arnos.gr

ΠΛΗ42 – Ειδικά θέματα τεχνολογίας Λογισμικού

ΕΑΠ ΠΛΗ42 - ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙO ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΠΛΗ42 – Υποστήριξη Θ.Ε:

 • Εργασίες και Λύσεις βήμα – βήμα
 • Video – Θεωρία: Εξήγηση και Μεθοδολογίες
 • Θέματα Εξετάσεων και Λυμένες Ασκήσεις
 • Σημειώσεις

Χιλιάδες φοιτητές του ΕΑΠ – ΠΛΗ έχουν αποκτήσει το πτυχίο τους με τη συμβολή μας!
Γίνε εσύ ο επόμενος!

Επιμέλεια: Ηλίας Τσ.

ΠΛΗ42 – Υποστήριξη Θ.Ε:

 • Εργασίες και Λύσεις βήμα – βήμα
 • Video – Θεωρία: Εξήγηση και Μεθοδολογίες
 • Θέματα Εξετάσεων και Λυμένες Ασκήσεις
 • Σημειώσεις

Χιλιάδες φοιτητές του ΕΑΠ – ΠΛΗ έχουν αποκτήσει το πτυχίο τους με τη συμβολή μας!
Γίνε εσύ ο επόμενος!

Επιμέλεια: Ηλίας Τσ.

Online συνάντηση με τον καθηγητή

Περιεχόμενο Μαθήματος

Άνοιγμα όλων
ΠΛΗ 42: Ειδικά θέματα τεχνολογίας Λογισμικού
Μέρος Β: Εγκυροποίηση Λογισμικού
ΜΕΡΟΣ Δ: Διαχείριση και Ποιότητα Λογισμικού
Περιεχόμενα Μαθήματος
0% Ολοκληρωμένο 0/3 Βήματα
Περιεχόμενα Μαθήματος
0% Ολοκληρωμένο 0/1 Βήματα
Περιεχόμενα Μαθήματος
0% Ολοκληρωμένο 0/2 Βήματα
Περιεχόμενα Μαθήματος
0% Ολοκληρωμένο 0/2 Βήματα

Κάθε 2 εβδομάδες, στην ιστοσελίδα του μαθήματος «εβδομαδιαίες καθοδηγήσεις / ανακοινώσεις» αναρτάται η εβδομαδιαία καθοδήγηση για το υλικό της ιστοσελίδας που πρέπει να καλύψουμε. Επίσης, η οργάνωση της εβδομαδιαίας μελέτης πρέπει να γίνει ακριβώς με την σειρά που είναι οργανωμένα τα βιντεομαθήματα στην ιστοσελίδα μας. Κάθε μέρος καλύπτει την απαιτούμενη ύλη για κάθε εργασίας.

Ακολουθούμε την εβδομαδιαία καθοδήγηση και καλύπτουμε την απαιτούμενη ύλη Ξεκινάμε πρώτα εμείς να λύνουμε τις ασκήσεις και έπειτα επαληθεύουμε τις ενέργειες μας, μέσω των ενδεικτικών λύσεων του Κέντρου ΑΡΝΟΣ.

Ύστερα από την εγγραφή στην υπηρεσία Full Pack και παράλληλα με την ασύγχρονη διδασκαλία, έχουμε τη δυνατότητα για ζωντανά (live) απομακρυσμένα μαθήματα, ατομικά ή ομαδικά. Η διδασκαλία προγραμματίζεται σε δεκαπενθήμερη βάση και έχουμε τον καθηγητή δίπλα μας.

Η προετοιμασία μας ξεκινάει με εφαλτήριο τις εργασίες και κορυφώνεται με τις εξετάσεις. Με σημείο αναφοράς τις λέξεις – κλειδιά των εργασιών καθοδηγούμαστε βήμα – βήμα στην άμεση αναγνώριση των ζητούμενων στις εξετάσεις και την άμεση επίλυσή τους με στοχευμένη μεθοδολογία. Στο live τμήμα προετοιμασίας, καλλιεργούμε συγκεκριμένο μοτίβο μάθησης για εύκολη αντιμετώπιση των θεμάτων και σωστή διαχείριση του χρόνου επίλυσης.

