arnos.gr

ΔΗΔ61: Θεσμοί και Πολιτικές…

ΕΑΠ ΔΗΔ61 - ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙO ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΔΗΔ61 – Θεσμοί και πολιτικές… Υποστήριξη Θ.Ε:

 • Εργασίες και Λύσεις βήμα-βήμα
 • Video-διδασκαλία με Θεωρία και Μεθοδολογία
 • Σημειώσεις εφ’ όλης της ύλης
 • Μαθήματα σε Group και Ιδιαίτερα

Χιλιάδες φοιτητές του ΕΑΠ – ΔΗΔ έχουν αποκτήσει με τη συμβολή μας το πτυχίο τους! Γίνε εσύ ο επόμενος!

Ενημέρωση: Η Θ. Ε. εμπλουτίζεται σε όλη τη διάρκεια του εξαμήνου

Επιμέλεια: Παπασημάκη Φωτεινή

 

ΔΗΔ61 – Θεσμοί και πολιτικές… Υποστήριξη Θ.Ε:

 • Εργασίες και Λύσεις βήμα-βήμα
 • Video-διδασκαλία με Θεωρία και Μεθοδολογία
 • Σημειώσεις εφ’ όλης της ύλης
 • Μαθήματα σε Group και Ιδιαίτερα

Χιλιάδες φοιτητές του ΕΑΠ – ΔΗΔ έχουν αποκτήσει με τη συμβολή μας το πτυχίο τους! Γίνε εσύ ο επόμενος!

Ενημέρωση: Η Θ. Ε. εμπλουτίζεται σε όλη τη διάρκεια του εξαμήνου

Επιμέλεια: Παπασημάκη Φωτεινή

 

Online συνάντηση με τον καθηγητή

Περιεχόμενο Μαθήματος

Άνοιγμα όλων

Τα ηχογραφημένα μαθήματα βοηθούν τον φοιτητή στην μελέτη του, εφόσον μπορεί να επιλέγει ο κάθε ένας, μόνος του το προσωπικό του εκπαιδευτικό χρονικό πλαίσιο.

Τα βίντεο μαθήματα είναι περισσότερο ευέλικτα και βοηθούν τον φοιτητή να εκπαιδευτεί μόνος του, δηλαδή να προχωρήσει στην αυτοδιδασκαλία αλλά και την συνεργαζόμενη εκπαίδευση όπου μπορεί να επικοινωνεί online με τον καθηγητή του.

Τα εγχειρίδια και τα βιβλία του πανεπιστημίου, δεν υποκαθιστούνται από τις σημειώσεις, όμως αποτελούν ένα εργαλείο για τον φοιτητή ώστε να κατανοήσει και να οργανώσει καλύτερα την μελέτη του.

Οι ενδεικτικές – πρότυπες εργασίες, αποτελούν πλήρεις εργασίες με επιπλέον οδηγίες, υλικό και video επεξήγησης. Όλα αυτά μελετώνται από τους φοιτητές ώστε να μπορέσουν να κατανοήσουν και να φτιάξουν την δική τους προσωπική εργασία.

Δημιουργούνται τμήματα με τους άμεσα ενδιαφερόμενους φοιτητές αλλά και επαναληπτικά τμήματα σύμφωνα με τις ανάγκες τους. Αν ενδιαφέρεστε να ενταχθείτε σε τμήμα και να ξεκινήσετε την επανάληψή σας, επικοινωνήστε μαζί μας μέσω Τηλεφώνου: 21 0382 2157 ή μέσω Email: [email protected]

 

Ο υπεύθυνος καθηγητής της ΔΗΔ61 απαντάει σε θέματα που αφορούν την ενότητα.

Δίπλα στον φοιτητή υπάρχει ο σύμβουλος σπουδών για την επιτυχή έκβαση των εκπαιδευτικών στόχων.

