίτερο) ή ομαδικά (online τμήματα). Η διδασκαλία προγραμματίζεται σε εβδομαδιαία βάση κι έτσι έχουμε τον Καθηγητή πάντα δίπλα μας.

Πώς προετοιμάζομαι για τις Εξετάσεις της ΠΛΗ23 στο ΕΑΠ; Toggle Icon

Η προετοιμασία μας ξεκινάει με εφαλτήριο τις Εργασίες και κορυφώνεται με τις Εξετάσεις. Με σημείο αναφοράς τις Λέξεις – Κλειδιά και την θεματολογία των εργασιών, καθοδηγούμαστε βήμα – βήμα στη αναγνώριση των ζητούμενων στις εξετάσεις και την άμεση επίλυσή τους με στοχευμένη Μεθοδολογία. Στο live τμήμα Προετοιμασίας, καλλιεργούμε συγκεκριμένο μοτίβο μάθησης για εύκολη αντιμετώπιση των θεμάτων και σωστή διαχείριση του χρόνου επίλυσης.

Πόσο βοηθούν τα ηχογραφημένα μαθήματα της ΠΛΗ23 για το ΕΑΠ; Toggle Icon

Τα ηχογραφημένα μαθήματα βοηθούν τον φοιτητή στην μελέτη του, εφόσον μπορεί να επιλέγει ο κάθε ένας, μόνος του το προσωπικό του εκπαιδευτικό χρονικό πλαίσιο.

Τα βίντεο μαθήματα είναι περισσότερο ευέλικτα και βοηθούν τον φοιτητή να εκπαιδευτεί μόνος του, δηλαδή να προχωρήσει στην αυτοδιδασκαλία αλλά και την συνεργαζόμενη εκπαίδευση όπου μπορεί να επικοινωνεί online με τον καθηγητή του.

Οι σημειώσεις στην Τηλεματική, Διαδίκτυα και Κοινωνία του ΕΑΠ με καλύπτουν για τις εξετάσεις χωρίς να διαβάσω τα βιβλία; Toggle Icon

Τα εγχειρίδια και τα βιβλία του πανεπιστημίου, δεν υποκαθίστανται από τις σημειώσεις, όμως αποτελούν ένα εργαλείο για τον φοιτητή ώστε να κατανοήσει και να οργανώσει καλύτερα την μελέτη του.

Οι εργασίες της ΠΛΗ23 είναι πλήρεις ή είναι σχεδιαγράμματα; Toggle Icon

Οι ενδεικτικές – πρότυπες εργασίες, αποτελούν πλήρεις εργασίες με επιπλέον οδηγίες, υλικό και video επεξήγησης. Όλα αυτά μελετώνται από τους φοιτητές ώστε να μπορέσουν να κατανοήσουν και να φτιάξουν την δική τους προσωπική εργασία.

Εκτός από τα Ετήσια πακέτα υπάρχουν και άλλες υπηρεσίες για την ΠΛΗ23; Toggle Icon

Δημιουργούνται τμήματα με τους άμεσα ενδιαφερόμενους φοιτητές αλλά και επαναληπτικά τμήματα σύμφωνα με τις ανάγκες τους. Αν ενδιαφέρεστε να ενταχθείτε σε τμήμα και να ξεκινήσετε την επανάληψή σας, επικοινωνήστε μαζί μας μέσω Τηλεφώνου: 21 0382 2157 ή μέσω Email: [email protected]

ΠΛΗ23 – Τηλεματική, Διαδίκτυα & Κοινωνία

Η αγορά περιλαμβάνει

 • Video-Διδασκαλία ΚαθοδήγησηςVideo-Διδασκαλία Καθοδήγησης
 • Εργασίες - Πρότυπη Ανάπτυξη & ΠαρουσίασηΕργασίες - Πρότυπη Ανάπτυξη & Παρουσίαση
 • Θέματα ΕξετάσεωνΘέματα Εξετάσεων
 • Φύλλα Μάθησης σε PdfΦύλλα Μάθησης σε Pdf

Ο Καθηγητής σου

Ευθύμης Μπαλζόγλου

Αγγελική Παπαϊωάννου

ΠΛΗ23 – Τηλεματική, Διαδίκτυα & Κοινωνία

Η αγορά περιλαμβάνει

 • Video-Διδασκαλία ΚαθοδήγησηςVideo-Διδασκαλία Καθοδήγησης
 • Εργασίες - Πρότυπη Ανάπτυξη & ΠαρουσίασηΕργασίες - Πρότυπη Ανάπτυξη & Παρουσίαση
 • Θέματα ΕξετάσεωνΘέματα Εξετάσεων
 • Φύλλα Μάθησης σε PdfΦύλλα Μάθησης σε Pdf

ΠΛΗ23 – Τηλεματική, Διαδίκτυα & Κοινωνία