arnos.gr

ΦΥΕ40 – Κβαντική Φυσική
COURSE ΑΥΤΟΜΑΘΗΣΗΣ – ΕΡΓΑΣΙΕΣ – ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Με μια ματιά

Η Θεματική Ενότητα ΦΥΕ40 είναι υποχρεωτική στο τρίτο έτος του προγράμματος Σπουδών στη ΦΥΕ (Φυσικές Επιστήμες). Στη θεματική αυτή ενότητα ο φοιτητής μελετά ένα μεγάλο μέρος της γνώσης που αποκτήθηκε στον 20 αιώνα Το μάθημα παρουσιάζει το μαγικό κόσμο της Κβαντικής Φυσικής και την επιρροή της στην ανάπτυξη της Πυρηνικής Φυσικής και της Φυσικής των Στοιχειωδών σωματίων.

 • Video-διδασκαλίαVideo-διδασκαλία

  παρουσίαση και εξήγηση της θεωρίας

 • ΕργασίεςΕργασίες

  πρότυπη επίλυση των εργασιών

 • Live μάθημαLive μάθημα

  ζωντανά μαθήματα σε Group/Ιδιαίτερα

Ενδιαφέρομαι να μάθω περισσότερα για την ΦΥΕ 40

Περιεχόμενο Μαθήματος

Άνοιγμα όλων
Κεφ 1ο: Θεμελειώδεις Έννοιες
Περιεχόμενα Μαθήματος
0% Ολοκληρωμένο 0/1 Βήματα
Περιεχόμενα Μαθήματος
0% Ολοκληρωμένο 0/1 Βήματα
Περιεχόμενα Μαθήματος
0% Ολοκληρωμένο 0/1 Βήματα
Περιεχόμενα Μαθήματος
0% Ολοκληρωμένο 0/17 Βήματα
Κεφ 2ο: Μαθηματική Θεμελίωση
Περιεχόμενα Μαθήματος
0% Ολοκληρωμένο 0/1 Βήματα
Περιεχόμενα Μαθήματος
0% Ολοκληρωμένο 0/1 Βήματα
Κεφ 3ο: Απλά Κβαντομηχανικά Συστήματα
Κεφ 4ο: Αρμονικός Ταλαντωτής
Περιεχόμενα Μαθήματος
0% Ολοκληρωμένο 0/1 Βήματα

Διαθέσιμα Βιβλία

No related books found.

Γνωστικά Αντικείμενα της Θ. Ε. ΦΥΕ40

 • Κβαντομηχανική
 • Εισαγωγή στην Πυρηνική Φυσική
 • Εισαγωγή στη Φυσική των Στοιχειωδών Σωματίων

Κβαντική Μηχανική

 • Εξίσωση Schrodinger
 • Τελεστές- Μέσες Τιμές
 • Μονοδιάστατα Συστήματα
 • Πολυδιάστατα Συστήματα
 • Στροφορμή και Σπιν
 • Θεωρία Διαταραχών
 • Μέθοδος Μεταβολών

Πυρηνική Φυσική

 • Μέγεθος και ιδιότητες του πυρήνα
 • Ενέργεια Σύνδεσης
 • Μοντέλο υγρής σταγόνας
 • Μοντέλο φλοιών
 • Διάσπαση α
 • Διάσπαση β
 • Διάσπαση γ
 • Πυρηνικές Αντιδράσεις
 • Στοιχειώδη σωματίδια – Μοντέλο quarks

 

Αξιολόγηση του φοιτητή

Η αξιολόγηση του φοιτητή γίνεται έπειτα από την εκπόνηση έξι (6) γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους, ο μέσος όρος των βαθμών των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 30%

Ο βαθμός των γραπτών εργασιών μόνο με βαθμολογία ίσης ή άνω της βάσης (≥5) στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις.

Ο βαθμός των τελικών ή επαναληπτικών εξετάσεων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 70%.

