ΕΠΟ ΕΑΠ - Σπουδές στον Ευρωπαϊκό Πολιτισμό

Μαθήματα - Εργασίες - Εξετάσεις

Το πρώτο έτος σπουδών περιλαμβάνει τρεις σημαντικές ΘΕ που ανοίγουν τον δρόμο για ενδιαφέροντα αντικείμενα μελέτης. Η «Γενική Ιστορία της Ευρώπης» (ΕΠΟ10) προσφέρει μια εισαγωγή στην πλούσια ιστορία της Ευρώπης, ενώ η «Ιστορία της Ευρωπαϊκής Λογοτεχνίας» (ΕΠΟ21) εξετάζει την εξέλιξη της λογοτεχνίας στην Ευρώπη με έμφαση στην πολιτισμική της σημασία. Επιπλέον, η ενότητα «Οι Επιστήμες της Φύσης και του Ανθρώπου στην Ευρώπη» (ΕΠΟ31) μελετά τη σχέση μεταξύ της φύσης και του ανθρώπου στο ευρωπαϊκό πλαίσιο.

Η ΕΠΟ10 προσφέρει μια εκτενή επισκόπηση της ιστορίας της Ευρώπης από την πρώιμη περίοδο έως τον κ’ αιώνα. Σε αυτό το πλαίσιο, αναλύονται η διαμόρφωση της ηπείρου μετά τις «βαρβαρικές» εισβολές και την πτώση της Δυτικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, ο εκχριστιανισμός και οι σχέσεις μεταξύ της Εκκλησίας και της κοσμικής εξουσίας. Επίσης, εξετάζεται η μετάβαση των ευρωπαϊκών κοινωνιών από τον Μεσαίωνα στους Νεότερους χρόνους, με εστίαση στον ρόλο των πόλεων και τις θρησκευτικές συγκρούσεις κ.ά. Τέλος, πραγματοποιείται εισαγωγή στα βασικά ιστοριογραφικά ρεύματα της ευρωπαϊκής ιστορίας από τον ύστερο Μεσαίωνα ως τη σύγχρονη εποχή.

Εργασία

ΕΠΟ10

Επίλυση μίας εργασίας
Video Επεξήγησης
Διάρκεια πρόσβασης έως την παράδοση

Ετήσιο Πακέτο

ΕΠΟ10

Διδασκαλία σε videos
Σημειώσεις - Τυπολόγια
Υποστήριξη Εργασιών
Επίλυση Αποριών
Προτεινόμενα Θέματα
180 €
59 €
Διάρκεια πρόσβασης έως 27/07

Online Τμήμα

ΕΠΟ10

Live Μαθήματα
Έμπειροι καθηγητές
Καταγραφή Μαθημάτων
Επίλυση Αποριών
40€/μήνα
Διάρκεια πρόσβασης 1 μήνα

Η ΕΠΟ21 αποσκοπεί στην κατανόηση και εξερεύνηση της ευρωπαϊκής λογοτεχνίας από τον 12ο αιώνα έως και τον 20ό αιώνα. Οι βασικές δεξιότητες που αποκτώνται σε αυτήν τη θεματική ενότητα περιλαμβάνουν την αναγνώριση των βασικών ιστορικών περιόδων και των καλλιτεχνικών ρευμάτων στη λογοτεχνία, καθώς και των πνευματικών τάσεων που σημάδεψαν αυτήν την ιστορία. Οι φοιτητές καλούνται να αναγνωρίζουν κορυφαίους συγγραφείς και έργα που ανήκουν στον κανόνα της ευρωπαϊκής λογοτεχνίας, να αναλύουν λογοτεχνικά κείμενα  και να τα εξετάζουν ως προς το είδος τους, τη θεματική τους, το ύφος τους και τις ιδεολογικές τους προεκτάσεις. Τέλος, η θεματική ενότητα προάγει την ικανότητα σύνθεσης εργασιών.

