Βοήθημα: Άλγεβρα Α' Λυκείου

Το βιβλίο « Άλγεβρα της Α’ Λυκείου » …

Είναι ένα βιβλίο που το διαβάζεις έντυπα και αλληλοεπιδράς με αυτό ηλεκτρονικά !

Σε κάθε κεφάλαιο παρουσιάζεται …

Έντυπα:

  • Αναλυτικά η θεωρία
  • Δίνονται οι βασικές τεχνικές – μεθοδολογία για τη λύση ασκήσεων
  • Οι βασικές τεχνικές – μεθοδολογία για τη λύση ασκήσεων
  • Πλήθος ασκήσεις διαβαθμισμένης δυσκολίας
  • Ερωτήσεις κατανόησης
  • Φύλλα αυτό-αξιολόγησης
  • Δημιουργικές εργασίες που αναπτύσσουν την κριτική σκέψη και τη διάθεση για έρευνα

Ηλεκτρονικά σκανάροντας το αντίστοιχο QR-code του κεφαλαίου:

  • Υπάρχουν εφαρμογές GeoGebra με τις οποίες αλληλοεπιδράς και οπτικοποιούνται έννοιες και ερωτήματα.
  • Μελετάς αναλυτικά τις λύσεις όλων των ασκήσεων και διαγωνισμάτων αξιολόγησης.
  • Σου δίνεται η δυνατότητα με μια ματιά … να επαναλάβεις όλη την ύλης μεθοδικά και οργανωμένα!

Γ. Λαγουδάκος

Μαθηματικός – Συγγραφέας – Μελετητής της Ιστορίας των Μαθηματικών – Δημιουργός Ψηφιακών εφαρμογών.

Έχει ασχοληθεί σε διάφορα εκπαιδευτικά project και τη συγγραφή βοηθημάτων. Εισηγητής σε πλήθος εκπαιδευτικών ημερίδων και συνεδρίων.

Τα βιβλία του σχετικά με την εξέλιξη των Μαθηματικών μπορείτε να τα αναζητήσετε στη διεύθυνση: https://www.slideshare.net/ssuser9b2765 .

Ενεργό μέλος της παγκόσμιας κοινότητας του GeoGebra έχει δημιουργήσει πλήθος εφαρμογών που παρουσιάζονται στην διεύθυνση https://www.geogebra.org/u/ lagoudakos4.

Συμμετείχε ως εισηγητής στο GeoGebra Global Gathering (Linz 2015) με θέμα «MΑΤΗistory using Geogebra » και στο GeoGebra Global Gathering (Linz 2017) με θέμα «Math and Art in Athens».

Εφαρμογές & λύσεις 1ου Κεφαλαίου

1η Εφαρμογή

Ταυτότητα 1η

2η Εφαρμογή

Ταυτότητα 2η

3η Εφαρμογή

Ταυτότητα 3η

4η Εφαρμογή

Ταυτότητα 4η

5η Εφαρμογή

Ταυτότητα 5η

6η Εφαρμογή

Αποδεικτική Άσκηση

Λύσεις 1ου Κεφαλαίου

Εφαρμογές & λύσεις 2ου Κεφαλαίου

1η Εφαρμογή

Ανισότητα 1η

2η Εφαρμογή

Ανισότητα 2η

3η Εφαρμογή

Ανισότητα 3η

4η Εφαρμογή

Πρόβλημα

Λύσεις 2ου Κεφαλαίου

Εφαρμογές & λύσεις 3ου Κεφαλαίου

1η Εφαρμογή

Ορισμός απολύτου τιμής

2η Εφαρμογή

Ιδιότητες απολύτων τιμών

3η Εφαρμογή

Ιδιότητες απολύτου τιμής

4η Εφαρμογή

Εξίσωση με απόλυτα

5η Εφαρμογή

Ανίσωση με απόλυτα

6η Εφαρμογή

Ανίσωση με απόλυτα

7η Εφαρμογή

Άσκηση πολλαπλής επιλογής

8η Εφαρμογή

Απόσταση σημείων στον άξονα

9η Εφαρμογή

Εξισώσεις με απόλυτα

10η Εφαρμογή

Ανισώσεις με απόλυτα

11η Εφαρμογή

Ανισώσεις με απόλυτα

12η Εφαρμογή

Ανισώσεις με απόλυτα

13η Εφαρμογή

Ανισώσεις με απόλυτα

14η Εφαρμογή

Πρόβλημα

Εφαρμογές & λύσεις 4ου Κεφαλαίου

1η Εφαρμογή

Πόσο είναι η τετραγωνική ρίζα του 2;

