ΔΕΟ ΕΑΠ - Διοίκηση Επιχειρήσεων & Οργανισμών

Μαθήματα - Εργασίες - Εξετάσεις

Στο πρώτο έτος των σπουδών σας στη ΔΕΟ έχετε να επιλέξετε ανάμεσα στις ΔΕΟ10, ΔΕΟ11 και ΔΕΟ13. Τα χρήματα και ο χρόνος αποτελούν καθοριστικοί παράγοντες για την επιλογή σας! Το ΕΑΠ προτείνει να ξεκινήσετε τις σπουδές σας με μια απαιτητική ΘΕ, τη ΔΕΟ 13. Ωστόσο, και οι υπόλοιπες ΘΕ είναι ενδιαφέρουσες με ποικίλο εκπαιδευτικό υλικό.

Η ΔΕΟ 10 «Βασικές Αρχές Δικαίου και Διοίκησης» (20 ECTS) είναι υποχρεωτική για το πρώτο έτος των σπουδών σας. Στόχος της είναι να σας εξοικειώσει με τις βασικές αρχές του Δικαίου και να σας εισαγάγει σε βασικά ζητήματα Διοίκησης.

Στο arnos.gr σας παρέχουμε μαθήματα (βίντεο), εργασίες και υποστήριξη. Κάντε την επιλογή σας:

Εργασία

ΔΕΟ 10

Επίλυση μίας εργασίας
Video Επεξήγησης
Διάρκεια πρόσβασης έως την παράδοση

Ετήσιο Πακέτο

ΔΕΟ 10

Διδασκαλία σε videos
Σημειώσεις - Τυπολόγια
Υποστήριξη Εργασιών
Επίλυση Αποριών
Προτεινόμενα Θέματα
180 €
109€
Διάρκεια πρόσβασης έως 27/07

Online Τμήμα

ΔΕΟ 10

Live Μαθήματα
Σημειώσεις
Έμπειροι καθηγητές
Επίλυση Αποριών
60€/μήνα
Διάρκεια πρόσβασης 1 μήνα

Η ΔΕΟ11 «Διοικητική Επιχειρήσεων» (20 ECTS) είναι υποχρεωτική για το πρώτο έτος των σπουδών σας. Η ΘΕ στοχεύει στην θεμελίωση βασικών αρχών της διοίκησης και κύριων διοικητικών διεργασιών.

Στο arnos.gr σας παρέχουμε μαθήματα (βίντεο), εργασίες και υποστήριξη. Κάντε την επιλογή σας:

Εργασία

ΔΕΟ11

Επίλυση μίας εργασίας
Video Επεξήγησης
Διάρκεια πρόσβασης έως την παράδοση

Ετήσιο Πακέτο

ΔΕΟ11

Διδασκαλία σε videos
Σημειώσεις - Τυπολόγια
Υποστήριξη Εργασιών
Επίλυση Αποριών
Προτεινόμενα Θέματα
180 €
109€
Διάρκεια πρόσβασης έως 27/07

Online Τμήμα

ΔΕΟ11

Live Μαθήματα
Σημειώσεις
Έμπειροι καθηγητές
Επίλυση Αποριών
40€/μήνα
Διάρκεια πρόσβασης 1 μήνα

Η ΔΕΟ 13 «Ποσοτικές Μέθοδοι» είναι υποχρεωτική για το πρώτο έτος των σπουδών σας. Είναι το μάθημα κλειδί για τη Διοίκηση Επιχειρήσεων, στοχεύοντας στην παρουσίαση των τεχνικών των Επιχειρησιακών Μαθηματικών, της Επιχειρησιακής Στατιστικής, της Επιχειρησιακής Έρευνας και των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (Η/Υ).

