arnos.gr

ΕΛΠ41 – Δημόσιος & Ιδιωτικός Βίος στην Ελλάδα ΙΙ

ΕΑΠ ΕΛΠ41 - ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙO ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΕΛΠ41 – Υποστήριξη Θ.Ε:

 • Εργασίες και Λύσεις βήμα-βήμα
 • Video-διδασκαλία με Θεωρία και Μεθοδολογια 
 • Λυμένες ΑσκήσειςΘέματα εξετάσεων
 • Σημειώσεις
 • Quizzes με απάντηση και αιτιολόγηση

Απο το ξεκίνημα του ΕΑΠ μαζί μας πήραν το πτυχίο τους χιλιάδες φοιτητές.

Γίνε εσύ ο επόμενος!

Επιμέλεια: Χρυσούλα Κ.

ΕΛΠ41 – Υποστήριξη Θ.Ε:

 • Εργασίες και Λύσεις βήμα-βήμα
 • Video-διδασκαλία με Θεωρία και Μεθοδολογια 
 • Λυμένες ΑσκήσειςΘέματα εξετάσεων
 • Σημειώσεις
 • Quizzes με απάντηση και αιτιολόγηση

Απο το ξεκίνημα του ΕΑΠ μαζί μας πήραν το πτυχίο τους χιλιάδες φοιτητές.

Γίνε εσύ ο επόμενος!

Επιμέλεια: Χρυσούλα Κ.

Online συνάντηση με τον καθηγητή

Περιεχόμενο Μαθήματος

Άνοιγμα όλων
1. Η επιστήμη της Λαογραφίας – 1η Εργασία
3. Παραδοσιακή τέχνη και τεχνολογία – 3η εργασία
Περιεχόμενα Μαθήματος
0% Ολοκληρωμένο 0/1 Βήματα
4. Λαϊκή φιλολογία– 4η εργασία

Ακολουθούμε την εβδομαδιαία καθοδήγηση που μας δίνει ο καθηγητής του Κέντρου ΑΡΝΟΣ. Ακολουθούμε οδηγίες μελέτης και εξάσκησης με βάση το εκπαιδευτικό υλικό της ιστοσελίδας. Για κάθε κεφάλαιο υπάρχουν σημειώσεις σε pdf και video στα οποία ο καθηγητής εξηγεί τα κύρια σημεία του κεφαλαίου. Ανάλογα με τον δικό μας ρυθμό μάθησης, ακολουθούμε έναν από τους παρακάτω δυο τρόπους:

 • Ξεκινάμε τη μελέτη μας με τις σημειώσεις και έπειτα ακούμε τα video
 • Ακούμε πρώτα τα video, ώστε να εντοπίσουμε ποια είναι τα κρίσιμα σημεία στα οποία δίνει μεγαλύτερη έμφαση ο καθηγητής. Κατόπιν, μελετάμε τις γραπτές σημειώσεις γνωρίζοντας που να εστιάσουμε.

Η υπηρεσία Full Pack της ΕΛΠ 41 – ΕΑΠ περιλαμβάνει:

 • Video-Διδασκαλία με Θεωρία-Μεθοδολογία – Λυμένες δραστηριότητες
 • Καθοδήγηση Μελέτης στην ΕΛΠ 41
 • Επικοινωνία για επίλυση αποριών
 • Εργασίες – Πρότυπη Ανάπτυξη & Παρουσίαση
 • Θέματα Εξετάσεων προηγούμενα και προτεινόμενα
 • Διάρκεια: έως 25/7/23

Από τη στιγμή  που ανακοινώνεται το θέμα κάθε εργασίας ακολουθούμε τα βήματα καθοδήγησης που προτείνει ο καθηγητής του Κέντρου ΑΡΝΟΣ:

1ο  βήμα:  «Θέμα και τη βιβλιογραφία» – πρώτη ανάγνωση του θέματος & σχολιασμός των κειμένων που πρέπει να διαβάσουμε

2ο  βήμα: «Κατανόηση του θέματος-αναδιατύπωσή του» – απλά και κατανοητά, ώστε να γίνουν ορατά ποια είναι τα δεδομένα και ποια τα ζητούμενά μας.

