arnos.gr

ΕΛΠ42 – Αρχαιολογία στον Ελληνικό χώρο

ΕΑΠ ΕΛΠ42 - ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙO ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΕΛΠ42 – Υποστήριξη Θ.Ε:

 • Εργασίες και Λύσεις βήμα-βήμα
 • Video-διδασκαλία με Θεωρία και Μεθοδολογια 
 • Λυμένες ΑσκήσειςΘέματα εξετάσεων
 • Σημειώσεις
 • Quizzes με απάντηση και αιτιολόγηση

Απο το ξεκίνημα του ΕΑΠ μαζί μας πήραν το πτυχίο τους χιλιάδες φοιτητές.

Γίνε εσύ ο επόμενος!

Επιμέλεια: Ιωάννα Χ.

ΕΛΠ42 – Υποστήριξη Θ.Ε:

 • Εργασίες και Λύσεις βήμα-βήμα
 • Video-διδασκαλία με Θεωρία και Μεθοδολογια 
 • Λυμένες ΑσκήσειςΘέματα εξετάσεων
 • Σημειώσεις
 • Quizzes με απάντηση και αιτιολόγηση

Απο το ξεκίνημα του ΕΑΠ μαζί μας πήραν το πτυχίο τους χιλιάδες φοιτητές.

Γίνε εσύ ο επόμενος!

Επιμέλεια: Ιωάννα Χ.

Online συνάντηση με τον καθηγητή

Περιεχόμενο Μαθήματος

Άνοιγμα όλων
1. Ιστορική διαδρομή της Αρχαιολογίας ως επιστήμη – 1η Εργασία
Περιεχόμενα Μαθήματος
0% Ολοκληρωμένο 0/19 Βήματα
3. Αρχαιολογικά πεδία και η πολιτισμική αξία τους – 3η Εργασία
3. Αρχαιολογικά πεδία και η πολιτισμική αξία τους – 3η Εργασία*
4. Μουσείο – Μουσειολογία, μέριμνα για τις αρχαιότητες – 4η Εργασία
Η Αρχαιολογία στο Διαδίκτυο

Από την έναρξη της ακαδημαϊκής χρονιάς ξεκινάμε να ακολουθούμε τις οδηγίες μελέτης και εξάσκησης με βάση το εκπαιδευτικό υλικό της ιστοσελίδας.

Σε κάθε κεφάλαιο, διαβάζουμε το υλικό που είναι αναρτημένο σε pdf και έπειτα συνδυαστικά ακούμε τα βίντεο. Να θυμάστε ότι δεν αποστηθίζουμε, αλλά προσπαθούμε να κατανοήσουμε και να συνδυάσουμε τα γεγονότα, να κατανοήσουμε τα αίτια και τις αφορμές. Στη συγκεκριμένη ενότητα μελετάμε τα γεγονότα κλιμακωτά και με χρονολογική σειρά, ώστε να μπορέσουμε να τα κατανοήσουμε.

Στέλνουμε όσες απορίες έχουμε στον καθηγητή της ΘΕ ΕΛΠ 42 και τις επιλύουμε μαζί του, ώστε να μην μένει καμία αμφιβολία.

Το FullPack της ΕΛΠ 42 – ΕΑΠ περιλαμβάνει: 

 • Video-Διδασκαλία με Θεωρία – Μεθοδολογία – Λυμένες ασκήσεις
 • Καθοδήγηση Μελέτης στην ΕΛΠ 42
 • Επικοινωνία για επίλυση αποριών
 • Εργασίες – Πρότυπη Ανάπτυξη & Παρουσίαση
 • Θέματα Εξετάσεων προηγούμενα και προτεινόμενα
 • Διάρκεια: έως 25/7/23

Ο καθηγητής της Θ.Ε. ΕΛΠ 42 μας καθοδηγεί στην επίλυση της εργασίας μέσα από πέντε βήματα: 

1ο βήμα: αφορά το θέμα και τη βιβλιογραφία που πρέπει να διαβάσετε, 

2οβήμα: αφορά την ανάγνωση και κατανόηση του θέματος, την  αναδιατύπωσή του απλά και κατανοητά, ώστε να γίνουν ορατά ποια είναι τα δεδομένα και ποια τα ζητούμενά μας.

3ο βήμα: εντοπίζονται λέξεις και φράσεις-κλειδιά που εστιάζουν σε καθοριστικά σημεία της εργασίας.

4ο βήμα: διατυπώνονται Ερωτήματα Αποκάλυψης για την εργασία, είναι τα ερωτήματα που μας εξιτάρουν και μας αποκαλύπτουν την εργασία.

5ο Βήμα: το Σχεδιάγραμμα της εργασίας, ο κορμός που θα ακολουθήσετε για να αναπτύξετε την εργασία σας.

Στη συνέχεια μελετάμε καλά τη βιβλιογραφία, συμβουλευόμαστε τα βήματα, ξεκινάμε να εκπονούμε την εργασία μας και συμβουλευόμαστε την ενδεικτική επίλυση του Κέντρου ΑΡΝΟΣ.

Πρόκειται για μάθημα διάρκειας 2 ωρών στο οποίο συμμετέχουν όλοι οι φοιτητές που έχουν το FullPack, καθώς και εκείνοι της μηνιαίας συνδρομής. 

Στο μάθημα αυτό ο καθηγητής επεξηγεί την επίλυση της εργασίας, εστιάζει στα σημεία που πρέπει να προσεχθούν, παρέχει οδηγίες που αφορούν θέματα, βιβλιογραφίας, σύνταξης, ορθογραφίας, δίνει πρόσθετες πληροφορίες που αφορούν το θέμα. Οι φοιτητές μπορούν να εκφράσουν τις ερωτήσεις τους, τις απορίες τους, ακόμα και τις αντιρρήσεις τους. 