Στο arnos.gr σας παρέχουμε μαθήματα (βίντεο), εργασίες και υποστήριξη. Κάντε την επιλογή σας:

Εργασία

ΔΕΟ13

Επίλυση μίας εργασίας
Video Επεξήγησης
Διάρκεια πρόσβασης έως την παράδοση

Ετήσιο Πακέτο

ΔΕΟ13

Διδασκαλία σε videos
Σημειώσεις - Τυπολόγια
Υποστήριξη Εργασιών
Επίλυση Αποριών
Προτεινόμενα Θέματα
180 €
109€
Διάρκεια πρόσβασης έως 27/07

Online Τμήμα

ΔΕΟ13

Live Μαθήματα
Σημειώσεις
Έμπειροι καθηγητές
Επίλυση Αποριών
60€/μήνα
Διάρκεια πρόσβασης 1 μήνα

Και στο δεύτερο έτος των σπουδών σας οι ΘΕ είναι υποχρεωτικές. Επιλέγετε σύμφωνα με την όρεξη και την προτίμησή σας μεταξύ ΔΕΟ23, ΔΕΟ24 και ΔΕΟ25. Εμείς στο arnos.gr δεσμευόμαστε να σάς παρέχουμε ό,τι χρειάζεστε για να ολοκληρώσετε τις ακαδημαϊκές σας υποχρεώσεις με επιτυχία!

Η ΔΕΟ23 «Marketing I» παρουσιάζει τη φιλοσοφία και τη λειτουργία του μάρκετινγκ στο πλαίσιο της διοίκησης επιχειρήσεων. Η ΘΕ εμβαθύνει στο μάρκετινγκ υπηρεσιών που έχει ιδιαιτερότητες και μεγάλη πρακτική σημασία για τον κόσμο των επιχειρήσεων και των οργανισμών.

Στο arnos.gr σας παρέχουμε μαθήματα (βίντεο), εργασίες και υποστήριξη. Κάντε την επιλογή σας:

Εργασία

ΔΕΟ23

Επίλυση μίας εργασίας
Video Επεξήγησης
Διάρκεια πρόσβασης έως την παράδοση

Ετήσιο Πακέτο

ΔΕΟ23

Διδασκαλία σε videos
Σημειώσεις - Τυπολόγια
Υποστήριξη Εργασιών
Επίλυση Αποριών
Προτεινόμενα Θέματα
180 €
109€
Διάρκεια πρόσβασης έως 27/07

Online Τμήμα

ΔΕΟ23

Live Μαθήματα
Έμπειροι καθηγητές
Σημειώσεις
Επίλυση Αποριών
40€/μήνα
Διάρκεια πρόσβασης 1 μήνα

Η ΔΕΟ24 «Δημόσια Διοίκηση & Πολιτική» είναι η ΘΕ που ασχολείται με τον εκτελεστικό μηχανισμό της δημόσιας διοίκησης. Στη ΘΕ παρουσιάζονται – εκτός των παραδοσιακών τρόπων διοίκησης – νέες μορφές οργάνωσης και νέα εργαλεία, ώστε η Διοίκηση να είναι σε θέση όχι μόνο να υλοποιεί, αλλά και να συμβάλλει στη διαμόρφωση των δημόσιων πολιτικών και την άσκηση της διακυβέρνησης.

Στο arnos.gr σας παρέχουμε μαθήματα (βίντεο), εργασίες και υποστήριξη. Κάντε την επιλογή σας:

Εργασία

ΔΕΟ24

Επίλυση μίας εργασίας
Video Επεξήγησης
Διάρκεια πρόσβασης έως την παράδοση

Ετήσιο Πακέτο

ΔΕΟ24

Διδασκαλία σε videos
Σημειώσεις - Τυπολόγια
Υποστήριξη Εργασιών
Επίλυση Αποριών
Προτεινόμενα Θέματα
180 €
109€
Διάρκεια πρόσβασης έως 27/07

Online Τμήμα

ΔΕΟ24

Live Μαθήματα
Έμπειροι καθηγητές
Σημειώσεις
Επίλυση Αποριών
40€/μήνα
Διάρκεια πρόσβασης 1 μήνα

Η ΔΕΟ25 «Λογιστική» είναι η ΘΕ που παρουσιάσει τις έννοιες, τις διαδικασίες και τις τεχνικές που χρησιμοποιούν οι οικονομικοί οργανισμοί στην καταχώριση, ταξινόμηση, ανάλυση και παρουσίαση των οικονομικών γεγονότων και πληροφοριών για τη λήψη αποφάσεων. Εξοικειώνει τους φοιτητές με έννοιες, όπως οι λογαριασμοί, το λογιστικό κύκλωμα κ.ά.

