arnos.gr

ΔΗΔ12 – Αρχές Οικονομικής Θεωρίας
COURSE ΑΥΤΟΜΑΘΗΣΗΣ – ΕΡΓΑΣΙΕΣ – ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Με μια ματιά

Το Course Αυτομάθησης «Αρχές Οικονομικής Θεωρίας – ΕΑΠ» στηρίζεται στη video-διδασκαλία και έχει ως βασικό στόχο να παρουσιάσει βήμα-βήμα τα βασικά σημεία της εξεταστέας ύλης. Έχει δομηθεί με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να μπορέσει εύκολα να προσαρμοστεί στις εξατομικευμένες ανάγκες του εκάστοτε φοιτητή δίνοντας τη δυνατότητα ακόμα και σε εκείνους του συμμετέχοντες που δεν διαθέτουν τον απαιτούμενο ελεύθερο χρόνο για μελέτη ύλης να προετοιμαστούν καταλλήλως για τις απαιτητικές τελικές εξετάσεις (μέσω υποστηρικτικού εκπαιδευτικού υλικού -σημειώσεις και video-μαθήματα- που εστιάζουν στα πιο καίρια σημεία της ύλης).

Οι Καθοδηγήσεις Μελέτης αλλά και οι Ενδεικτικές Επιλύσεις των Γραπτών Εργασιών συμπληρώνουν τις εκπαιδευτικές υπηρεσίες που λαμβάνει ο φοιτητής με την αγορά της εξαμηνιαίας συνδρομής στη ΔΗΔ 12.

Στόχος μας ο φοιτητής να μπορέσει με τον βέλτιστο τρόπο να κατανοήσει τις σημαντικότερες θεωρίες και έννοιες της Μικροοικονομικής και της Μακροοικονομικής.

Ο διδάσκων της Θ.Ε. ΔΗΔ 12 είναι στη διάθεσή σας για επικοινωνία!  email: [email protected]

 • Video-ΔιδασκαλίαVideo-Διδασκαλία

  Θεωρία και Επίλυση ασκήσεων & ερωτήσεων πολλαπλών επιλογών

 • Καθοδήγηση μελέτηςΚαθοδήγηση μελέτης

  Μελέτη με πρόγραμμα και στόχο

 • Σημειώσεις και διαφάνειες μελέτηςΣημειώσεις και διαφάνειες μελέτης

  Υποστηρικτικό εκπαιδευτικό υλικό

Ενδιαφέρομαι να μάθω περισσότερα για την ΔΗΔ12

Περιεχόμενο Μαθήματος

Άνοιγμα όλων
Μικροοικονομική
Μακροοικονομική

Διαθέσιμα Βιβλία

Η ΔΗΔ 12 είναι μια απαιτητική θεματική ενότητα του 1ου εξαμήνου του προγράμματος σπουδών της ΔΗΔ η οποία απαιτεί καλή οργάνωση μελέτης ιδανικά από την αρχή του ακαδημαϊκού εξαμήνου. Η εξεταστέα ύλη είναι αρκετά μεγάλη σε μέγεθος και για αυτό η μελέτη της θεματικής ενότητας είναι δύσκολο να πραγματοποιηθεί μέσα από τα επίσημα συγγράμματα του ΕΑΠ και  προτιμάται η χρήση υποστηρικτικού υλικού (σημειώσεις, διαφάνειες, τυπολόγιο). Το εκπαιδευτικό υλικό στην ιστοσελίδα του Course της ΔΗΔ 12 είναι διαμορφωμένο με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να μπορεί να αξιοποιηθεί και από τους συμμετέχοντες που έχουν αρκετό χρόνο διαθέσιμο για μελέτη αλλά και από αυτούς με λιγότερο χρόνο. Η διδασκαλία στο Course είναι απλή και κατανοητή για κάθε αποδέκτη ανεξαρτήτως υπόβαθρου. Το course της ΔΗΔ 12 είναι με τέτοιο τρόπο διαμορφωμένο έτσι ώστε να διευκολύνει την αυτομάθηση του φοιτητή με τη βοήθεια:

