ΠΛΗ 24

Σχεδιασμός Λογισμικού

ΠΛΗ 24 - Σχεδιασμός Λογισμικού

Στο No1 Online Φοιτητικό Φροντιστήριο εξασφαλίζεις την Επιτυχία σου!

 

Η Θεματική ενότητα ΠΛΗ 24 - Σχεδιασμός Λογισμικού ανήκει στο Πρόγραμμα Σπουδών «Πληροφορική» του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου.

 

Διδάσκεται στο 3ο έτος και πραγματεύεται σφαιρικά τη διαδικασία ανάπτυξης λογισμικού, η οποία συμπεριλαμβάνει ανάλυση, σχεδιασμό, προγραμματισμό και έλεγχο του συστήματος, αλλά και διαχείριση του έργου της ανάπτυξης λογισμικού.

Στο πλαίσιο της ΘΕ θα μελετήσετε αντικείμενα της θεωρητικής πληροφορικής που σχετίζονται με την ανάπτυξη λογισμικού, θα γνωρίσετε σύγχρονες μεθοδολογίες και τεχνικές σχεδιασμού και ανάπτυξης λογισμικού, και θα αποκτήσετε δεξιότητες εφαρμογής τους μέσα από τη χρήση διαδεδομένων ισχυρών εργαλείων.

 

Η ΠΛΗ24 απαρτίζεται από τους τέσσερεις ακόλουθους τόμους:

 

Μεταγλωττιστές (τόμος Α)

Ένα πολύ σημαντικό αντικείμενο της θεωρητικής πληροφορικής, το οποίο αναφέρεται στις τεχνικές μετάφρασης ενός προγράμματος (που έχει γράψει ο προγραμματιστής χρησιμοποιώντας μια γλώσσα προγραμματισμού υψηλού επιπέδου) σε ένα σύνολο εντολών, τις οποίες ο υπολογιστής μπορεί να αναγνωρίσει και να εκτελέσει με τρόπο ορθό και αποδοτικό.

 

Τεχνολογία Λογισμικού (τόμος Β)

Περιλαμβάνει την αντικειμενοστρεφή ανάλυση και τον αντικειμενοστρεφή σχεδιασμό, δύο σημαντικά στάδια της διαδικασίας ανάπτυξης λογισμικού που χρησιμοποιούν καλά ορισμένες μεθοδολογίες και μοντέλα (Unified Modeling Language™ UML®).

 

Γλώσσες Προγραμματισμού (τόμος Γ)

Διδάσκει τον αντικειμενοστρεφή προγραμματισμό, δηλαδή τον τρόπο με τον οποίο σχεδιάζονται και αναπτύσσονται προγράμματα σε αντικειμενοστρεφείς γλώσσες προγραμματισμού (Γλώσσα Προγραμματισμού Java και ένα σύνολο εργαλείων που την υιοθετούν).

 

Προγραμματισμός Έργων Πληροφορικής (τόμος Δ)

Είναι ένας τόμος που αναφέρεται στον προγραμματισμό έργων πληροφορικής, δίνοντας έμφαση στις αντικειμενοστρεφείς μεθοδολογίες διαχείρισης έργου (Project Management).

 


 

Εργασίες ΠΛΗ 24 - Ατομική Υποστήριξη

 

Το πρόγραμμα μελέτης της Θ.Ε. συμπεριλαμβάνει την υλοποίηση 5 Εργασιών. Προϋπόθεση για τις τελικές εξετάσεις είναι η εκπόνηση των γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους. Συγκεκριμένα, ο μέσος όρος των βαθμών των Εργασιών συμμετέχει κατά 30% στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της ενότητας και ο βαθμός των εξετάσεων συμμετέχει αντίστοιχα κατά 70%.

 

Οι υποχρεωτικές εργασίες είναι τουλάχιστον 4:

 

Η και η ασχολείται με την Τεχνολογία Λογισμικού (τόμος Β) UML δηλαδή την δημιουργία Διαγραμμάτων Περιπτώσεων Χρήσης, Ευρωστίας, Ακολουθίας, Κλάσεων και Εννοιολογικού μοντέλου και τις Γλώσσες Προγραμματισμού (τόμος Γ) Java.

