“Η ζωή έξω από την πόλη”

Οι λύσεις όλων των ασκήσεων στην ενότητα «Η ζωή έξω από την πόλη» του Τετραδίου Εργασιών στη Γλώσσα.
Σειρά οργάνωσης υλικού: εκφωνήσεις ασκήσεων (το εγχειρίδιο σε ψηφιοποιημένη μορφή), παρουσίαση υλικού Τετραδίου Εργασιών, λύσεις ασκήσεων.
Περιλαμβάνονται οι λύσεις των ασκήσεων στις σελίδες 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60.