arnos.gr

Μαθηματικά Κατατακτήριες Παιδαγωγικού

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ - ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

VIDEO ΜΑΘΗΜΑΤΑ - ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ - ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Προετοιμάσου μόνος σου για τα Μαθηματικά Κατατακτηρίων Εξετάσεων Παιδαγωγικού με:

 • Video Μαθήματα
 • Θεωρία με λυμένα παραδείγματα και μεθοδολογία
 • Προτεινόμενα θέματα για λύση & εξάσκηση
 • Θέματα Εξετάσεων προηγούμενων ετών με αναλυτικές λύσεις

Όλα όσα χρειάζεσαι για να προετοιμαστείς κατάλληλα για τις κατατακτήριες εξετάσεις στα Μαθηματικά Παιδαγωγικού!

Επιμέλεια: Θεμιστοκλής Καψάλης

Περιεχόμενο Μαθήματος

Άνοιγμα όλων
3. Διατεταγμένο Ζεύγος
Περιεχόμενα Μαθήματος
0% Ολοκληρωμένο 0/1 Βήματα
8. Διαιρετότητα
Περιεχόμενα Μαθήματος
0% Ολοκληρωμένο 0/1 Βήματα
Περιεχόμενα Μαθήματος
0% Ολοκληρωμένο 0/1 Βήματα
9. Προβλήματα Ποσά – Ποσοστά

Μαθηματικά Κατατακτήριες Παιδαγωγικού - Υπηρεσίες ΑΡΝΟΣ

Το εκπαιδευτικό υλικό περιέχει:

 • την απαραίτητη θεωρία με λυμένα παραδείγματα, ώστε να καλύπτονται όλες οι δυνατές περιπτώσεις και συνοδεύεται από θέματα προτεινόμενα για λύση.
 • Θέματα εξετάσεων προηγούμενων ετών για Κατατακτήριες Εξετάσεις Παιδαγωγικού με αναλυτικές λύσεις σε video
 • Αρχικά διαβάζω και κατανοώ τη θεωρία σε κάθε ενότητα.
 • Στη συνέχεια δοκιμάζω αν μπορώ να αποδείξω προτάσεις που υπάρχουν στη θεωρία όπως για παράδειγμα σχηματική αναπαράσταση πράξεων, στη διαιρετότητα κ.λπ.
 • Προσπαθώ να κατανοήσω τα προβλήματα που υπάρχουν αναλυτικά  λυμένα.
 • Αξιολογώ τον εαυτό μου δοκιμάζοντας αν τα προβλήματα αυτά είμαι σε θέση να τα λύσω χωρίς κάποια βοήθεια.
 • Τέλος επιχειρώ να λύσω τα προτεινόμενα προβλήματα.

Το υπάρχον υλικό, καλύπτει όλη την ύλη των κατατακτηρίων εξετάσεων του παιδαγωγικού.

Είναι γραμμένο στηριζόμενο με βάση την εξεταστέα ύλη και θέματα που έχουν τεθεί στις εξετάσεις προηγούμενων ετών.

Δεν υπάρχει σαφής ποσοτική απάντηση σχετικά με το χρόνο που θα πρέπει κάποιος να αφιερώσει για τη μελέτη της ύλης των Μαθηματικών μέχρι του σημείου να την κάνει κτή-μα του και να μεγιστοποιήσει την αυτοπεπίθεσή του απένατι σ΄αυτή.

Εξαρτάται από το μαθηματικό υπόβαθρο του κάθε υποψήφιου και από το από την από-δοση του κατά το χρόνο μελέτης. Δεν πρέπει να αγνοείτε ότι η αναλογία επιτυχίας είναι περίπου 1 / 8 κάθε χρόνο.

Είναι επίσης γεγονός ότι όσοι έχουν κάνει πλήρη μεθοδική προετοιμασία τα καταφέρνουν με επιτυχία.