Το δικαίωμα συμμετοχής στις τελικές/επαναληπτικές εξετάσεις κατοχυρώνεται εάν (α) συγκεντρωθεί τουλάχιστον το 50% του αθροίσματος του δυνητικά άριστα από το σύνολο των έξι (6) εργασιών και (β) υποβληθούν τουλάχιστον τέσσερις (4) από τις έξι (6) γραπτές εργασίες.

Ενδιάμεση Εξέταση: Στους φοιτητές της ΦΥΕ 40 δίνεται  η  δυνατότητα προαιρετικής συμμετοχής σε ενδιάμεση εξέταση, μετά την ολοκλήρωση του πρώτου μέρους της ύλης.  Το  υπόλοιπο μέρος της ύλης εξετάζεται μετά την ολοκλήρωσή του, ως συνέχεια της εξεταστικής περιόδου, ενώ η επαναληπτική εξέταση προσφέρεται και για τα δύο μέρη, ανεξάρτητα, και θα διεξάγεται σύμφωνα με τα ισχύοντα.

Η ενδιάμεση εξέταση είναι προαιρετική και σε περίπτωση αποτυχίας, οι φοιτητές/ήτριες που δεν εξασφαλίσουν προβιβάσιμο βαθμό στην ενδιάμεση εξέταση, διατηρούν το δικαίωμά τους να συμμετέχουν  στην τελική και στην επαναληπτική εξέταση στο τέλος του ακαδημαϊκού-έτους.

 

Συχνές Ερωτήσεις

Ξεκινάω τη σπουδή μας στη ΦΥΕ 40. Υπάρχει προαπαιτούμενο; Toggle Icon

Η Θεματική Ενότητα ΦΥΕ40 είναι υποχρεωτική στο 3ο έτος του προγράμματος Σπουδών στη ΦΥΕ (Φυσικές Επιστήμες).

Προαπαιτούμενή της αποτελεί η Θ. Ε.  ΦΥΕ34

Ποια είναι η ύλη της Θ.Ε. ΦΥΕ 40 Toggle Icon

A. Κβαντική Φυσική

 1. Γενικευμένη συνθήκη κβάντωσης Sommerfeld- Εξίσωση Schrodinger
 2. Τελεστές- Μεταθέτες- Μέση τιμή τελεστή
 3. Κανονικοποίηση & ορθογωνιότητα συναρτήσεων- Τετραγωνικά ολοκληρώσιμες συναρτήσεις
 4. Ανάπτυγμα της κυματοσυνάρτησης ψ σε σειρά- Κυματοσυνάρτηση ορμής
 5. Ρεύμα πυκνότητας πιθανότητας J- Εξίσωση ιδιοτιμών Hamiltonian- Τελεστής χρονικής εξέλιξης
 6. Απειρόβαθο μονοδιάστατο πηγάδι δυναμικού
 7. Μονοδιάστατα τετραγωνικά πηγάδια δυναμικού (δέσμιες καταστάσεις & σκεδάσεις)
 8. Φαινόμενο σήραγγας- Αρμονικός ταλαντωτής
 9. Στροφορμή- Κεντρικά δυναμικά
 10. Υδρογονοειδή άτομα
 11. Το spin των σωματιδίων- Το άτομο του υδρογόνου υπό την επήρεια ομογενούς μαγνητικού πεδίου
 12. Ολική στροφορμή- Σύνθεση στροφορμών
 13. Ταυτόσημα σωματίδια- Αρχή του Pauli

B. Πυρηνική Φυσική & Στοιχειώδη σωμάτια

 1. Πυρηνική σταθερότητα- Πρότυπο της υγρής σταγόνας
 2. Πρότυπο των φλοιών
 3. Αλυσίδα ραδιενεργών διασπάσεων
 4. Αποδιέγερση (διάσπαση) α
 5. Αποδιέγερση (διάσπαση) β
 6. Αποδιέγερση (διάσπαση) γ
 7. Στοιχειώδη σωμάτια
Μπορώ να κάνω Live μαθήματα, Ιδιαίτερα ή Ομαδικά, στη Θ.Ε. ΦΥΕ 40 Toggle Icon

Παράλληλα με την Αυτομάθηση και την Εξάσκηση από το Course, ο φοιτητής έχει τη δυνατότητα προσωπικού Coaching και συμμετοχής του σε ατομικά/ομαδικά Live μαθήματα, για την κατάκτηση της αυτοπεποίθησης.

