2. Το ταξίδι της τροφής συνεχίζεται

Οι λύσεις όλων των ασκήσεων στην ενότητα «Το ταξίδι της τροφής συνεχίζεται» του Τετραδίου Εργασιών στα Φυσικά.
Σειρά οργάνωσης υλικού: εκφωνήσεις ασκήσεων (το εγχειρίδιο σε ψηφιοποιημένη μορφή), παρουσίαση υλικού Τετραδίου Εργασιών, λύσεις ασκήσεων.
Περιλαμβάνονται οι λύσεις των ασκήσεων στις σελίδες 64 έως 67.