Στο arnos.gr σας παρέχουμε μαθήματα (βίντεο), εργασίες και υποστήριξη. Κάντε την επιλογή σας:

Εργασία

ΔΕΟ25

Επίλυση μίας εργασίας
Video Επεξήγησης
Διάρκεια πρόσβασης έως την παράδοση

Ετήσιο Πακέτο

ΔΕΟ25

Διδασκαλία σε videos
Σημειώσεις - Τυπολόγια
Υποστήριξη Εργασιών
Επίλυση Αποριών
Προτεινόμενα Θέματα
180 €
109€
Διάρκεια πρόσβασης έως 27/07

Online Τμήμα

ΔΕΟ25

Live Μαθήματα
Έμπειροι καθηγητές
Σημειώσεις
Επίλυση Αποριών
60€/μήνα
Διάρκεια πρόσβασης 1 μήνα
Στο τρίτο έτος ακολουθεί η εφαρμογή των θεωρητικών γνώσεων στην πράξη. Εκτός από τις υποχρεωτικές ΘΕ υπάρχουν και δύο επιλογής (ΔΕΟ33, ΔΕΟ45) από τις οποίες οι φοιτητές μπορούν να διαλέξουν όποια επιθυμούν. Η ΔΕΟ34 θεωρείται η πιο απαιτητική ΘΕ του έτους γι΄ αυτό και η αντιμετώπισή της χρήζει ιδιαίτερης προσοχής.

Η ΔΕΟ31 «Χρηματοοικονομική Διοίκηση» είναι μια υποχρεωτική ΘΕ που περιλαμβάνε έννοιες, όπως η Χρηματοοικονομική Διοίκηση, οι Χρηματαγορές και Κεφαλαιαγορές, οι Επενδύσεις και η Χρηματοοικονομική Ανάλυση. Η ενότητα αυτή χαρακτηρίζεται από μεγάλο όγκο στην ύλη της.

Στο arnos.gr σας παρέχουμε μαθήματα (βίντεο), εργασίες και υποστήριξη. Κάντε την επιλογή σας:

Εργασία

ΔΕΟ31

Επίλυση μίας εργασίας
Video Επεξήγησης
Διάρκεια πρόσβασης έως την παράδοση

Ετήσιο Πακέτο

ΔΕΟ31

Διδασκαλία σε videos
Σημειώσεις - Τυπολόγια
Υποστήριξη Εργασιών
Επίλυση Αποριών
Προτεινόμενα Θέματα
180 €
109 €
Διάρκεια πρόσβασης έως 27/07

Online Τμήμα

ΔΕΟ31

Live Μαθήματα
Έμπειροι καθηγητές
Σημειώσεις
Επίλυση Αποριών
60€/μήνα
Διάρκεια πρόσβασης 1 μήνα

Η ΔΕΟ33 «Marketing II» είναι μια ΘΕ επιλογής, η οποία μπορεί να επιλεχθεί για την ολοκλήρωση του έτους αντί της ΔΕΟ45. Πρόκειται για τη συνέχεια της ΔΕΟ23 αναφορικά με το Marketing. Ωστόσο, εδώ η εφαρμογή και η πράξη υπερισχύουν της θεωρίας.

