arnos.gr

ΦΥΕ31 – Δομή & Λειτουργία…
COURSE ΑΥΤΟΜΑΘΗΣΗΣ – ΕΡΓΑΣΙΕΣ – ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Με μια ματιά

To μάθημα της ΦΥΕ 31 διδάσκεται στο 3ο έτος και πραγματεύεται θεμελιώδη γνωστικά αντικείμενα και αρχές που διέπουν τους μηχανισμούς της Κυτταρικής Βιολογίας, της Μοριακής Βιολογίας και της Βιοχημείας. Οι τρεις αυτές θεματικές ενότητες στις οποίες μοιράζεται η διδακτέα ύλη αποσκοπούν να διδάξουν στο φοιτητή την δομή και λειτουργία των μακρομορίων (πρωτεΐνες, γενετικό υλικό, κτλ), την οργάνωση των προκαρυωτικών και των ευκαρυωτικών οργανισμών, την σύσταση και λειτουργία του κυττάρου, μαζί με την κυτταρική επικοινωνία, καθώς επίσης και τα διάφορα μεταβολικά βιολογικά μονοπάτια που λαμβάνουν χώρα εντός (ή εκτός) του κυττάρου, είτε καταβολικά (διάσπαση πρωτεΐνών, παραγωγή ενέργειας, κ.ά.) είτε αναβολικά (σύνθεση βιομορίων). Τέλος, περιγράφονται η ροή της γενετικής πληροφορίας, οι μηχανισμοί με τους οποίους αυτή επιτελείται, ο τρόπος με τον οποίο ρυθμίζεται η έκφραση των γονιδίων, καθώς επίσης και τυχόν μεταλλάξεις που μπορεί να συμβούν κατά τη διαδικασία αυτή.

 • Video-διδασκαλίαVideo-διδασκαλία

  παρουσίαση και εξήγηση της θεωρίας

 • ΕργασίεςΕργασίες

  πρότυπη επίλυση των εργασιών

 • Live μάθημαLive μάθημα

  Ζωντανά μαθήματα σε Group/Ιδιαίτερα

Ενδιαφέρομαι να μάθω περισσότερα για την ΦΥΕ 31

Περιεχόμενο Μαθήματος

Άνοιγμα όλων
Ι. Κυτταρική Βιολογία
ΙΙ. Βιοχημεία
ΙΙΙ. Μοριακή Βιολογία
Εργασίες Προηγούμενων Ετών ΦΥΕ 31
Περιεχόμενα Μαθήματος
0% Ολοκληρωμένο 0/40 Βήματα
Περιεχόμενα Μαθήματος
0% Ολοκληρωμένο 0/1 Βήματα

Διαθέσιμα Βιβλία

No related books found.

Γνωστικά Αντικείμενα ΦΥΕ 31

 • Κυτταρική Βιολογία
 • Βιοχημεία
 • Μοριακή Βιολογία

Περιεχόμενο Ύλης

To course  αυτομάθησης και η προετοιμασία των φοιτητών μας βασίζονται στο ακόλουθο πρόγραμμα μαθημάτων:

Α’μέρος (Χημεία)

 1. Η χημική σύσταση της έμβιας ύλης
 2. Tο νερό και η καταλληλότητα του περιβάλλοντος
 3. Ο άνθρακας και η μοριακή ποικιλότητα της ζωή

Α’ μέρος (Βιοχημεία Ι)

 1. Δομή και λειτουργία των πρωτεϊνών
 2. Αρχές ενζυμικής κινητικής και στρατηγικές κατάλυσης
 3. Δομή και λειτουργία των υδατανθράκων
 4. Λιπίδια και κυτταρικές μεμβράνες
 5. Μεμβρανικοί δίαυλοι και αντλίες
 6. Μεταβολισμός: βασικές έννοιες και σχεδιασμός

Α’ μέρος (Κυτταρική & Μοριακή Βιολογία)

 1. Περιήγηση στο κύτταρο
 2. Κυτταρική αναπνοή
 3. Φωτοσύνθεση
 4. Κυτταρική επικοινωνία
 5. Ο κυτταρικός κύκλος
 6. Μείωση και φυλετικοί βιολογικοί κύκλοι
 7. Η μοριακή βάση της κληρονομικότητας
 8. Από το γονίδιο στην πρωτεΐνη
 9. Ρύθμιση της γονιδιακής έκφρασης
 10. Δομή και δράση των ιών
 11. Βιοτεχνολογία

Β’ μέρος (Βιοχημεία ΙΙ)

 1. Γλυκόλυση και γλυκονεογένεση
 2. Ο κύκλος του Calvin και η πορεία των φωσφορικών πεντοζών
 3. Ο μεταβολισμός του γλυκογόνου
 4. Ο μεταβολισμός των λιπαρών οξέων
 5. Η ανακύκληση των πρωτεϊνών και ο καταβολισμός των αμινοξέων
 6. Η βιοσύνθεση των αμινοξέων
 7. Η βιοσύνθεση των νουκλεοτιδίων
 8. Η ολοκλήρωση του μεταβολισμού

