arnos.gr

ΔΗΔ33 – Ιστορική Συγκρότηση…

ΕΑΠ ΔΗΔ33 - ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙO ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΔΗΔ33 – Ιστορική Συγκρότηση του Ελληνικού Κράτους – Υποστήριξη Θ.Ε:

 • Εργασίες και Λύσεις βήμα-βήμα
 • Video-διδασκαλία με Θεωρία της ενότητας
 • Σημειώσεις εφ΄όλης της ύλης
 • Μαθήματα σε Group και Ιδιαίτερα

Χιλιάδες φοιτητές του ΕΑΠ – ΔΗΔ έχουν αποκτήσει με τη συμβολή μας το πτυχίο τους! Γίνε εσύ ο επόμενος!

Επιμέλεια: Αγγελική Χαιρέτη

ΔΗΔ33 – Ιστορική Συγκρότηση του Ελληνικού Κράτους – Υποστήριξη Θ.Ε:

 • Εργασίες και Λύσεις βήμα-βήμα
 • Video-διδασκαλία με Θεωρία της ενότητας
 • Σημειώσεις εφ΄όλης της ύλης
 • Μαθήματα σε Group και Ιδιαίτερα

Χιλιάδες φοιτητές του ΕΑΠ – ΔΗΔ έχουν αποκτήσει με τη συμβολή μας το πτυχίο τους! Γίνε εσύ ο επόμενος!

Επιμέλεια: Αγγελική Χαιρέτη

Online συνάντηση με τον καθηγητή

Περιεχόμενο Μαθήματος

Άνοιγμα όλων
Προεπαναστατικά χρόνια
Το Βασίλειο του Όθωνα
Τα Ελληνικά Συντάγματα 1864-1952
Πολιτικές και συνταγματικές εξελίξεις μέχρι το 1975

Τα ηχογραφημένα μαθήματα βοηθούν τον φοιτητή στη μελέτη του, εφόσον μπορεί να επιλέγει ο καθένας μόνος του το προσωπικό του εκπαιδευτικό χρονικό πλαίσιο.

Τα βιντεο-μαθήματα είναι περισσότερο ευέλικτα και βοηθούν τον φοιτητή να εκπαιδευτεί μόνος του, δηλαδή, να προχωρήσει στην αυτοδιδασκαλία, αλλά και τη συνεργαζόμενη εκπαίδευση κατά την οποία μπορεί να επικοινωνεί online με τον καθηγητή του.

Οι σημειώσεις δεν υποκαθιστούν τα εγχειρίδια και τα βιβλία του ΕΑΠ, όμως, αποτελούν εργαλείο για τον φοιτητή, ώστε να κατανοήσει και να οργανώσει καλύτερα τη μελέτη του.

Οι ενδεικτικές – πρότυπες εργασίες, αποτελούν πλήρεις εργασίες με επιπλέον οδηγίες, υλικό και video επεξήγησης. Αυτά μελετώνται από τους φοιτητές, ώστε να κατανοήσουν και να φτιάξουν τη δική τους προσωπική εργασία.

Δημιουργούνται τμήματα με τους άμεσα ενδιαφερόμενους φοιτητές αλλά και επαναληπτικά τμήματα σύμφωνα με τις ανάγκες τους. Αν ενδιαφέρεστε να ενταχθείτε σε τμήμα και να ξεκινήσετε την επανάληψή σας, επικοινωνήστε μαζί μας

μέσω Τηλεφώνου:21 0382 2157 ή μέσω Email:[email protected]

 

Ο υπεύθυνος καθηγητής της ΔΗΔ33 απαντάει σε θέματα που αφορούν την ενότητα.

Δίπλα στον φοιτητή υπάρχει ο σύμβουλος σπουδών για την επιτυχή έκβαση των εκπαιδευτικών στόχων.

Στη Θ.Ε Ιστορική Συγκρότηση εξετάζονται οι βασικές στιγμές συγκρότησης και ανάπτυξης του ελληνικού κράτους, με έμφαση την περίοδο του 20ού αιώνα. Η μετεξέλιξη του πολιτικού συστήματος εξετάζεται τόσο αναφορικά με τις αλλαγές στο συνταγματικό πεδίο, όσο και με την ανάδειξη συγκεκριμένων φορέων συμφερόντων, όπως είναι η ναυτιλία, τα κεφαλαιοκρατικά στρώματα,  οι τράπεζες και τα εργατικά στρώματα. Έμφαση δίνεται στην περίοδο μετά το κίνημα του 1909 και την πολιτική του λεγόμενου ‘βενιζελικού εκσυγχρονισμού’. Εξετάζονται επίσης η αποκατάσταση των προσφύγων, η οικονομική κρίση του Μεσοπολέμου και το καθεστώς του Ιωάννη Μεταξά. Μετά τις θεμελιώδεις ανατροπές που επιφέρει ο Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος, η Κατοχή και ο εμφύλιος πόλεμος, εξετάζεται η συγκρότηση του μεταπολεμικού πολιτικού συστήματος (σύνταγμα και παρασύνταγμα) και η κρίση νομιμοποίησης που οδηγεί στη δικτατορία του 1967.

Πηγή: ΕΑΠ ΔΗΔ 33 Ύλη

Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο προσφέρει πληθώρα Προπτυχιακών, Μεταπτυχιακών και Ειδικών Προγραμμάτων Σπουδών, καθώς και τη δυνατότητα παρακολούθησης Μεμονωμένων Θεματικών Ενοτήτων με έναρξη σπουδών τον Οκτώβριο.

Αναλυτικά προσφέρονται:

 • 8 Προπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών
 • 51 Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών
 • 449 Μεμονωμένες Θεματικές Ενότητες
 • 1 Ειδικό Πρόγραμμα

Για να υποβάλετε αίτηση για οποιοδήποτε παραπάνω Πρόγραμμα, παρακαλούμε όπως επιλέξετε εδώ.

Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνει αποκλειστικά μέσω διαδικτύου.

Για την εισαγωγή των φοιτητών/τριών θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας βασιζόμενη στον χρόνο υποβολής της αίτησης.

Στην επιλογή των φοιτητών/τριών θα προηγηθούν όσοι/όσες έχουν συμπληρώσει το 23ο έτος της ηλικίας τους έως την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

Μετά τον έλεγχο των αιτήσεων θα ανακοινωθούν τα αποτελέσματα των εισαχθέντων και των απορριφθέντων ανά Πρόγραμμα εδώ.

Πηγή: ΕΑΠ ΔΗΔ Δήλωση Ενδιαφέροντος

Ο κάθε ένας μπορεί να επιλέξει να ακούσει τα βίντεο μαθήματα σε μία θεματική ενότητα της ΔΗΔ από τον δικό του προσωπικό χώρο, υπολογιστή ή ακόμα και κινητό. Έτσι ο χρόνος που απαιτείται είναι βάση του προγράμματος του κάθε φοιτητή. Άλλωστε η ύλη είναι αποδομημένη σε video μικρής διάρκειας.

 

Μόλις μας σταλεί το θέμα, προωθείται στον αρμόδιο καθηγητή προς επίλυση. Οι ενδεικτικές λύσεις αναρτώνται τουλάχιστον 15 μέρες πριν την ημερομηνία παράδοσης.

ΔΗΔ Θεματικές ενότητες 3ου Εξαμήνου: