ΠΛΗ 24

Σχεδιασμός Λογισμικού

ΠΛΗ 24 - Σχεδιασμός Λογισμικού

Στο No1 Online Φοιτητικό Φροντιστήριο εξασφαλίζεις την Επιτυχία σου!

 

Η Θεματική ενότητα ΠΛΗ 24 - Σχεδιασμός Λογισμικού ανήκει στο Πρόγραμμα Σπουδών «Πληροφορική» του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου.

 

Διδάσκεται στο 3ο έτος και πραγματεύεται σφαιρικά τη διαδικασία ανάπτυξης λογισμικού, η οποία συμπεριλαμβάνει ανάλυση, σχεδιασμό, προγραμματισμό και έλεγχο του συστήματος, αλλά και διαχείριση του έργου της ανάπτυξης λογισμικού.

Στο πλαίσιο της ΘΕ θα μελετήσετε αντικείμενα της θεωρητικής πληροφορικής που σχετίζονται με την ανάπτυξη λογισμικού, θα γνωρίσετε σύγχρονες μεθοδολογίες και τεχνικές σχεδιασμού και ανάπτυξης λογισμικού, και θα αποκτήσετε δεξιότητες εφαρμογής τους μέσα από τη χρήση διαδεδομένων ισχυρών εργαλείων.

 

Η ΠΛΗ24 απαρτίζεται από τους τέσσερεις ακόλουθους τόμους:

 

Μεταγλωττιστές (τόμος Α)

Ένα πολύ σημαντικό αντικείμενο της θεωρητικής πληροφορικής, το οποίο αναφέρεται στις τεχνικές μετάφρασης ενός προγράμματος (που έχει γράψει ο προγραμματιστής χρησιμοποιώντας μια γλώσσα προγραμματισμού υψηλού επιπέδου) σε ένα σύνολο εντολών, τις οποίες ο υπολογιστής μπορεί να αναγνωρίσει και να εκτελέσει με τρόπο ορθό και αποδοτικό.

 

Τεχνολογία Λογισμικού (τόμος Β)

Περιλαμβάνει την αντικειμενοστρεφή ανάλυση και τον αντικειμενοστρεφή σχεδιασμό, δύο σημαντικά στάδια της διαδικασίας ανάπτυξης λογισμικού που χρησιμοποιούν καλά ορισμένες μεθοδολογίες και μοντέλα (Unified Modeling Language™ UML®).

 

Γλώσσες Προγραμματισμού (τόμος Γ)

Διδάσκει τον αντικειμενοστρεφή προγραμματισμό, δηλαδή τον τρόπο με τον οποίο σχεδιάζονται και αναπτύσσονται προγράμματα σε αντικειμενοστρεφείς γλώσσες προγραμματισμού (Γλώσσα Προγραμματισμού Java και ένα σύνολο εργαλείων που την υιοθετούν).

 

Προγραμματισμός Έργων Πληροφορικής (τόμος Δ)

Είναι ένας τόμος που αναφέρεται στον προγραμματισμό έργων πληροφορικής, δίνοντας έμφαση στις αντικειμενοστρεφείς μεθοδολογίες διαχείρισης έργου (Project Management).

 


 

Εργασίες ΠΛΗ 24 - Ατομική Υποστήριξη

 

Το πρόγραμμα μελέτης της Θ.Ε. συμπεριλαμβάνει την υλοποίηση 5 Εργασιών. Προϋπόθεση για τις τελικές εξετάσεις είναι η εκπόνηση των γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους. Συγκεκριμένα, ο μέσος όρος των βαθμών των Εργασιών συμμετέχει κατά 30% στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της ενότητας και ο βαθμός των εξετάσεων συμμετέχει αντίστοιχα κατά 70%.

 

Οι υποχρεωτικές εργασίες είναι τουλάχιστον 4:

 

Η και η ασχολείται με την Τεχνολογία Λογισμικού (τόμος Β) UML δηλαδή την δημιουργία Διαγραμμάτων Περιπτώσεων Χρήσης, Ευρωστίας, Ακολουθίας, Κλάσεων και Εννοιολογικού μοντέλου και τις Γλώσσες Προγραμματισμού (τόμος Γ) Java.

 

H 3η είναι Ομαδική Εργασία και περιλαμβάνει την Τεχνολογία Λογισμικού (τόμος Β) UML, τις Γλώσσες Προγραμματισμού (τόμος Γ) Java και τον Προγραμματισμό Έργων Πληροφορικής (τόμος Δ) Project Management και φτάνει το μέγεθος μίας πτυχιακής εργασίας.

 

Η αφορά τους Μεταγλωττιστές (τόμος Α) δηλαδή την περιγραφή λεκτικών μονάδων με κανονικές εκφράσεις, την περιγραφή μίας γλώσσας μέσα από μία γραμματική, την έννοια της συντακτικής ανάλυσης, την ιδιότητα μιας γραμματικής LL(1), την αναδρομική κατάβαση και τις διφορούμενες γραμματικές.