Β’ μέρος (Φυσιολογία)

 1. Βασικές αρχές της ζωικής μορφής και λειτουργίας
 2. Ζωική θρέψη
 3. Κυκλοφορία και ανταλλαγή αερίων
 4. Το ανοσοποιητικό σύστημα
 5. Ωσμορρύθμιση και απέκκριση
 6. Ορμόνες και ενδοκρινικό σύστημα
 7. Η αναπαραγωγή των ζώων
 8. Νευρώνες, συνάψεις και νευρικά σήματα

 

Αξιολόγηση-φοιτητών
Η αξιολόγηση κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους γίνεται με την εκπόνηση 5 γραπτών εργασιών με  το μέσο όρο των βαθμών αυτών να παρέχει το εισιτήριο για τις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις (αν είναι προβιβάσιμος >30/60) και συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 30%.

 

Ενδιάμεση Εξέταση

Τον Φεβρουάριο πραγματοποιούνται οι προαιρετικές ενδιάμεσες εξετάσεις του Α’ μέρους ενώ, τον Ιούνιο και Ιούλιο πραγματοποιούνται οι τελικές και οι επαναληπτικές γραπτές εξετάσεις, ο βαθμός των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 70%.

Υποστήριξη Θ.Ε.

Στο φροντιστήριό μας παρέχονται υποστηρικτικά προγράμματα που περιλαμβάνουν video-διδασκαλία με θεωρία και μεθοδολογία, λυμένες ασκήσεις και θέματα παλαιότερων εξετάσεων για την καλύτερη προετοιμασία για τις τελικές εξετάσεις, εργασίες με λύσεις και επεξηγήσεις σε απορίες, καθώς και quizzes  για την αυτοαξιολόγηση και τον έλεγχο των γνώσεων του φοιτητή.  Η μελέτη με τα αντίστοιχα video και σημειώσεις οργανώνεται στην ιστοσελίδα μας σε κεφάλαια, ενώ στο τέλος παρέχονται και διαδραστικά τεστ αξιολόγησης (quiz).

Συχνές Ερωτήσεις

Ξεκινάω τη σπουδή μας στη ΦΥΕ 31. Υπάρχει προαπαιτούμενο; Toggle Icon

Συνιστάται εντόνως να παρακολουθήσει η/ο φοιτήτρια/τής τη Θ.Ε. ΦΥΕ30
πρώτα από ή παράλληλα με τη Θ.Ε. ΦΥΕ31, γιατί αλλιώς θα συναντήσει
δυσκολία στο μάθημα της Βιοχημείας (ΦΥΕ31/2).

Ποια είναι η ύλη της Θ.Ε. ΦΥΕ 31 Toggle Icon

To course  αυτομάθησης και η προετοιμασία των φοιτητών μας βασίζονται στο ακόλουθο πρόγραμμα μαθημάτων:

Α’μέρος (Χημεία)

 1. Η χημική σύσταση της έμβιας ύλης
 2. Tο νερό και η καταλληλότητα του περιβάλλοντος
 3. Ο άνθρακας και η μοριακή ποικιλότητα της ζωή

Α’ μέρος (Βιοχημεία Ι)

 1. Δομή και λειτουργία των πρωτεϊνών
 2. Αρχές ενζυμικής κινητικής και στρατηγικές κατάλυσης
 3. Δομή και λειτουργία των υδατανθράκων
 4. Λιπίδια και κυτταρικές μεμβράνες
 5. Μεμβρανικοί δίαυλοι και αντλίες
 6. Μεταβολισμός: βασικές έννοιες και σχεδιασμός

Α’ μέρος (Κυτταρική & Μοριακή Βιολογία)

 1. Περιήγηση στο κύτταρο
 2. Κυτταρική αναπνοή
 3. Φωτοσύνθεση
 4. Κυτταρική επικοινωνία
 5. Ο κυτταρικός κύκλος
 6. Μείωση και φυλετικοί βιολογικοί κύκλοι
 7. Η μοριακή βάση της κληρονομικότητας
 8. Από το γονίδιο στην πρωτεΐνη
 9. Ρύθμιση της γονιδιακής έκφρασης
 10. Δομή και δράση των ιών
 11. Βιοτεχνολογία

Β’ μέρος (Βιοχημεία ΙΙ)

 1. Γλυκόλυση και γλυκονεογένεση
 2. Ο κύκλος του Calvin και η πορεία των φωσφορικών πεντοζών
 3. Ο μεταβολισμός του γλυκογόνου
 4. Ο μεταβολισμός των λιπαρών οξέων
 5. Η ανακύκληση των πρωτεϊνών και ο καταβολισμός των αμινοξέων
 6. Η βιοσύνθεση των αμινοξέων
 7. Η βιοσύνθεση των νουκλεοτιδίων
 8. Η ολοκλήρωση του μεταβολισμού

