arnos.gr

ΠΛΗ23 – Τηλεματική, Διαδίκτυα & Κοινωνία

ΕΑΠ ΠΛΗ23 - ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙO ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΠΛΗ23 – Υποστήριξη Θ.Ε:

  • Εργασίες και Λύσεις βήμα – βήμα
  • Video – Θεωρία: Εξήγηση και Μεθοδολογίες
  • Θέματα Εξετάσεων και Λυμένες Ασκήσεις
  • Σημειώσεις

Χιλιάδες φοιτητές του ΕΑΠ – ΠΛΗ έχουν αποκτήσει το πτυχίο τους με τη συμβολή μας!
Γίνε εσύ ο επόμενος!

Επιμέλεια: Κωνσταντίνος Π., Ευθύμης Μπ.

ΠΛΗ23 – Υποστήριξη Θ.Ε:

  • Εργασίες και Λύσεις βήμα – βήμα
  • Video – Θεωρία: Εξήγηση και Μεθοδολογίες
  • Θέματα Εξετάσεων και Λυμένες Ασκήσεις
  • Σημειώσεις

Χιλιάδες φοιτητές του ΕΑΠ – ΠΛΗ έχουν αποκτήσει το πτυχίο τους με τη συμβολή μας!
Γίνε εσύ ο επόμενος!

Επιμέλεια: Κωνσταντίνος Π., Ευθύμης Μπ.

Online συνάντηση με τον καθηγητή

Περιεχόμενο Μαθήματος

Άνοιγμα όλων
I. Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα (1η, 2η Εργασία)
ΙΙ. Εισαγωγή στην Τεχνολογία του Παγκόσμιου Ιστού (2η, 3η, 4η Εργασία)
Περιεχόμενα Μαθήματος
0% Ολοκληρωμένο 0/1 Βήματα
ΙΙΙ. Υπολογιστές και Κοινωνία

Σε κάθε κεφάλαιο, διαβάζετε το υλικό που είναι αναρτημένο σε pdf και έπειτα συνδυαστικά ακούτε τα βίντεο. Να θυμάστε ότι δεν αποστηθίζουμε τη θεωρία, αλλά προσπαθούμε να κατανοήσουμε και να συνδυάσουμε τα γεγονότα, να κατανοήσουμε τα αίτια και τις αφορμές. Στέλνετε όσες απορίες έχετε στον Καθηγητή της ΠΛΗ 23 και τις επιλύετε, ώστε να μην έχετε καμία αμφιβολία!

Καθοδηγούμαστε μέσω email, από την 1η ημέρα δημοσίευσης της εκφώνησης της Εργασίας, ως προς τι πρέπει να μελετήσουμε και ποια μεθοδολογία να ακολουθήσουμε για την επίλυση του εκάστοτε θέματος της Εργασίας.

Μελετάμε το κάθε Θέμα, διακρίνοντας τη θεματική κατηγορία όπου ανήκει και τις Λέξεις – Κλειδιά που τη χαρακτηρίζουν. Ξεκινάμε πρώτα εμείς να λύνουμε τις ασκήσεις και έπειτα επαληθεύουμε τις ενέργειες μας, μέσω των ενδεικτικών λύσεων του Κέντρου ΑΡΝΟΣ. Ο χρόνος εκπόνησης και ανάρτησης στο site του Κέντρου μας της Πρότυπης Ενδεικτικής Επίλυσης είναι τουλάχιστον 10 ημέρες πριν την καταληκτική παράδοση της Εργασίας, ώστε να είστε προετοιμασμένοι και να μπορέσετε να επαληθεύσετε την δική σας εκπόνηση.

Ύστερα από την εγγραφή μας στην υπηρεσία Full Pack ΠΛΗ 23 και παράλληλα με την ασύγχρονη διδασκαλία, έχουμε επιπλέον τη δυνατότητα για ζωντανά (live) απομακρυσμένα μαθήματα, ατομικά (ιδιαίτερο) ή ομαδικά (online τμήματα). Η διδασκαλία προγραμματίζεται σε εβδομαδιαία βάση κι έτσι έχουμε τον Καθηγητή πάντα δίπλα μας.

Η προετοιμασία μας ξεκινάει με εφαλτήριο τις Εργασίες και κορυφώνεται με τις Εξετάσεις. Με σημείο αναφοράς τις Λέξεις – Κλειδιά και την θεματολογία των εργασιών, καθοδηγούμαστε βήμα – βήμα στη αναγνώριση των ζητούμενων στις εξετάσεις και την άμεση επίλυσή τους με στοχευμένη Μεθοδολογία. Στο live τμήμα Προετοιμασίας, καλλιεργούμε συγκεκριμένο μοτίβο μάθησης για εύκολη αντιμετώπιση των θεμάτων και σωστή διαχείριση του χρόνου επίλυσης.

