arnos.gr

ΦΥΕ43 – Γενετική
COURSE ΑΥΤΟΜΑΘΗΣΗΣ – ΕΡΓΑΣΙΕΣ – ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Με μια ματιά

Το μάθημα της ΦΥΕ 43 διδάσκεται στο 4ο έτος σπουδών και περιλαμβάνει βασικές αρχές και έννοιες από τρείς επιμέρους επιστημονικές ενότητες της βιολογίας: την Γενετική, την Εξέλιξη και τη Φυσιολογία. Στην πρώτη θεματική ενότητα μελετώνται οι μηχανισμοί που συμμετέχουν στην κληρονόμηση των γονιδίων και πώς οι επιμέρους γενετικοί τόποι μεταβιβάζονται από γενιά σε γενιά. Η επόμενη θεματική ενότητα πραγματεύεται την εξελικτική πορεία της ζωής πάνω στον πλανήτη, την δημιουργία της ποικιλότητας μεταξύ των ζωντανών οργανισμών, καθώς και τις εξελικτικές δυνάμεις που ασκούνται στους πληθυσμούς. Τέλος, εξηγούνται εισαγωγικές έννοιες της φυσιολογίας του ανθρώπου και περιγράφονται η κυτταρική και η ιστική οργάνωση του ανθρώπινου σώματος σε σχέση με τις λειτουργίες και τις αλληλεπιδράσεις των διαφορετικών κυτταρικών τύπων και ιστών.

 • Video-διδασκαλίαVideo-διδασκαλία

  παρουσίαση και εξήγηση της θεωρίας

 • ΕργασίεςΕργασίες

  πρότυπη επίλυση των εργασιών

 • Live μάθημαLive μάθημα

  Ζωντανά μαθήματα σε Group/Ιδιαίτερα

Ενδιαφέρομαι να μάθω περισσότερα για την ΦΥΕ 43

Περιεχόμενο Μαθήματος

Άνοιγμα όλων
Ι. Γενετική
ΙΙ. Φυσιολογία
Επανάληψη Ακαδημαϊκού Έτους 2015-16

Διαθέσιμα Βιβλία

No related books found.

Προαπαιτούμενο: ΦΥΕ 31

Γνωστικά Αντικείμενα της Ενότητας είναι τα εξής:
• Γενετική
• Φυσιολογία
• Εξέλιξη

Στόχοι της Θ. Ε. η γνώση των παρακάτω:
• βασικές αρχές της γενετικής στους προκαρυωτικούς και ευκαρυωτικούς οργανισμούς
• σχέση μεταξύ φαινοτύπου – γονοτύπου
• γενετική χαρτογράφηση
• ρύθμιση γονιδιακής έκφρασης
• αρχές μεταλλαξιγένεσης
• αρχές της αναπτυξιακής γενετικής
• αρχές της γενετικής μηχανικής
• εισαγωγή στη φυσιολογία του ανθρώπου
• κυτταρική και ιστική οργάνωση του ανθρώπινου σώματος
• αρχές και θεωρίες της εξέλιξης
• διαδικασίες και τους μηχανισμοί εξέλιξης

 

Παροχές και υποστήριξη
Στο φροντιστήριό μας παρέχονται υποστηρικτικά προγράμματα που περιλαμβάνουν video-διδασκαλία με θεωρία και μεθοδολογία, λυμένες ασκήσεις και θέματα παλαιότερων εξετάσεων για την καλύτερη προετοιμασία για τις τελικές εξετάσεις, εργασίες με λύσεις και επεξηγήσεις σε απορίες, καθώς και quizzes για την αυτοαξιολόγηση και τον έλεγχο των γνώσεων του φοιτητή.

Ποιος είναι ο τρόπος αξιολόγησης της ΦΥΕ 43, Γενετική;

Η αξιολόγηση κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους γίνεται με την εκπόνηση 6 γραπτών εργασιών με το μέσο όρο των βαθμών αυτών να παρέχει το εισιτήριο για τις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις (αν είναι προβιβάσιμος >30/60) και συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 30%. Τον Φεβρουάριο πραγματοποιούνται οι προαιρετικές ενδιάμεσες εξετάσεις του Α’ μέρους ενώ, τον Ιούνιο και Ιούλιο πραγματοποιούνται οι τελικές και οι επαναληπτικές γραπτές εξετάσεις, ο βαθμός των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 70%.

Ενδιάμεση Εξέταση: Στους φοιτητές της ΦΥΕ 43 δίνεται η δυνατότητα προαιρετικής συμμετοχής σε ενδιάμεση εξέταση, μετά την ολοκλήρωση του πρώτου μέρους της ύλης. Το υπόλοιπο μέρος της ύλης εξετάζεται μετά την ολοκλήρωσή του, ως συνέχεια της εξεταστικής περιόδου, ενώ η επαναληπτική εξέταση προσφέρεται και για τα δύο μέρη, ανεξάρτητα, και θα διεξάγεται σύμφωνα με τα ισχύοντα.

Η ενδιάμεση εξέταση είναι προαιρετική και σε περίπτωση αποτυχίας, οι φοιτητές/ήτριες που δεν εξασφαλίσουν προβιβάσιμο βαθμό στην ενδιάμεση εξέταση, διατηρούν το δικαίωμά τους να συμμετέχουν στην τελική και στην επαναληπτική εξέταση στο τέλος του ακαδημαϊκού-έτους.

