arnos.gr

ΔΜΔ51 – Η συνταγματική οργάνωση του Ελληνικού Κράτους
COURSE ΑΥΤΟΜΑΘΗΣΗΣ – ΕΡΓΑΣΙΕΣ – ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Με μια ματιά

Η θεματική ενότητα ΔΜΔ 51 είναι υποχρεωτική και εντάσσεται στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Δημόσια Διοίκηση και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση». Αντικείμενο του μαθήματος είναι η οργάνωση του ελληνικού κράτους ως εθνικού κράτους, ως κράτους μέλους της ΕΕ και ως μέλους διεθνών οργανισμών. Συγκεκριμένα, η ΔΜΔ 51 εξετάζει το οργανωτικό σχήμα και την συγκρότηση του κράτους καθώς και τα όργανα και τις αρμοδιότητές τους, την κατανομή αυτών των αρμοδιοτήτων και το σύστημα των πηγών δικαίου, στα πλαίσια της δημοκρατικής αρχής.

Το προς διάθεσή σας υλικό βρίσκεται υπό τακτική ανανέωση και εμπλουτισμό, οπότε και θα λαμβάνετε έγκαιρη ενημέρωση

 •  Βίντεο – διδασκαλία (παρουσίαση και εξήγηση θεωρίας)
 • Εργασίες (πρότυπη επίλυση και παρουσίαση της επίλυσης σε video)
 • Σημειώσεις (επεξήγηση της ύλης)
 • Live μάθημα
 • Video-διδασκαλίαVideo-διδασκαλία

  παρουσίαση και εξήγηση θεωρίας

 • ΕργασίεςΕργασίες

  πρότυπη επίλυση και παρουσίαση της επίλυσης σε video

 • ΣημειώσειςΣημειώσεις

  επεξήγηση της ύλης

Ενδιαφέρομαι να μάθω περισσότερα για την ΔΜΔ51

Περιεχόμενο Μαθήματος

Άνοιγμα όλων
Πολιτειολογία – Το Κράτος ως μορφή οργάνωσης των ανθρωπίνων κοινωνιών (Χρυσόγονος Κ.)
Διοικητικό Δίκαιο (Γέροντας Α.,Παυλόπουλος Πρ., Σιούτη Γλ., Φλογαϊτης Σπ.)
Συνταγματικό Δίκαιο (Σπυρόπουλος Φ.)
Μαθήματα Συνταγματικού Δικαίου (Βενιζέλος Ευάγ.)
Περιεχόμενα Μαθήματος
0% Ολοκληρωμένο 0/2 Βήματα

Διαθέσιμα Βιβλία

No related books found.

Η ΔΜΔ 51 αποτελεί μια ιδιαίτερη και σημαντική ενότητα καθώς αφορά σε ζητήματα που άπτονται της λειτουργίας του κράτους και προσπαθεί να εισάγει τους φοιτητές στην έννοια του Συντάγματος, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημόσιας Διοίκησης. Εμπεριέχει ειδικούς όρους και έννοιες και ως εκ τούτου απαιτεί αναλυτικό τρόπο σκέψης και κατανόηση των εννοιών, στην ανάπτυξη και εμπέδωση των οποίων μπορεί να βοηθήσει ο έγκαιρος προγραμματισμός σε συνδυασμό με την σωστή και ολοκληρωμένη μελέτη της ενότητας. Το πρόσθετο υλικό λειτουργεί υποστηρικτικά και βοηθάει στην συνολικότερη κατανόηση του μαθήματος. Βασικός στόχος είναι η κατάλληλη προετοιμασία ούτως ώστε ο φοιτητής να μπορέσει να περάσει με επιτυχία τις τελικές εξετάσεις αλλά και να κατανοήσει τις βασικές έννοιες, οι οποίες αναλύονται στην εν λόγω ενότητα.

Σε αυτή την κατεύθυνση διαμορφώνεται το εκπαιδευτικό υλικό στην ιστοσελίδα του μαθήματος της ΔΜΔ 51, το οποίο είναι προσαρμοσμένο ώστε να καλύπτει τις ανάγκες όλων των φοιτητών. Το μάθημα της ΔΜΔ 51 υποστηρίζει την αυτομάθηση περιέχοντας :

 • Video διδασκαλίας με θεωρία
 • Σημειώσεις
 • Καθοδήγηση μελέτης
 • Επικοινωνία για επίλυση αποριών
 • Εργασίες – πρότυπη ανάπτυξη και παρουσίαση αυτής
 • Θέματα εξετάσεων προηγούμενα και προτεινόμενα

Γνωστικό Αντικείμενο :

 • Συνταγματικό Δίκαιο
 • Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
 • Διοικητική Επιστήμη

Στόχοι :

 • Εξοικείωση με βασικές έννοιες, όπως είναι η δημοκρατική αρχή και η πολυεπίπεδη διακυβέρνηση
 • Εξοικείωση με το διοικητικό φαινόμενο, την οργάνωση και την εξέλιξή του και την σύνδεσή του με την δημοκρατική αρχή
 • Εξέταση της πολυεπίπεδης οργάνωσης της δημόσιας εξουσίας και της σημασίας του επιτελικού κράτους

Συχνές Ερωτήσεις

Τι περιλαμβάνει η μελέτη μου στην ΔΜΔ 51; Toggle Icon

Αξιοποίηση του εκπαιδευτικού υλικού και των σημειώσεις, ερωτήσεις & videos – που είναι διαθέσιμα στην πλατφόρμα, τα οποία έχουν διαμορφωθεί με ιδιαίτερη μέριμνα ώστε να είναι προσιτά στον φοιτητή, ο οποίος δεν είναι εξοικειωμένος με ζητήματα συνταγματικού , ευρωπαϊκού και διοικητικού δικαίου. Έμφαση δε, θα πρέπει να δίδεται στις ενότητες της ύλης, που άπτονται του αντικειμένου των εργασιών της συγκεκριμένης ενότητας, που πρέπει να λειτουργούν ως «πυξίδα» της μελέτης μου.