Τα ηχογραφημένα μαθήματα βοηθούν τον φοιτητή στην μελέτη του, εφόσον μπορεί να επιλέγει ο κάθε ένας, μόνος του το προσωπικό του εκπαιδευτικό χρονικό πλαίσιο.

Τα βίντεο μαθήματα είναι περισσότερο ευέλικτα και βοηθούν τον φοιτητή να εκπαιδευτεί μόνος του, δηλαδή να προχωρήσει στην αυτοδιδασκαλία αλλά και την συνεργαζόμενη εκπαίδευση όπου μπορεί να επικοινωνεί online με τον καθηγητή του.

 

Τα εγχειρίδια και τα βιβλία του πανεπιστημίου, δεν υποκαθίστανται από τις σημειώσεις, όμως αποτελούν ένα εργαλείο για τον φοιτητή ώστε να κατανοήσει και να οργανώσει καλύτερα την μελέτη του.

Οι ενδεικτικές – πρότυπες εργασίες, αποτελούν πλήρεις εργασίες με επιπλέον οδηγίες, υλικό και video επεξήγησης. Όλα αυτά μελετώνται από τους φοιτητές ώστε να μπορέσουν να κατανοήσουν και να φτιάξουν την δική τους προσωπική εργασία.

Δημιουργούνται τμήματα με τους άμεσα ενδιαφερόμενους φοιτητές αλλά και επαναληπτικά τμήματα σύμφωνα με τις ανάγκες τους. Αν ενδιαφέρεστε να ενταχθείτε σε τμήμα και να ξεκινήσετε την επανάληψή σας, επικοινωνήστε μαζί μας μέσω Τηλεφώνου: 21 0382 2157 ή μέσω Email: [email protected]

Ο υπεύθυνος καθηγητής της ΠΛΗ42 απαντάει σε θέματα που αφορούν την ενότητα.

Δίπλα στον φοιτητή υπάρχει ο σύμβουλος σπουδών για την επιτυχή έκβαση των εκπαιδευτικών στόχων.

Η γραμματειακή υποστήριξη φροντίζει τεχνικά και διαχειριστικά θέματα.

 

Η Θ.Ε. έχει ως σκοπό να σας εξειδικεύσει σε θέματα Software Engineering (Τεχνολογία Λογισμικού). Κατά κάποιον τρόπο, αποτελεί συνέχεια της Θ.Ε. ΠΛΗ11 και σε μικρότερο βαθμό της Θ.Ε. ΠΛΗ24, μιας και η συνέχεια αφορά μόνο στο βιβλίο με τίτλο “Τεχνολογία Λογισμικού ΙΙ”.

Γνωστικά Αντικείμενα της Θ.Ε.:

 • Τυπικές Προδιαγραφές
 • Εγκυροποίηση Λογισμικού
 • Διαχείριση & Ποιότητα Λογισμικού

Πηγή: ΕΑΠ ΠΛΗ42 Ύλη

Η ΠΛΗ42 = 4 μαθήματα σε 1. Τα μέρη της ΠΛΗ42 είναι ανεξάρτητα μεταξύ τους. Αυτό είναι θετικό, γιατί τα κενά σε προηγούμενο μέρος δεν εμποδίζουν την κατανόηση των παρακάτω. Όμως είναι και αρνητικό, γιατί δεν θα δοθεί αργότερα ευκαιρία να καλυφθούν τα προηγούμενα κενά. Η ΠΛΗ42 απαιτεί μικρή επανάληψη στο υπόβαθρο τεχνολογίας λογισμικού (ΠΛΗ24). Απαιτεί σωστή κατανομή του χρόνου μελέτης κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους. Δεν αρκεί το διάβασμα λίγες μέρες πριν τις εξετάσεις. Όχι βιασύνη στο διάβασμα, όχι επιφανειακή μελέτη. Απαιτεί προσεκτική ανάγνωση των εκφωνήσεων των ασκήσεων, μέχρι την πλήρη αποδόμηση και κατανόησή τους. Όχι αποστήθιση και απομνημόνευση των λύσεων! Επίσης απαιτεί αυστηρή τήρηση του πλάνου μελέτης. Τέλος απαιτεί την αντιμετώπιση των εργασιών, όχι αποκλειστικά σαν υλικό προς παράδοση, αλλά ως υποψήφια θέματα εξετάσεων!