arnos.gr

Πρότυπα Γυμνάσια: Ξεκινούν οι αιτήσεις!

Μόλις εννιά (9) εβδομάδες πριν τις εξετάσεις και οι αρμόδιοι έσπευσαν να μας ενημερώσουν για την διαδικασία αίτησης και συμμετοχής στις εξετάσεις για τα Πρότυπα Γυμνάσια.

Σύμφωνα με το σχετικό ΦΕΚ, γονείς, κηδεμόνες ή άτομα με εξουσιοδότηση υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση στο «Σύστημα Υποβολής Αιτήσεων μαθητών σε Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ. και Εκκλησιαστικά Σχολεία (Σ.Υ.Α.)». Το σύστημα θα είναι ανοιχτό από την Παρασκευή 10 Μαρτίου 2023 έως τη Δευτέρα 27 Μαρτίου 2023.

Δήλωση Σχολείων 

Οι αιτούντες (γονείς) δικαιούνται να υποβάλουν αίτηση για εισαγωγή σε δύο (2) Πρότυπα Γυμνάσια. Επίσης δικαιούνται να καταθέσουν παράλληλα αίτηση και για εισαγωγή σε ένα (1) Πειραματικό Γυμνάσιο ή και ένα (1) Εκκλησιαστικό Γυμνάσιο. Στην ηλεκτρονική αίτηση δηλώνεται η σειρά προτίμησης για εισαγωγή στα Πρότυπα Γυμνάσια.

Αν στην ηλεκτρονική αίτηση έχει δηλωθεί και Εκκλησιαστικό σχολείο υποχρεωτικά δηλώνεται και η σειρά προτίμησης για τη φοίτηση στους δυο (2) τύπους σχολείων. Δηλώνεται επίσης ένα (1) από τα παραπάνω σχολεία, Πρότυπο ή Εκκλησιαστικό, στο οποίο ο υποψήφιος επιθυμεί να είναι επιλαχών.

Λήξη υποβολής αιτήσεων και κωδικοί

Το νέο βοήθημα: Μαθηματικά, Μπαίνω Πρότυπο Γυμνάσιο by arnos.gr

Μετά από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων αποδίδεται ο μοναδικός κωδικός της αίτησης και ο μοναδικός εξαψήφιος αριθμός που αντιστοιχεί σε κάθε μαθητή, οι οποίοι αποτελούν απαραίτητα στοιχεία για την παρακολούθηση της διαδικασίας από τους αιτούντες. Επίσης, οι αιτούντες δικαιούνται να εκτυπώνουν τη βεβαίωση υποβολής της αίτησης που φέρει: α) τα στοιχεία του αιτούντα, β) τα δηλωθέντα στοιχεία του μαθητή, γ) τα δηλωθέντα στοιχεία επικοινωνίας, δ) τα σχολεία προτίμησης και τη σειρά προτίμησης, ε) τον κωδικό της αίτησης και τον εξαψήφιο αριθμό του μαθητή.

Οι υποψήφιοι οφείλουν να προσκομίσουν, κατά την ημερομηνία διενέργειας της δοκιμασίας (τεστ) δεξιοτήτων, αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο ή βεβαίωση ταυτοπροσωπίας στην περίπτωση μη έκδοσης ταυτότητας και την εκτυπωμένη βεβαίωση υποβολής της αίτησής τους

Εξεταστέα ύλη

Στη Γλώσσα ελέγχονται οι δεξιότητες των μαθητών στην κατανόηση γραπτών κειμένων ποικίλων ειδών και περιεχομένου, ιδίως λογοτεχνικών κειμένων, απλών άρθρων εφημερίδων ή περιοδικών, πολυτροπικών κειμένων, καθώς και στη χρήση βασικών γραμματικών και συντακτικών φαινομένων. Στα Μαθηματικά ελέγχονται οι δεξιότητες των μαθητών στην κατανόηση και την επίλυση προβλημάτων κυρίως της καθημερινής ζωής αλλά και προβλημάτων με απλές αριθμητικές πράξεις.

Δεν ορίζονται συγκεκριμένες σελίδες εξεταστέας ύλης στα σχολικά εγχειρίδια και δεν ελέγχονται γνώσεις, οι οποίες βασίζονται στην αποστήθιση.

Εξέταση

Οι μαθητές εξετάζονται στα παραπάνω πεδία, στο πλαίσιο μιας (1) ενιαίας δοκιμασίας διάρκειας εκατόν πενήντα (150) λεπτών. (2,5 ώρες)

Το νέο βοήθημα: Γλώσσα, Μπαίνω Πρότυπο Γυμνάσιο by arnos.gr

Η διεξαγωγή της δοκιμασίας (τεστ) δεξιοτήτων λαμβάνει χώρα στις εγκαταστάσεις των Πρότυπων Γυμνασίων ή και όμορων σχολείων, τα οποία ορίζονται ως εξεταστικά κέντρα από τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης μετά από εισήγηση της Κ.Ε.Ο.Ε.Κ. Ο

Τα θέματα και των δύο εξεταζόμενων γνωστικών πεδίων τίθενται υπό τη μορφή ερωτήσεων κλειστού τύπου/πολλαπλής επιλογής, οι οποίες συνοδεύονται από σχετικό βοηθητικό υλικό, ιδίως κείμενα και ασκήσεις, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν από τους υποψηφίους για να απαντήσουν.

Η επιλογή της απάντησης ανά ερώτηση σημειώνεται από τον υποψήφιο μαθητή σε ειδικό απαντητικό φύλλο. Στο απαντητικό φύλλο, με ευθύνη του υποψήφιου μαθητή και του επιτηρητή, αναγράφεται υποχρεωτικά ο κωδικός αίτησης υποψηφίου σε αντίστοιχο πεδίο.

Βαθμολόγηση

Τα απαντητικά φύλλα βαθμολογούνται εντός κλίμακας βαθμολόγησης από μηδέν (0) έως εκατό (100) μόρια. Ως άριστα λογίζονται τα εκατό (100) μόρια. Σε κάθε ένα (1) από τα εξεταζόμενα γνωστικά πεδία αποδίδονται πενήντα (50) μόρια. Δεν προβλέπεται διαδικασία αναβαθμολόγησης.

Ο αριθμός των εισακτέων μαθητών σε κάθε τμήμα της Α’ τάξης Γυμνασίου Πρότυπου Σχολείου καθορίζεται με απόφαση της Δ.Ε.Π.Π.Σ. με βάση τις συνθήκες λειτουργίας του σχολείου.

Σε περίπτωση ταυτόχρονης επιτυχίας μαθητή σε Πρότυπο και σε Πειραματικό Σχολείο, το αργότερο εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων που αφορά στα Πρότυπα και οι δυο (2) γονείς ή ο/οι κηδεμόνας/ες ή άλλο πρόσωπο που έχει την επιμέλεια του μαθητή δηλώνουν με υπεύθυνη δήλωση, την οποία εκδίδουν μέσω gov.gr, ότι επιθυμούν τη φοίτηση του μαθητή στο Πρότυπο Σχολείο.


Προετοιμαστείτε άμεσα για τις εξετάσεις στα Πρότυπα Γυμνάσια μόλις σε δύο (2) μήνες επιλέγοντας συνδυαστικά τα νέα μας βοηθήματα σε Γλώσσα και Μαθηματικά που καλύπτουν το σύνολο της ύλης!

  • Θεωρία
  • Μεθοδολογία
  • Παραδείγματα
  • Ασκήσεις
  • Χρώμα και πίνακες
  • QR codes που σε παραπέμπουν κατευθείαν σε βίντεο διδασκαλίας
  • Διαγωνίσματα – Προσωμοιώσεις ανά ενότητα

Μη χάσετε την ευκαιρία να προετοιμαστείτε και να ελέγξετε τις γνώσεις σας λύνοντας προσομοιώσεις εξετάσεων με χρονομέτρηση και πιστή απεικόνιση απαντητικού φύλλου! Μπείτε στην πλατφόρμα μας https://exams.arnos.gr/ και λύστε τα δωρεάν διαγωνίσματα προσομοίωσης!

29 Φεβρουαρίου με 25% σε όλα τα προϊόντα!