Λυσάρια Γ' Λυκείου

Δωρεάν online σχολικό βοήθημα με απαντήσεις-λύσεις των ασκήσεων του Σχολικού  Βιβλίου.

Για τον μαθητή που ενδιαφέρεται να μελετήσει έξυπνα και εύκολα, η μέθοδος Arnos C.B.Q.L. εξατομικεύει τις απαιτήσεις του μέσα από: τη video -διδασκαλία για να μελετά με το ρυθμό την ώρα, τον τρόπο και τον τόπο που επιλέγει. Τα Books-Φροντιστηριακά Εγχειρίδια για Διδασκαλία, Μελέτη και Εξάσκηση, τα Quiz για αυτομάθηση και έλεγχο γνώσεων και τα Lessons, τη Διδασκαλία μας, που στηρίζεται στα Courses, Books & Quizzes.

Εστίαση – Συγκέντρωση – Αποτέλεσμα

Μαθηματικά Προσ/σμού Γ΄ Λυκείου– Λυσάρι

Το λυσάρι για τα Μαθηματικά Προσ/σμού Γ΄ Λυκείου είναι ένα βοήθημα που περιλαμβάνει όλες τις ασκήσεις και τις απαντήσεις του  Σχολικού Βιβλίου. 

Αναλυτική Διδασκαλία σε Video για τους πραγματικούς αριθμούς, τις μονότονες συναρτήσεις, το διαφορικό, την έννοια του παραγώγου, τον ολοκληρωτικό λογισμό, την κυρτότητα, το αόριστο ολοκλήρωμα.

Δωρεάν πρόσβαση στο λυσάρι Μαθηματικά Προσανατολισμού Γ΄ Λυκείου.

Φυσική Γ΄ Λυκείου – Λυσάρι

Το λυσάρι για τη Φυσική Προσ/σμού Γ’ Λυκείου είναι βοήθημα που περιέχει τις λύσεις σε όλες τις ασκήσεις του   Σχολικού Βιβλίου.

Αναλυτική Διδασκαλία σε Video στις ηλεκτρικές ταλαντώσεις, στα κύματα, στη μηχανική στερεού σώματος, στις κρούσεις και στις σχετικές κινήσεις.

Δωρεάν πρόσβαση στο λυσάρι Φυσική Προσανατολισμού Γ΄ Λυκείου

Χημεία Προσ/σμού Γ΄ Λυκείου – Λυσάρι

Το λυσάρι για τη Χημεία Προσ/σμού Γ΄ είναι ένα βοήθημα που περιέχει όλες τις ασκήσεις και τις απαντήσεις του Σχολικού Βιβλίου.

Αναλυτική Διδασκαλία σε Video στην οξειδοαναγωγή και στην ηλεκτρόλυση, στα οξέα, στις βάσεις, στη χημική ισορροπία, στον περιοδικό πίνακα, στην οργανική χημεία.

Δωρεάν πρόσβαση στο λυσάρι Χημεία Προσ/σμού  Γ΄Λυκείου

Στοιχεία Πιθανοτήτων & Στατιστικής Γ΄ Λυκείου – Λυσάρι

Το λυσάρι για τα Στοιχεία Πιθανοτήτων&Στατιστικής Γ΄ Λυκείου περιέχει όλες τις λύσεις στις ερωτήσεις του Σχολικού Βιβλίου.

Αναλυτική Διδασκαλία σε Video στις πιθανότητες, στις πράξεις με ενδεχόμενα, στις διατάξεις και τις μεταθέσεις, στους συνδυασμούς, στους πληθυσμούς και στα δείγματα, στην κανονική κατανομή και στις εφαρμογές, στη σύγκριση ποιοτικών χαρακτηριστικών.

Δωρεάν πρόσβαση στο λυσάρι Στοιχεία Πιθανοτήτων&Στατιστικής Γ΄Λυκείου

Μαθηματικά ΕΠΑΛ Γ΄Λυκείου – Λυσάρι

Το λυσάρι για τα Μαθηματικά ΕΠΑΛ Γ΄ Λυκείου είναι ένα βοήθημα που περιέχει λυμένες όλες τις ασκήσεις και τις ερωτήσεις του Σχολικού Βιβλίου.

Αναλυτική Διδασκαλία σε Video στις συναρτήσεις, στο διαφορικό λογισμό, στη στατιστική και στις πιθανότητες.

Δωρεάν πρόσβαση στο λυσάρι  Μαθηματικά ΕΠΑΛ Γ΄ Λυκείου