Εργασία

ΕΠΟ21

Επίλυση μίας εργασίας
Video Επεξήγησης
Διάρκεια πρόσβασης έως την παράδοση

Ετήσιο Πακέτο

ΕΠΟ21

Διδασκαλία σε videos
Σημειώσεις - Τυπολόγια
Υποστήριξη Εργασιών
Επίλυση Αποριών
Προτεινόμενα Θέματα
180 €
59 €
Διάρκεια πρόσβασης έως 27/07

Online Τμήμα

ΕΠΟ21

Live Μαθήματα
Έμπειροι καθηγητές
Καταγραφή Μαθημάτων
Επίλυση Αποριών
60€/μήνα
Διάρκεια πρόσβασης 1 μήνα

Η ΕΠΟ31 παρουσιάζει την εξέλιξη της επιστήμης στην Ευρώπη από το Μεσαίωνα έως τον 20ό αιώνα. Καλύπτονται θέματα, όπως η ιστορία και η θεωρία των επιστημών κατά το Μεσαίωνα, η ιστορία και η θεωρία των επιστημών στη νεότερη Ευρώπη, η εποχή του Θετικισμού, η υπέρβασή του και οι σύγχρονες κοινωνικές προσεγγίσεις στο φαινόμενο της επιστήμης.

Εργασία

ΕΠΟ31

Επίλυση μίας εργασίας
Video Επεξήγησης
Διάρκεια πρόσβασης έως την παράδοση

Ετήσιο Πακέτο

ΕΠΟ31

Διδασκαλία σε videos
Σημειώσεις - Τυπολόγια
Υποστήριξη Εργασιών
Επίλυση Αποριών
Προτεινόμενα Θέματα
180 €
59 €
Διάρκεια πρόσβασης έως 27/07

Online Τμήμα

ΕΠΟ31

Live Μαθήματα
Έμπειροι καθηγητές
Καταγραφή Μαθημάτων
Επίλυση Αποριών
60€/μήνα
Διάρκεια πρόσβασης 1 μήνα

Το δεύτερο έτος σπουδών περιλαμβάνει τρεις βασικές θεματικές ενότητες: Κοινωνική και Οικονομική Ιστορία της Ευρώπης (ΕΠΟ11), Γενική Γεωγραφία, Ανθρωπογεωγραφία και Υλικός Πολιτισμός της Ευρώπης (ΕΠΟ12), και Φιλοσοφία στην Ευρώπη (ΕΠΟ22). Αυτές οι ΘΕ αποτελούν τον πυρήνα του δεύτερου έτους σπουδών και προσφέρουν μια ευρεία γκάμα πληροφοριών για την ιστορία, τη γεωγραφία και τη φιλοσοφία της Ευρώπης.

Η ΕΠΟ11 στοχεύει στην κατανόηση της ιστορίας της Ευρώπης μέσα από το πρίσμα των κοινωνικών και οικονομικών εξελίξεων. Καλύπτονται περίοδοι από τον πρώιμο Μεσαίωνα έως τον ύστερο 20ό αιώνα. Μεταξύ άλλων, βασικός στόχος είναι οι φοιτητές να διακρίνουν την Οικονομική Ιστορία από τη Γενική Ιστορία και να αξιολογούν και να συγκρίνουν διάφορες θεωρητικές και εμπειρικές προσεγγίσεις της οικονομικής και κοινωνικής ιστορίας.

