arnos.gr

Το Course της Γεωμετρίας Α’ Λυκείου καλύπτει όλη την ύλη:

 • Μελέτη θεωρίας με τα φροντιστηριακά μας βοηθήματα – Τετράδια Μελέτης και τη video-Διδασκαλία.
 • Ασκήσεις για εξάσκηση με Τετράδια Σπουδής & Φύλλα Εργασίας.
 • Προετοιμασία με Διαγωνίσματα, Αξιολογήσεις & Προσομοιώσεις. 

Βήμα-βήμα η Μεθοδολογία με Παρατήρηση & Οπτικοποίηση! Επιμέλεια: Σταύρος Π., Ιωάννης Β. 

Συνδύασέ το με την «Άλγεβρα Α’ Λυκείου – Course» για σίγουρη επιτυχία στις εξετάσεις.

Περιεχόμενο Μαθήματος

Άνοιγμα όλων
2.1. – 2.20. Τα Βασικά Γεωμετρικά Σχήματα (εκτός ύλης)
3.1 – 3.6. Στοιχεία – Κριτήρια Ισότητας τριγώνων
3.14 – 3.18. Στοιχεία Θεωρίας, Κύκλοι, Κατασκευές
Κεφάλαιο 3 – Επανάληψη
Περιεχόμενα Μαθήματος
0% Ολοκληρωμένο 0/1 Βήματα
Κεφάλαιο 4 – Επανάληψη
6.1. – 6.7. Εγγεγραμμένα Σχήματα
Προσομοιωτικά Θέματα Εξετάσεων
Περιεχόμενα Μαθήματος
0% Ολοκληρωμένο 0/31 Βήματα

Γεωμετρία Α’ Λυκείου - Υπηρεσίες ΑΡΝΟΣ

 • Ανά μάθημα ο μαθητής λαμβάνει στο email Οδηγίες για τη Μελέτη, με βάση το υλικό του Course στο arnos.gr και του Διδακτικού Υλικού Μεθοδολογίας και Εξάσκησης.
 • Μελετάει τη Θεωρία και τα Λυμένα Παραδείγματα
 • Εξασκείται με τα Φύλλα Εργασίας 
 • Στο τέλος ο μαθητής στέλνει τις λύσεις στο email του καθηγητή και λαμβάνει αναλυτική ανατροφοδότηση και εξατομικευμένες οδηγίες μελέτης.

Το Full Pack της Α’ Λυκείου περιλαμβάνει για τη Γεωμετρία: 

 • Καθοδήγηση για έξυπνη μελέτη
 • Video-Διδασκαλία με Θεωρία – Μεθοδολογία – Λυμένες ασκήσεις
 • Φύλλα Εργασίας για μελέτη & εξάσκηση
 • Τεστ Επιπέδου Γνώσεων για έλεγχο της κατανόησης
 • Διαγωνίσματα Προσομοίωσης/ καθοδήγηση για εξετάσεις
 • Διάρκεια: έως 30/6/23

Στo Course της Γεωμετρίας Α’ Λυκείου, χτίζεται η συλλογιστική βήμα – βήμα. Διαμορφώνεται στοχευμένο μοτίβο για κάθε έννοια της ύλης με:

 • Θεωρία εν συντομία & κατανόηση με έξυπνα παραδείγματα. 
 • Μεθοδολογία και λυμένες ασκήσεις.
 • Tips για προσέγγιση ασκήσεων και έξυπνες επισημάνσεις. 
 • Ασκήσεις για εξάσκηση, εμβάθυνση και έλεγχο γνώσεων. 
 • Διαγωνίσματα Προσομοίωσης στο πνεύμα των εξετάσεων.
 • Η συγκεκριμένη δυνατότητα παρέχεται ύστερα από την εγγραφή στο Full Pack
 • Τα live μαθήματα είναι ομαδικά σε τμήμα ή/και ατομικά
 • Γίνονται μέσω της πλατφόρμας zoom
 • Χρειάζεται σύνδεση στο Internet, κάμερα (προαιρετικά) και μικρόφωνο
 • Η Διδασκαλία οργανώνεται γύρω από συγκεκριμένους μαθησιακούς Στόχους
 • Διασφαλίζονται οι γνώσεις του μαθητή μέσα από την εξάσκηση
 • Στο τέλος κάθε διδακτικής ενότητας ο μαθητής λαμβάνει στο email του Διαγώνισμα για την ύλη που έχει διδαχθεί. 
 • Μετά την επίλυση του διαγωνίσματος αποστέλλει τις λύσεις στον καθηγητή.
 • Ο εκπαιδευτικός στέλνει στο μαθητή ανατροφοδότηση και εξατομικευμένη καθοδήγηση μελέτης.

