arnos.gr

ΔΜΔ52: Εισαγωγή στη Διακυβέρνηση
COURSE ΑΥΤΟΜΑΘΗΣΗΣ – ΕΡΓΑΣΙΕΣ – ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Με μια ματιά

Η θεματική ενότητα ΔΜΔ 52 είναι υποχρεωτική και εντάσσεται στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Δημόσια Διοίκηση και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση». Αντικείμενο του μαθήματος είναι η έννοια, οι προκλήσεις, οι εκφάνσεις, τα υποκείμενα και τα ζητήματα που αφορούν στην ηλεκτρονική διακυβέρνηση. Επιδιώκεται η εξοικείωση του φοιτητή με τις κεντρικές έννοιες της διακυβέρνησης και των νέων μορφών που λαμβάνει, στα πλαίσια των αλλαγών στη σχέση κράτους και αγοράς. Δίνεται ιδιαίτερη σημασία στα κράτη, στα διεθνή καθεστώτα, στη συμβολή της κοινωνίας των πολιτών και στην σημασία της χρηστής και δημοκρατικής διακυβέρνησης. Τα ανωτέρω εξετάζονται υπό το πρίσμα των παγκόσμιων πολιτικών και οικονομικών εξελίξεων και με κριτικό πνεύμα, ενώ δίνεται και ιδιαίτερη βάση στις έννοιες του εξευρωπαϊσμού και της ευρωπαϊκής διακυβέρνησης.

Το προς διάθεσή σας υλικό βρίσκεται υπό τακτική ανανέωση και εμπλουτισμό, οπότε και θα λαμβάνετε έγκαιρη ενημέρωση

 • Video-διδασκαλίαVideo-διδασκαλία

  παρουσίαση και εξήγηση θεωρίας

 • ΕργασίεςΕργασίες

  πρότυπη επίλυση και παρουσίαση της επίλυσης σε video

 • ΣημειώσειςΣημειώσεις

  επεξήγηση της ύλης

Ενδιαφέρομαι να μάθω περισσότερα για την ΔΜΔ52

Περιεχόμενο Μαθήματος

Άνοιγμα όλων
Διοίκηση και Διακυβέρνηση

Διαθέσιμα Βιβλία

No related books found.

Η ΔΜΔ 52 αποτελεί μια ιδιαίτερη και σημαντική ενότητα καθώς καταπιάνεται με ζητήματα που άπτονται της διακυβέρνησης, μιας έννοιας σχετικά σύγχρονης, η οποία εξελίσσεται και διαμορφώνεται βάσει των αναγκών και την αλληλεπίδραση του υποεθνικού, εθνικού και υπερεθνικού επιπέδου. Εισάγει και αναλύει έννοιες, όπως αυτήν του εξευρωπαϊσμού και δεδομένου ότι εμπεριέχει ειδικούς όρους απαιτεί και έναν αναλυτικό τρόπο σκέψης και κατανόησης των εννοιών, στην ανάπτυξη και εμπέδωση των οποίων μπορεί να βοηθήσει ο έγκαιρος προγραμματισμός, σε συνδυασμό με την σωστή και ολοκληρωμένη μελέτη της ενότητας. Το πρόσθετο υλικό λειτουργεί υποστηρικτικά και βοηθάει στην συνολικότερη κατανόηση του μαθήματος. Βασικός στόχος είναι η κατάλληλη προετοιμασία, ούτως ώστε ο φοιτητής να μπορέσει να περάσει με επιτυχία τις τελικές εξετάσεις αλλά και να κατανοήσει ουσιαστικά τις βασικές έννοιες, οι οποίες αναλύονται στην εν λόγω ενότητα.

Σε αυτή την κατεύθυνση διαμορφώνεται το εκπαιδευτικό υλικό στην ιστοσελίδα του μαθήματος της ΔΜΔ 52, το οποίο είναι προσαρμοσμένο ώστε να καλύπτει τις ανάγκες όλων των φοιτητών. Το μάθημα της ΔΜΔ 52 υποστηρίζει την αυτομάθηση περιέχοντας :

 • Video διδασκαλίας με θεωρία
 • Σημειώσεις
 • Καθοδήγηση μελέτης
 • Επικοινωνία για επίλυση αποριών
 • Εργασίες – πρότυπη ανάπτυξη και παρουσίαση αυτής
 • Θέματα εξετάσεων προηγούμενα και προτεινόμενα

Γνωστικό Αντικείμενο :

 • Κυβέρνηση – Διακυβέρνηση
 • Δημόσια πολιτική και διακυβέρνηση
 • Παγκοσμιοποίηση και διακυβέρνηση

Στόχοι :

 • Εξοικείωση με βασικές έννοιες, όπως είναι η έννοια, οι τύποι, τα προβλήματα και οι προκλήσεις της διακυβέρνησης
 • Εξοικείωση με τα συστήματα διακυβέρνησης και απόκτηση σύνθετης και αναλυτικής ικανότητας στα εν λόγω ζητήματα, η οποία θα μπορέσει να οδηγήσει σε μια άρτια και τεκμηριωμένη εργασία καθώς και στις επιτυχία στις εξετάσεις

Συχνές Ερωτήσεις

Τι περιλαμβάνει η μελέτη μου στην ΔΜΔ 52; Toggle Icon

Αξιοποίηση του εκπαιδευτικού υλικού, σημειώσεις, ερωτήσεις & videos – που είναι διαθέσιμα στην πλατφόρμα και τα οποία έχουν διαμορφωθεί με τρόπο ώστε να είναι κατανοητά από όλους τους φοιτητές, οι οποίοι δεν γνωρίζουν ή δεν είναι ιδιαίτερα εξοικειωμένοι με έννοιες όπως αυτή της διακυβέρνησης και του εξευρωπαϊσμού. Έμφαση δε, θα πρέπει να δίδεται στις ενότητες της ύλης, που άπτονται του αντικειμένου των εργασιών της ενότητας, καθώς  λειτουργούν ως «πυξίδα» της μελέτης και αναδεικνύουν τα σημαντικότερα ζητήματα.

Η υποστήριξη στην συγγραφή γραπτών εργασιών σε τι συνίσταται; Toggle Icon

Έγκαιρη ανάρτηση της ενδεικτικής επίλυσης των θεμάτων της κάθε γραπτής εργασίας, η οποία συντάσσεται βάσει της υποδεικνυόμενης από το ΕΑΠ βιβλιογραφίας. Σκοπός της ενδεικτικής επίλυσης είναι να βοηθήσει και να ενεργοποιήσει τον τρόπο σκέψης του κάθε φοιτητή κατά την εκπόνηση της ατομικής του εργασίας. Η υποστήριξη συμπληρώνεται με την πραγματοποίηση ενός δίωρου live μαθήματος με τον καθηγητή της ενότητας, στο πλαίσιο του οποίου εντοπίζονται και εξηγούνται τα κομβικά σημεία και οι ιδιαιτερότητες της εργασίας ως προς τα τιθέμενα ερωτήματα, την βιβλιογραφία και την δομή, ενώ δίνεται η δυνατότητα και επίλυσης τυχόν αποριών των φοιτητών.

Σε τι βοηθάει η παρακολούθηση του live τμήματος; Toggle Icon

Η εβδομαδιαία παρακολούθηση του Live Τμήματος με βοηθά να:

 • κατανοήσω απλά και έγκαιρα – σταδιακά το σύνολο της ύλης της ενότητας.
 • εξοικειωθώ με σημεία της ύλης που γεννούν ιδιαίτερο προβληματισμό ως προς την κατανόησή τους
 • απαντώ με συνδυαστική σκέψη στα ερωτήματα/θέματα που απαιτεί η κατανόηση της ύλης και να προετοιμάζομαι κατάλληλα για τις τελικές εξετάσεις
Πώς επιλύονται οι απορίες μου; Toggle Icon

Η όποια απορία προκύψει από τη μελέτη της ύλης και δεν καλύπτεται από το διαθέσιμο εκπαιδευτικό υλικό, είναι δυνατόν να απαντηθεί με την υποβολή σχετικού ερωτήματος στον καθηγητή της ΔΜΔ 52 μέσω της πλατφόρμας.

Πώς διασφαλίζεται η επιτυχία μου στις εξετάσεις; Toggle Icon

Δεδομένης της έκτασης της ύλης και της ιδιομορφίας της ενότητας η επιτυχία στις εξετάσεις προϋποθέτει:

 • συστηματική μελέτη και ενασχόληση με το γνωστικό αντικείμενο της ενότητας
 • κατανόηση της ύλης μέσω της μελέτης των ερωτήσεων ανάπτυξης
 • εξοικείωση με το ύφος των ερωτήσεων/θεμάτων των εξετάσεων μέσω της μελέτης θεμάτων προηγούμενων ετών

ΔΜΔ52: Εισαγωγή στη Διακυβέρνηση

Η αγορά περιλαμβάνει

 • Video-Διδασκαλία ΚαθοδήγησηςVideo-Διδασκαλία Καθοδήγησης
 • Φύλλα Μάθησης σε PdfΦύλλα Μάθησης σε Pdf
 • Εργασίες - Πρότυπη Ανάπτυξη & ΠαρουσίασηΕργασίες - Πρότυπη Ανάπτυξη & Παρουσίαση
 • Καθοδήγηση ΜελέτηςΚαθοδήγηση Μελέτης

Ο Καθηγητής σου

Μελίνα Φαλάρα

Νομικός – Απόφοιτος της Νομικής Αθηνών

Μεταπτυχιακός τίτλος Σπουδών : New Public Management (Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών)

Καθηγήτρια μαθημάτων Δικαίου και Δημόσιας Διοίκησης

ΔΜΔ52: Εισαγωγή στη Διακυβέρνηση - Εργασίες & Προετοιμασία Εξετάσεων

Η αγορά περιλαμβάνει

 • Video-Διδασκαλία ΚαθοδήγησηςVideo-Διδασκαλία Καθοδήγησης
 • Φύλλα Μάθησης σε PdfΦύλλα Μάθησης σε Pdf
 • Εργασίες - Πρότυπη Ανάπτυξη & ΠαρουσίασηΕργασίες - Πρότυπη Ανάπτυξη & Παρουσίαση
 • Καθοδήγηση ΜελέτηςΚαθοδήγηση Μελέτης

ΔΜΔ52: Εισαγωγή στη Διακυβέρνηση