Λυσάρια Β' Λυκείου

Δωρεάν online σχολικό βοήθημα με απαντήσεις-λύσεις των ασκήσεων του Σχολικού Βιβλίου.

Για τον μαθητή που ενδιαφέρεται να μελετήσει έξυπνα και εύκολα, η μέθοδος Arnos C.B.Q.L. εξατομικεύει τις απαιτήσεις του μέσα από: τη video -διδασκαλία για να μελετά με το ρυθμό την ώρα, τον τρόπο και τον τόπο που επιλέγει. Τα Books-Φροντιστηριακά Εγχειρίδια για Διδασκαλία, Μελέτη και Εξάσκηση, τα Quiz για αυτομάθηση και έλεγχο γνώσεων και τα Lessons, τη Διδασκαλία μας, που στηρίζεται στα Courses, Books & Quizzes.

Εστίαση – Συγκέντρωση – Αποτέλεσμα

Μαθηματικά Προσ/σμού B΄ Λυκείου – Λυσάρι

Το λυσάρι για τα Μαθηματικά Προσανατολισμού Β΄ Λυκείου είναι βοήθημα  που περιλαμβάνει όλες τις ασκήσεις και τις απαντήσεις του Σχολικού Βιβλίου.

Αναλυτική Διδασκαλία σε Video στα διανύσματα, στην ευθεία, στις κωνικές τομές, στη θεωρία των αριθμών, στη μαθηματική επαγωγή.

Δωρεάν πρόσβαση στο λυσάρι Μαθηματικά Προσανατολισμού Β΄Λυκείου

Άλγεβρα Β΄ Λυκείου – Λυσάρι

Το λυσάρι για την Άλγεβρα Β΄Λυκείου είναι βοήθημα που περιλαμβάνει όλες τις ασκήσεις και τις απαντήσεις του Σχολικού Βιβλίου.

Αναλυτική Διδασκαλία σε Video στα γραμμικά και μη γραμμικά συστήματα, στις συναρτήσεις, στην τριγωνομετρία, στα πολυώνυμα, στις εξισώσεις.

Δωρεάν πρόσβαση στο λυσάρι Άλγεβρα Β΄ Λυκείου

Φυσική Προσ/μού Β΄Λυκείου – Λυσάρι

Το λυσάρι για τη Φυσική Προσανατολισμού Β΄ Λυκείου, είναι βοήθημα που περιλαμβάνει όλες τις απαντήσεις στις ασκήσεις και τα προβλήματα του Σχολικού Βιβλίου.

Αναλυτική Διδασκαλία σε Video στις καμπυλόγραμμες κινήσεις, τη διατήρηση της ορμής, τη θερμοδυναμική, το ηλεκτρικό πεδίο, και κίνηση, οργάνωση της ζωής, πέψη και αναπνοή, ερεθιστικότητα και αναπνοή.

Δωρεάν πρόσβαση στο λυσάρι Φυσική Προσανατολισμού Β΄ Λυκείου

Γεωμετρία Β΄ Λυκείου – Λυσάρι

Το λυσάρι για τη Γεωμετρία Β΄ Λυκείου είναι βοήθημα που περιέχει λυμένες όλες τις ασκήσεις και τις ερωτήσεις του Σχολικού Βιβλίου.

Αναλυτική Διδασκαλία σε Video στις αναλογίες, την ομοιότητα, τη γενίκευση του Πυθαγόρειου θεωρήματος, το εμβαδόν, τη μέτρηση του κύκλου.

Δωρεάν πρόσβαση στο λυσάρι Γεωμετρία Β’ Λυκείου.

Φυσική Β΄ Λυκείου – Λυσάρι

Το λυσάρι για τη Φυσική Β΄ Λυκείου είναι ένα βοήθημα που περιέχει λυμένες όλες τις ασκήσεις και τα προβλήματα του Σχολικού Βιβλίου.

Αναλυτική Διδασκαλία σε Video στις Δυνάμεις μεταξύ ηλεκτρικών φορτίων, στο συνεχές ηλεκτρικό ρεύμα, στο φως, στα ατομικά φαινόμενα.

Δωρεάν πρόσβαση στο λυσάρι Φυσική Β’ Λυκείου

Χημεία Β΄ Λυκείου – Λυσάρι

Το λυσάρι για τη Χημεία Β΄ Λυκείου είναι ένα βοήθημαπου περιέχει λυμένες όλες τις ασκήσεις και τα προβλήματα του Σχολικού Βιβλίου.

Αναλυτική Διδασκαλία σε Video στην ταξινόμηση των οργανικών ενώσεων, στο πετρέλαιο, στους υδατάνθρακες, στο μεθάνιο, το φυσικό αέριο, στο βιοαέριο, στα αλκάλια και στις φαινόλες.

Δωρεάν πρόσβαση στο λυσάρι Χημεία Β΄ Λυκείου.