Οδηγός Εξέτασης – Ιστορία Α’ Λυκείου

Οδηγίες για τις Εξετάσεις – Ιστορία Α’ Λυκείου Οι μαθητές/-τριες στην Α’ τάξη Ημερήσιου και Εσπερινού Γενικού Λυκείου αξιολογούνται στο μάθημα της Ιστορίας με συνδυασμό θεμάτων, τα οποία διαρθρώνονται σε δύο (2) ομάδες: Ι. Στην ομάδα Α’ περιλαμβάνονται δύο (2) θέματα που αναλύονται σε επιμέρους ερωτήσεις, με τις οποίες ελέγχονται οι ιστορικές γνώσεις των μαθητών/τριων […]

Οδηγός Εξέτασης – Γλώσσα/Λογοτεχνία Β’ Λυκείου

Οδηγός Εξέτασης – Γλώσσα/Λογοτεχνία Β’ Λυκείου Για την εξέταση της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας στη Β’ τάξη Ημερήσιου και Εσπερινού Γενικού Λυκείου οι μαθητές/-τριες αξιολογούνται σε ενιαία τρίωρη εξέταση στην κατανόηση και παραγωγή λόγου. Δίνονται στους/στις μαθητές/-τριες δύο μη διδαγμένα κείμενα, συνολικής έκτασης έως δύο σελίδων, εκ των οποίων το ένα είναι λογοτεχνικό, αυτοτελές ή […]

Tips για τις Εξετάσεις – Γλώσσα & Λογοτεχνία Β’ Λυκείου

Συμβουλές για τις ενδοσχολικές Εξετάσεις Γλώσσας Β’ Λυκείου Πρώτα απ’ όλα όταν μας δώσουν τα θέματα τα διαβάζουμε με προσοχή και συγκέντρωση παραπάνω από μια φορά. Έπειτα, εστιάζουμε στα θέματα που γνωρίζουμε καλύτερα και ξεκινάμε από αυτά ώστε να μην σπαταλάμε άσκοπα τον χρόνο μας. Για το 1ο υποερώτημα του πρώτου θέματος, προσπαθούμε να βρούμε […]

Οδηγός Εξετάσεων – Μαθηματικά Προσανατολισμού Β΄Λυκείου

Οδηγός Εξετάσεων – Μαθηματικά Προσανατολισμού Β΄Λυκείου Η εξέταση στην Άλγεβρα και τη Γεωμετρία στις Α’ και Β’ τάξεις Ημερησίου και Εσπερινού Γενικού Λυκείου και στα Μαθηματικά της Ομάδας Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών της Β’ τάξης Ημερησίου και Εσπερινού Γενικού Λυκείου γίνεται ως εξής: Ι. Στους μαθητές/-τριες δίνονται τέσσερα (4) θέματα από την εξεταστέα ύλη, με τα […]

Οδηγός Εξετάσεων – Λατινικά Β’ Λυκείου

Τρόπος Εξέτασης Λατινικών Β΄ Λυκείου Για την εξέταση στο μάθημα των Λατινικών της Ομάδας Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών της Β΄τάξης Ημερήσιου και Εσπερινού Γενικού Λυκείου δίνεται στους/στις μαθητές/- τριες διδαγμένο κείμενο δέκα έως δώδεκα (10-12) στίχων και ζητείται από αυτούς/ές: α) να το μεταφράσουν στη Νέα Ελληνική (20 μονάδες) β) να απαντήσουν στις εξής παρατηρήσεις (σύνολο […]

Tips για την Εξέταση – Λατινικά Β’ Λυκείου

Τι πρέπει να προσέξετε στην τελική επανάληψη Λατινικών 1. Μάθετε καλά όλες τις μεταφράσεις. Μ’ αυτό τον τρόπο εξασφαλίζετε σίγουρες μονάδες.Προσοχή: μην «παπαγαλίζετε» τις μεταφράσεις. Στις εξετάσεις δίνουν συρραφή κειμένων.2. Μάθετε καλά το λεξιλόγιο των κειμένων. Έτσι, θα μπορέσετε να μεταφράσετε το κείμενο και να απαντήσετε σωστά στις ασκήσεις γραμματικής και συντακτικού.3. Μάθετε καλά το […]