arnos.gr

Δεξιότητες & Αποτελεσματικότητα ΑΣΕΠ

Διαγωνισμός ΑΣΕΠ 2Γ/2022 με quizzes

ASEP-4-01

Γλωσσικός & Αριθμητικός Συλλογισμός

Ασύγχρονο Φροντιστηριακό Μάθημα

Προσομοιωτικά Διαγωνίσματα με SOS Ερωτήσεις για εξάσκηση ΤΩΡΑ!

 • 2.200 Ερωτήσεις κλειστού τύπου με απάντηση & αιτιολόγηση.
 • Προσομοιώσεις εξετάσεων με αιτιολόγηση καθημερινά.
 • Νέου τύπου ερωτήσεις σύμφωνα με τις νέες οδηγίες του ΑΣΕΠ.

Επιμέλεια: Καψάλης Θέμης, Κρόκος Γιάννης, Τσιλιβής Βασίλης, Αποστόλου Μαρία, Μήσιου Ιωάννα, Βεντουρή Όλγα.

Με 99€ σε ένα πακέτο: Γενικές Γνώσεις & Δεξιότητες και Αποτελεσματικότητα.

Περιεχόμενο Μαθήματος

Άνοιγμα όλων
Προσομοιωτικά Quiz – Γλωσσικός Συλλογισμός
Quiz Νέου Τύπου – Ερωτήσεις Γλωσσικού Συλλογισμού
Περιεχόμενα Μαθήματος
0% Ολοκληρωμένο 0/13 Βήματα
Περιεχόμενα Μαθήματος
0% Ολοκληρωμένο 0/13 Βήματα
Περιεχόμενα Μαθήματος
0% Ολοκληρωμένο 0/15 Βήματα
Περιεχόμενα Μαθήματος
0% Ολοκληρωμένο 0/15 Βήματα
Περιεχόμενα Μαθήματος
0% Ολοκληρωμένο 0/15 Βήματα
Περιεχόμενα Μαθήματος
0% Ολοκληρωμένο 0/14 Βήματα
Περιεχόμενα Μαθήματος
0% Ολοκληρωμένο 0/11 Βήματα
Θεωρία Γλωσσικού Συλλογισμού
4. Σύνταξη
6. Κατανόηση κειμένου ‒ Συνεκτικότητα ‒ Κατανόηση συλλογισμού
Περιεχόμενα Μαθήματος
0% Ολοκληρωμένο 0/25 Βήματα

Ερωτήσεις νέου τύπου σε video

Play Video
ΑΣΕΠ Ερωτήσεις Νέου Τύπου Μοτίβα Θέματα 1 5
Play Video
Σεμινάριο Εξάσκησης Αριθμητικού Συλλογισμού Διάλεξη μέρος 2ο
Play Video
Σεμινάριο Εξάσκησης Αριθμητικού Συλλογισμού Διάλεξη μέρος 1ο
Play Video
ΑΣΕΠ Θέματα Προσομοίωσης Εξετάσεων Αριθμητικές Δεξιότητες
Play Video
ΑΣΕΠ Ποσοστά Θέμα 2 Αριθμητικές Δεξιότητες
Play Video
ΑΣΕΠ Ποσοστά Θέμα 1 Αριθμητικές Δεξιότητες
Play Video
ΑΣΕΠ Προτεραιότητες Θέμα 1ο

Συχνές ερωτήσεις - Διαγωνισμός ΑΣΕΠ 2Γ/2022

Στις 4 Μαρτίου 2023 θα πραγματοποιηθεί ο Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός του ΑΣΕΠ 2Γ/2022

α) Τεστ γενικών γνώσεων
Σε αυτές περιλαμβάνονται:
– Το ελληνικό Σύνταγμα και η Ιεραρχία κανόνων δικαίου,
– Τα Θεμελιώδη Δικαιώματα
– Τα Όργανα του Κράτους – Οργάνωση της Διοίκησης
– Τα Πολιτικά Όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σύνθεση, τρόπος ανάδειξης, κύριες αρμοδιότητες)
– Η Δημόσια Πολιτική
– Η Λειτουργία της Δημόσιας Διοίκησης με τους κώδικες
– Η Δημοσιονομική Πολιτική
– Η Ψηφιακή διακυβέρνηση
– Τα Μακροοικονομικά μεγέθη και οι εθνικοί λογαριασμοί
– Η Οικονομική Ανάπτυξη και Μεγέθυνση

β) Δοκιμασία Δεξιοτήτων – Αποτελεσματικότητα στην εργασία
Σε αυτές περιλαμβάνονται:
– Ο Γλωσσικός Συλλογισμός
– Ο Αριθμητικός Συλλογισμός
– Οι Δεξιότητες Ανάλυσης και Επίλυσης Προβλημάτων
– Οι Δεξιότητες στην Ιεράρχηση Προτεραιοτήτων
– Η Αποτελεσματικότητα και η Ποιότητα εργασίας

Οι εξετάσεις θα δοθούν γραπτώς και δια ζώσης σε εξεταστικά κέντρα που θα ανακοινωθούν.

Οι εξεταζόμενοι εξετάζονται με την μορφή ερωτήσεων πολλαπλών επιλογών.

Η βαθμολόγηση των μαθημάτων/δοκιμασιών, γίνεται με ηλεκτρονική ανάγνωση των απαντητικών φύλλων μέσω οπτικοηλεκτρονικού σαρωτή (scanner-ΟCR) με βάση τις προκαθορισμένες, από την Κεντρική Επιτροπή Διαγωνισμού, απαντήσεις.

