ΔΗΔ23 – Ασύγχρονο Μάθημα

ΠΛΣ 62 – Επαναληπτικό Τμήμα

ΠΛΣ60 – Επαναληπτικό Τμήμα

ΔΗΔ85 – Επιχειρηματικότητα και ψηφιακός μετασχηματισμός

ΔΜΔ63 – Οικονομικά και Αναπτυξιακά Σχέδια

ΔΜΔ61 – Θεωρία αποφάσεων και διαμόρφωση πολιτικής

ΔΗΔ86 – Ασύγχρονο Μάθημα: Επιχειρηματικότητα και διαχείριση καινοτομίας

ΔΗΔ84 – Ασύγχρονο Μάθημα: Αντεγκληματική…

ΔΗΔ81 – Ασύγχρονο Μάθημα:  Δημοσιοϋπαλληλικό Δίκαιο

ΔΗΔ72 – Ασύγχρονο Μάθημα:  Διοικητική Αποκέντρωση…

ΔΗΔ63 – Ασύγχρονο Μάθημα: Μεταρρυθμιστικές Τάσεις…

ΔΜΔ52 – Ασύγχρονο Μάθημα – Εισαγωγή στη Διακυβέρνηση

ΔΜΔ53 – Ασύγχρονο Μάθημα: Διοικητικές Πράξεις και Διοικητική Διαδικασία

ΔΜΔ55 – Ασύγχρονο Μάθημα: Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων στον Δημόσιο Τομέα

ΔΗΔ82 – Ασύγχρονο Μάθημα: Δημοσιονομική Διοίκηση…

« » page 1 / 52