Εργασία

ΕΠΟ11

Επίλυση μίας εργασίας
Video Επεξήγησης
Διάρκεια πρόσβασης έως την παράδοση

Ετήσιο Πακέτο

ΕΠΟ11

Διδασκαλία σε videos
Σημειώσεις - Τυπολόγια
Υποστήριξη Εργασιών
Επίλυση Αποριών
Προτεινόμενα Θέματα
180 €
59 €
Διάρκεια πρόσβασης έως 27/07

Online Τμήμα

ΕΠΟ11

Live Μαθήματα
Έμπειροι καθηγητές
Καταγραφή Μαθημάτων
Επίλυση Αποριών
60€/μήνα
Διάρκεια πρόσβασης 1 μήνα

Η ΕΠΟ 12 εστιάζει στην πραγματικότητα της σύγχρονης Ευρώπης, κυρίως κατά τον 20ο και 21ο αιώνα. Ασχολείται με το ευρύ φάσμα της Γεωγραφίας, επικεντρώνοντας στην Ανθρωπογεωγραφία και τον Υλικό Πολιτισμό της Ευρώπης. Αναλύει παρελθοντικές και μελλοντικές διαδικασίες που έχουν διαμορφώσει την ευρωπαϊκή κοινωνία, λαμβάνοντας υπόψη την παγκοσμιοποίηση και τις χωρικές επιπτώσεις της τεχνολογικής ανάπτυξης.

Εργασία

ΕΠΟ12

Επίλυση μίας εργασίας
Video Επεξήγησης
Διάρκεια πρόσβασης έως την παράδοση

Ετήσιο Πακέτο

ΕΠΟ12

Διδασκαλία σε videos
Σημειώσεις - Τυπολόγια
Υποστήριξη Εργασιών
Επίλυση Αποριών
Προτεινόμενα Θέματα
180 €
59 €
Διάρκεια πρόσβασης έως 27/07

Online Τμήμα

ΕΠΟ12

Live Μαθήματα
Έμπειροι καθηγητές
Καταγραφή Μαθημάτων
Επίλυση Αποριών
60€/μήνα
Διάρκεια πρόσβασης 1 μήνα

Η ΕΠΟ22 επιχειρεί να καταστήσει του φοιτητές της ικανούς να αναγνωρίζουν και να αξιολογούν τις σημαντικότερες έννοιες και θεωρίες στον τομέα της φιλοσοφίας, τοποθετώντας τις στο ιστορικό τους πλαίσιο. Επίσης, στοχεύει στην ανάπτυξη ικανότητας σύγκρισης κι αξιολόγησης διαφόρων φιλοσοφικών παραδόσεων. Επίσης, επιχειρείται οι φοιτητές να αναπτύξουν δεξιότητες μελέτης κι ερμηνείας πρωτότυπων φιλοσοφικών κείμενα.

Εργασία

ΕΠΟ22

Επίλυση μίας εργασίας
Video Επεξήγησης
Διάρκεια πρόσβασης έως την παράδοση

Ετήσιο Πακέτο

ΕΠΟ22

Διδασκαλία σε videos
Σημειώσεις - Τυπολόγια
Υποστήριξη Εργασιών
Επίλυση Αποριών
Προτεινόμενα Θέματα
180 €
59 €
Διάρκεια πρόσβασης έως 27/07

Online Τμήμα

ΕΠΟ22

Live Μαθήματα
Έμπειροι καθηγητές
Καταγραφή Μαθημάτων
Επίλυση Αποριών
60€/μήνα
Διάρκεια πρόσβασης 1 μήνα

Το τρίτο έτος σπουδών περιλαμβάνει ΘΕ, όπως η ΕΠΟ20 – Η Ιστορία των Τεχνών στην Ευρώπη, η ΕΠΟ30 – Βυζαντινός και Δυτικός Κόσμος, ΕΠΟ32 – Η Παιδεία στην Ευρώπη: Από τον Μεσαίωνα στη σύγχρονη εποχή κ.α. Μόνο η ΕΠΟ20 – Η Ιστορία των Τεχνών στην Ευρώπη  είναι υποχρεωτική, ενώ τα υπόλοιπα μαθήματα είναι επιλογές που μπορείτε να επιλέξετε ανάλογα με τα ενδιαφέροντα και τους στόχους σας