Στο arnos.gr σας παρέχουμε μαθήματα (βίντεο), εργασίες και υποστήριξη. Κάντε την επιλογή σας:

Εργασία

ΔΕΟ33

Επίλυση μίας εργασίας
Video Επεξήγησης
Διάρκεια πρόσβασης έως την παράδοση

Ετήσιο Πακέτο

ΔΕΟ33

Διδασκαλία σε videos
Σημειώσεις - Τυπολόγια
Υποστήριξη Εργασιών
Επίλυση Αποριών
Προτεινόμενα Θέματα
180 €
109 €
Διάρκεια πρόσβασης έως 27/07

Online Τμήμα

ΔΕΟ33

Live Μαθήματα
Έμπειροι καθηγητές
Σημειώσεις
Επίλυση Αποριών
60€/μήνα
Διάρκεια πρόσβασης 1 μήνα

Η ΔΕΟ45 «Ηλεκτρονικό Επιχειρείν» είναι μια ΘΕ επιλογής, η οποία μπορεί να επιλεχθεί για την ολοκλήρωση του έτους αντί της ΔΕΟ33. Πρόκειται για μια ΘΕ που ασχολείται κυρίως με την Τεχνολογία στις επιχειρήσεις. Βασικός στόχος της είναι η εισαγωγή των φοιτητών στις βασικές αρχές δύο στενά σχετιζόμενων γνωστικών αντικειμένων, του Ηλεκτρονικού Επιχειρείν και των Πληροφοριακών Συστημάτων Διοίκησης

Στο arnos.gr σας παρέχουμε μαθήματα (βίντεο), εργασίες και υποστήριξη. Κάντε την επιλογή σας:

Εργασία

ΔΕΟ45

Επίλυση μίας εργασίας
Video Επεξήγησης
Διάρκεια πρόσβασης έως την παράδοση

Ετήσιο Πακέτο

ΔΕΟ45

Διδασκαλία σε videos
Σημειώσεις - Τυπολόγια
Υποστήριξη Εργασιών
Επίλυση Αποριών
Προτεινόμενα Θέματα
180 €
109 €
Διάρκεια πρόσβασης έως 27/07

Online Τμήμα

ΔΕΟ45

Live Μαθήματα
Έμπειροι καθηγητές
Σημειώσεις
Επίλυση Αποριών
60€/μήνα
Διάρκεια πρόσβασης 1 μήνα

Η ΔΕΟ 34 «Οικονομική Ανάλυση & Πολιτική» έχει ως σκοπό την εισαγωγή στην Οικονομική Ανάλυση και Πολιτική με ιδιαίτερη αναφορά στη μικροοικονομική, μακροοικονομική και δημόσια οικονομική.

Στο arnos.gr σας παρέχουμε μαθήματα (βίντεο), εργασίες και υποστήριξη. Κάντε την επιλογή σας:

Εργασία

ΔΕΟ 34

Επίλυση μίας εργασίας
Video Επεξήγησης
Διάρκεια πρόσβασης έως την παράδοση

Ετήσιο Πακέτο

ΔΕΟ 34

Διδασκαλία σε videos
Σημειώσεις - Τυπολόγια
Υποστήριξη Εργασιών
Επίλυση Αποριών
Προτεινόμενα Θέματα
180 €
109 €
Διάρκεια πρόσβασης έως 27/07

Online Τμήμα

ΔΕΟ 34

Live Μαθήματα
Έμπειροι καθηγητές
Σημειώσεις
Επίλυση Αποριών
60€/μήνα
Διάρκεια πρόσβασης 1 μήνα
Στο τέταρτο και τελευταίο έτος των σπουδών σας οι ΘΕ εστιάζουν στην επιχειρηματικότητα, την αγορά και τη διοίκηση. Υπάρχει μία υποχρεωτική ΘΕ και δύο ζεύγη ΘΕ επιλογής. Για τις παρακάτω ΘΕ διαθέτουμε ποικίλο εκπαιδευτικό υλικό και σημειώσεις. Επίσης, τα μαθήματα συμβάλλουν αποτελεσματικά στη διαχείριση της μελέτης σας και στην επίλυση αποριών.

Η ΔΕΟ40 «Διοικητική Επιχειρήσεων» είναι η υποχρεωτική ΘΕ του τελευεταίου έτους. Στη ΘΕ αυτή γίνεται φανερό ότι το σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον καθιστά ανεπαρκείς τις περισσότερες παραδοσιακές διοικητικές πρακτικές και συμβατικές θεωρίες διοίκησης.

