Πώς οι διδάσκοντες ηγούνται διδασκόντων

Όποτε οι διδάσκοντες ηγούνται ενός εγχειρήματος εφαρμογής αλλαγών στην καθοδήγηση, οι επτά στρατηγικές που θα συζητηθούν στα επόμενα συμβάλλουν στην εμπλοκή των συναδέλφων τους και στη θερμή συμμετοχή όλων. Υπάρχει αυξανόμενη συναίνεση μεταξύ των ερευνητών και των λειτουργών της εκπαίδευσης ως προς το ότι η ηγεσία των διδασκόντων δύναται να αποτελέσει ισχυρό μηχανισμό εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης […]

Η αξία των κουίζ

Στον ΑΡΝΟ δημιουργήσαμε μια νέα υπηρεσία, τα quiz γνώσεων, που είναι διαθέσιμα στην εφαρμογή Arnos Learn. Στόχος των κουίζ είναι να ενεργοποιούμε τη σκέψη των μαθητών μέσα από την αιτιολόγηση. Αιτιολόγηση που είναι δοσμένη με λόγο καθαρό και απλό, με εικόνες μεταφορές και οπτικοποίηση. Θέτουμε πολύπλοκα και πολυποίκιλα ερωτήματα, ώστε ο μαθητής να συνειδητοποιήσει το γνωστικό πεδίο. Στον ΑΡΝΟ πρωτοπορούμε και μοιραζόμαστε μαζί σας το άρθρο του καθηγητή Bruce W. Kennedy, ενδεικτικό της παγκόσμιας τάσης που επικρατεί […]