Η ΕΠΟ20 έχει ως στόχο την εξοικείωση των φοιτητριών/τών με τον κόσμο της τέχνης στην Ευρώπη και την εξέταση σημαντικών έργων τέχνης από τον 15ο έως τον 20ό αιώνα. Ο φοιτητής αναγνωρίζει καλλιτεχνικά χαρακτηριστικά, ονόματα σημαντικών καλλιτεχνών, αρχιτεκτονικά στοιχεία, παραδείγματα έργων, καινοτομίες στον τομέα της τέχνης, καθώς και ιστορικούς παράγοντες που επηρέασαν την τέχνη. Διακρίνει καλλιτεχνικά στυλ, αναγνωρίζει διαφορές μεταξύ αυτών, εντοπίζει εικονογραφικά στοιχεία, εξετάζει αρχιτεκτονικά χαρακτηριστικά, μουσικά είδη, και τεχνοτροπικά χαρακτηριστικά.

Εργασία

ΕΠΟ20

Επίλυση μίας εργασίας
Video Επεξήγησης
Διάρκεια πρόσβασης έως την παράδοση

Ετήσιο Πακέτο

ΕΠΟ20

Διδασκαλία σε videos
Σημειώσεις - Τυπολόγια
Υποστήριξη Εργασιών
Επίλυση Αποριών
Προτεινόμενα Θέματα
180 €
59 €
Διάρκεια πρόσβασης έως 27/07

Online Τμήμα

ΕΠΟ20

Live Μαθήματα
Έμπειροι καθηγητές
Καταγραφή Μαθημάτων
Επίλυση Αποριών
60€/μήνα
Διάρκεια πρόσβασης 1 μήνα

Η ΕΠΟ30 είναι διαιρεμένη σε τρία μέρη, με στόχο να εξετάσει τον Βυζαντινό πολιτισμό και τη σχέση του με τον πολιτισμό της Δύσης. Τα τρία μέρη ασχολούνται με σημαντικές ιστορικές περιόδους, όπως η Αναγέννηση και η Μεταρρύθμιση. Στο πρώτο μέρος, εξετάζονται οι αλληλεπιδράσεις μεταξύ της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας και της Δυτικής Μεσαιωνικής Ευρώπης από τον 5ο έως τον 15ο αιώνα, ενώ το δεύτερο μέρος εξετάζει τις ομοιότητες και τις διαφορές στα κοινωνικο-πολιτικά και οικονομικά αίτια που οδήγησαν στην Αναγέννηση και τη Μεταρρύθμιση στη Δυτική Ευρώπη. Το τρίτο μέρος αναλύει τη σημασία της λατινικής και οθωμανικής κυριαρχίας στον μεταβυζαντινό χώρο και τον ρόλο της ως πεδίο αντιπαράθεσης μεταξύ Καθολικών και Μεταρρυθμιστών.

Εργασία

ΕΠΟ30

Επίλυση μίας εργασίας
Video Επεξήγησης
Διάρκεια πρόσβασης έως την παράδοση

Ετήσιο Πακέτο

ΕΠΟ30

Διδασκαλία σε videos
Σημειώσεις - Τυπολόγια
Υποστήριξη Εργασιών
Επίλυση Αποριών
Προτεινόμενα Θέματα
180 €
59 €
Διάρκεια πρόσβασης έως 27/07

Online Τμήμα

ΕΠΟ30

Live Μαθήματα
Έμπειροι καθηγητές
Καταγραφή Μαθημάτων
Επίλυση Αποριών
60€/μήνα
Διάρκεια πρόσβασης 1 μήνα

 Σκοπός της ΘΕ είναι να παρουσιάσει έναν από τους σημαντικότερους θεσμούς που συνέβαλαν αποφασιστικά στη διαμόρφωση κοινής ευρωπαϊκής συνείδησης και, κατά συνέπεια, στη συνολική ανάπτυξη του ευρωπαϊκού πολιτισμού, τον θεσμό της εκπαίδευσης.

Εργασία

ΕΠΟ32

Επίλυση μίας εργασίας
Video Επεξήγησης
Διάρκεια πρόσβασης έως την παράδοση

Ετήσιο Πακέτο

ΕΠΟ32

Διδασκαλία σε videos
Σημειώσεις - Τυπολόγια
Υποστήριξη Εργασιών
Επίλυση Αποριών
Προτεινόμενα Θέματα
180 €
59 €
Διάρκεια πρόσβασης έως 27/07

Online Τμήμα

ΕΠΟ32

Live Μαθήματα
Έμπειροι καθηγητές
Καταγραφή Μαθημάτων
Επίλυση Αποριών
60€/μήνα
Διάρκεια πρόσβασης 1 μήνα

Η ΕΠΟ33 εξετάζει σύγχρονα θέματα που αφορούν τη δυτική Ευρώπη στο δεύτερο ήμισυ του 20ού και του 21ου αιώνα, με επίκεντρο τη δημιουργία, την εξέλιξη και τη διακυβέρνηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ). Στοχεύει στο να αναλύσει τις ιστορικές προϋποθέσεις και τα βασικά στοιχεία της πολιτικής, οικονομικής, κοινωνικής και πολιτιστικής διαδικασίας που οδήγησε στη δημιουργία και εξέλιξη των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, αλλά και να εξετάσει λεπτομερώς τον τρόπο λειτουργίας και διακυβέρνησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εργασία

ΕΠΟ33

Επίλυση μίας εργασίας
Video Επεξήγησης
Διάρκεια πρόσβασης έως την παράδοση

Ετήσιο Πακέτο

ΕΠΟ33

Διδασκαλία σε videos
Σημειώσεις - Τυπολόγια
Υποστήριξη Εργασιών
Επίλυση Αποριών
Προτεινόμενα Θέματα
180 €
59 €
Διάρκεια πρόσβασης έως 27/07

Online Τμήμα

ΕΠΟ33

Live Μαθήματα
Έμπειροι καθηγητές
Καταγραφή Μαθημάτων
Επίλυση Αποριών
60€/μήνα
Διάρκεια πρόσβασης 1 μήνα

Με την ολοκλήρωση της ΕΠΟ42, οι φοιτήτριες/τές θα κατανοούν και θα εξηγούν τη δημιουργία και την εξέλιξη του καπιταλισμού στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού πολιτισμού. Επίσης, θα αναλύουν την διαδικασία εκσυγχρονισμού στην Ευρώπη και θα εξηγούν τους παράγοντες που επηρεάζουν την εξάπλωση του καπιταλισμού σε χώρες εκτός Δυτικού κόσμου. Επίσης, οι φοιτητές θα μπορούν να εργάζονται με το θεωρητικό υλικό που διδάχθηκε και θα μπορούν να αναλύουν και να συγκρίνουν θεωρητικές έννοιες από διάφορους επιστήμονες.

Εργασία

ΕΠΟ42

Επίλυση μίας εργασίας
Video Επεξήγησης
Διάρκεια πρόσβασης έως την παράδοση

Ετήσιο Πακέτο

ΕΠΟ42

Διδασκαλία σε videos
Σημειώσεις - Τυπολόγια
Υποστήριξη Εργασιών
Επίλυση Αποριών
Προτεινόμενα Θέματα
180 €
59 €
Διάρκεια πρόσβασης έως 27/07

Online Τμήμα

ΕΠΟ42

Live Μαθήματα
Έμπειροι καθηγητές
Καταγραφή Μαθημάτων
Επίλυση Αποριών
40€/μήνα
Διάρκεια πρόσβασης 1 μήνα

Στόχος της ΕΠΟ43 είναι να εξετάσει την έννοια της ιδεολογίας και τις διάφορες ερμηνείες που έχουν προταθεί με την πάροδο του χρόνου. Επιδιώκει να δείξει πώς αυτή η έννοια συνδέεται με τη θεωρία και την πράξη. Επιπλέον, προσπαθεί να παρουσιάσει τις βασικές πολιτικές ιδεολογίες της εποχής μας, εξετάζοντας τις ιστορικές ρίζες τους, τα κύρια τους θέματα και τις εφαρμογές τους στην πράξη. 