 • Έχεις τη δυνατότητα μέσα από την πλατφόρμα να στείλουμε email απευθείας στον καθηγητή, πατώντας στο κουμπί «Στείλε την απορία σου».
 • Μπορείς να κανονίσεις online συναντήσεις για καθοδήγηση στη μελέτη σου (υπηρεσία με extra χρέωση).
 • Το υλικό που υπάρχει στο course, έχει επιλεγεί κατά μεγάλο ποσοστό από την προτεινόμενη βιβλιογραφία και όπου κρίθηκε απαραίτητο ενισχύθηκε ή συμπληρώθηκε και από άλλες πηγές. Κατά συνέπεια το υλικό στο course θεωρείται πλήρες, δίχως με αυτό να θέλουμε να αποθαρρύνουμε κάποιον να αναζητήσει πρόσθετο υλικό στα σχολικά βιβλία της δημόσιας, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της Ελλάδας και της Κύπρου.

Παραθέτουμε σχετικά link

 • Μαθηματικά Ε΄ Δημοτικού  (Ελλαδα)

http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/html/8547/2282/Mathimatika_E-Dimotikou_html-empl/index.html

 • Μαθηματικά Δημοτικής εκπαίδευσης Κύπρου

Συμβουλευτείτε το υλικό από τις τάξεις Γ’  έως ΣΤ΄

https://mathd.schools.ac.cy/index.php/el#

 • Μαθηματικά Προσανατολισμού Β΄ Λυκείου  Κεφ. 4ο

Θεωρία Αριθμών

http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/html/8547/2754/Mathimatika-B-Lykeiou-ThSp_html-apli/index4_1.html

Η πρόσβαση στο course λήγει 15 μέρες μετά τη διεξαγωγή των κατατακτήριων εξετάσεων.

Μπορείς να κάνεις online μαθήματα με εξειδικεμένους καθηγητές για τις Κατατακτήριες Εξετάσεις.

Ο αριθμός των μαθημάτων και η διάρκεια τους προσαρμόζονται πάντα ανάλογα με τις ανάγκες  και το εκπαιδευτικό σου υπόβαθρο. Τα μαθήματα είναι ατομικά ή σε μικρά groups.

Μπορείς να κάνεις αίτημα για online μάθημα πατώντας εδώ

Μαθηματικά Κατατακτήριες Παιδαγωγικού - Πληροφορίες

Οι αιτήσεις για τις κατατακτήριες εξετάσεις πραγματοποιούντια από 1 εώς 15 Νοεμβρίου και υποβάλονται ηλεκτρονικά στη Γραμματεία της Σχολής που επιθυμείτε.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την αίτηση είναι το αντίγραφο πτυχίου ή πιστοποιητικό περάτωσης σπουδών.

Οι υποψήφιοι εξετάζονται σε 3 διαφορετικά μαθήματα.

Τα μαθήματα και η εξεταστέα ύλη καθορίζονται από την αντίστοιχη σχολή και ανακοινώνονται εώς τέλος Απριλίου.

Τα μέλη της Επιτροπής Κατατάξεων προσέρχονται δύο (2) ώρες πριν την έναρξη της εξέτασης κάθε εξεταζόμενου μαθήματος στο χώρο διενέργειας της εξέτασης.

Τα δύο μέλη της Επιτροπής που διδάσκουν το γνωστικό αντικείμενο ή συγγενές γνωστικό αντικείμενο που εξετάζεται κάθε φορά προτείνουν από κοινού τουλάχιστον έξι (6) θέματα και η Επιτροπή επιλέγει τρία (3) από αυτά.

Στη συνέχεια ακολουθεί κλήρωση για την επιλογή ενός (1) θέματος για κάθε εξεταζόμενο μάθημα.

Το θέμα που κληρώνεται καταγράφεται σε ηλεκτρονική μορφή, αναπαράγεται και διανέμεται στους εξεταζόμενους.

Το εξάμηνο κατάταξης πτυχιούχων σε Τμήμα ορίζεται στον Εσωτερικό Κανονισμό του οικείου Α.Ε.Ι. και δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο του 7ου εξαμήνου για Τμήματα Σχολών εξαετούς φοίτησης ή του 5ου εξαμήνου για πενταετή ή τετραετή φοίτηση.

