Οι έξυπνες τάξεις ΑΡΝΟΣ είναι ολιγομελείς σχολικές αίθουσες στο σύννεφο (cloud) που χρησιμοποιούν την ψηφιακή τεχνολογία, για να βελτιώσουν και να επιταχύνουν τη μαθησιακή διαδικασία. Τα διάφορα οπτικοακουστικά βοηθήματα ενισχύουν τη διαδικασία μάθησης και την κάνουν πιο διασκεδαστική. Οι δυνατότητες που έχουν οι έξυπνες τάξεις ΑΡΝΟΣ είναι απεριόριστες.

Το εξειδικευμένο λογισμικό που χρησιμοποιείται στις τάξεις αυτές έχει σχεδιαστεί και βελτιστοποιηθεί για τις ανάγκες μιας συγκεκριμένης κατηγορίας μαθητών, αυτών δηλαδή που θέλουν το σχολείο και τον δάσκαλο στον χώρο τους, σε αντίθεση με τις «απλές» φροντιστηριακές λύσεις. Η ψηφιακή υποδομή βελτιώνει την επικοινωνία μεταξύ εκπαιδευτικών και μαθητών με λειτουργική δομή απλής σχολικής αίθουσας.

Οι τάξεις αυτές έχουν διαρκή σύνδεση με τον μαθητή ώστε ο εκπαιδευτικός να τον κατευθύνει στην διαχείριση των απαραίτητων πληροφοριών του διαδικτύου, να τις «φιλτράρει» και να τις χρησιμοποιεί κατάλληλα.

Πρέπει, κυρίως οι γονείς, να καταλάβουν ότι οι μέρες της παραδοσιακής εκπαίδευσης του μαυροπίνακα έχουν παρέλθει τελεσίδικα. Τώρα είναι η εποχή των έξυπνων τάξεων που επιτρέπουν σε έξυπνα σχολεία, όπως ο ΑΡΝΟΣ, να μεταδώσει εκπαίδευτική γνώση χρησιμοποιώντας παρουσιάσεις PowerPoint, έγγραφα κειμένου, συνεδρίες ήχου και προβολές βίντεο και εικόνων. Μια εικόνα αξίζει όσο χίλιες λέξεις!  Σύμφωνα με αυτό το διάσημο απόφθεγμα, μέσω των έξυπνων τάξεων ΑΡΝΟΣ οι μαθητές θα μπορούν να αφομοιώσουν όλες τις πληροφορίες που παρουσιάζονται μέσω αυτών των εκπαιδευτικών εργαλείων.

Τα παιδιά που για κάποιους λόγους απουσιάζουν δεν θα πρέπει πλέον να ανησυχούν. Οι μαθητές των έξυπνων τάξεων ΑΡΝΟΣ μπορούν να έχουν πρόσβαση στις παραδόσεις των μαθημάτων ανά πάσα στιγμή, καθώς όλες έχουν εγγραφεί σε ψηφιακές σημειώσεις.

Αυτές βοηθούν τα παιδιά αν απουσιάσουν μια μέρα στο σχολείο. χωρίς να καταβάλλουν επιπλέον προσπάθειες για να τις βρουν από κάποιον συμμαθητή.