Στο arnos.gr σας παρέχουμε μαθήματα (βίντεο), εργασίες και υποστήριξη. Κάντε την επιλογή σας:

Εργασία

ΔΕΟ40

Επίλυση μίας εργασίας
Video Επεξήγησης
Διάρκεια πρόσβασης έως την παράδοση

Ετήσιο Πακέτο

ΔΕΟ40

Διδασκαλία σε videos
Σημειώσεις - Τυπολόγια
Υποστήριξη Εργασιών
Επίλυση Αποριών
Προτεινόμενα Θέματα
180 €
109 €
Διάρκεια πρόσβασης έως 27/07

Online Τμήμα

ΔΕΟ40

Live Μαθήματα
Έμπειροι καθηγητές
Σημειώσεις
Επίλυση Αποριών
60€/μήνα
Διάρκεια πρόσβασης 1 μήνα

Η ΔΕΟ41 «Αγορές χρήματος & Κεφαλαίου» είναι μια βατή ΘΕ επιλογης, η οποία μπορεί να επιλεχθεί για την ολοκλήρωση του έτους αντί της ΔΕΟ44. Ακολουθεί και συμπληρώνει τη ΔΕΟ31. Στην ΘΕ αυτή επισημαίνεται ότι οι χρηματοπιστωτικές αγορές διαδραματίζουν πλέον πρωταρχικό ρόλο στην πορεία της παγκόσμιας οικονομίας. Στόχος είναι οι φοιτητές να κατανοήσουν ότι οι αγορές αυτές εξελίσσονται συνεχώς και δημιουργούν νέα επενδυτικά και χρηματοδοτικά εργαλεία, τόσο για ιδιώτες όσο και για επιχειρήσεις και κράτη.

Στο arnos.gr σας παρέχουμε μαθήματα (βίντεο), εργασίες και υποστήριξη. Κάντε την επιλογή σας:

Εργασία

ΔΕΟ41

Επίλυση μίας εργασίας
Video Επεξήγησης
Διάρκεια πρόσβασης έως την παράδοση

Ετήσιο Πακέτο

ΔΕΟ41

Διδασκαλία σε videos
Σημειώσεις - Τυπολόγια
Υποστήριξη Εργασιών
Επίλυση Αποριών
Προτεινόμενα Θέματα
180 €
109 €
Διάρκεια πρόσβασης έως 27/07

Online Τμήμα

ΔΕΟ41

Live Μαθήματα
Έμπειροι καθηγητές
Σημειώσεις
Επίλυση Αποριών
40€/μήνα
Διάρκεια πρόσβασης 1 μήνα

Η ΔΕΟ42 «Διοίκηση Ολικής Ποιότητας» είναι μια ΘΕ επιλογής, η οποία μπορεί να επιλεχθεί για την ολοκλήρωση του έτους αντί της ΔΕΟ43. Διαφέρει ως ενότητα απί τις υπόλοιπες, αφού εστιάζει στο ότι το σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον χαρακτηρίζεται από έντονο ανταγωνισμό, αφθονία προϊόντων/υπηρεσιών, ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις, μεγάλη αβεβαιότητα και συνεχώς εντεινόμενες περιβαλλοντικές προκλήσεις.

Στο arnos.gr σας παρέχουμε μαθήματα (βίντεο), εργασίες και υποστήριξη. Κάντε την επιλογή σας:

Εργασία

ΔΕΟ42

Επίλυση μίας εργασίας
Video Επεξήγησης
Διάρκεια πρόσβασης έως την παράδοση

Ετήσιο Πακέτο

ΔΕΟ42

Διδασκαλία σε videos
Σημειώσεις - Τυπολόγια
Υποστήριξη Εργασιών
Επίλυση Αποριών
Προτεινόμενα Θέματα
180 €
109 €
Διάρκεια πρόσβασης έως 27/07

