1. Πώς παράγεται ο ήχος;

Οι λύσεις όλων των ασκήσεων στην ενότητα «Πώς παράγεται ο ήχος;» του Τετραδίου Εργασιών στα Φυσικά.
Σειρά οργάνωσης υλικού: εκφωνήσεις ασκήσεων (το εγχειρίδιο σε ψηφιοποιημένη μορφή), παρουσίαση υλικού Τετραδίου Εργασιών, λύσεις ασκήσεων.
Περιλαμβάνονται οι λύσεις των ασκήσεων στις σελίδες 142 έως 146.