Ο χρόνος πραγματοποίησης της εργασίας είναι τουλάχιστον 10 ημέρες πριν την παράδοση της εργασίας του ΕΑΠ, ώστε να είστε προετοιμασμένοι και να έχετε προχωρήσει στην επίλυση της εργασίας.

Ύστερα από την εγγραφή μας στην υπηρεσία FullPack ΕΛΠ 42 και παράλληλα με την ασύγχρονη διδασκαλία, έχουμε τη δυνατότητα για ζωντανά (live) απομακρυσμένα μαθήματα, ατομικά ή ομαδικά. Η διδασκαλία προγραμματίζεται σε εβδομαδιαία βάση και έχουμε τον καθηγητή  δίπλα μας.

Η επικοινωνία με τον καθηγητή γίνεται μέσω του προσωπικού του email. Επίσης, έχουμε τη δυνατότητα μέσα από την πλατφόρμα να στείλουμε email απευθείας στον καθηγητή του Κέντρου.

Η ΕΛΠ 42 είναι επιλογής ενότητα του 4ου έτους, η διδασκαλία γίνεται στην ελληνική γλώσσα Πιστωτικές Μονάδες ECTS*: 20. Στόχοι της θεματικής ενότητας είναι η παρουσίαση της θεωρίας και μεθοδολογίας της  επιστήμης της αρχαιολογίας. Η κριτική παρουσίαση των γνωσιολογικών αναζητήσεων της αρχαιολογίας στον κοινωνικό χώρο. Η αρχαιολογική περιγραφή της προϊστορικής και ιστορικής εξέλιξης των κοινωνιών του ελλαδικού χώρου. Η αναζήτηση της μουσειακής διάστασης των αρχαιοτήτων στη σύγχρονη ελληνική κοινωνία. 

 

* ECTS (EuropeanCreditTransferandAccumulationSystem): Η εφαρμογή ECTS είναι το σύστηµα πιστωτικών µονάδων που χρησιµοποιείται στον Ευρωπαϊκό Χώρο Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΧΑΕ) και αφορά όλες τις χώρες που συµµετέχουν στη ∆ιαδικασία της Μπολόνια. Οι πιστωτικές µονάδες ECTS εκφράζουν το φόρτο εργασίας που χρειάζονται οι φοιτητές για να επιτύχουν τα αναμενόμενα µμαθησιακά αποτελέσµατα.

Στη ΘΕ ΕΛΠ42, Αρχαιολογία στον ελληνικό χώρο,  θα μας απασχολήσουν:

 • Η ιστορική διαδρομή της επιστήμης της Αρχαιολογίας
 • Ο ορισμός, το αντικείμενο, βασικές αρχές, κλάδοι και προβληματική 
 • Τα κύρια αρχαιολογικά πεδία στον ελληνικό χώρο και η πολιτισμική αξία τους 
 • Μουσειολογία
 • Η μέριμνα για τις αρχαιότητες 

Το πρόγραμμα μελέτης της Θ.Ε ΕΛΠ42 συμπεριλαμβάνει την υλοποίηση 4 εργασιών. Συγκεκριμένα, ο μέσος όρος των βαθμών των Εργασιών συμμετέχει κατά 30% στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού του μαθήματος.

Η εκπόνηση των εργασιών είναι καταλυτικής σημασίας όχι μόνο για τη βαθμολογία τους, αλλά και για την προετοιμασία της Θ.Ε για τις εξετάσεις. Ο φοιτητής μπορεί να μην εκπονήσει μία  μόνο  εργασία.  Εάν  δεν  εκπονήσει  δύο,  δεν  έχει  δικαίωμα  συμμετοχής  στις τελικές  εξετάσεις.

Οι υποχρεωτικές εργασίες είναι τέσσερις:

1η Εργασία: Θέμα με βάση την Ιστορική διαδρομή της Αρχαιολογίας ως επιστήμη

2η Εργασία: αντλεί το θέμα της από την ταξινόμηση της αρχαιολογικής ερμηνείας.

3η Εργασία αντλεί το θέμα από τα αρχαιολογικά πεδία και την πολιτισμική τους αξία

4η Εργασία έχει θέμα τα Μουσεία, τη Μουσειολογία, τη μέριμνα για τις αρχαιότητες

 

Δικαίωμα συμμετοχής στις Τελικές Εξετάσεις του Ιουνίου ή Ιουλίου για την ΕΛΠ42, έχουν οι φοιτητές που έχουν  συγκεντρώσει  συνολικό  βαθμό  τουλάχιστον 20, υποβάλλοντας τουλάχιστον 3 Γραπτές Εργασίες.

Δικαίωμα συμμετοχής στις Τελικές Εξετάσεις του Ιουνίου ή Ιουλίου για την ΕΛΠ…., έχουν οι φοιτητές που έχουν  συγκεντρώσει  συνολικό  βαθμό  τουλάχιστον 20, υποβάλλοντας τουλάχιστον 3 Γραπτές Εργασίες.

Για να περάσει ένας φοιτητής το μάθημα, θα πρέπει ο βαθμός του στις εξετάσεις να είναι τουλάχιστον 5 (πέντε).

Εάν ο φοιτητής δε λάβει το συγκεκριμένο βαθμό στην τελική εξέταση, τότε συμμετέχει έπειτα από περίπου 20 ημέρες στην αντίστοιχη επαναληπτική, με την ίδια εξεταστέα ύλη.

Ο βαθμός των τελικών γραπτών ή επαναληπτικών εξετάσεων συμμετέχει κατά 70% στη διαμόρφωση της τελικής σας βαθμολογίας