arnos.gr

ΕΛΠ 20 – Δημόσιος & ιδιωτικός Βίος…

ΕΑΠ - Φροντιστηριακα μαθηματα

Μελέτη - Εργασίες - Εξετάσεις

Course – Ολοκληρωμένη μελέτη με:
Video-Διδασκαλία, Σημειώσεις, Καθοδήγηση Μελέτης.
Πρότυπες Εργασίες: βήμα βήμα η λύση της εργασίας με video-Μάθημα.
Θέματα Εξετάσεων: στοχευμένη προετοιμασία για τις εξετάσεις.
Live τμήμα: επιπλέον επιλογή για Διδασκαλία της ΘΕ με Καθηγητή σε ζωντανό χρόνο.

ΕΛΠ20 – Ελληνικός Πολιτισμός: Πόλη-κράτος, Οικογενειακοί θεσμοί, Αρχαία θρησκεία, Βυζαντινός θρησκευτικός βίος, Οι Έλληνες επί Τουρκοκρατίας. Επιμέλεια: Ιωάννα Χ.

Course – Ολοκληρωμένη μελέτη με:
Video-Διδασκαλία, Σημειώσεις, Καθοδήγηση Μελέτης.
Πρότυπες Εργασίες: βήμα βήμα η λύση της εργασίας με video-Μάθημα.
Θέματα Εξετάσεων: στοχευμένη προετοιμασία για τις εξετάσεις.
Live τμήμα: επιπλέον επιλογή για Διδασκαλία της ΘΕ με Καθηγητή σε ζωντανό χρόνο.

ΕΛΠ20 – Ελληνικός Πολιτισμός: Πόλη-κράτος, Οικογενειακοί θεσμοί, Αρχαία θρησκεία, Βυζαντινός θρησκευτικός βίος, Οι Έλληνες επί Τουρκοκρατίας. Επιμέλεια: Ιωάννα Χ.

Περιεχόμενο Μαθήματος

Άνοιγμα όλων
Έλα στην ΕΛΠ20 και απόλαυσε τη γνώση μέσα από τις e-υπηρεσίες μας
Πόλη-κράτος, υποχρεώσεις και δικαιώματα του ελεύθερου πολίτη – 1η εργασία
Οικογενειακοί θεσμοί και αρχαία θρησκεία – 2η Εργασία
Βυζάντιο: Πολιτικοί, οικονομικοί και κοινωνικοί θεσμοί – 3η εργασία
Βυζαντινός θρησκευτικός βίος – Οι Έλληνες επί Τουρκοκρατίας – 4η Εργασία
Βυζάντιο

ΕΛΠ 20 – Δημόσιος & ιδιωτικός Βίος… - Υπηρεσίες ΑΡΝΟΣ

Από την έναρξη της ακαδημαϊκής χρονιάς ξεκινάμε να ακολουθούμε τις οδηγίες μελέτης και εξάσκησης με βάση το εκπαιδευτικό υλικό της ιστοσελίδας.

Σε κάθε κεφάλαιο, διαβάζετε το υλικό που είναι αναρτημένο σε pdfκαι έπειτα συνδυαστικά ακούτε τα βίντεο. Να θυμάστε ότι δεν αποστηθίζουμε, αλλά προσπαθούμε να κατανοήσουμε και να συνδυάσουμε τα γεγονότα, να κατανοήσουμε τα αίτια και τις αφορμές.

Στέλνετε, όσες απορίες έχετε, στον καθηγητή της ΘΕ ΕΛΠ 20 και τις επιλύετε, ώστε να μην έχετε καμία αμφιβολία.

Το FullPack της ΕΛΠ 20 – ΕΑΠ περιλαμβάνει: 

 • Video-Διδασκαλία με Θεωρία – Μεθοδολογία – Λυμένες ασκήσεις
 • Καθοδήγηση Μελέτης στην ΕΛΠ 20
 • Επικοινωνία για επίλυση αποριών
 • Εργασίες – Πρότυπη Ανάπτυξη & Παρουσίαση
 • Θέματα Εξετάσεων προηγούμενα και προτεινόμενα
 • Διάρκεια: έως 25/7/23

Ο καθηγητής της Θ.Ε. ΕΛΠ 20 σας καθοδηγεί στην επίλυση της εργασίας μέσα από πέντε βήματα: 

1ο βήμα: αφορά το «θέμα και τη βιβλιογραφία» που πρέπει να διαβάσετε , 

2οβήμα: αφορά την ανάγνωση και κατανόηση του θέματος, την  αναδιατύπωσή του απλά και κατανοητά, ώστε να γίνουν ορατά ποια είναι τα δεδομένα και ποια τα ζητούμενά μας.

