Η αξία των κουίζ

Στον ΑΡΝΟ δημιουργήσαμε μια νέα υπηρεσία, τα quiz γνώσεων, που είναι διαθέσιμα στην εφαρμογή Arnos Learn. Στόχος των κουίζ είναι να ενεργοποιούμε τη σκέψη των μαθητών μέσα από την αιτιολόγηση. Αιτιολόγηση που είναι δοσμένη με λόγο καθαρό και απλό, με εικόνες μεταφορές και οπτικοποίηση. Θέτουμε πολύπλοκα και πολυποίκιλα ερωτήματα, ώστε ο μαθητής να συνειδητοποιήσει το […]