 

H 3η είναι Ομαδική Εργασία και περιλαμβάνει την Τεχνολογία Λογισμικού (τόμος Β) UML, τις Γλώσσες Προγραμματισμού (τόμος Γ) Java και τον Προγραμματισμό Έργων Πληροφορικής (τόμος Δ) Project Management και φτάνει το μέγεθος μίας πτυχιακής εργασίας.

 

Η αφορά τους Μεταγλωττιστές (τόμος Α) δηλαδή την περιγραφή λεκτικών μονάδων με κανονικές εκφράσεις, την περιγραφή μίας γλώσσας μέσα από μία γραμματική, την έννοια της συντακτικής ανάλυσης, την ιδιότητα μιας γραμματικής LL(1), την αναδρομική κατάβαση και τις διφορούμενες γραμματικές.

 

Τέλος η είναι Eπαναληπτική και προετοιμάζει τον φοιτητή για τις Tελικές Eξετάσεις.

 


 

Ετήσια Φροντιστηριακή Εκπαίδευση - Υποστήριξη ΠΛΗ 24

  • Εβδομαδιαία Καθοδήγηση Μελέτης

Αναλυτικές οδηγίες και ακριβές πλάνο για άρτια οργανωμένο πρόγραμμα μελέτης προσαρμοσμένο στον περιορισμένο χρόνο και τις αυξημένες υποχρεώσεις σου.

  • Εκπόνηση Εργασιών

Πλήρης υποστήριξη και επίλυση των Εργασιών με videos και online συνεδρίες, δίνοντας σημασία όχι μόνο στο "πώς" αλλά κυρίως στο "γιατί" της σκέψης και λύσης.

  • Επίλυση αποριών

Άμεση επικοινωνία με τον καθηγητή μέσω chat, forum και email.

  • Εκπαιδευτικό Υλικό

Αναλυτική διδασκαλία Θεωρίας, Μεθοδολογίας, Εφαρμογών και Ασκήσεων σε video-μαθήματα και pdf για κάθε θεματική περιοχή της διδακτέας και εξεταστέας ύλης της ΠΛΗ 24.

  • Προετοιμασία Εξετάσεων

Οργανωμένη και στοχευμένη προετοιμασία για κάθε διδακτική περιοχή και εφ' όλης της ύλης, βασιζόμενοι σε Λέξεις-Κλειδιά, Μεθοδολογίες & "Μυστικά" των εξετάσεων.

 

 


 

Live Διδασκαλία: Ιδιαίτερα - Group

 

Σε προκαθορισμένες ημέρες και ώρες, κατόπιν προγραμματισμού και συνεννόησης, ο διδάσκων παρέχει ενισχυτική διδασκαλία με τους φοιτητές, αναλύοντας τη θεωρία - μεθοδολογία ανά θεματική περιοχή, χρησιμοποιώντας ερωτήσεις κλειστού τύπου και επιλύοντας εφαρμογές, συνδυαστικές ασκήσεις, σύνθετα θέματα και θέματα εξετάσεων.

Είναι το αποκορύφωμα της εκπαιδευτικής υποστήριξης, διότι με σημείο αναφοράς το πλήρες εκπαιδευτικό υλικό της ιστοσελίδας, οι φοιτητές εξασκούνται στην εφαρμογή αυτών μέσα από ασκήσεις και συνδυαστικά θέματα όλων των επιπέδων.

 

Από το 2001 που ξεκινήσαμε να στηρίζουμε τους φοιτητές του Ε.Α.Π μέχρι σήμερα, χιλιάδες φοιτητές "κατέκτησαν" το πτυχίο τους με τη συμβολή της Εκπαιδευτικής Οικογένειας ARNOS. Με άλλα λόγια…