Η υποστήριξη στην συγγραφή γραπτών εργασιών σε τι συνίσταται; Toggle Icon

Έγκαιρη ανάρτηση της ενδεικτικής επίλυσης των θεμάτων της κάθε γραπτής εργασίας, η οποία συντάσσεται βάσει της υποδεικνυόμενης από το ΕΑΠ βιβλιογραφίας. Σκοπός της ενδεικτικής επίλυσης είναι να βοηθήσει και να ενεργοποιήσει τον τρόπο σκέψης του κάθε φοιτητή κατά την εκπόνηση της ατομικής του εργασίας. Η υποστήριξη συμπληρώνεται με την πραγματοποίηση ενός δίωρου live μαθήματος με τον καθηγητή της ενότητας, στο πλαίσιο του οποίου εντοπίζονται και εξηγούνται τα κομβικά σημεία και οι ιδιαιτερότητες της εργασίας ως προς τα τιθέμενα ερωτήματα, την βιβλιογραφία και την δομή.

Σε τι βοηθάει η παρακολούθηση του live τμήματος; Toggle Icon

Η εβδομαδιαία παρακολούθηση του Live Τμήματος με βοηθά να:

 • κατανοήσω απλά και έγκαιρα – σταδιακά το σύνολο της ύλης της ενότητας.
 • εξοικειωθώ με σημεία της ύλης που γεννούν ιδιαίτερο προβληματισμό ως προς την κατανόησή τους
 • απαντώ με συνδυαστική σκέψη στα ερωτήματα/θέματα που απαιτεί η κατανόηση της ύλης και να προετοιμάζομαι κατάλληλα για τις τελικές εξετάσεις
Πώς επιλύονται οι απορίες μου; Toggle Icon

Η όποια απορία προκύψει από τη μελέτη της ύλης και δεν καλύπτεται από το διαθέσιμο εκπαιδευτικό υλικό, είναι δυνατόν να απαντηθεί με την υποβολή σχετικού ερωτήματος στον καθηγητή της ΔΜΔ 51 μέσω της πλατφόρμας.

Πως διασφαλίζεται η επιτυχία μου στις εξετάσεις; Toggle Icon

Δεδομένης της έκτασης της ύλης και της ιδιομορφίας της ενότητας η επιτυχία στις εξετάσεις προϋποθέτει:

 • συστηματική μελέτη και ενασχόληση με το γνωστικό αντικείμενο της ενότητας
 • κατανόηση της ύλης μέσω της μελέτης των ερωτήσεων ανάπτυξης
 • εξοικείωση με το ύφος των ερωτήσεων/θεμάτων των εξετάσεων μέσω της μελέτης θεμάτων προηγούμενων ετών
Toggle Icon

ΔΜΔ51 – Η συνταγματική οργάνωση του Ελληνικού Κράτους

Η αγορά περιλαμβάνει

 • Video-Διδασκαλία ΚαθοδήγησηςVideo-Διδασκαλία Καθοδήγησης
 • Εργασίες - Πρότυπη Ανάπτυξη & ΠαρουσίασηΕργασίες - Πρότυπη Ανάπτυξη & Παρουσίαση
 • Καθοδήγηση ΜελέτηςΚαθοδήγηση Μελέτης
 • Φύλλα μάθησης - Σημειώσεις σε Pdf Φύλλα μάθησης - Σημειώσεις σε Pdf

Ο Καθηγητής σου

Μελίνα Φαλάρα

Νομικός – Απόφοιτος της Νομικής Αθηνών

Μεταπτυχιακός τίτλος Σπουδών : New Public Management (Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών)

Καθηγήτρια μαθημάτων Δικαίου και Δημόσιας Διοίκησης

ΔΜΔ51: Η συνταγματική οργάνωση του Ελληνικού Κράτους - Εργασίες & Προετοιμασία Εξετάσεων

Η αγορά περιλαμβάνει

 • Video-Διδασκαλία ΚαθοδήγησηςVideo-Διδασκαλία Καθοδήγησης
 • Εργασίες - Πρότυπη Ανάπτυξη & ΠαρουσίασηΕργασίες - Πρότυπη Ανάπτυξη & Παρουσίαση
 • Καθοδήγηση ΜελέτηςΚαθοδήγηση Μελέτης
 • Φύλλα μάθησης - Σημειώσεις σε Pdf Φύλλα μάθησης - Σημειώσεις σε Pdf

ΔΜΔ51 – Η συνταγματική οργάνωση του Ελληνικού Κράτους