Τα ηχογραφημένα μαθήματα βοηθούν τον φοιτητή στην μελέτη του, εφόσον μπορεί να επιλέγει ο κάθε ένας, μόνος του το προσωπικό του εκπαιδευτικό χρονικό πλαίσιο.

Τα βίντεο μαθήματα είναι περισσότερο ευέλικτα και βοηθούν τον φοιτητή να εκπαιδευτεί μόνος του, δηλαδή να προχωρήσει στην αυτοδιδασκαλία αλλά και την συνεργαζόμενη εκπαίδευση όπου μπορεί να επικοινωνεί online με τον καθηγητή του.

Τα εγχειρίδια και τα βιβλία του πανεπιστημίου, δεν υποκαθίστανται από τις σημειώσεις, όμως αποτελούν ένα εργαλείο για τον φοιτητή ώστε να κατανοήσει και να οργανώσει καλύτερα την μελέτη του.

Οι ενδεικτικές – πρότυπες εργασίες, αποτελούν πλήρεις εργασίες με επιπλέον οδηγίες, υλικό και video επεξήγησης. Όλα αυτά μελετώνται από τους φοιτητές ώστε να μπορέσουν να κατανοήσουν και να φτιάξουν την δική τους προσωπική εργασία.

Δημιουργούνται τμήματα με τους άμεσα ενδιαφερόμενους φοιτητές αλλά και επαναληπτικά τμήματα σύμφωνα με τις ανάγκες τους. Αν ενδιαφέρεστε να ενταχθείτε σε τμήμα και να ξεκινήσετε την επανάληψή σας, επικοινωνήστε μαζί μας μέσω Τηλεφώνου: 21 0382 2157 ή μέσω Email: [email protected]

 

Ο υπεύθυνος καθηγητής της ΠΛΗ23 απαντάει σε θέματα που αφορούν την ενότητα.

Δίπλα στον φοιτητή υπάρχει ο σύμβουλος σπουδών για την επιτυχή έκβαση των εκπαιδευτικών στόχων.

Η γραμματειακή υποστήριξη φροντίζει τεχνικά και διαχειριστικά θέματα.

Κύριος σκοπός της ΘΕ είναι η εξοικείωση των φοιτητριών/τών με τις βασικές εννοιολογικές και τεχνολογικές εκδοχές των υπηρεσιών τηλεματικής και τεχνολογιών διαδικτύου, να γνωρίσει τις γλώσσες προγραμματισμού και να εξοικειωθεί με τις τεχνικές προγραμματισμού εφαρμογών παγκόσμιου ιστού, καθώς και να μελετήσει την κοινωνική επίδραση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών. Κύριος σκοπός είναι η κατανόηση των βασικών εννοιών των δικτύων τηλεματικής και του υπολογισμού της μεταφερόμενης πληροφορίας, με τις έννοιες της μετάδοσης δεδομένων/πακέτων σε ευρυζωνικά δίκτυα, της απόδοσης δικτύων τηλεματικής, της διαχείρισης της πληροφορίας σύμφωνα με τα τεχνικά χαρακτηριστικά των δικτύων τηλεματικής, της IP Διευθυνσιοδότησης,  να εξοικειωθεί με τις βασικές έννοιες των κυψελωτών συστημάτων κινητών τηλεπικοινωνιών, με τις έννοιες της προσφερόμενης κίνησης και του βαθμού εξυπηρέτησης, με την επαναχρησιμοποίηση συχνοτήτων κλπ. Επίσης, στόχος της είναι η εξοικείωση με τις τεχνολογίες διαδικτύου, με το πρωτόκολλο Internet HTTP και η κατανόηση βασικών στοιχείων αλληλεπίδρασης του χρήστη με τις σελίδες του διαδικτύου, η πρακτική εξοικείωση με την απόδοση του πρωτοκόλλου HTTP, καθώς και η γνωριμία με εργαλεία ανάλυσης πρωτοκόλλων διαδικτύου. Επίσης, η Θ.Ε έχει ως κύριο στόχο την ανάπτυξη απλών και προηγμένων Ιστοσελίδων, να γνωρίσει ο φοιτητής τις γλώσσες προγραμματισμού και να εξοικειωθεί με τις τεχνικές προγραμματισμού εφαρμογών παγκόσμιου ιστού: HTML, CSS, Javascript, PHP, MySQL; να αποκτήσει την ικανότητα να κρίνει και να επιλέγει την κατάλληλη γλώσσα/τεχνολογία, διαδικτυακού προγραμματισμού, να αναγνωρίζει τη σημασία της αυθεντικοποίησης και της εξουσιοδοτημένης πρόσβασης χρηστών σε μία εφαρμογή παγκόσμιου ιστού. Η κατανόηση και η εφαρμογή τεχνικών προγραμματισμού Παγκόσμιου Ιστού με χρήση XML, DTD, DOM, XSL.

 

Πηγή: ΕΑΠ ΠΛΗ23 Ύλη