Εργασία

ΕΠΟ43

Επίλυση μίας εργασίας
Video Επεξήγησης
Διάρκεια πρόσβασης έως την παράδοση

Ετήσιο Πακέτο

ΕΠΟ43

Διδασκαλία σε videos
Σημειώσεις - Τυπολόγια
Υποστήριξη Εργασιών
Επίλυση Αποριών
Προτεινόμενα Θέματα
180 €
59 €
Διάρκεια πρόσβασης έως 27/07

Online Τμήμα

ΕΠΟ43

Live Μαθήματα
Έμπειροι καθηγητές
Καταγραφή Μαθημάτων
Επίλυση Αποριών
60€/μήνα
Διάρκεια πρόσβασης 1 μήνα

Το τέταρτο έτος σπουδών περιλαμβάνει ένα υποχρεωτικό μάθημα ΕΠΟ41 – Κοινωνική Θεωρiα και Νεωτερικότητα. Όλες οι υπόλοιπες ΘΕ [ΕΠΟ30, ΕΠΟ32, ΕΠΟ33, ΕΠΟ42, ΕΠΟ43, ΕΛΠ12, ΕΛΠ22] είναι επιλογής και τις επιλέγετε σύμφωνα με τα ενδιαφέροντα και τις επιδιώξεις σας.

Η ΕΠΟ 41 είναι μια υποχρεωτική ΘΕ στο πλαίσιο της οποίας εξετάζονται οι διάφοροι τρόποι με τους οποίους σημαντικοί στοχαστές, κυρίως Ευρωπαίοι, αντιμετωπίζουν το θέμα της νεωτερικότητας, τις διάφορες περιόδους της και τις διάφορες εκφάνσεις της. Επιπλέον, εξετάζονται θέματα όπως η σχέση μεταξύ νεωτερικότητας και μετανεωτερικότητας, οι θεσμικές αλλαγές κατά τη μετάβαση από προνεωτερικές σε νεωτερικές κοινωνίες, καθώς και η δημιουργία ατομικών και συλλογικών ταυτοτήτων. Τέλος, διερευνούνται θέματα που σχετίζονται με το έργο των σημαντικών στοχαστών όπως οι Α. Τοκβίλ, Κ. Μαρξ, Ε. Ντουρκχάιμ, Μ. Βέμπερ κ.ά.

Εργασία

ΕΠΟ41

Επίλυση μίας εργασίας
Video Επεξήγησης
Διάρκεια πρόσβασης έως την παράδοση

Ετήσιο Πακέτο

ΕΠΟ41

Διδασκαλία σε videos
Σημειώσεις - Τυπολόγια
Υποστήριξη Εργασιών
Επίλυση Αποριών
Προτεινόμενα Θέματα
180 €
59 €
Διάρκεια πρόσβασης έως 27/07

Online Τμήμα

ΕΠΟ41

Live Μαθήματα
Έμπειροι καθηγητές
Καταγραφή Μαθημάτων
Επίλυση Αποριών
40€/μήνα
Διάρκεια πρόσβασης 1 μήνα