 

Τέλος η είναι Eπαναληπτική και προετοιμάζει τον φοιτητή για τις Tελικές Eξετάσεις.

 


 

Ετήσια Φροντιστηριακή Εκπαίδευση - Υποστήριξη ΠΛΗ 24

 • Εβδομαδιαία Καθοδήγηση Μελέτης

Αναλυτικές οδηγίες και ακριβές πλάνο για άρτια οργανωμένο πρόγραμμα μελέτης προσαρμοσμένο στον περιορισμένο χρόνο και τις αυξημένες υποχρεώσεις σου.

 • Εκπόνηση Εργασιών

Πλήρης υποστήριξη και επίλυση των Εργασιών με videos και online συνεδρίες, δίνοντας σημασία όχι μόνο στο "πώς" αλλά κυρίως στο "γιατί" της σκέψης και λύσης.

 • Επίλυση αποριών

Άμεση επικοινωνία με τον καθηγητή μέσω chat, forum και email.

 • Εκπαιδευτικό Υλικό

Αναλυτική διδασκαλία Θεωρίας, Μεθοδολογίας, Εφαρμογών και Ασκήσεων σε video-μαθήματα και pdf για κάθε θεματική περιοχή της διδακτέας και εξεταστέας ύλης της ΠΛΗ 24.

 • Προετοιμασία Εξετάσεων

Οργανωμένη και στοχευμένη προετοιμασία για κάθε διδακτική περιοχή και εφ' όλης της ύλης, βασιζόμενοι σε Λέξεις-Κλειδιά, Μεθοδολογίες & "Μυστικά" των εξετάσεων.

 

 


 

Live Διδασκαλία: Ιδιαίτερα - Group

 

Σε προκαθορισμένες ημέρες και ώρες, κατόπιν προγραμματισμού και συνεννόησης, ο διδάσκων παρέχει ενισχυτική διδασκαλία με τους φοιτητές, αναλύοντας τη θεωρία - μεθοδολογία ανά θεματική περιοχή, χρησιμοποιώντας ερωτήσεις κλειστού τύπου και επιλύοντας εφαρμογές, συνδυαστικές ασκήσεις, σύνθετα θέματα και θέματα εξετάσεων.

Είναι το αποκορύφωμα της εκπαιδευτικής υποστήριξης, διότι με σημείο αναφοράς το πλήρες εκπαιδευτικό υλικό της ιστοσελίδας, οι φοιτητές εξασκούνται στην εφαρμογή αυτών μέσα από ασκήσεις και συνδυαστικά θέματα όλων των επιπέδων.

 

Από το 2001 που ξεκινήσαμε να στηρίζουμε τους φοιτητές του Ε.Α.Π μέχρι σήμερα, χιλιάδες φοιτητές "κατέκτησαν" το πτυχίο τους με τη συμβολή της Εκπαιδευτικής Οικογένειας ARNOS. Με άλλα λόγια…

Μαζί θα κάνουμε το βουνό πεδιάδα

Παπαθεοδώρου Κωνσταντίνος

Μέθοδος ΑΡΝΟΣ

Η Εκπαίδευση αλλιώς… Aπό τη Γνώση στην Επιτυχία!

O Αρνός, με εμπειρία 35 ετών στην Εκπαίδευση Φοιτητών και Ενηλίκων και την παροχή online υπηρεσιών, με πάθος και μεράκι, πρωτοπορεί με τη διερευνητική μάθηση, που συμβάλλει στην σταδιακή αποκάλυψη και οικοδόμηση της Γνώσης για το φοιτητή του ΕΑΠ.

Η «Εκπαίδευση αλλιώς» για εμάς βασίζεται στη Νευροσυσχετιστική Μάθηση (NMS) με πυρήνα τα ερωτήματα – στόχους κάθε Θεματικής Ενότητας. Η Ερώτηση είναι το σημείο αναφοράς της Μεθόδου ΑΡΝΟΣ, καθώς προκαλεί το ερέθισμα στους φοιτητές, παρέχοντας τη δυνατότητα σε καθέναν ξεχωριστά να ενεργοποιήσει το νου, τις αισθήσεις και την αντιληπτική του ικανότητα. Έτσι, με σωστή κατανόηση των μαθημάτων της ύλης ανά εργασία και την μελέτη της πρότυπη εργασίας να οικοδομήσει από την αρχή τη Γνώση και να οδηγηθεί σταδιακά προς την Απάντηση και την Επιτυχία.

Ετήσια Συνδρομή

  1. Διδασκαλία – Video στην ύλη της Θ.Ε. ανά εργασία

 • Καθοδήγηση μελέτης για κάθε μάθημα
 • Στοχευμένα αναλυτική Διδασκαλία σε video στην ύλη του κάθε μαθήματος
 • Σημειώσεις του μαθήματος
 • Ερωτήσεις/Απαντήσεις κατανόησης και εμβάθυνσης
 • Ασκήσεις

  2. Υποστήριξη Εργασίας

  Είμαστε δίπλα στο φοιτητή αναρτώντας και παρουσιάζοντας τη λύση της εργασίας.

 • Θέμα
 • Ανάλυση – Ενδεικτική επίλυση εργασίας
 • Παρουσίαση σε βίντεο

  3. Live συνεδρία εργασιών

  Για κάθε εργασία πραγματοποιείται μια δίωρη live συνεδρία, εφόσον ζητηθεί, και στην οποία ο καθηγητής λύνει απορίες σχετικά με την εργασία.

  4. Απορίες

  Στην ειδική φόρμα «Απορίες» που θα βρεις σε κάθε μάθημα μπορείς:

 • Να καταγράψεις τις απορίες σου ή να ανεβάσεις ένα αρχείο με την ερώτησή σου
 • Την επόμενη μέρα, το αργότερο, θα έχεις την απάντηση στην ερώτησή σου.
Φροντιστήριο Online: Ιδιαίτερα - Τμήματα

Online Τμήματα

Σου παρέχουμε τη δυνατότητα επιλογής 1,5 ή 2 ωρών εβδομαδιαίων μαθημάτων, έπειτα από εκδήλωση ενδιαφέροντος.

Ιδιαίτερα μαθήματα

Με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα οι εξειδικευμένοι καθηγητές μας αναλαμβάνουν την υποστήριξή σου σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης.

Αναζήτησε τον Καθηγητή σου τώρα, στο idiaitera.arnos.gr

Εργασία μόνο για σένα

Μοναδικές Εργασίες

Υποστηρίζουμε την επιμέλεια και εκπόνηση εργασιών για όλες τις Θεματικές Ενότητες (ΘΕ) των μεταπτυχιακών τμημάτων του ΕΑΠ.

Αναζήτησε τώρα Καθηγητή για την Εργασία σου, στο ergasies.arnos.gr

Εβδομαδιαία Καθοδήγηση Μελέτης ΠΛΗ 24
Εβδομαδιαία Καθοδήγηση Μελέτης ΠΛΗ 24
1. Γλώσσα Προγραμματισμού Java (1η, 2η, 3η, 4η, 5η Εργασία)
Μάθημα 3ο: Βασικά στοιχεία της Java (Μέρος Ι)
Μάθημα 15ο: Εισαγωγή στην XML
Μάθημα 16ο: Απαριθμητοί Τύποι (Enumerated Types)
2. Τεχνολογία Λογισμικού ΙΙ (1η, 2η, 3η, 5η Εργασία)
Μάθημα 4ο: Παραδείγματα πάνω στο Διάγραμμα Κλάσεων
Μάθημα 10ο: Διάγραμμα Αλληλεπίδρασης
3. Μεταγλωττιστές (4η, 5η Εργασία)
Μάθημα 2ο: Τυπικές Γλώσσες
4. Διαχείριση Έργων (5η Εργασία)
Μάθημα 6ο: Το διάγραμμα Gantt
Επαναλήψεις - Θέματα εξετάσεων & Προτεινόμενα
Λυμένες εργασίες ΕΑΠ - ΠΛΗ 24 2018-2019
Λυμένες εργασίες ΕΑΠ - ΠΛΗ 24 2017-2018
Λυμένες εργασίες ΕΑΠ - ΠΛΗ 24 2016-2017
Λυμένες εργασίες ΕΑΠ - ΠΛΗ 24 2015-2016
Λυμένες εργασίες ΕΑΠ - ΠΛΗ 24 2014-2015
2η Εργασία 2014-15 ΠΛΗ 24 - Υποδειγματική Λύση
Λυμένες εργασίες ΕΑΠ - ΠΛΗ 24 2013-2014
1η Εργασία 2013-14 ΠΛΗ 24 - Θέμα
3η Εργασία 2013-14 ΠΛΗ 24 - Υποδειγματική Λύση
Λυμένες εργασίες ΕΑΠ - ΠΛΗ 24 2012-2013
3η Εργασία 2012-13 ΠΛΗ 24
Λυμένες εργασίες ΕΑΠ - ΠΛΗ 24 2005-2006
Λυμένες εργασίες ΕΑΠ - ΠΛΗ 24 2004-2005
Λυμένες εργασίες ΕΑΠ - ΠΛΗ 24 2003-2004
Λυμένες εργασίες ΕΑΠ - ΠΛΗ 24 2010-2011
Θέματα Εξετάσεων 2004
Εκφωνήσεις & Απαντήσεις Θεμάτων ΠΛΗ 24 2003-2004
Προτεινόμενα θέματα
Διδασκαλία σε video - Εκπαιδευτικό υλικό ΠΛΗ 24
Live Μαθήματα 2018-19
6ο Live Μάθημα ΠΛΗ24 Διάγραμμα Ευρωστίας (Ενδεικτικό 30Λεπτό από το 2ωρο Live Μάθημα)

Στείλε την απορία σου!

Μόνο ένα αρχείο.
64 MB όριο
Επιτρεπόμενοι τύποι: gif jpg png bmp eps tif pict psd txt rtf html odf pdf doc docx ppt pptx xls xlsx xml avi mov mp3 ogg wav bz2 dmg gz jar rar sit svg tar zip