Ο μαθητής καταγράφει τις απορίες του και επικοινωνεί με τον καθηγητή του Κέντρου ΑΡΝΟΣ μέσω email, μέσω live συνεδρίας στην πλατφόρμα zoom ή μέσω της Φόρμας Επίλυσης  Αποριών.

Ο μαθητής προετοιμάζεται για την Τράπεζα Θεμάτων της Γεωμετρίας με: 

 • Ομαδοποιημένα Θέματα ανά διδακτική ενότητα για στοχευμένη μελέτη
 • Θεωρία και Μεθοδολογία Επίλυσης για κάθε κατηγορία θέματος
 • Διδασκαλία σε video επιλεγμένων θεμάτων

Η προετοιμασία του μαθητή για τις εξετάσεις πραγματοποιείται με: 

 • Επαναληπτικά Live Μαθήματα σε όλη την Ύλη
 • Θέματα Εξετάσεων και Διαγωνίσματα Προσομοίωσης
 • Προσωπική Καθοδήγηση Μελέτης και Επανάληψης

Γεωμετρία Α’ Λυκείου - Πληροφορίες

Στην Γεωμετρία ο μαθητής διδάσκεται τις εξής διδακτικές ενότητες:

 • Τρίγωνα – Κριτήρια Ισότητας Τριγώνων (ορθογωνίων και μη)
 • Κύκλος – Μεσοκάθετος – Διχοτόμος
 • Τριγωνική Ανισότητα
 • Σχετικές θέσεις δύο κύκλων
 • Άθροισμα γωνιών τριγώνου και κυρτού ν-γώνου
 • Παραλληλόγραμμα, Τραπέζια και Χαρακτηριστικές Ιδιότητές τους
 • Ορθόκεντρο και Βαρύκεντρο τριγώνου

Η εξέταση διαρκεί τρεις (3) ώρες. 

Στους μαθητές/-τριες δίνονται τέσσερα (4) θέματα από την εξεταστέα ύλη.

 • Το 1ο θέμα αποτελείται από δύο μέρη. 

Το ένα μέρος περιέχει πέντε (05) ερωτήσεις κλειστού τύπου (πολλαπλής επιλογής, Σωστού-Λάθους, αντιστοίχισης). Στο άλλο μέρος ζητείται η απόδειξη μίας πρότασης (ιδιότητας, λήμματος, θεωρήματος ή πορίσματος), που είναι αποδεδειγμένη στο σχολικό εγχειρίδιο.

 • Το 2ο θέμα αποτελείται από μία άσκηση που είναι εφαρμογή ορισμών ή προτάσεων (ιδιοτήτων, θεωρημάτων, πορισμάτων).
 • Το 3ο θέμα αποτελείται από μία άσκηση που απαιτεί ικανότητα συνδυασμού εννοιών.
 • Το 4ο θέμα αποτελείται από μία άσκηση/πρόβλημα που απαιτεί συνδυασμό γνώσεων.

Κάθε θέμα βαθμολογείται με 25 μονάδες.

Το πρώτο και το τρίτο θέμα των εξετάσεων δημιουργούνται από τους καθηγητές του σχολείου. Το δεύτερο και το τέταρτο θέμα λαμβάνονται με κλήρωση από την Τράπεζα Θεμάτων.

books - ebooks

Βοηθήματα για την Α' Λυκείου

Θεωρία
ΕΞΑΣΚΗΣΗ
ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΕΙΣ
tips
Βοηθήματα για τη μελέτη & εξάσκηση του μαθητή & τη διδασκαλία του καθηγητή.

Δυνατότητα ελέγχου από το γονέα με τη βοήθεια των απαντήσεων-λύσεων.

Ιδανικό για online και δια ζώσης διδασκαλία στο ιδιαίτερο ή το φροντιστηριακό μάθημα.