Online Τμήμα

ΔΕΟ42

Live Μαθήματα
Έμπειροι καθηγητές
Σημειώσεις
Επίλυση Αποριών
40€/μήνα
Διάρκεια πρόσβασης 1 μήνα

ΔΕΟ43 – «Βιομηχανική Οργάνωση, Αγορά Εργασίας και Ευρωπαϊκές Επιχειρήσεις» είναι μια ΘΕ επιλογής, η οποία μπορεί να επιλεχθεί για την ολοκλήρωση του έτους αντί της ΔΕΟ42. Βασικός σκοπός της ΘΕ είναι να παρουσιάσει τις βασικές αρχές της θεωρίας της βιομηχανικής οργάνωσης, των οικονομικών της εργασίας και των συλλογικών διαπραγματεύσεων και των οικονομικών των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων.

Στο arnos.gr σας παρέχουμε μαθήματα (βίντεο), εργασίες και υποστήριξη. Κάντε την επιλογή σας:

Εργασία

ΔΕΟ43

Επίλυση μίας εργασίας
Video Επεξήγησης
Διάρκεια πρόσβασης έως την παράδοση

Ετήσιο Πακέτο

ΔΕΟ43

Διδασκαλία σε videos
Σημειώσεις - Τυπολόγια
Υποστήριξη Εργασιών
Επίλυση Αποριών
Προτεινόμενα Θέματα
180 €
109 €
Διάρκεια πρόσβασης έως 27/07

Online Τμήμα

ΔΕΟ43

Live Μαθήματα
Έμπειροι καθηγητές
Σημειώσεις
Επίλυση Αποριών
40€/μήνα
Διάρκεια πρόσβασης 1 μήνα

Η ΔΕΟ44 «Θεωρία Επιχειρηματικότητας» είναι μια ΘΕ επιλογής, η οποία μπορεί να επιλεχθεί για την ολοκλήρωση του έτους αντί της ΔΕΟ41. Βασικός σκοπός της είναι η ανάλυση βασικών θεμάτων αναφορικά με την επιχειρηματικότητα και την καινοτομία και συγκεκριμένα η μελέτη και ανάλυση των ανωτέρω εννοιών.

Στο arnos.gr σας παρέχουμε μαθήματα (βίντεο), εργασίες και υποστήριξη. Κάντε την επιλογή σας:

Εργασία

ΔΕΟ44

Επίλυση μίας εργασίας
Video Επεξήγησης
Διάρκεια πρόσβασης έως την παράδοση

Ετήσιο Πακέτο

ΔΕΟ44

Διδασκαλία σε videos
Σημειώσεις - Τυπολόγια
Υποστήριξη Εργασιών
Επίλυση Αποριών
Προτεινόμενα Θέματα
180 €
109 €
Διάρκεια πρόσβασης έως 27/07

Online Τμήμα

ΔΕΟ44

Live Μαθήματα
Έμπειροι καθηγητές
Σημειώσεις
Επίλυση Αποριών
60€/μήνα
Διάρκεια πρόσβασης 1 μήνα
Εργασίες ΔΕΟ

Εξατομικευμένη Εργασία

Εκφώνηση
Ανάλυση
Ανάπτυξη
Έλεγχος

Κάνε μαζί μας την Εργασία σου ευχάριστη και δημιουργική πρόκληση!

Κάνε το αίτημα σου και βρες τον κατάλληλο καθηγητή που θα σε υποστηρίξει εξατομικευμένα!

ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ

Online Μαθήματα – Διδασκαλία

ΕΞΑΣΚΗΣΗ
ΕΛΕΓΧΟΣ
ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ
Επίλεξε μέσα από τους καλύτερους καθηγητές τον δικό σου.

Στα online μαθήματα καλύπτεις τις δικές σου εκπαιδευτικές ανάγκες. Πραγματοποιούνται εδώ και 15 χρόνια με πλατφόρμες τηλεδιασκέψεων σε σταθερό πρόγραμμα. Θα χρειαστείς σύνδεση στο διαδίκτυο, κάμερα και μικρόφωνο.

App: Arnos Learn

Εφαρμογή Αυτόμαθησης