Η ΕΠΟ30 είναι διαιρεμένη σε τρία μέρη, με στόχο να εξετάσει τον Βυζαντινό πολιτισμό και τη σχέση του με τον πολιτισμό της Δύσης. Τα τρία μέρη ασχολούνται με σημαντικές ιστορικές περιόδους, όπως η Αναγέννηση και η Μεταρρύθμιση. Στο πρώτο μέρος, εξετάζονται οι αλληλεπιδράσεις μεταξύ της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας και της Δυτικής Μεσαιωνικής Ευρώπης από τον 5ο έως τον 15ο αιώνα, ενώ το δεύτερο μέρος εξετάζει τις ομοιότητες και τις διαφορές στα κοινωνικο-πολιτικά και οικονομικά αίτια που οδήγησαν στην Αναγέννηση και τη Μεταρρύθμιση στη Δυτική Ευρώπη. Το τρίτο μέρος αναλύει τη σημασία της λατινικής και οθωμανικής κυριαρχίας στον μεταβυζαντινό χώρο και τον ρόλο της ως πεδίο αντιπαράθεσης μεταξύ Καθολικών και Μεταρρυθμιστών.

Εργασία

ΕΠΟ30

Επίλυση μίας εργασίας
Video Επεξήγησης
Διάρκεια πρόσβασης έως την παράδοση

Ετήσιο Πακέτο

ΕΠΟ30

Διδασκαλία σε videos
Σημειώσεις - Τυπολόγια
Υποστήριξη Εργασιών
Επίλυση Αποριών
Προτεινόμενα Θέματα
180 €
59 €
Διάρκεια πρόσβασης έως 27/07

Online Τμήμα

ΕΠΟ30

Live Μαθήματα
Έμπειροι καθηγητές
Καταγραφή Μαθημάτων
Επίλυση Αποριών
60€/μήνα
Διάρκεια πρόσβασης 1 μήνα

 Σκοπός της ΘΕ είναι να παρουσιάσει έναν από τους σημαντικότερους θεσμούς που συνέβαλαν αποφασιστικά στη διαμόρφωση κοινής ευρωπαϊκής συνείδησης και, κατά συνέπεια, στη συνολική ανάπτυξη του ευρωπαϊκού πολιτισμού, τον θεσμό της εκπαίδευσης.

Εργασία

ΕΠΟ32

Επίλυση μίας εργασίας
Video Επεξήγησης
Διάρκεια πρόσβασης έως την παράδοση

Ετήσιο Πακέτο

ΕΠΟ32

Διδασκαλία σε videos
Σημειώσεις - Τυπολόγια
Υποστήριξη Εργασιών
Επίλυση Αποριών
Προτεινόμενα Θέματα
180 €
59 €
Διάρκεια πρόσβασης έως 27/07

Online Τμήμα

ΕΠΟ32

Live Μαθήματα
Έμπειροι καθηγητές
Καταγραφή Μαθημάτων
Επίλυση Αποριών
60€/μήνα
Διάρκεια πρόσβασης 1 μήνα

Η ΕΠΟ33 εξετάζει σύγχρονα θέματα που αφορούν τη δυτική Ευρώπη στο δεύτερο ήμισυ του 20ού και του 21ου αιώνα, με επίκεντρο τη δημιουργία, την εξέλιξη και τη διακυβέρνηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ). Στοχεύει στο να αναλύσει τις ιστορικές προϋποθέσεις και τα βασικά στοιχεία της πολιτικής, οικονομικής, κοινωνικής και πολιτιστικής διαδικασίας που οδήγησε στη δημιουργία και εξέλιξη των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, αλλά και να εξετάσει λεπτομερώς τον τρόπο λειτουργίας και διακυβέρνησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εργασία

ΕΠΟ33

Επίλυση μίας εργασίας
Video Επεξήγησης
Διάρκεια πρόσβασης έως την παράδοση

Ετήσιο Πακέτο

ΕΠΟ33

Διδασκαλία σε videos
Σημειώσεις - Τυπολόγια
Υποστήριξη Εργασιών
Επίλυση Αποριών
Προτεινόμενα Θέματα
180 €
59 €
Διάρκεια πρόσβασης έως 27/07

Online Τμήμα

ΕΠΟ33

Live Μαθήματα
Έμπειροι καθηγητές
Καταγραφή Μαθημάτων
Επίλυση Αποριών
60€/μήνα
Διάρκεια πρόσβασης 1 μήνα