3ο βήμα: «Λέξεις-ή Φράσεις Κλειδιά» – λέξεις & φράσεις που εστιάζουν και αναδεικνύουν καθοριστικά σημεία της εργασίας

 4ο  βήμα: «Ερωτήματα Αποκάλυψης» – ερωτήματα σε διαδοχική σειρά, που προκύπτουν το κάθε ένα από την απάντηση του προηγούμενου → μας αποκαλύπτουν όλες τις απαντήσεις που πρέπει να δώσουμε στην εργασία

5ο Βήμα: «Σχεδιάγραμμα» της εργασίας – ο κορμός που θα ακολουθήσουμε για να αναπτύξουμε την εργασία.

Αφού συμβουλευτούμε τα βήματα και μελετήσουμε καλά τη βιβλιογραφία, ξεκινάμε να λύνουμε την εργασία μας και συμβουλευόμαστε την Ενδεικτική Επίλυση του Κέντρου ΑΡΝΟΣ. Τέλος, παρακολουθούμε τη συνεδρία για την εργασία.

Η συνεδρία είναι ένα διαδικτυακό μάθημα διάρκειας 2 ωρών στο οποίο συμμετέχουν όλοι όσοι έχουν το Full Pack και τη μηνιαία συνδρομή. Ο καθηγητής επεξηγεί την επίλυση της εργασίας, εστιάζει στα κρίσιμα σημεία, παρέχει οδηγίες για τη βιβλιογραφία, τη δομή της εργασίας κα. Οι φοιτητές μπορούν να εκφράσουν τις απορίες τους, ακόμα και τις αντιρρήσεις τους.

Ο χρόνος πραγματοποίησης της συνεδρίας είναι περίπου 7-10 ημέρες πριν την παράδοση της εργασίας, ώστε να είμαστε προετοιμασμένοι και να έχουμε προχωρήσει στην επίλυση της εργασίας.

Ύστερα από την εγγραφή μας στην υπηρεσία Full Pack ΕΛΠ 41 και παράλληλα με την ασύγχρονη διδασκαλία των video, έχουμε τη δυνατότητα για ζωντανά (live) απομακρυσμένα μαθήματα, ατομικά ή ομαδικά. Η διδασκαλία προγραμματίζεται ανά 2 εβδομάδες. Το πλεονέκτημα αυτής της υπηρεσίας είναι ότι έχουμε τον καθηγητή  δίπλα μας σε σταθερή βάση.

Η επικοινωνία με τον καθηγητή γίνεται μέσω του προσωπικού του email. Επίσης, έχουμε τη δυνατότητα να του στείλουμε email απευθείας μέσα από την πλατφόρμα.

Στην υπηρεσία Full Pack ΕΛΠ 41 περιλαμβάνονται λυμένα θέματα παρελθόντων ετών και νέα προτεινόμενα θέματα. Μελετάμε την επίλυση των παλαιότερων θεμάτων για να μπούμε στο «πνεύμα» των ερωτήσεων που συνηθίζονται στις εξετάσεις.  Επίσης, παρακολουθούμε το live τμήμα Προετοιμασίας την άνοιξη για να μας καθοδηγήσει ο καθηγητής σε όλα τα συνδυαστικά ερωτήματα που συνηθίζονται.

Η ΕΛΠ41 είναι υποχρεωτική ενότητα του 3ου έτους. Η διδασκαλία γίνεται στην ελληνική γλώσσα και έχει 20 Πιστωτικές Μονάδες ECTS* Στόχος της Θεματικής Ενότητας  Δημόσιος και Ιδιωτικός Βίος ΙΙ. είναι να εξεταστούν η συγκρότηση, οι προσανατολισμοί και οι αρχές της λαογραφίας και της εθνογραφίας στην Ευρώπη και την Ελλάδα.

Μεγάλη βαρύτητα δίδεται στην λαογραφία και την εξέλιξή της, στους στόχους και τη μεθοδολογία, τις μεθόδους αλλά και τις ερμηνευτικές προτάσεις που αφορούν την εξέλιξή της.

 

 

* ECTS (EuropeanCreditTransferandAccumulationSystem): Η εφαρμογή ECTS είναι το σύστηµα πιστωτικών µονάδων που χρησιµοποιείται στον Ευρωπαϊκό Χώρο Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΧΑΕ) και αφορά όλες τις χώρες που συµµετέχουν στη ∆ιαδικασία της Μπολόνια. Οι πιστωτικές µονάδες ECTS εκφράζουν το φόρτο εργασίας που χρειάζονται οι φοιτητές για να επιτύχουν τα αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσµατα.

Στη ΘΕ ΕΛΠ41 , Δημόσιος και Ιδιωτικός Βίος στην Ελλάδα ΙΙ,  θα μας απασχολήσουν:

 1. Ο νεότερος λαϊκός βίος: Αγροτική και ποιμενική ζωή οι Οικισμοί και οι πόλεις, οι  Κοινότητες το Πολιτικό και κοινωνικό έργο του κλήρου, τα ένοπλα σώματα, τα πανηγύρια, τα  προσκυνήματα, οι  παγανιστικές ημέρες,  οι γιορτές, επίσης, η λαϊκή θεραπευτική.
 2. Η Λαϊκή τέχνη και οι συντεχνίες:  αρχιτεκτονική, γλυπτική , ζωγραφική, χαρακτική, η οικιακή βιοτεχνία, η οικονομική και πνευματική δραστηριότητα των Μονών και, τέλος, το Άγιο Όρος. 
 3. Η ηθική υπόσταση και ο συνεκτικός ρόλος της κοινότητας, δηλαδή η λαϊκή φιλολογία, το δημοτικό τραγούδι και η σημασία του. 

Μετά την ολοκλήρωση της ΘΕ ΕΛΠ 41, οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:  

 • κατανοούν τις ιστορικές και πολιτιστικές έννοιες και τις συνθήκες που επηρέασαν τη συγκρότηση και την εξέλιξη της   Λαογραφίας στην Ελλάδα.
 • κατέχει εποπτικά το σύνολο του γνωστικού αντικειμένου της ελληνικής Λαογραφίας. 
 • αναγνωρίσει και να ερμηνεύσει στοιχεία του παραδοσιακού πολιτισμού. 
 • συμμετέχει ενεργά στην αξιοποίηση, προβολή και διαχείριση ζητημάτων του ελληνικού παραδοσιακού πολιτισμού. 

Το πρόγραμμα μελέτης της Θ.Ε ΕΛΠ 41 συμπεριλαμβάνει την υλοποίηση 4 εργασιών. Συγκεκριμένα, ο μέσος όρος των βαθμών των Εργασιών συμμετέχει κατά 30% στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού του μαθήματος.

Η εκπόνηση των εργασιών είναι καταλυτικής σημασίας όχι μόνο για τη βαθμολογία τους, αλλά και για την προετοιμασία της Θ.Ε για τις εξετάσεις. Ο φοιτητής μπορεί να μην εκπονήσει μία  μόνο  εργασία.  Εάν  δεν  εκπονήσει  δύο,  δεν  έχει  δικαίωμα  συμμετοχής  στις τελικές  εξετάσεις.

Οι υποχρεωτικές εργασίες είναι τέσσερις:

1η Εργασία: το θέμα πραγματεύεται την επιστήμη της Λαογραφίας

2η Εργασία: θέμα γύρω από τις μορφές της κοινωνικής οργάνωσης

3η Εργασία:  αντλεί το θέμα από την παραδοσιακή τέχνη και τεχνολογία

4η Εργασία: έχει θέμα από τη λαϊκή φιλολογία

Δικαίωμα συμμετοχής στις Τελικές Εξετάσεις του Ιουνίου ή Ιουλίου για την ΕΛΠ 43, έχουν οι φοιτητές που έχουν  συγκεντρώσει  συνολικό  βαθμό  τουλάχιστον 20, υποβάλλοντας τουλάχιστον 3 Γραπτές Εργασίες.

Για να περάσει ένας φοιτητής το μάθημα, θα πρέπει ο βαθμός του στις εξετάσεις να είναι τουλάχιστον 5 (πέντε).

Εάν ο φοιτητής δε λάβει το συγκεκριμένο βαθμό στην τελική εξέταση, τότε συμμετέχει έπειτα από περίπου 20 ημέρες στην αντίστοιχη επαναληπτική, με την ίδια εξεταστέα ύλη.

Ο βαθμός των τελικών γραπτών ή επαναληπτικών εξετάσεων συμμετέχει κατά 70% στη διαμόρφωση της τελικής σας βαθμολογίας