Οι ερωτήσεις κλειστού τύπου είναι οι ερωτήσεις των οποίων η απάντηση δεν απαιτεί την παραγωγή λόγου/κειμένου από τον υποψήφιο.

Δίνονται εναλλακτικές μορφές απαντήσεων από τις οποίες ο υποψήφιος πρέπει να επιλέξει την κατάλληλη/σωστή.

Θα δίνονται τέσσερις (4) εναλλακτικές απαντήσεις (Α, Β, Γ, Δ) από τις οποίες μόνο η μία (1) θα είναι ορθή.

Η βαθμολογική κλίμακα για κάθε ένα από τα δύο διαφορετικά διαγωνίσματα ορίζεται με σε κλίμακα από 0 – 100. Ως απαραίτητη βάση θεωρούνται οι 55 μονάδες τουλάχιστον για κάθε εξεταζόμενη ενότητα. Με απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής Διαγωνισμού η βάση μπορεί να αυξηθεί. Δύναται επίσης να οριστεί και αρνητική βαθμολογία στις απαντήσεις των διαγωνισμάτων.

Οι συντελεστές βαρύτητας είναι :

 • 50% για την εξέταση γνώσεων
 • 50% για την δοκιμασία δεξιοτήτων και εργασιακής αποτελεσματικής.

Με την προκήρυξη του διαγωνισμού μπορούν να γίνουν μεταβολές στους συντελεστές βαρύτητας.

Η τελική βαθμολογία κάθε υποψήφιου αποτελεί το άθροισμα των επιμέρους βαθμολογιών (λαμβάνοντας υπόψιν και τους συντελεστές βαρύτητας).

Όχι. Οι ερωτήσεις του διαγωνισμού θα είναι σε μορφή πολλαπλής επιλογής.

Επομένως, δεν απαιτείται η παραγωγή γραπτού λόγου.

Η ύλη των εξετάσεων αναγράφεται αναλυτικά στο ΦΕΚ.

Η ύλη έχει αναρτηθεί στο ΦΕΚ. Όσο μεγαλύτερο ποσοστό επιτυχίας έχετε στα κουίζ και στις προσομοιώσεις, τόσο το καλύτερο.

Ο συγκεκριμένος διαγωνισμός 2Γ/2022 αφορά όλους όσους διαθέτουν πτυχίου ΑΕΙ ή ΤΕΙ.

Στην προκήρυξη υπάρχουν πίνακες όπου κωδικοί θέσεων αντιστοιχούν σε πτυχία.

Ναι, με συστηματική μελέτη και εξάσκηση πάνω στα θέματα που προκύπτουν από την ύλη.

Εξάσκηση - Προετοιμασία arnos.gr

Η προετοιμασία στον ΑΡΝΟ περιλαμβάνει :

 • Ερωτήσεις κλειστού τύπου σύμφωνα με τις οδηγίες και την ύλη του ΦΕΚ των εξετάσεων, με τις αιτιολογήσεις τους.
 • Διδασκαλία σε video-αναλυτική αιτιολόγηση σε επιλεγμένα θέματα εξετάσεων.
 • Συνεχής εξάσκηση με προσομοιωτικά τεστ στο ύφος των εξετάσεων
 • Επικοινωνία με έμπειρους στα πανεπιστημιακά μαθήματα καθηγητές για να απαντήσουν και να αιτιολογήσουν τις ερωτήσεις σας.
 • Καθημερινή ανατροφοδότηση με νέο υλικό.
 • Πρόσβαση στην πλατφόρμα μας όποτε θέλετε και όπου θέλετε, όλο το 24ωρο.
 • Επιπλέον επαναληπτικό υλικό μέχρι τις εξετάσεις.

Ναι, από τις 20 Φεβρουαρίου και έπειτα θα αναρτώνται συστηματικά νέα προσομοιωτικά διαγωνίσματα.

Υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να συναντήσετε στις εξετάσεις ερωτήσεις που έχετε λύσει στην πλατφόρμα μας.

Το μόνο που μπορεί να διαφέρει είναι η διατύπωση της εκφώνησης.

Μπορείτε να αποστείλετε τις απορίες σας μέσα από την ειδική φόρμα που έχει δημιουργηθεί γι’ αυτό το σκοπό. Πατήστε εδώ

Συνδεθείτε στο arnos.gr με τους κωδικούς σας και επιλέξτε την επιλογή ΑΣΕΠ.

Εκεί θα εντοπίσετε όλο το υλικό και βίντεο ανάλυσης ή με παραδείγματα.

Κάντε τα τεστ και επαναλάβετέ τα σε περίπτωση που έχετε κάνει κάποιο λάθος. Οι αιτιολογήσεις μετά από κάθε ερώτηση σας παρέχουν μια πλήρη καθοδήγηση.

Ναι, το υλικό είναι οργανωμένο και καλά δομημένο ώστε να καλύπτεται όλη η ύλη που αναφέρεται στο ΦΕΚ.

Ο χρόνος που αφιερώνει κανείς για να είναι αποτελεσματικό το διάβασμά του διαφέρει από άτομο σε άτομο.

Σας προτείνουμε τη δημιουργία ενός πλάνου μελέτης το οποίο θα πρέπει να ακολουθήσετε, ώστε να μελετήσετε αποτελεσματικά το σύνολο της ύλης.