3ο βήμα: Λέξεις-ή Φράσεις Κλειδιά που εστιάζουν σε καθοριστικά σημεία της εργασίας.

4ο βήμα: Ερωτήματα Αποκάλυψης για την εργασία, είναι τα ερωτήματα που μας εξιτάρουν και μας αποκαλύπτουν την εργασία.

5ο Βήμα: Σχεδιάγραμμα της εργασίας, ο κορμός που θα ακολουθήσετε για να αναπτύξετε την εργασία σας.

Στη συνέχεια μελετάμε καλά τη βιβλιογραφία, συμβουλευόμαστε τα βήματα, ξεκινάμε να εκπονούμε την εργασία μας και συμβουλευόμαστε την ενδεικτική επίλυση του Κέντρου ΑΡΝΟΣ.

Πρόκειται για μάθημα διάρκειας 2 ωρών στο οποίο συμμετέχουν όλοι οι φοιτητές που έχουν το FullPack καθώς και εκείνοι της μηνιαίας συνδρομής. 

Στο μάθημα αυτό ο καθηγητής επεξηγεί την επίλυση της εργασίας, εστιάζει στα σημεία που πρέπει να προσεχθούν, παρέχει οδηγίες που αφορούν θέματα, βιβλιογραφίας, σύνταξης, ορθογραφίας, δίνει πρόσθετες πληροφορίες που αφορούν το θέμα. Οι φοιτητές μπορούν να εκφράσουν τις ερωτήσεις τους, τις απορίες τους, ακόμα και τις αντιρρήσεις τους. 

Ο χρόνος πραγματοποίησης της εργασίας είναι τουλάχιστον 10 ημέρες πριν την παράδοση της εργασίας του ΕΑΠ, ώστε να είστε προετοιμασμένοι και να έχετε προχωρήσει στην επίλυση της εργασίας.

Ύστερα από την εγγραφή μας στην υπηρεσία FullPack ΕΛΠ 11 και παράλληλα με την ασύγχρονη διδασκαλία, έχουμε τη δυνατότητα για ζωντανά (live) απομακρυσμένα μαθήματα, ατομικά ή ομαδικά. Η διδασκαλία προγραμματίζεται σε εβδομαδιαία βάση και έχουμε τον καθηγητή  δίπλα μας.

Η επικοινωνία με τον καθηγητή γίνεται μέσω του προσωπικού του email. Επίσης, έχουμε τη δυνατότητα μέσα από την πλατφόρμα να στείλουμε email απευθείας στον καθηγητή του Κέντρου.

ΕΛΠ 20 – Δημόσιος & ιδιωτικός Βίος… - Πληροφορίες

Η ΕΛΠ20 είναι υποχρεωτική ενότητα του 2ου έτους , η διδασκαλία γίνεται στην ελληνική γλώσσα. Πιστωτικές Μονάδες ECTS*: 20. Σκοπός της  Ενότητας είναι να παρουσιάσει σημαντικές πτυχές της δημόσιας και ιδιωτικής ζωής των αρχαίων Ελλήνων, των Βυζαντινών και των Ελλήνων υπό οθωμανική κυριαρχία. Η Ενότητα εστιάζει: 

 • στους πολιτικούς θεσμούς, στις κοινωνικοοικονομικές δομές, στη θρησκεία της ελληνικής πόλης-κράτους 
 • στο πολιτειακό/πολιτικό σύστημα, στην κοινωνικοοικονομική σύνθεση, στον θρησκευτικό βίο της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας 
 • στο διοικητικό καθεστώς, στον κοινοτικό και κοινωνικό βίο των τουρκοκρατουμένων Ελλήνων 

 

* ECTS (EuropeanCreditTransferandAccumulationSystem): Η εφαρμογή ECTS είναι το σύστηµα πιστωτικών µονάδων που χρησιµοποιείται στον Ευρωπαϊκό Χώρο Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΧΑΕ) και αφορά όλες τις χώρες που συµµετέχουν στη ∆ιαδικασία της Μπολόνια. Οι πιστωτικές µονάδες ECTS εκφράζουν το φόρτο εργασίας που χρειάζονται οι φοιτητές για να επιτύχουν τα αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσµατα.

