Λυσάρια Α' Δημοτικού

Δωρεάν online σχολικό βοήθημα με απαντήσεις-λύσεις των ασκήσεων και των ερωτήσεων του Τετραδίου Εργασιών.

Για τον μαθητή που ενδιαφέρεται να μελετήσει έξυπνα και εύκολα, η μέθοδος Arnos C.B.Q.L. εξατομικεύει τις απαιτήσεις του μέσα από: τη video -διδασκαλία για να μελετά με το ρυθμό την ώρα, τον τρόπο και τον τόπο που επιλέγει. Τα Books-Φροντιστηριακά Εγχειρίδια για Διδασκαλία, Μελέτη και Εξάσκηση, τα Quiz για αυτομάθηση και έλεγχο γνώσεων και τα Lessons, τη Διδασκαλία μας, που στηρίζεται στα Courses, Books & Quizzes.

Εστίαση – Συγκέντρωση – Αποτέλεσμα

Λυσάρια Α' Δημοτικού

Γλώσσα Α΄ Δημοτικού– Λυσάρι

Το λυσάρι για τη Γλώσσα Α’ Δημοτικού είναι ένα βοήθημα που περιλαμβάνει όλες τις ασκήσεις του Τετραδίου Εργασιών.

Αναλυτική διδασκαλία σε Video, για να μάθεις εύκολα και γρήγορα τα γράμματα της αλφαβήτας, τα σύμφωνα, τα φωνήεντα και πώς να συσχετίζεις τους ήχους με τα γραμματάκια!

Δωρεάν πρόσβαση στο λυσάρι Γλώσσας Α’ Δημοτικού

Μαθηματικά Α΄ Δημοτικού – Λυσάρι

Το λυσάρι για τα Μαθηματικά Α΄ Δημοτικού είναι ένα βοήθημα που περιέχει λυμένες όλες τις ασκήσεις του Τετραδίου Εργασιών και Επαναληπτικές ασκήσεις για εξάσκηση και εμπέδωση.

Αναλυτική διδασκαλία σε Video στους αριθμούς από το 1 έως το 10, στις Μονάδες και τις Δεκάδες στην πρόσθεση και την αφαίρεση και βήμα-βήμα  ο πολλαπλασιασμός.

Δωρεάν πρόσβαση στο λυσάρι Μαθηματικών Α’ Δημοτικού