Με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος υποδοχής οι κατατασσόμενοι απαλλάσσονται από την εξέταση μαθημάτων ή ασκήσεων του προγράμματος σπουδών του Τμήματος αυτού που διδάχθηκαν πλήρως ή επαρκώς στο Τμήμα ή τη Σχολή προέλευσης.

Με την ίδια απόφαση, οι κατατασσόμενοι υποχρεώνονται να εξεταστούν σε μαθήματα ή ασκήσεις, τα οποία σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών κρίνεται ότι δεν διδάχθηκαν πλήρως ή επαρκώς στο Τμήμα ή τη Σχολή προέλευσης. Σε κάθε περίπτωση οι κατατασσόμενοι απαλλάσσονται από την εξέταση των μαθημάτων στα οποία εξετάστηκαν για την κατάταξή τους, εφόσον τα μαθήματα αυτά αντιστοιχούν σε μαθήματα του Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος υποδοχής

Η κατάταξη πτυχιούχων πραγματοποιείται από την Επιτροπή Κατατάξεων η οποία είναι επταμελής και συγκροτείται με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος του Πανεπιστημίου ή της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Η Επιτροπή αποτελείται από τον Πρόεδρο του Τμήματος του Πανεπιστημίου ή της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. και από έξι (6) καθηγητές, ως μέλη. Τα μέλη της Επιτροπής πρέπει να είναι του ιδίου Τμήματος και ανά δύο να διδάσκουν το γνωστικό αντικείμενο κάθε εξεταζόμενου μαθήματος ή συγγενές γνωστικό αντικείμενο.

Σε περίπτωση έλλειψης μέλους ή μελών, είναι δυνατός ο ορισμός μέλους ή μελών της Επιτροπής από άλλο Τμήμα του ιδίου Πανεπιστημίου ή Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. που διδάσκουν το ίδιο ή συγγενές γνωστικό αντικείμενο ή σε περίπτωση που δεν επαρκούν, άλλου Ιδρύματος.

Η Επιτροπή Κατατάξεων οφείλει να διασφαλίζει τη διαφάνεια και το αδιάβλητο της διαδικασίας.

Οι εξετάσεις πραγματοποιούνται από 1-15 Δεκεμβρίου.

Τρόπος Διεξαγωγής:

α) Στις αίθουσες όπου θα διενεργηθούν οι κατατακτήριες εξετάσεις λαμβάνονται όλα τα κατάλληλα μέτρα για την αδιάβλητη διεξαγωγή τους. Στην είσοδο κάθε αίθουσας εξετάσεων αναρτάται ονομαστικός κατάλογος των υποψηφίων.

β) Για την εξακρίβωση της ταυτότητας κάθε υποψηφίου προσκομίζεται από αυτόν δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή άλλο επίσημο δημόσιο έγγραφο πιστοποίησης της ταυτότητάς του.

γ) Κατά την πρώτη ημέρα των εξετάσεων οι υποψήφιοι υποχρεούνται να βρίσκονται στο χώρο των εξετάσεων μία (1) ώρα νωρίτερα. Τις υπόλοιπες ημέρες, υποχρεούνται να προσέρχονται μισή ώρα (30 λεπτά) νωρίτερα.

δ) Χρωματιστά μελάνια, εκτός του μπλε και του μαύρου, και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο αναγνώρισης στο γραπτό δοκίμιο αποκλείουν το γραπτό από τη βαθμολόγηση.

ε) Κάθε υποψήφιος που εγκαταλείπει την αίθουσα παραδίδει το γραπτό του και δεν έχει δικαίωμα να επανέλθει για τη συνέχιση της εξέτασης. Κατ’ εξαίρεση, μόνο για λόγους υγείας επιτρέπεται ολιγόλεπτη εγκατάλειψη της αίθουσας και μόνο με τη συνοδεία επιτηρητή.

