Γεωγραφία Ε' Δημοτικού

Α' Ενότητα: Οι χάρτες. Ένα εργαλείο για τη μελέτη του κόσμου

Κεφ. 2: Τα είδη χαρτών
Βιντεομαθήματα: Θεωρία & Ασκήσεις

Β' Ενότητα: Το φυσικό περιβάλλον της Ελλάδος

5ο Φύλλο Αξιολόγησης
Τετράδιο Εργασιών - Λυμένες οι Ασκήσεις σε Βιντεομαθήματα
7ο Φύλλο Αξιολόγησης
Τετράδιο Εργασιών - Λυμένες οι Ασκήσεις σε Βιντεομαθήματα

Γ' Ενότητα: Το ανθρωπογενές περιβάλλον της Ελλάδας

12ο Φύλλο Αξιολόγησης
Τετράδιο Εργασιών - Λυμένες οι Ασκήσεις σε Βιντεομάθημα

Δ' Ενότητα: Ελληνισμός εκτός συνόρων

13ο Φύλλο Αξιολόγησης
Τετράδιο Εργασιών - Λυμένες οι Ασκήσεις σε Βιντεομάθημα
Σωκρατική Διδασκαλία... στο LMS arnos.gr
Price_display: 

ΔΩΡΕΑΝ 10 ημέρες ΓΝΩΡΙΜΙΑΣ

Διδασκαλία Online - Μεθοδολογία και Επίλυση ασκήσεων - Δωρεάν

Η γεωγραφία της Ε’ Δημοτικού δίνει για πρώτη φορά την δυνατότητα στους μαθητές να γνωρίσουν τη χώρα μας, την Ελλάδα, όχι μόνο ως τόπο αλλά και ως κοινωνία. Οι μαθητές μέσα από τη μελέτη του ελληνικού χώρου θα γνωρίσουν και θα κατανοήσουν έννοιες που χρησιμοποιούνται στη γεωγραφία και οι οποίες αποτελούν κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Έχοντας πλέον αυτή τη γνώση θα είναι σε θέση να εμβαθύνουν μελλοντικά σε δυσκολότερες έννοιες και να γνωρίσουν έτσι τον πλανήτη μας.

Το Οικουμενικό Σχολείο e – Αθηνά και το κέντρο ΑΡΝΟΣ μέσω πρότυπων και δημιουργικών video – μαθημάτων, είναι σε θέση να συμβάλλουν στην εκπαιδευτική αυτή διαδικασία, δίνοντας την δυνατότητα στους μαθητές να κατανοήσουν και να αφομοιώσουν την απαραίτητη ύλη μέσα από σωστή και ολοκληρωμένη καθοδήγηση.

Δοκιμαστική συνδρομή

Price_display: 

ΔΩΡΕΑΝ 10 ημέρες ΓΝΩΡΙΜΙΑΣ

SKU:
Dimotiko_dwrean
Title:
Δοκιμαστική συνδρομή
0,00 €
Δωρεάν 7 ημέρες

Δοκιμάστε τις υπηρεσίες online εκπαίδευσης ΑΡΝΟΣ τώρα για 10 ημέρες εντελώς ΔΩΡΕΑΝ!!!

4
Status:
Ενεργό
0,00 €
Δωρεάν 7 ημέρες

Δοκιμάστε τις υπηρεσίες online εκπαίδευσης ΑΡΝΟΣ τώρα για 10 ημέρες εντελώς ΔΩΡΕΑΝ!!!

4

Γεωγραφία Ε' Δημοτικού

Α' Ενότητα: Οι χάρτες. Ένα εργαλείο για τη μελέτη του κόσμου

Κεφ. 2: Τα είδη χαρτών
Βιντεομαθήματα: Θεωρία & Ασκήσεις

Β' Ενότητα: Το φυσικό περιβάλλον της Ελλάδος

5ο Φύλλο Αξιολόγησης
Τετράδιο Εργασιών - Λυμένες οι Ασκήσεις σε Βιντεομαθήματα
7ο Φύλλο Αξιολόγησης
Τετράδιο Εργασιών - Λυμένες οι Ασκήσεις σε Βιντεομαθήματα

Γ' Ενότητα: Το ανθρωπογενές περιβάλλον της Ελλάδας

12ο Φύλλο Αξιολόγησης
Τετράδιο Εργασιών - Λυμένες οι Ασκήσεις σε Βιντεομάθημα

Δ' Ενότητα: Ελληνισμός εκτός συνόρων

13ο Φύλλο Αξιολόγησης
Τετράδιο Εργασιών - Λυμένες οι Ασκήσεις σε Βιντεομάθημα