ΔΕΟ 13 – ΙΙΙ. Επιχειρησιακή Έρευνα – Course

ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι

Η Θεματική Ενότητα ΔΕΟ 13, είναι από τις βασικές ενότητες του προγράμματος του ΕΑΠ στην Διοίκηση και Οργάνωση Επιχειρήσεων, καθώς στοχεύει στην παρουσίαση των τεχνικών των Επιχειρησιακών Μαθηματικών, της Επιχειρησιακής Στατιστικής, της Επιχειρησιακής Έρευνας και των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (Η/Υ). Συγκεκριμένα, μέσα από την προβληματική που αναπτύσσεται για την επίλυση ποσοτικών προβλημάτων στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, θα […]

ΔΕΟ 13 – ΙΙ. Στατιστική & Πιθανότητες – Course

ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι

Η Θεματική Ενότητα ΔΕΟ 13, είναι από τις βασικές ενότητες του προγράμματος του ΕΑΠ στην Διοίκηση και Οργάνωση Επιχειρήσεων, καθώς στοχεύει στην παρουσίαση των τεχνικών των Επιχειρησιακών Μαθηματικών, της Επιχειρησιακής Στατιστικής, της Επιχειρησιακής Έρευνας και των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (Η/Υ). Συγκεκριμένα, μέσα από την προβληματική που αναπτύσσεται για την επίλυση ποσοτικών προβλημάτων στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, θα […]