στ) Δεν επιτρέπεται να εισέλθει ο υποψήφιος στην αίθουσα των εξετάσεων έχοντας μαζί του βιβλία, τετράδια, σημειώματα ή άλλα αντικείμενα εκτός από αυτά που επιτρέπονται σύμφωνα με τις οδηγίες της Επιτροπής Κατατάξεων. Σε αυτόν που αρνείται να παραδώσει τα απαγορευμένα αντικείμενα, ο επιτηρητής που ελέγχει την προσέλευση των υποψηφίων απαγορεύει την είσοδο.

Ο εξεταζόμενος που έχει μαζί του σημειώσεις σχετικές με το εξεταζόμενο μάθημα ή αντικείμενο άλλο από αυτά που επιτρέπονται ή αντιγράφει ή αποπειράται να αντιγράψει ή χρησιμοποιεί κάθε είδους μέσο υποκλοπής ή συνεργεί στην τέλεση τέτοιων πράξεων αποκλείεται εντελώς από τις εξετάσεις του συγκεκριμένου μαθήματος.

Σε περίπτωση που ο υποψήφιος αναγράφει στο δοκίμιο απρεπείς εκφράσεις, το δοκίμιό του αποκλείεται από τη διαδικασία βαθμολόγησης.

Σε κάθε περίπτωση δεν επιτρέπεται οι υποψήφιοι να φέρουν μαζί τους κινητά τηλέφωνα ή ηλεκτρονικές συσκευές οποιασδήποτε μορφής.

Ο υποψήφιος που δολιεύει με οποιοδήποτε τρόπο ή εμποδίζει με ανυπακοή ή αταξία την ομαλή διεξαγωγή των εξετάσεων αποκλείεται από την περαιτέρω εξέταση στο συγκεκριμένο μάθημα.

ζ) Στο γραπτό δοκίμιο, οι ενδείξεις με τα ατομικά στοιχεία του υποψηφίου ελέγχονται από τους επιτηρητές και καλύπτονται από τον ίδιο τον υποψήφιο με την ευθύνη των επιτηρητών κατά τρόπο απόλυτο και αδιαφανή, την ώρα που παραδίδεται κάθε γραπτό δοκίμιο.

η) Οι επιτηρητές μεταφέρουν τα γραπτά δοκίμια των υποψηφίων και τα παραδίδουν στην Επιτροπή Κατατάξεων που είναι υπεύθυνη για την ασφάλειά τους. Δεν επιτρέπεται να παραδοθούν τα δοκίμια στους δύο βαθμολογητές ταυτόχρονα ή στο δεύτερο βαθμολογητή πριν να έχει καλυφθεί ο βαθμός του πρώτου βαθμολογητή. Η κάλυψη του βαθμού γίνεται από υπάλληλο που θα οριστεί από την Επιτροπή Κατατάξεων.

θ) Η διάρκεια εξέτασης κάθε μαθήματος, καθώς και τυχόν υλικό που πρέπει να έχει ο υποψήφιος για την εξέταση, καθορίζονται με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος του Πανεπιστημίου ή του Τ.Ε.Ι. ή της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. και ανακοινώνονται τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν τη διεξαγωγή της εξέτασης.

ι) Επανεξέταση ή αναθεώρηση των γραπτών δοκιμίων των υποψηφίων δεν επιτρέπεται. Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα πρόσβασης στα γραπτά δοκίμιά τους το οποίο περιλαμβάνει και τη χορήγηση σε αυτούς των αιτηθέντων αντιγράφων τους. Τα γραπτά δοκίμια των υποψηφίων φυλάσσονται στο αρχείο του Τμήματος για τουλάχιστον ένα (1) έτος μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων και κατόπιν με ευθύνη της Επιτροπής Κατατάξεων συντάσσεται σχετικό πρακτικό και καταστρέφονται.

ια) Η Επιτροπή Κατατάξεων ανακοινώνει τα αποτελέσματα των εξετάσεων και τα αναρτά στην επίσημη ιστοσελίδα του Ιδρύματος.

ιβ) Η Γραμματεία του Τμήματος του Πανεπιστημίου ή Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., ανακοινώνει τις ημερομηνίες εγγραφής των κατατασσόμενων.