Β’ μέρος (Φυσιολογία)

 1. Βασικές αρχές της ζωικής μορφής και λειτουργίας
 2. Ζωική θρέψη
 3. Κυκλοφορία και ανταλλαγή αερίων
 4. Το ανοσοποιητικό σύστημα
 5. Ωσμορρύθμιση και απέκκριση
 6. Ορμόνες και ενδοκρινικό σύστημα
 7. Η αναπαραγωγή των ζώων
 8. Νευρώνες, συνάψεις και νευρικά σήματα
Μπορώ να κάνω Live μαθήματα, Ιδιαίτερα ή Ομαδικά, στη Θ.Ε. ΦΥΕ 31 Toggle Icon

Παράλληλα με την Αυτομάθηση και την Εξάσκηση από το Course, ο φοιτητής έχει τη δυνατότητα προσωπικού Coaching και συμμετοχής του σε ατομικά/ομαδικά Live μαθήματα, για την κατάκτηση της αυτοπεποίθησης.

Έλα να σε εμπνεύσουμε και να αποκαλύψουμε μαζί την απλότητα της ΦΥΕ 31, συνδέοντας την Εικόνα, το Λόγο και τη Λογική, γεφυρώνοντας το «Πώς» με το «Γιατί»

Πώς μπορώ να βοηθηθώ στις Εργασίες της Θ.Ε. ΦΥΕ 31; Toggle Icon

Το πρόγραμμα μελέτης της ΦΥΕ31 συμπεριλαμβάνει την υλοποίηση 6 εργασιών, με βασική προϋπόθεση την εκπόνησή τους για τη συμμετοχή στις εξετάσεις. Ο μέσος όρος των βαθμών των Εργασιών συμμετέχει κατά 30% στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού του μαθήματος και ο βαθμός των Εξετάσεων συμμετέχει κατά 70%.

Οι λύσεις των Εργασιών παρουσιάζονται ανά ερώτημα σε μορφή Video-διδασκαλίας – pdf στο Course Αυτομάθησης της Θ.Ε. ΦΥΕ 31

Μπορώ να έχω ατομική φροντίδα στην εκπόνηση των Εργασιών; Toggle Icon

Για τους φοιτητές που επιθυμούν μπορούν να επικοινωνήσουν με το φροντιστήριο μας και να έχουν προσωπική-ατομική υποστήριξη  στην εκπόνηση των Εργασιών.

Πώς προετοιμάζομαι για τις εξετάσεις της ΦΥΕ 31; Toggle Icon

Η σπουδή στην ΦΥΕ 31 ολοκληρώνεται με τις τελικές και τις επαναληπτικές εξετάσεις.

Η Προετοιμασία Εξετάσεων για την Θ.Ε. ΦΥΕ 40 μπορεί να πραγματοποιηθεί με:

 • Video-Διδασκαλία
 • Live Μαθήματα Προετοιμασίας Εξετάσεων
 • Ιδιαίτερα μαθήματα
Πώς επικοινωνώ και λύνω τις απορίες μου; Toggle Icon

Η επικοινωνία με το Κέντρο μας γίνεται με έναν από τους εξής τρόπους:

 • Δια ζώσης στα γραφεία μας (Σολωμού 29, Αθήνα, TK 10682)
 • Τηλεφωνικά στο 210-3822157
 • Μέσω email: [email protected]

Για την επίλυση αποριών μπορούμε να σε φροντίσουμε με προσωπικό Coaching – Live
Μάθημα για να κατακτήσεις την αυτοπεποίθηση!

ΦΥΕ31 – Δομή & Λειτουργία…

Η αγορά περιλαμβάνει

 • Video-Διδασκαλία ΚαθοδήγησηςVideo-Διδασκαλία Καθοδήγησης
 • Εργασίες - Πρότυπη ΑνάπτυξηΕργασίες - Πρότυπη Ανάπτυξη
 • Θέματα ΕξετάσεωνΘέματα Εξετάσεων

Ο Καθηγητής σου

Ζαφειριάδου Μαγδαληνή

Βιολόγος

ΦΥΕ31 - Δομή & Λειτουργία - Εργασίες & Προετοιμασία Εξετάσεων

Η αγορά περιλαμβάνει

 • Video-Διδασκαλία ΚαθοδήγησηςVideo-Διδασκαλία Καθοδήγησης
 • Εργασίες - Πρότυπη ΑνάπτυξηΕργασίες - Πρότυπη Ανάπτυξη
 • Θέματα ΕξετάσεωνΘέματα Εξετάσεων

ΦΥΕ31 – Δομή & Λειτουργία…