 • Video-Διδασκαλίας με Θεωρία – Επίλυση ασκήσεων
 • Σημειώσεων
 • Καθοδηγήσεων Μελέτης
 • Επικοινωνίας για επίλυση αποριών
 • Ενδεικτικών επιλύσεων Εργασιών – Πρότυπη Ανάπτυξη & Παρουσίαση
 • Θέματα Εξετάσεων προηγούμενα και προτεινόμενα

 

Στόχοι Ενότητας (Διδακτικοί Στόχοι)

Η ΔΗΔ 12 στοχεύει στη δημιουργία γνώσεων αναφορικά με τα βασικά μέρη της Οικονομικής. Πιο συγκεκριμένα θα μας απασχολήσει ένα συγκεκριμένο κομμάτι της Μικροοικονομικής και της Μακροοικονομικής. Κάθε στέλεχος επιχειρήσεων (ή υπεύθυνος ενός οργανισμού) οφείλει να γνωρίζει τα βασικά στοιχεία του εγχώριου (αλλά και διεθνούς) οικονομικού συστήματος.

Η θεματική ενότητα της ΔΗΔ 12 απαρτίζεται από τα παρακάτω δύο γνωστικά αντικείμενα

– Μικροοικονομική

Θα γνωρίσουμε το υπόδειγμα του ορίου των παραγωγικών δυνατοτήτων, το υπόδειγμα της ζήτησης και της προσφοράς ενός αγαθού, την έννοια της ελαστικότητας, τον τρόπο ερμηνείας και υπολογισμού του πλεονάσματος καταναλωτή και παραγωγού, τον κρατικό έλεγχο τιμών (ανώτατες και κατώτατες τιμές) καθώς και τα βασικά χαρακτηριστικά των κυριότερων δομών αγοράς (τέλειος ανταγωνισμός, μονοπώλιο, ολιγοπώλιο και μονοπωλιακός ανταγωνισμός).

– Μακροοικονομική

Θα γνωρίσουμε τον τρόπο ορισμού και υπολογισμού του ΑΕΠ, τις διαφορές μεταξύ ονομαστικού και πραγματικού ΑΕΠ, τα βασικά χαρακτηριστικά της αγοράς εργασίας και της ανεργίας, τον τρόπο μέτρησης του πληθωρισμού, την ταυτότητα αποταμίευσης και επενδυτικής δαπάνης (βασική εθνικολογιστική ταυτότητα), την αγορά δανειακών κεφαλαίων, τον πολλαπλασιαστή αυτόνομης δαπάνης, την συνάρτηση κατανάλωσης καθώς και το υπόδειγμα εισοδήματος-δαπάνης

Απαραίτητες Γνώσεις

Ο φοιτητής χρειάζεται σίγουρα να γνωρίζει Πράξεις και παράλληλα, να έχει την ευχέρεια να δημιουργεί και να ερμηνεύει ένα διάγραμμα (π.χ. να μπορεί να ερμηνεύει τις πληροφορίες που μας δίνουν τα σημεία μιας καμπύλης ενός διαγράμματος αλλά και το τι σημαίνει μια αλλαγή θέσης μιας καμπύλης). Σε γενικές γραμμές δεν υπάρχει θεματική ενότητα της ΔΗΔ που να είναι προπαρασκευαστική για την ομαλή είσοδο του φοιτητή στα γνωστικά αντικείμενα που μελετώνται και εξετάζονται στη ΔΗΔ 12 (αν θεωρήσουμε ότι μέσω της συγκεκριμένης θεματικής ενότητας γίνεται η πρώτη ξεκάθαρη επαφή με το ευρύτερο γνωστικό αντικείμενο της Οικονομικής Επιστήμης).