Στη ΘΕ ΕΛΠ20, Δημόσιος και Ιδιωτικός Βίος Ι,  θα μας απασχολήσουν θέματα, όπως:

 • Η έννοια του ελεύθερου πολίτη 
 • Ο αρχαίος δημόσιος βίος  και ιδιωτικός βίο
 • Ο Δημόσιος και Ιδιωτικός Βίος στη Βυζαντινή Αυτοκρατορία 
 • Ο Βυζαντινός θρησκευτικός βίος 
 • Ο καθημερινός βίος, κατά τους μεταβυζαντινούς χρόνους 

 

Οι φοιτητές με την ολοκλήρωση της ενότητας θα είναι σε θέση να κατανοούν:

Τα χαρακτηριστικά της αρχαίας ελληνικής πόλης-κράτους

Την κοινωνική και πολιτική οργάνωση της Αθήνας και της Σπάρτης

Τον κυρίαρχο ρόλο της αρχαίας ελληνικής θρησκείας μέσα στην αρχαία ελληνική πόλη

Το θεσμό και το ρόλο του βυζαντινού αυτοκράτορα και της αυλής του

Το χαρακτήρα και τη φυσιογνωμία της βυζαντινής κοινωνίας.

Τον τρόπο που το οθωμανικό κράτος χειριζόταν τους Έλληνες υπηκόους του και το Οικουμενικό Πατριαρχείο.

 

 

 

Το πρόγραμμα μελέτης της Θ.Ε ΕΛΠ20 συμπεριλαμβάνει την υλοποίηση 4 εργασιών. Συγκεκριμένα, ο μέσος όρος των βαθμών των Εργασιών συμμετέχει κατά 30% στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού του μαθήματος.

Η εκπόνηση των εργασιών είναι καταλυτικής σημασίας όχι μόνο για τη βαθμολογία τους, αλλά και για την προετοιμασία της Θ.Ε για τις εξετάσεις. Ο φοιτητής μπορεί να μην εκπονήσει μία  μόνο  εργασία.  Εάν  δεν  εκπονήσει  δύο,  δεν  έχει  δικαίωμα  συμμετοχής  στις τελικές  εξετάσεις.

Οι υποχρεωτικές εργασίες είναι τέσσερις:

1η Εργασία: το θέμα πραγματεύεται την πόλη-κράτος και την έννοια του ελεύθερου πολίτη

2η Εργασία: θέμα γύρω από τους οικογενειακούς θεσμούς και την αρχαία θρησκεία

3η Εργασία:  αντλεί το θέμα από τους πολιτικούς, οικονομικούς και κοινωνικούς θεσμούς

4η Εργασία: έχει θέμα από τους βυζαντινούς θεσμούς και τον ελληνισμό της Τουρκοκρατίας

 

Δικαίωμα συμμετοχής στις Τελικές Εξετάσεις του Ιουνίου ή Ιουλίου για την ΕΛΠ 20 έχουν οι φοιτητές που έχουν  συγκεντρώσει  συνολικό  βαθμό  τουλάχιστον 20, υποβάλλοντας τουλάχιστον 3 Γραπτές Εργασίες.

Για να περάσει ένας φοιτητής το μάθημα, θα πρέπει ο βαθμός του στις εξετάσεις να είναι τουλάχιστον 5 (πέντε).

Εάν ο φοιτητής δε λάβει το συγκεκριμένο βαθμό στην τελική εξέταση, τότε συμμετέχει έπειτα από περίπου 20 ημέρες στην αντίστοιχη επαναληπτική, με την ίδια εξεταστέα ύλη.

Ο βαθμός των τελικών γραπτών ή επαναληπτικών εξετάσεων συμμετέχει κατά 70% στη διαμόρφωση της τελικής σας βαθμολογίας

 

Δικαίωμα συμμετοχής στις Τελικές Εξετάσεις του Ιουνίου ή Ιουλίου για την ΕΛΠ20, έχουν οι φοιτητές που έχουν  συγκεντρώσει  συνολικό  βαθμό  τουλάχιστον 20, υποβάλλοντας τουλάχιστον 3 Γραπτές Εργασίες.

Για να περάσει ένας φοιτητής το μάθημα, θα πρέπει ο βαθμός του στις εξετάσεις να είναι τουλάχιστον 5 (πέντε).

Εάν ο φοιτητής δε λάβει το συγκεκριμένο βαθμό στην τελική εξέταση, τότε συμμετέχει έπειτα από περίπου 20 ημέρες στην αντίστοιχη επαναληπτική, με την ίδια εξεταστέα ύλη.

Ο βαθμός των τελικών γραπτών ή επαναληπτικών εξετάσεων συμμετέχει κατά 70% στη διαμόρφωση της τελικής σας βαθμολογίας

Εφαρμογή Αυτομάθησης - Arnos Learn

Ερωτήσεις - Quiz - Αιτολογήσεις Μαθήματος