Έλα να σε εμπνεύσουμε και να αποκαλύψουμε μαζί την απλότητα της ΦΥΕ 40, συνδέοντας την Εικόνα, το Λόγο και τη Λογική, γεφυρώνοντας το «Πώς» με το «Γιατί»

Πώς μπορώ να βοηθηθώ στις Εργασίες της Θ.Ε. ΦΥΕ 40; Toggle Icon

Το πρόγραμμα μελέτης της ΦΥΕ40 συμπεριλαμβάνει την υλοποίηση 6 εργασιών, με βασική προϋπόθεση την εκπόνησή τους για τη συμμετοχή στις εξετάσεις. Ο μέσος όρος των βαθμών των Εργασιών συμμετέχει κατά 30% στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού του μαθήματος και ο βαθμός των Εξετάσεων συμμετέχει κατά 70%.

Οι λύσεις των Εργασιών παρουσιάζονται ανά ερώτημα σε μορφή Video-διδασκαλίας – pdf στο Course Αυτομάθησης της Θ.Ε. ΦΥΕ 40

Μπορώ να έχω ατομική φροντίδα στην εκπόνηση των Εργασιών; Toggle Icon

Για τους φοιτητές που επιθυμούν μπορούν να επικοινωνήσουν με το φροντιστήριο μας και να έχουν προσωπική-ατομική υποστήριξη  στην εκπόνηση των Εργασιών.

Πώς προετοιμάζομαι για τις εξετάσεις της ΦΥΕ 40; Toggle Icon

Η σπουδή στην ΦΥΕ 40 ολοκληρώνεται με τις τελικές και τις επαναληπτικές εξετάσεις.

Η Προετοιμασία Εξετάσεων για την Θ.Ε. ΦΥΕ 40 μπορεί να πραγματοποιηθεί με:

 • Video-Διδασκαλία
 • Live Μαθήματα Προετοιμασίας Εξετάσεων
 • Ιδιαίτερα μαθήματα
Πώς επικοινωνώ και λύνω τις απορίες μου; Toggle Icon

Η επικοινωνία με το Κέντρο μας γίνεται με έναν από τους εξής τρόπους:

 • Δια ζώσης στα γραφεία μας (Σολωμού 29, Αθήνα, TK 10682)
 • Τηλεφωνικά στο 210-3822157
 • Μέσω email: [email protected]

Για την επίλυση αποριών μπορούμε να σε φροντίσουμε με προσωπικό Coaching – Live
Μάθημα για να κατακτήσεις την αυτοπεποίθηση!

ΦΥΕ40 – Κβαντική Φυσική

Η αγορά περιλαμβάνει

 • Video-Διδασκαλία ΚαθοδήγησηςVideo-Διδασκαλία Καθοδήγησης
 • Εργασίες - Πρότυπη ΑνάπτυξηΕργασίες - Πρότυπη Ανάπτυξη
 • Θέματα ΕξετάσεωνΘέματα Εξετάσεων

Ο Καθηγητής σου

Βασίλης Καράβολας

Φυσικός με 30 χρόνια Διδασκαλίας Λυκειακής Φυσικής και 20 χρόνια διδασκαλίας Πανεπιστημιακής Φυσικής (και ΕΑΠ)

ΦΥΕ40 - Κβαντική Φυσική - Εργασίες & Προετοιμασία Εξετάσεων

Η αγορά περιλαμβάνει

 • Video-Διδασκαλία ΚαθοδήγησηςVideo-Διδασκαλία Καθοδήγησης
 • Εργασίες - Πρότυπη ΑνάπτυξηΕργασίες - Πρότυπη Ανάπτυξη
 • Θέματα ΕξετάσεωνΘέματα Εξετάσεων

ΦΥΕ40 – Κβαντική Φυσική