Συχνές Ερωτήσεις

Πώς κάνω τη μελέτη μου; Toggle Icon

Αξιοποιούμε συνδυαστικά τις καθοδηγήσεις μελέτης με το εκπαιδευτικό υλικό (σημειώσεις, διαφάνειες, video-μαθήματα) που υπάρχει στην πλατφόρμα. προσπαθώντας να τηρήσουμε ένα συγκεκριμένο εβδομαδιαίο χρονοδιάγραμμα. Παράλληλα δίνουμε μεγάλη βαρύτητα στις ασκήσεις και ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών των εργασιών του τρέχοντος ακαδημαϊκού εξαμήνου καθώς συχνά υπάρχουν ασκήσεις και ερωτήματα στις εξετάσεις που σχετίζονται άμεσα, ή έμμεσα, με το περιεχόμενο αυτών των εργασιών.

Σε κάθε περίπτωση, προσπαθούμε να καταλάβουμε την λογική αυτών που διαβάζουμε και όχι να απομνημονεύουμε πράγματα.

Είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε να μελετήσετε το σωστό υλικό με το σωστό τρόπο !!

Τι βοήθεια έχω για τη δημιουργία της Γραπτής Εργασίας μου; Toggle Icon

Οι ενδεικτικές επιλύσεις των Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων και της Γραπτής Εργασίας εξαμήνου (σε αρχείο .pdf και videos) δημιουργούνται και βρίσκονται στη διάθεση σας σε σύντομο χρονικό διάστημα από τη στιγμή της δημοσίευσης τους. Οι συγκεκριμένες επιλύσεις δίνουν τα πρώτα ερεθίσματα σχετικά με τον ορθό τρόπο προσέγγιση των προς επίλυση θεμάτων. Ως βασικό σκοπό έχουν να συμπληρώσουν το δικό σας τρόπο σκέψη και όχι να τον αντικαταστήσουν.

Επιπλέον, για τις ανάγκες της Γραπτής Εργασίας εξαμήνου πραγματοποιείται ένα 2ωρο live μάθημα με τον καθηγητή, όπου συζητούνται τα θέματα της εργασίας και λύνονται απορίες σχετικά με αυτά.

Γιατί επιλέγω να συμμετάσχω στο Live Μάθημα; Toggle Icon

Παράλληλα με την Αυτομάθηση και την Εξάσκηση από το Course, ο φοιτητής έχει τη δυνατότητα προσωπικού Coaching και συμμετοχής του σε ατομικά/ομαδικά Live μαθήματα, για την κατάκτηση της αυτοπεποίθησης.

Η συμμετοχή στο ομαδικό Live Τμήμα της ΔΗΔ 12 δημιουργεί μια τακτική επαφή με τη θεματική ενότητα καθ όλη τη διάρκεια του ακαδημαϊκού εξαμήνου (κάτι πολύ σημαντικό για τη συγκεκριμένη θεματική ενότητα με τον αρκετά μεγάλο όγκο ύλης).

Μέσω των Live μαθημάτων θα έχουμε την ευκαιρία:

 • Να κατανοούμε την ουσία των διαφόρων σύνθετων θεωρητικών εννοιών.
 • Να ‘’διαβάζουμε’’ τα διάφορα διαγράμματα.
 • Να χρησιμοποιούμε με τον ορθό τρόπο το τυπολόγιο μας.
 • Να εντοπίζουμε λέξεις  κλειδιά στις εκφωνήσεις των διαφόρων ασκήσεων και ερωτήσεων πολλαπλών επιλογών.
 • Να διαχειριζόμαστε με ένα βέλτιστο τρόπο τις διαθέσιμες εναλλακτικές απαντήσεις που δίνονται σε μια ερώτηση πολλαπλών επιλογών.

 

Τα ομαδικά Live μαθήματα της ΔΗΔ 12 πραγματοποιούνται σε μέρα και ώρα που καθορίζεται μέσω συνεννόησης με τους ενδιαφερομένους συμμετέχοντες και αποτελούν μια αξιόπιστη ‘’συνταγή επιτυχίας’’ !