Με την ολοκλήρωση της ΕΠΟ42, οι φοιτήτριες/τές θα κατανοούν και θα εξηγούν τη δημιουργία και την εξέλιξη του καπιταλισμού στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού πολιτισμού. Επίσης, θα αναλύουν την διαδικασία εκσυγχρονισμού στην Ευρώπη και θα εξηγούν τους παράγοντες που επηρεάζουν την εξάπλωση του καπιταλισμού σε χώρες εκτός Δυτικού κόσμου. Επίσης, οι φοιτητές θα μπορούν να εργάζονται με το θεωρητικό υλικό που διδάχθηκε και θα μπορούν να αναλύουν και να συγκρίνουν θεωρητικές έννοιες από διάφορους επιστήμονες.

Εργασία

ΕΠΟ42

Επίλυση μίας εργασίας
Video Επεξήγησης
Διάρκεια πρόσβασης έως την παράδοση

Ετήσιο Πακέτο

ΕΠΟ42

Διδασκαλία σε videos
Σημειώσεις - Τυπολόγια
Υποστήριξη Εργασιών
Επίλυση Αποριών
Προτεινόμενα Θέματα
180 €
59 €
Διάρκεια πρόσβασης έως 27/07

Online Τμήμα

ΕΠΟ42

Live Μαθήματα
Έμπειροι καθηγητές
Καταγραφή Μαθημάτων
Επίλυση Αποριών
40€/μήνα
Διάρκεια πρόσβασης 1 μήνα

Στόχος της ΕΠΟ43 είναι να εξετάσει την έννοια της ιδεολογίας και τις διάφορες ερμηνείες που έχουν προταθεί με την πάροδο του χρόνου. Επιδιώκει να δείξει πώς αυτή η έννοια συνδέεται με τη θεωρία και την πράξη. Επιπλέον, προσπαθεί να παρουσιάσει τις βασικές πολιτικές ιδεολογίες της εποχής μας, εξετάζοντας τις ιστορικές ρίζες τους, τα κύρια τους θέματα και τις εφαρμογές τους στην πράξη. 

Εργασία

ΕΠΟ43

Επίλυση μίας εργασίας
Video Επεξήγησης
Διάρκεια πρόσβασης έως την παράδοση

Ετήσιο Πακέτο

ΕΠΟ43

Διδασκαλία σε videos
Σημειώσεις - Τυπολόγια
Υποστήριξη Εργασιών
Επίλυση Αποριών
Προτεινόμενα Θέματα
180 €
59 €
Διάρκεια πρόσβασης έως 27/07

Online Τμήμα

ΕΠΟ43

Live Μαθήματα
Έμπειροι καθηγητές
Καταγραφή Μαθημάτων
Επίλυση Αποριών
60€/μήνα
Διάρκεια πρόσβασης 1 μήνα
ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ

Online Μαθήματα – Διδασκαλία

ΕΞΑΣΚΗΣΗ
ΕΛΕΓΧΟΣ
ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ
Επίλεξε μέσα από τους καλύτερους καθηγητές τον δικό σου.

Στα online μαθήματα καλύπτεις τις δικές σου εκπαιδευτικές ανάγκες. Πραγματοποιούνται εδώ και 15 χρόνια με πλατφόρμες τηλεδιασκέψεων σε σταθερό πρόγραμμα. Θα χρειαστείς σύνδεση στο διαδίκτυο, κάμερα και μικρόφωνο.

Εργασίες επο

Εξατομικευμένη Εργασία

Εκφώνηση
Ανάλυση
Ανάπτυξη
Έλεγχος

Κάνε μαζί μας την Εργασία σου ευχάριστη και δημιουργική πρόκληση!

Κάνε το αίτημα σου και βρες τον κατάλληλο καθηγητή που θα σε υποστηρίξει εξατομικευμένα!

App: Arnos Learn

Εφαρμογή Αυτόμαθησης