Συχνές Ερωτήσεις

Ξεκινάω τη σπουδή μας στη ΦΥΕ 43. Υπάρχει προαπαιτούμενο; Toggle Icon

Για την επιτυχή παρακολούθηση της θεματικής ενότητας ΦΥΕ-43 είναι αναντικατάστατη η πρότερη γνώση που αποκτήθηκε από τη ΦΥΕ31 (Δομή και Λειτουργία του Κυττάρου).

Ποια είναι η ύλη της Θ.Ε. ΦΥΕ 43; Toggle Icon

Γνωστικά Αντικείμενα της Θ.Ε.:

 • Γενετική
 • Φυσιολογία
 • Εξέλιξη

Στόχοι της Θ.Ε. η γνώση των παρακάτω:
• βασικές αρχές της γενετικής στους προκαρυωτικούς και ευκαρυωτικούς οργανισμούς
• σχέση μεταξύ φαινοτύπου – γονοτύπου
• γενετική χαρτογράφηση
• ρύθμιση γονιδιακής έκφρασης
• αρχές μεταλλαξιγένεσης
• αρχές της αναπτυξιακής γενετικής
• αρχές της γενετικής μηχανικής
• εισαγωγή στη φυσιολογία του ανθρώπου
• κυτταρική και ιστική οργάνωση του ανθρώπινου σώματος
• αρχές και θεωρίες της εξέλιξης
• διαδικασίες και τους μηχανισμοί εξέλιξης

Μπορώ να κάνω Live μαθήματα, Ιδιαίτερα ή Ομαδικά, στη Θ.Ε. ΦΥΕ 43; Toggle Icon

Παράλληλα με την Αυτομάθηση και την Εξάσκηση από το Course, ο φοιτητής έχει τη δυνατότητα προσωπικού Coaching και συμμετοχής του σε ατομικά/ομαδικά Live μαθήματα, για την κατάκτηση της αυτοπεποίθησης.

Έλα να σε εμπνεύσουμε και να αποκαλύψουμε μαζί την απλότητα της ΦΥΕ 43, συνδέοντας την Εικόνα, το Λόγο και τη Λογική, γεφυρώνοντας το «Πώς» με το «Γιατί»

Πώς μπορώ να βοηθηθώ στις Εργασίες της Θ.Ε. ΦΥΕ 43; Toggle Icon

Το πρόγραμμα μελέτης της ΦΥΕ43 συμπεριλαμβάνει την υλοποίηση 6 εργασιών, με βασική προϋπόθεση την εκπόνησή τους για τη συμμετοχή στις εξετάσεις. Ο μέσος όρος των βαθμών των Εργασιών συμμετέχει κατά 30% στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού του μαθήματος και ο βαθμός των Εξετάσεων συμμετέχει κατά 70%.

Οι λύσεις των Εργασιών παρουσιάζονται ανά ερώτημα σε μορφή Video-διδασκαλίας – pdf στο Course Αυτομάθησης της Θ.Ε. ΦΥΕ 40

Μπορώ να έχω ατομική φροντίδα στην εκπόνηση των Εργασιών; Toggle Icon

Για τους φοιτητές που επιθυμούν μπορούν να επικοινωνήσουν με το φροντιστήριο μας και να έχουν προσωπική-ατομική υποστήριξη  στην εκπόνηση των Εργασιών.

Πώς προετοιμάζομαι για τις εξετάσεις της ΦΥΕ 43; Toggle Icon

Η σπουδή στην ΦΥΕ 40 ολοκληρώνεται με τις τελικές και τις επαναληπτικές εξετάσεις.

Η Προετοιμασία Εξετάσεων για την Θ.Ε. ΦΥΕ 40 μπορεί να πραγματοποιηθεί με:

 • Video-Διδασκαλία
 • Live Μαθήματα Προετοιμασίας Εξετάσεων
 • Ιδιαίτερα μαθήματα
Πώς επικοινωνώ και λύνω τις απορίες μου; Toggle Icon

Η επικοινωνία με το Κέντρο μας γίνεται με έναν από τους εξής τρόπους:

 • Δια ζώσης στα γραφεία μας (Σολωμού 29, Αθήνα, TK 10682)
 • Τηλεφωνικά στο 210-3822157
 • Μέσω email: [email protected]

Για την επίλυση αποριών μπορούμε να σε φροντίσουμε με προσωπικό Coaching – Live
Μάθημα για να κατακτήσεις την αυτοπεποίθηση!

ΦΥΕ43 – Γενετική

Η αγορά περιλαμβάνει

 • Video-Διδασκαλία ΚαθοδήγησηςVideo-Διδασκαλία Καθοδήγησης
 • Εργασίες - Πρότυπη ΑνάπτυξηΕργασίες - Πρότυπη Ανάπτυξη
 • Θέματα ΕξετάσεωνΘέματα Εξετάσεων

Ο Καθηγητής σου

Ζαφειριάδου Μαγδαληνή

Βιολόγος

ΦΥΕ43 - Γενετική - Εργασίες & Προετοιμασία Εξετάσεων

Η αγορά περιλαμβάνει

 • Video-Διδασκαλία ΚαθοδήγησηςVideo-Διδασκαλία Καθοδήγησης
 • Εργασίες - Πρότυπη ΑνάπτυξηΕργασίες - Πρότυπη Ανάπτυξη
 • Θέματα ΕξετάσεωνΘέματα Εξετάσεων

ΦΥΕ43 – Γενετική