Σκοπός της Θ.Ε. Θεσμοί και πολιτικές προστασίας των δικαιωμάτων του ανθρώπου είναι η εισαγωγή των φοιτητών/τριών στην προβληματική των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, περιλαμβάνοντας τα ατομικά, τα πολιτικά και τα κοινωνικά δικαιώματα. Συγκεκριμένα, στη ΘΕ εξετάζονται η αντίληψη του ατομικού δικαιώματος ως μιας αξίας που περιβάλλει την ανθρώπινη προσωπικότητα πέρα από οποιαδήποτε παρέμβαση που μπορεί να περιορίσει τόσο την ιδιωτικότητά του όσο και τους όρους συμμετοχής του σε διαδικασίες δημόσιας επικοινωνίας (γνώμη, έκφραση). Το πολιτικό δικαίωμα συγκροτείται ως προστατευτικό πλέγμα του πολιτικού σώματος της αστικής κοινωνίας απέναντι σε μορφές εξουσιασμού που εμποδίζουν την αυτοκυβέρνηση των πολιτών, ενώ η ενεργός διάστασή του αφορά τη συμμετοχή στην πολιτική διαδικασία, κατά βάση μέσα από το δικαίωμα ψήφου. Το κοινωνικό δικαίωμα συγκροτείται ως προστατευτικό πλέγμα απέναντι σε απειλές που δέχονται κοινωνικές ομάδες από την ατομική ιδιοκτησία, τη συσσώρευση πλούτου και δύναμης, και από τις κινήσεις της αγοράς. Στην κατακλείδα, η ΘΕ εστιάζει στην εφαρμογή των αντιλήψεων αυτών από την ελληνική πολιτεία και νομοθεσία, κυρίως από το δεύτερο μισό του εικοστού αιώνα μέχρι σήμερα

Πηγή: ΕΑΠ ΔΗΔ61 Ύλη

Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο προσφέρει πληθώρα Προπτυχιακών, Μεταπτυχιακών και Ειδικών Προγραμμάτων Σπουδών, καθώς και τη δυνατότητα παρακολούθησης Μεμονωμένων Θεματικών Ενοτήτων με έναρξη σπουδών τον Οκτώβριο.

Αναλυτικά προσφέρονται:

 • 8 Προπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών
 • 51 Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών
 • 449 Μεμονωμένες Θεματικές Ενότητες
 • 1 Ειδικό Πρόγραμμα

Για να υποβάλλετε αίτηση για οποιοδήποτε παραπάνω Πρόγραμμα, παρακαλούμε όπως επιλέξετε εδώ.

Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνει αποκλειστικά μέσω διαδικτύου.

Για την εισαγωγή των φοιτητών/τριών θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας βασιζόμενη στον χρόνο υποβολής της αίτησης.

Στην επιλογή των φοιτητών/τριών θα προηγηθούν όσοι/όσες έχουν συμπληρώσει το 23ο έτος της ηλικίας τους έως την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

Μετά τον έλεγχο των αιτήσεων θα ανακοινωθούν τα αποτελέσματα των εισαχθέντων και των απορριφθέντων ανά Πρόγραμμα εδώ.

Πηγή:ΕΑΠ ΔΗΔ Δήλωση Ενδιαφέροντος

Ο υπεύθυνος καθηγητής της ΔΗΔ61 απαντάει σε θέματα που αφορούν την ενότητα.

Δίπλα στον φοιτητή υπάρχει ο σύμβουλος σπουδών για την επιτυχή έκβαση των εκπαιδευτικών στόχων.

Εφαρμογή Αυτομάθησης - Arnos Learn

ΔΗΔ 61 Προετοιμασία Εξετάσεων - Quizzes

 • Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών με απάντηση & αιτιολόγηση
 • Μελέτησε με ευκολία όπου & όσο θες 
 • Κάνε επανάληψη με προσομοιωτικά θέματα
 • Πέτυχε στις εξετάσεις σου

*Η υπηρεσία ενεργοποιείται και είναι διαθέσιμη από 5 Μαΐου

ΔΗΔ Θεματικές ενότητες 6ου Εξαμήνου: