Διδασκαλία - online

Study anytime from anyplace
Φωτογραφία Καθηγητή

Βασίλης Τσιλιβής

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Τμήμα Εφαρμοσμένων Μαθηματικών & Φυσικών Επιστημών
Μαθήματα
Σχολείο: Μαθηματικά Δημοτικού - Γυμνασίου - Λυκείου
ΕΜΠ-ΑΕΙ: Ανάλυση Ι & ΙΙ, Πιθανότητες, Στατιστική, Γραμμική Άλγεβρα, Διαφορικές Εξισώσεις, Επιχ. Έρευνα
ΕΑΠ: ΔΕΟ 13, ΔΗΔ 22, ΠΛΗ 12, ΦΥΕ 10, ΔΙΠ 40, ΠΔΕ 103
Εκπαιδευτική Φιλοσοφία
Η αναλυτική διδασκαλία και οι ακούραστες επαναλήψεις των εννοιών, είναι η Καρδιά της διδασκαλίας. Τίποτε δεν είναι δύσκολο, συντελούμενο με σωστή, υπομονετική & διαρκή καθοδήγηση.
Σπουδές & πιστοποιήσεις

2012: Πτυχίο στη «Μαθηματική Προτυποποίηση, στις Σύγχρονες Τεχνολογίες & την Οικονομία». Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

2008: Πτυχίο Μαθηματικού Τμήματος της Σχολής Εφαρμοσμένων Μαθηματικών & Φυσικών Επιστημών. Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Διδακτική Εμπειρία
2011 - σήμερα: Διδασκαλία Μαθηματικών όλων των βαθμίδων στο Arnos.gr
2008 - 2011: Φροντιστήρια Μέσης & Ανώτατης Εκπαίδευσης
2008 - 2009: Βοηθός Καθηγητή Μαθηματικών στο Ελληνοαμερικανικό Κολέγιο Αθηνών.
Συγγραφικό Υλικό
«Επιδράσεις του Διαδικτύου & των Δικτύων Επικοινωνίας», Ε.Μ.Π. 2009
«Στατιστικός Έλεγχος Ποιότητας στην Καρδιοχειρουργική & τις Μεταμοσχεύσεις», Ε.Μ.Π. 2011
"Lesson Plans with Cuisenaire Method", Springer 2015. Η διατριβή έγινε με την παιδαγωγική πρακτική του ομότιμου καθηγητή κ. Α. Παναγιωτόπουλου.
Φωτογραφία Καθηγητή

Αγγελική Παπαϊωάννου

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
Μαθήματα
ΑΕΙ-ΤΕΙ: Λογική Σχεδίαση Ψηφιακών Συστημάτων, Δομές Δεδομένων, Γλώσσα C, Γλώσσα C++, Αρχιτεκτονική Υπολογιστών, Επιστήμη Υπολογιστών, Βάσεις Δεδομένων, Κινηματική και Δυναμική Στερεού Σώματος Ανάλυση Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων
Θ.Ε.: ΠΛΗ, ΠΛΣ
Σπουδές & πιστοποιήσεις

2003: Πτυχίο Φυσικής. Τμήμα Φυσικής, Πανεπιστήμιο Αθηνών

2010: Μεταπτυχιακό Ηλεκτρονικού Αυτοματισμού Πανεπιστήμιο Αθηνών

2018: Ε.Μ.Π. Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

Διδακτική Εμπειρία
2002 - 2008: Φροντιστήρια – Εκπαιδευτικοί οργανισμοί: IntelliLearn, InfoQuality, Νέοι Ευρωπαϊκοί Ορίζοντες, Αρχέτυπο.
2007 – 2008: ΙΕΚ Interdigital
2011 – Σήμερα: ΑΡΝΟΣ Κέντρο Πανεπιστημιακών Σπουδών – On line Education
Συγγραφικό Υλικό
«Μελέτη παράλληλων αλγόριθμων για την επεξεργασία εικόνων και γεωμετρικών ιδιοτήτων.» Αθήνα Ε.Κ.Π.Α. 2002
«Διερεύνηση της επίδρασης του μεγέθους DCT-BLOCK στην ποιότητα ψηφιακού βίντεο H.264» Αθήνα Ε.Κ.Π.Α. 2010
Φωτογραφία Καθηγητή

Πέτρος Τσουμπρής

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τμήμα Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων
Μαθήματα
Σχολείο: Αρχές Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών, Αρχές Οικονομικής Θεωρίας
ΑΕΙ-ΤΕΙ: Οργάνωση & Διοίκηση Επιχειρήσεων, Μάρκετινγκ, Μικροοικονομία, Μακροοικονομία
ΕΑΠ: ΔΕΟ11, ΔΕΟ23, ΔΕΟ34, ΔΕΟ40
Εκπαιδευτική Φιλοσοφία
Εστιάζουμε στα πιο σημαντικά σημεία της ύλης, δημιουργούμε εκπαιδευτικό υλικό το οποίο διευκολύνει τη μελέτη και ‘’εκμεταλλευόμαστε’’ τις νέες εκπαιδευτικές τεχνολογίες έτσι ώστε να μπορέσουμε να προσφέρουμε εξατομικευμένες λύσεις στις ανάγκες του κάθε φοιτητή!
Σπουδές & πιστοποιήσεις

2003: Πτυχίο στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, Τμήμα Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων, Ο.Π.Α

2008: Μεταπτυχιακές Σπουδές στην Οργανωτική και Οικονομική Ψυχολογία, Τμήμα Ψυχολογίας, Πάντειο Πανεπιστήμιο

2011: Πιστοποίηση στην Εκπαίδευση Ενηλίκων, Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης

Διδακτική Εμπειρία
2008 - 2012: Διδασκαλία εκπαιδευτικών προγραμμάτων Διοίκησης & Οικονομικών σε δημόσιες εκπαιδευτικές δομές σχετιζόμενες με τη διαρκή εκπαίδευση ενηλίκων
2010 - σήμερα: Διδασκαλία και εκπαιδευτική υποστήριξη στο Κέντρο Σπουδών ΑΡΝΟΣ
Συγγραφικό Υλικό
1. Τσουμπρής, Π. (2009). Τα προφίλ της οργανωτικής και επαγγελματικής αφοσίωσης : σχέσεις και αλληλεπιδράσεις αναμεταξύ των τριών συστατικών των δυο αυτών εργασιακών αφοσιώσεων, Αθήνα, Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών,
2. Tsoumbris, P. & Xenikou, A. (2010). Commitment profiles: The configural effect of the forms and foci of commitment on work outcomes. Journal of Vocational Behavior, 77, 401-411
Φωτογραφία Καθηγητή

Θεόφιλος Διαμάντης

Πανεπιστήμιο Πειραιά
Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
Μαθήματα
Θ.Ε.: ΔΕΟ
Εκπαιδευτική Φιλοσοφία
Διδάσκοντας στο κέντρο ΑΡΝΟΣ απέκτησα πολύτιμη και πολύπλευρη εμπειρία σε νέες διδακτικές μεθόδους ασύγχρονης και online διδασκαλίας, εμπλουτίζοντας τις γνώσεις και τις εμπειρίες μου στο διδακτικό αντικείμενο. Μέσω των εκαντοντάδων βιντεομαθημάτων, του tutoring, της επανάληψης και του mentoring, μετουσίωσα την εμπειρία αυτή σε μια πολύπλευρη εκπαιδευτική διαδικασία εξατομικευμένης μάθησης.
Σπουδές & πιστοποιήσεις

2008: Πτυχίο Οικονομικών, Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων. Πανεπιστήμιο Πειραιά.

2011: Μεταπτυχιακό στα Ναυτιλιακά, Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών. Πανεπιστήμιο Πειραιά.

2012: Υποψήφιος διδάκτωρ στο Τμήμα Παιδαγωγικών και Δημοτικής Εκπαίδευσης. Πανεπιστήμιο Αιγαίου.

Διδακτική Εμπειρία
2006-2009: Καθηγητής Οικονομικών στο «Φοιτητικό Σπουδαστήριο».
2009 - 2014: Ιδιωτικά φροντιστήρια Μέσης και Ανώτατης Εκπαίδευσης.
2014 - σήμερα: Διδασκαλία Οικονομικών ενοτήτων για το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο στο Κέντρο Σπουδών ΑΡΝΟΣ.
Συγγραφικό Υλικό
1. Θαλάσσιες προστατευόμενες περιοχές: οικολογική και οικονομική διάσταση, Πανεπιστήμιο Πειραιά, Αθήνα 2008.
2. ΔΣΕ: Έγγραφα και ντοκουμέντα, Σύγχρονη Εποχή, Αθήνα 2016.
3. Δικτατορία 1967-1974: Κείμενα και ντοκουμέντα, Σύγχρονη Εποχή, Αθήνα 2017.
Φωτογραφία Καθηγητή

Πόπη Κακαϊδη

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τμήμα Νομικής
Μαθήματα
ΑΕΙ-ΤΕΙ: Δίκαιο, ΔΕΟ
Εκπαιδευτική Φιλοσοφία
Η νομική είναι μια συναρπαστική επιστήμη που οξύνει το νου και κινητοποιεί τις αισθήσεις, τη φαντασία και το συναίσθημα. Όταν αυτή η επιστήμη διδάσκεται με τη βοήθεια της τεχνολογίας αίρονται και τα τελευταία εμπόδια που θα μπορούσαν να δυσχεράνουν την κατανόησή της. Χρησιμοποιώ την εμπειρία μου για να μεταδώσω στους φοιτητές με απλό και κατανοητό τρόπο πώς όλα αυτά τα θεωρητικά που μαθαίνουν, εφαρμόζονται στην πράξη.
Σπουδές & πιστοποιήσεις

2010: Πτυχίο Νομικής από το ΕΚΠΑ

2012: Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στο Ευρωπαϊκό Οικονομικό Δίκαιο και το Δίκαιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων από το Πανεπιστήμιο Λέβεν του Βελγίου

2018-2019: Αναμένεται δεύτερο Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στο Δίκαιο και τα Οικονομικά της Ενέργειας από το ΠΑΠΕΙ.

Διδακτική Εμπειρία
2013-σήμερα: Διδασκαλία Δικαίου στο Κέντρο Σπουδών ΑΡΝΟΣ
Συγγραφικό Υλικό
1.«Καταχρηστική άσκηση δικαιώματος σύμφωνα με το άρθρο 25 παρ. 1 εδ. γ’ του Συντάγματος»
2.Ερευνήτρια υπό την αιγίδα της Διεθνούς Διαφάνειας (Ελλάδα) με αντικείμενο έρευνας το "Καθεστώς παραγραφής αδικημάτων σε Ελλάδα και Ευρώπη". (Μάρτιος 2010-Μάρτιος 2011)
3.«Οι δραστηριότητες της Διεθνούς Οργάνωσης Ατομικής Ενέργειας σε θέματα ελέγχου των πυρηνικών όπλων» (περιοδικίο «Νομική Επιθεώρηση», τεύχος 37/2010, εκδόσεις Νομική Βιβλιοθήκη και περιοδικό «De Jure» της ELSA, τεύχος 4, Σεπτέμβριος-Νοέμβριος 2011)
4.«The years following the Torrey Canyon incident in 1967 have witnessed the emergence of an effective international legal regime for the provision of compensation for ship-source oil pollution.», 2012
Φωτογραφία Καθηγητή

Γιώργος Καραμαδούκης

Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο
Πτυχίο Ελληνικού Πολιτισμού
Μαθήματα
Θ.Ε.: ΕΛΠ, ΕΛΛ
Εκπαιδευτική Φιλοσοφία
Από το 2013 σε σεμινάρια ιστορίας ενηλίκων στον εκπαιδευτικό όμιλο ΑΛΣ και σε μαθήματα ιστορίας στο κοινωνικό φροντιστήριο του Δήμου Πειραιά, φιλοσοφία μου υπήρξε η συστηματοποίηση της παροχής γνώσεων. Στο κέντρο ΑΡΝΟΣ η συστηματοποίηση αυτή αναπτύχθηκε περισσότερο λόγω των παρασχόμενων τεχνολογικών μέσων και το διδακτικό έργο πέρασε πλέον στην φιλοσοφία της βιντεοπαρουσίασης με στοχευμένη ύλη.
Σπουδές & πιστοποιήσεις

2011: Πτυχίο Ελληνικού Πολιτισμού. Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο.

Διδακτική Εμπειρία
2013 - 2014: Καθηγητής Νεώτερης και Σύγχρονης Ιστορίας στον Εκπαιδευτικό Όμιλο ΑΛΣ
2015 - 2016: Καθηγητής Ιστορίας στο Κοινωνικό Φροντιστήριο του Δήμου Πειραιά
2017 - σήμερα: Διδασκαλία μαθημάτων Ελληνικού Πολιτισμού στο Κέντρο Σπουδών ΑΡΝΟΣ, με παράλληλη ειδίκευση στη δημιουργία ηλεκτρονικού εκπαιδευτικού υλικού, στον τομέα του e-learning.
Συγγραφικό Υλικό
1. Ιωάννης Καποδίστριας ο Εθνάρχης, Εκδόσεις Λόγχη, Αθήνα 2015
2. Συνοπτική Ιστορία της Νεώτερης και Σύγχρονης Ελλάδος, Εκδόσεις Λόγχη, Αθήνα 2017
3. Ιστορικοί Σταθμοί της Νομικής Σχολής Αθηνών, Εκδόσεις Λόγχη, Αθήνα 2018
Φωτογραφία Καθηγητή

Αγγελική Χαιρέτη

Πανεπιστήμιο Κρήτης
Πτυχίο Ιστορίας-Αρχαιολογίας
Μαθήματα
Σχολείο: Ιστορία
Θ.Ε.: ΕΛΠ, ΕΠΟ
Σπουδές & πιστοποιήσεις

1997: πτυχίο Ιστορίας-Αρχαιολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Φιλοσοφική Σχολή Ρεθύμνου ειδίκευση στη Νεότερη Ιστορία.

2014: συμμετοχή στην εκπαιδευτική διημερίδα «Η διαφοροποιημένη διδασκαλία: από τη θεωρία στη πράξη»

2017 Δεκέμβριος: Ένωση Προφορικής Ιστορίας: σεμινάριο "Εισαγωγή στην προφορική ιστορία»

ΕΚΠΑ: Σεμινάριο e-learning, Επιμέλεια και Διόρθωση Κειμένου

Διδακτική Εμπειρία
2013-2018: στον εκπαιδευτικό οργανισμό «ΑΡΝΟΣ» με αντικείμενο την υποστήριξη (οn-line και διά ζώσης) των φοιτητών του ΕΑΠ σε θεματικές ενότητες του Ελληνικού (ΕΛΠ) και Ευρωπαϊκού πολιτισμού (ΕΠΟ).
2013-2018: στον εκπαιδευτικό οργανισμό «ΑΡΝΟΣ» με αντικείμενο την on-line παράδοση φροντιστηριακών μαθημάτων, καθώς και την εκπόνηση εκπαιδευτικού για μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου
Συγγραφικό Υλικό
2012: συγγραφή και επιμέλεια σχολικών on-line βοηθημάτων: Γλώσσα Α, Β, Γ Γυμνασίου, Θρησκευτικά Α, Β, Γ Γυμνασίου.
Ειδίκευση στο παιδικό βιβλίο εκπαιδευτικό και λογοτεχνικό, που απευθύνεται σε παιδιά προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας, καθώς και σε μαθητές Δημοτικού, Γυμνασίου Λυκείου
Συγγραφή Εκπαιδευτικών Ασκήσεων στη σειρά «Φύλλα Εργασίας για όλο το χρόνο» για παιδιά προσχολικής ηλικίας
• Μετάφραση, επιμέλεια και προσαρμογή ξενόγλωσσων βιβλίων με βάση τα ηλικιακά, εθνικά και κοινωνικά πρότυπα της χώρας μας
Φωτογραφία Καθηγητή

Έφη Εγγλεζάκη

Πανεπιστήμιο Κρήτης
Πτυχίο Φιλολογίας
Μαθήματα
Σχολείο: Γλώσσα και Λογοτεχνία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
ΑΕΙ-ΤΕΙ: Λογοτεχνία, Θέατρο, Κινηματογράφος
Θ.Ε.: ΕΛΠ, ΕΠΟ, ΔΓΡ
Εκπαιδευτική Φιλοσοφία
Είχα την τύχη να ξεκινήσω την καριέρα μου ως Φιλόλογος την εποχή που έκανε τα πρώτα της βήματα και η εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Φιλενάδες λοιπόν αυτή κι εγώ, έχουμε ζήσει τις δυσκολίες της αρχής για να εκτιμήσουμε την επανάσταση του σήμερα.
Σπουδές & πιστοποιήσεις

2004: Πτυχίο Φιλολογίας από τη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης.

2008: Πτυχίο υποκριτικής από την Ανωτέρα Σχολή Δραματικής Τέχνης, «Θεατρικά Δρώμενα Ίασμος, Βασίλης Διαμαντόπουλος».

2018: Μεταπτυχιακό στην υποκριτική και τη σκηνοθεσία του προγράμματος Θεατρικών Σπουδών του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου.

Διδακτική Εμπειρία
2005 - 2008: Βιντεομαθήματα και τεστ μέσω Internet για τα μαθήματα: Οδύσσεια – Ιλιάδα, Ηρόδοτος, Τόπος και Άνθρωποι, Ελένη, Όρνιθες, Έκφραση – Έκθεση Α΄ Λυκείου, Λατινικά Γ΄ Λυκείου στην Τ-Learn E.Π.Ε
2010 - 2012: Διδασκαλία σε μαθητές Δημοτικού, Γυμνασίου, Λυκείου στην υπηρεσία ηλεκτρονικής μάθησης www.school-town.net.gr.
2010 - σήμερα: διδασκαλία αρχαίου θεάτρου, νεοελληνικού θεάτρου και κινηματογράφου, λογοτεχνίας σε φοιτητές του Ε.Α.Π. και Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας σε μαθητές Γυμνασίου, παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού – διδασκαλία μέσω διαδικτύου, ηχογραφήσεις
Συγγραφικό Υλικό
1. «Το ελληνικό θέατρο στην εποχή της οικονομικής κρίσης», ΑΠΚΥ, Λευκωσία 2018.
2. “Το Βυζαντινό επίγραμμα κατά τη μέση και ύστερη βυζαντινή περίοδο”, “Recaulles des inscriptions Greques”, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Ρέθυμνο 2004.
3. “Δραματικό Ειδύλλιο”, “Το γυναικείο πρότυπο στο Δραματικό Ειδύλλιο”, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Ρέθυμνο 2004.
4. “Οι λογοτεχνικές σελίδες των Νεοελληνικών περιοδικών ποικίλης ύλης του 19ου αι.”, “Αποδελτίωση του περιοδικού Κλειώ”, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Ρέθυμνο 2003.
5. “Αναγνωστικές και συγγραφικές εμπειρίες μέσα από τα λογοτεχνικά κείμενα”, “ Ναπολέων Λαπαθιώτης, Η Ζωή μου”, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Ρέθυμνο 2003.

Οι επιτυχίες των σπουδαστών μας μιλούν

Χιλιάδες σπουδαστές μας πέτυχαν στους στόχους τους με τη συμβολή των καθηγητών μας και την πρότυπη μέθοδο online διδασκαλίας arnos.gr
face_boy_testimonial
Γιάννης Π.

Σχόλιο Φοιτητή

Θεωρώ ότι το σύστημα διδασκαλίας του Arnos Online Education με βοήθησε σε μεγάλο βαθμό ώστε να φτάσω σε αυτό το επιθυμητό αποτέλεσμα. Οι ασκήσεις κυμαίνονταν σε όλα τα επίπεδα δυσκολίας και σταδιακά, με τη συνεχή εξάσκηση και γνώση, κατάφερα να αφομοιώσω σε υψηλό βαθμό τον τρόπο σκέψης που χρειαζόταν.
face_boy_testimonial
Άγγελος Γ.

Σχόλιο Φοιτητή ΕΑΠ

Ένα μεγάλο ευχαριστώ για την δουλεία που κάνετε με τα βιντεομαθήματα σας, αλλά και για την συνολική υποστήριξη σας. Ένα σημαντικό μέρος των επιτυχιών μου στις ενότητες του ΕΑΠ οφείλεται σε εσάς! Συνεχίστε την εξαιρετική σας δουλεία!
face_boy_testimonial
Βαγγέλης Γρ.

Σχόλιο Μαθητή

Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την καταπληκτική υποστήριξη που μου προσφέρατε όλη τη σχολική χρονιά. Οι γνώσεις που μοιραστήκατε μαζί μας, με βοήθησαν πολύ να γίνω πολύ καλός στα μαθηματικά (βαθμός 17/20). Ακόμη ήταν πολύ σημαντικό το πώς μου δώσατε αυτοπεποίθηση και δύναμη να συνεχίσω δυναμικά!!! Σας ευχαριστώ
πολύ και καλό καλοκαίρι!!
face_boy_testimonial
Γιώργος Καλ.

Σχόλιο Γονέα

Καλησπέρα σας, βλέπω αλλαγή στον Θεόφιλο και μόνο που τον ακούω να συμμετέχει και να μην κομπλάρει να μιλήσει αυτό είναι άρκετα αισιόδοξο και ειλικρινά το παιδί τη χρειαζόταν αυτή την υποστήριξη. Πέρυσι είχε χάσει την αυτοπεποίθηση του και μέσα από εσάς και από τους άλλους καθηγητές που του δίνουν λόγο, άρχισε να μην φοβάται. Ειλικρινά σας ευχαριστώ!
face_girl_testimonial
Αναστασία Επτ.

Σχόλιο Φοιτήτριας ΕΑΠ

Σήμερα έμαθα το αποτέλεσμα των εξετάσεων και είμαι ανάμεσα στους λίγους του τμήματος μου που πέρασαν! Γνωρίζοντας σας μέσα από τα βιντεομαθήματα, θέλω να σας εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου για τη βοήθεια σας, η οποία αναμφίβολα έφερε το επιθυμητό αποτέλεσμα.