Αν έχω απορίες πώς επικοινωνώ με τον καθηγητή μου; Toggle Icon

Μπορείτε να επιλύσετε οποιαδήποτε απορία προκύπτει κατά την μελέτη της ύλης αποστέλλοντας, ανά πάσα στιγμή, το ερώτημα σας στον καθηγητή της ΔΗΔ 12 ([email protected]).

Γενικά, η επικοινωνία με το Κέντρο μας γίνεται με έναν από τους εξής τρόπους:

 • Διά ζώσης στα γραφεία μας (Σολωμού 29, Αθήνα, TK 10682)
 • Τηλεφωνικά στο 210-3822157
 • Μέσω email στο [email protected]

 

Μην ξεχνάς ότι για την επίλυση αποριών μπορούμε να σε φροντίσουμε με προσωπικό Coaching – Live Μάθημα για να κατακτήσεις την αυτοπεποίθηση!

Ποια είναι τα μυστικά (tips) της επιτυχίας για τις εξετάσεις; Toggle Icon

Το βασικό μυστικό για την επιτυχία μας στη ΔΗΔ 12 είναι η συστηματική μελέτη καθ’ όλη τη διάρκεια του ακαδημαϊκού εξαμήνου. Ο όγκος της ύλης είναι αρκετά μεγάλος και για αυτό πρέπει να έχουμε μια καλή οργάνωση μελέτης καθ’ όλη τη διάρκεια του εξαμήνου.

Δύο επιπλέον tips για να ανταπεξέλθουμε άνετα στις εξετάσεις μας και να φθάσουμε με σιγουριά στο στόχο μας είναι:

 • Μελετάμε καλά τις ασκήσεις και τις ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών των Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων, των Γραπτών Εργασιών και των Εξετάσεων των τελευταίων ετών (είτε σε επίπεδο χειμερινού είτε σε επίπεδο εαρινού εξαμήνου) ώστε να πάρουμε μια ιδέα για το ‘’ύφος’’ των ερωτήσεων που δημιουργούν οι καθηγητές/τριες της συγκεκριμένης θεματικής ενότητας.
 • Δεν ξεχνάμε να μελετήσουμε πολύ καλά και να κατανοήσουμε πλήρως όλα τα διαγράμματα που υπάρχουν στις σημειώσεις καθώς και στο βιβλίο της θεματικής ενότητας (αφού ξέρουμε ότι ‘’μια εικόνα αξίζει όσο χίλιες λέξεις’’).

ΔΗΔ12 – Αρχές Οικονομικής Θεωρίας

Η αγορά περιλαμβάνει

 • Video-Διδασκαλία ΚαθοδήγησηςVideo-Διδασκαλία Καθοδήγησης
 • Εργασίες - Πρότυπη Ανάπτυξη & ΠαρουσίασηΕργασίες - Πρότυπη Ανάπτυξη & Παρουσίαση
 • Καθοδήγηση ΜελέτηςΚαθοδήγηση Μελέτης
 • Θέματα ΕξετάσεωνΘέματα Εξετάσεων

Ο Καθηγητής σου

Πέτρος Τσουμπρής

Απόφοιτος Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Καθηγητής Μαθημάτων Οικονομικών και Διοίκησης

ΔΗΔ12 Αρχές Οικονομικής Θεωρίας Εργασίες & Προετοιμασία Εξετάσεων

Η αγορά περιλαμβάνει

 • Video-Διδασκαλία ΚαθοδήγησηςVideo-Διδασκαλία Καθοδήγησης
 • Εργασίες - Πρότυπη Ανάπτυξη & ΠαρουσίασηΕργασίες - Πρότυπη Ανάπτυξη & Παρουσίαση
 • Καθοδήγηση ΜελέτηςΚαθοδήγηση Μελέτης
 • Θέματα ΕξετάσεωνΘέματα Εξετάσεων

ΔΗΔ12 – Αρχές Οικονομικής Θεωρίας