Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή Ε' | Δωρεάν

Ενότητα Α: Είμαστε όλοι πολίτες

4. Περικλής, πολίτης Αθηναίος
Βιντεομαθήματα: Θεωρία - Μεθοδολογία

Ενότητα Β: Έχουμε δικαιώματα και υποχρεώσεις

4. Τι έμαθα ως τώρα

Ενότητα Γ: Ζούμε στη δημοκρατία

1. Τι είναι δημοκρατία;
2. Το δημοκρατικό πολίτευμα της Ελλάδας
3. Πώς λειτουργεί το Ελληνικό Κοινοβούλιο
4. Η δημοκρατία στην καθημερινή μας ζωή
Βιντεομαθήματα: Θεωρία - Μεθοδολογία
5. Τι έμαθα ως τώρα
Βιντεομαθήματα: Θεωρία - Μεθοδολογία
Σωκρατική Διδασκαλία... στο LMS arnos.gr
Price_display: 

ΔΩΡΕΑΝ 10 ημέρες ΓΝΩΡΙΜΙΑΣ

Διδασκαλία σε video - Λυμένες ασκήσεις - Δωρεάν

Το μάθημα της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής της Ε΄ Δημοτικού δίνει την ευκαιρία στα παιδιά να προσεγγίσουν σε ένα πρώτο επίπεδο θεμελιώδεις κοινωνικές και πολιτικές έννοιες. Οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα να έρθουν σε επαφή με το περιεχόμενο των όρων του πολίτη, της δημοκρατίας, του έθνους-κράτους, του δικαιώματος και της υποχρέωσης. Επίσης, το μάθημα επιδιώκει να ευαισθητοποιήσει τους μαθητές για τη χρησιμότητα της ενεργητικής τους συμμετοχής στα κοινά αλλά και στη λήψη των αποφάσεων. Το γεγονός αυτό είναι σπουδαίο καθώς έτσι δημιουργείται το κατάλληλο υπόβαθρο ώστε οι μαθητές να ασκήσουν κριτική στις ατομικιστικές αξίες και να υιοθετήσουν συλλογικές αξίες κατά τη διάρκεια της σχολικής αλλά και της μετέπειτα ενήλικης τους ζωής.

Στο οικουμενικό σχολείο e-Αθηνά και το κέντρο Αρνός δίνουμε ιδιαίτερη σημασία στο μάθημα αυτό, καθώς πιστεύουμε ότι η επιτυχία των μαθησιακών του στόχων είναι πολύ σημαντική για την οικοδόμηση του αυριανού υπεύθυνου πολίτη. Αυτό επιδιώκεται με την παρουσίαση της ύλης του σχολικού βιβλίου μέσα από video-μαθήματα εμπλουτισμένα με οπτικοακουστικό υλικό και μέσα από την κατάλληλη καθοδήγηση των μαθητών και την ενίσχυση της ενεργούς τους μάθησης.

Δοκιμαστική συνδρομή

Price_display: 

ΔΩΡΕΑΝ 10 ημέρες ΓΝΩΡΙΜΙΑΣ

SKU:
Dimotiko_dwrean
Title:
Δοκιμαστική συνδρομή
0,00 €
Δωρεάν 7 ημέρες

Δοκιμάστε τις υπηρεσίες online εκπαίδευσης ΑΡΝΟΣ τώρα για 10 ημέρες εντελώς ΔΩΡΕΑΝ!!!

4
Status:
Ενεργό
0,00 €
Δωρεάν 7 ημέρες

Δοκιμάστε τις υπηρεσίες online εκπαίδευσης ΑΡΝΟΣ τώρα για 10 ημέρες εντελώς ΔΩΡΕΑΝ!!!

4

Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή Ε' Δημοτικού

Φροντιστηριακό e-μάθημα: Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή

Γνωριμία με την Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή
Διδασκαλία σε video - Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή

Ενότητα Α: Είμαστε όλοι πολίτες

4. Περικλής, πολίτης Αθηναίος
Βιντεομαθήματα: Θεωρία - Μεθοδολογία

Ενότητα Β: Έχουμε δικαιώματα και υποχρεώσεις

4. Τι έμαθα ως τώρα

Ενότητα Γ: Ζούμε στη δημοκρατία

1. Τι είναι δημοκρατία;
2. Το δημοκρατικό πολίτευμα της Ελλάδας
3. Πώς λειτουργεί το Ελληνικό Κοινοβούλιο
4. Η δημοκρατία στην καθημερινή μας ζωή
Βιντεομαθήματα: Θεωρία - Μεθοδολογία
5. Τι έμαθα ως τώρα
Βιντεομαθήματα: Θεωρία - Μεθοδολογία

Ενότητα Δ: Συμμετέχουμε στη λήψη αποφάσεων

3. Ο ενεργός πολίτης αποφασίζει, συμμετέχει και δρα
Βιντεομαθήματα: Θεωρία - Μεθοδολογία