Μαθαίνω σε οργανωμένο περιβάλλον με στόχους! - ΣΤ' Δημοτικού

Μεθοδικά οργανωμένο εκπαιδευτικό υλικό το οποίο προσφέρεται σε εσάς τόσο για ασύγχρονη (μαθητής – υλικό) όσο και για σύγχρονη (μαθητής – δάσκαλος) διδασκαλία. Όλη η ύλη του Αναλυτικού Εκπαιδευτικού Προγράμματος της Στ’ τάξης Δημοτικού.

Τετράδια Σπουδής και Μελέτης: το περιεχόμενό τους καταχωρημένο ανά μάθημα-ενότητα ή φαινόμενο μαζί με τις προτεινόμενες ώρες διδασκαλίας κάθε γνωστικού αντικειμένου.

Οφέλη για τον δάσκαλο: Έξυπνο και οργανωμένο περιβάλλον για τη διδασκαλία του με ευκολία στην ανάθεση εργασιών.

Οφέλη για τον μαθητή: Μελέτη όσο, όπου και όποτε θέλει στο δικό του ρυθμό. Προετοιμασία με έγκριτο υλικό και συγκεκριμένους στόχους.

Μορφή υλικού: video, αρχεία pdf.

μαθηματικά στ' δημοτικού μαθήματα

Μαθηματικά ΣΤ’ Δημοτικού Ενότητα 3,4,5,6

Γλώσσα ΣΤ’ Δημοτικού – Πρότυπα – Course

Μαθηματικά ΣΤ’ Δημοτικού – Πρότυπα – Course