ιγ) Συνοπτική παρατήρηση για τον αποκλεισμό και η ένδειξη μηδέν (0) αντί βαθμού, αναγράφεται στα γραπτά δοκίμια όσων αποκλείστηκαν σε ένα ή περισσότερα μαθήματα.

Η κλίμακα βαθμολογίας ορίζεται από το μηδέν (0) μέχρι και το είκοσι (20) για κάθε βαθμολογητή.

Βαθμός του κάθε μαθήματος είναι ο μέσος όρος του αθροίσματος της βαθμολογίας των δύο βαθμολογητών. Γραπτό δοκίμιο στο οποίο σημειώνεται διαφορά μεταξύ των βαθμών των δύο βαθμολογητών ίση ή μεγαλύτερη από έξι (6) μονάδες, αξιολογείται από τον αναβαθμολογητή. Ως βαθμός του μαθήματος που αναβαθμολογείται ορίζεται ο μέσος όρος του αθροίσματος που προκύπτει από τη βαθμολογία του αναβαθμολογητή και του πλησιέστερου προς τη βαθμολογία αυτή βαθμού του πρώτου ή του δεύτερου βαθμολογητή. Η σειρά επιτυχίας των υποψηφίων καθορίζεται από το άθροισμα της βαθμολογίας όλων των εξεταζόμενων μαθημάτων. Στη σειρά αυτή περιλαμβάνονται όσοι έχουν συγκεντρώσει συνολική βαθμολογία τουλάχιστον τριάντα (30) μονάδες και με την προϋπόθεση ότι έχουν συγκεντρώσει δέκα (10) μονάδες τουλάχιστον σε καθένα από τα τρία μαθήματα.

Η κατάταξη γίνεται κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας, μέχρι να καλυφθεί το προβλεπόμενο ποσοστό.

Αν υπάρχουν περισσότεροι υποψήφιοι με την ίδια συνολική βαθμολογία, για την αποφυγή της υπέρβασης, λαμβάνεται υπόψη η κατοχή πτυχίου Τμήματος με συναφή μαθήματα με το Τμήμα κατάταξης, όπως αυτά ορίζονται από τα αντίστοιχα προγράμματα σπουδών.

Αν και ο αριθμός των συναφών μαθημάτων είναι ίδιος μεταξύ των ισοβαθμούντων υποψηφίων, γίνεται κλήρωση μεταξύ των ισοδύναμων υποψηφίων. Δεν επιτρέπεται επιλογή υποψηφίων που ισοβαθμούν με τον τελευταίο κατατασσόμενο στο Τμήμα υποδοχής ως υπεράριθμων.

Ενδεικτικές Ασκήσεις

δασκαλοι & καθηγητες

Online Μαθήματα – Διδασκαλία

Θεωρία
ΕΞΑΣΚΗΣΗ
ΕΛΕΓΧΟΣ
ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ
Επίλεξε μέσα από τους καλύτερους καθηγητές τον δικό σου.

Στα online μαθήματα καλύπτεις τις δικές σου εκπαιδευτικές ανάγκες. Πραγματοποιούνται εδώ και 15 χρόνια με πλατφόρμες τηλεδιασκέψεων σε σταθερό πρόγραμμα. Θα χρειαστείς σύνδεση στο διαδίκτυο, κάμερα και μικρόφωνο.

Αξιοποιείται η Μεθοδολογία Αρνός (Θεωρία – Εξάσκηση – Έλεγχος – Καθοδήγηση) και πραγματοποιείται ενημέρωση γονέων ανά τακτά χρονικά διαστήματα.

Δυνατότητα επιλογής:

books - ebooks

Πανεπιστημιακά Βοηθήματα

Θεωρία
ΕΞΑΣΚΗΣΗ
ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΕΙΣ
tips
Βοηθήματα για τη μελέτη & εξάσκηση του μαθητή & τη διδασκαλία του καθηγητή.

Δυνατότητα ελέγχου από το γονέα με τη βοήθεια των απαντήσεων-λύσεων.

Ιδανικό για online και δια ζώσης διδασκαλία στο ιδιαίτερο ή το φροντιστηριακό μάθημα.