Μαζί θα κάνουμε το βουνό πεδιάδα

Παπαθεοδώρου Κωνσταντίνος

ΠΛΗ 24: Σχεδιασμός Λογισμικού
Γνωριμία με το αντικείμενο της Θ.Ε
1. Γλώσσα Προγραμματισμού Java (1η, 2η, 3η, 4η, 5η Εργασία)
3. Βασικά στοιχεία της Java (Μέρος Ι)
12. Swing API ΙI (Γραφικό Περιβάλλον Εφαρμογών σε Java)-(3η Εργασία)
2. Τεχνολογία Λογισμικού ΙΙ (1η, 2η, 3η, 5η Εργασία)
9. Διάγραμμα Αλληλεπίδρασης
3. Μεταγλωττιστές (4η, 5η Εργασία)
2. Τυπικές Γλώσσες
Επαναλήψεις - Θέματα εξετάσεων & Προτεινόμενα
Λυμένες εργασίες ΕΑΠ - ΠΛΗ 24 2018-2019
Λυμένες εργασίες ΕΑΠ - ΠΛΗ 24 2017-2018
Λυμένες εργασίες ΕΑΠ - ΠΛΗ 24 2016-2017
Λυμένες εργασίες ΕΑΠ - ΠΛΗ 24 2015-2016
Λυμένες εργασίες ΕΑΠ - ΠΛΗ 24 2014-2015
2η Εργασία 2014-15 ΠΛΗ 24 - Υποδειγματική Λύση
Λυμένες εργασίες ΕΑΠ - ΠΛΗ 24 2013-2014
1η Εργασία 2013-14 ΠΛΗ 24 - Θέμα
3η Εργασία 2013-14 ΠΛΗ 24 - Υποδειγματική Λύση
Λυμένες εργασίες ΕΑΠ - ΠΛΗ 24 2012-2013
3η Εργασία 2012-13 ΠΛΗ 24
Λυμένες εργασίες ΕΑΠ - ΠΛΗ 24 2010-2011
Λυμένες εργασίες ΕΑΠ - ΠΛΗ 24 2005-2006
Λυμένες εργασίες ΕΑΠ - ΠΛΗ 24 2004-2005
Λυμένες εργασίες ΕΑΠ - ΠΛΗ 24 2003-2004
Θέματα Εξετάσεων 2011
Εκφωνήσεις & Απαντήσεις Θεμάτων ΠΛΗ 24 2010-2011
Θέματα Εξετάσεων 2004
Εκφωνήσεις & Απαντήσεις Θεμάτων ΠΛΗ 24 2003-2004
Προτεινόμενα θέματα
Διδασκαλία σε video - Εκπαιδευτικό υλικό ΠΛΗ 24
Live Μαθήματα 2018-19
6ο Live Μάθημα ΠΛΗ24 Διάγραμμα Ευρωστίας (Ενδεικτικό 30Λεπτό από το 2ωρο Live Μάθημα)
Φωτογραφία Καθηγητή

Κωνσταντίνος Παπαθεοδώρου

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο
Πληροφορική της Σχολής Θετικών Επιστήμων Και Τεχνολογίας
Μαθήματα
Πληροφορική, ΠΛΗ
Εκπαιδευτική Φιλοσοφία
Μέσω της διδασκαλίας μου στον ΑΡΝΟ, στόχος μου είναι να παρέχω ποιοτικές υπηρεσίες εκπαίδευσης χρησιμοποιώντας καινοτόμες μεθόδους διδασκαλίας που θα δημιουργήσουν ισχυρά ακαδημαϊκά θεμέλια στους σπουδαστές μας.
Με την διεξαγωγή των τηλεδιασκέψεων προσφέρουμε την δυνατότητα άμεσης επίλυσης των αποριών και χτίζουμε αληθινές σχέσεις εμπιστοσύνης με τους σπουδαστές μας.
Σπουδές & πιστοποιήσεις

2018: Μεταπτυχιακό στα Συστήματα Κινητού και Διάχυτου Υπολογισμού. Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

2016: Πτυχίο Πληροφορικής της Σχολής Θετικών Επιστήμων Και Τεχνολογίας. Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο.

Διδακτική Εμπειρία
2018 - Σήμερα: Διδασκαλία Μαθηματικών στο Κέντρο Σπουδών ΑΡΝΟΣ, όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων, με παράλληλη ειδίκευση στη δημιουργία ηλεκτρονικού εκπαιδευτικού υλικού, στον τομέα του e-learning & της ζωντανής online εκπαίδευσης.
2018 : Δ.ΙΕΚ – Καθηγητής Πληροφορικής στην ειδικότητα Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής
Συγγραφικό Υλικό
«ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΩΝ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΙΙ (3DS MAX, Motion Capture, Skinning, CAT loops, Biped, Δημιουργία σκελετικής δομής για κίνηση μηχανικών αντικειμένων, PhysicsAnimation)», Δ.ΙΕΚ Γαλατσίου 2018

Κάνε το πρώτο βήμα δωρεάν

Η αρχή είναι το ήμισυ του παντός