2η Εφαρμογή

Υπολογισμός τετραγωνικής ρίζας από τον Ήρωνα

3η Εφαρμογή

Αλγόριθμος υπολογισμού τετραγωνικής

4η Εφαρμογή

Σπείρα του Θεόδωρου

5η Εφαρμογή

Κατασκευή της κυβικής ρίζας οποιουδήποτε φυσικού

6η Εφαρμογή

Ιδιότητες Ριζών

Εφαρμογές & λύσεις 5ου Κεφαλαίου

1η Εφαρμογή

Επίλυση εξίσωσης 1ου βαθμού

2η Εφαρμογή

Μέθοδος συμπλήρωσης τετραγώνου

3η Εφαρμογή

Επίλυση εξίωσωσης 2ου βαθμού

4η Εφαρμογή

Επίλυση εξίσωσης χ^ν=α

Εφαρμογές & λύσεις 6ου Κεφαλαίου

1η Εφαρμογή

Εξισώσεις και ανισώσεις με απόλυτα

2η Εφαρμογή

Ρίζες και πρόσημο τριωνύμου

3η Εφαρμογή

Πρόβλημα

4η Εφαρμογή

Πρόβλημα

Εφαρμογές & λύσεις 7ου Κεφαλαίου

1η Εφαρμογή

Συντεταγμένες σημείου εξάσκηση α μέρος

2η Εφαρμογή

Συντεταγμένες σημείου εξάσκηση β μέρος

3η Εφαρμογή

Συμμετρίες σημείου στο καρτεσιανό επίπεδο

4η Εφαρμογή

Απόσταση δύο σημείων στο καρτεσιανό επίπεδο

5η Εφαρμογή

Συντεταγμένες σημείου (άσκηση)

6η Εφαρμογή

Γραφική λύση ανισώσεων-εξισώσεων με απόλυτα

7η Εφαρμογή

Η έννοια της συνάρτησης πρόβλημα 1ο

8η Εφαρμογή

Η έννοια της συνάρτησης

9η Εφαρμογή

Η έννοια της συνάρτησης πρόβλημα 2ο

10η Εφαρμογή

Γραφική επίλυση εξίσωσης - ανίσωσης

11η Εφαρμογή

Γραφική παράσταση συνάρτησης

12η Εφαρμογή

Συνάρτηση με πολλαπλό τύπο

13η Εφαρμογή

Σχετική θέση δύο γραφικών παραστάσεων - Παράδειγμα

Εφαρμογές & λύσεις 8ου Κεφαλαίου

1η Εφαρμογή

Η ευθεία ψ=λχ

2η Εφαρμογή

Η ευθεία ψ=λχ+β

3η Εφαρμογή

Δύο βασικές ασκήσεις

4η Εφαρμογή

Εύρεση εξίσωσης ευθείας

5η Εφαρμογή

Άσκηση πολλαπλής επιλογής

6η Εφαρμογή

Πρόβλημα - 1

7η Εφαρμογή

Πρόβλημα - 2

8η Εφαρμογή

Πρόβλημα - 3

9η Εφαρμογή

Πρόβλημα - 4

10η Εφαρμογή

Πρόβλημα Γεωμετρίας α

11η Εφαρμογή

Πρόβλημα Γεωμετρίας β

Εφαρμογές & λύσεις 9ου Κεφαλαίου

1η Εφαρμογή

Η παραβολή ψ=αχ^2

2η Εφαρμογή

Η παραβολή ψ=αχ^2+β

3η Εφαρμογή

Η παραβολή ψ=α(χ+β)^2

4η Εφαρμογή

Πρόβλημα

5η Εφαρμογή

H παραβολή ψ=αχ^2+βχ+γ

6η Εφαρμογή

Εξάσκηση - 1

7η Εφαρμογή

Εξάσκηση - 2

8η Εφαρμογή

Σχετική θέση ευθείας και παραβολής

9η Εφαρμογή

Σχετική θέση ευθείας και παραβολής

10η Εφαρμογή

Πρόβλημα 1ο

11η Εφαρμογή

Πρόβλημα 1ο

12η Εφαρμογή

Πρόβλημα 3ο

13η Εφαρμογή

Πρόβλημα 4ο

14η Εφαρμογή

Πρόβλημα 5ο

15η Εφαρμογή

Παραμετρική εξίσωση β' βαθμού

Εφαρμογές & λύσεις 10ου Κεφαλαίου

1η Εφαρμογή

Αριθμητική πρόδος

2η Εφαρμογή

Άθροισμα ν όρων αριθμητικής προόδου

3η Εφαρμογή

Ασκήσεις αριθμητικής προόδου

4η Εφαρμογή

Γεωμετρική πρόοδος

5η Εφαρμογή

Ασκήσεις Γεωμετρικής προόδου

6η Εφαρμογή

Άθροισμα άπειρων όρω φθίν ... ς γεωμετρικής προόδου α

7η Εφαρμογή

Άθροισμα άπειρων όρων φθί ... ς γεωμετρικής προόδου β

8η Εφαρμογή

Πρόβλημα γεωμετρικής προόδου

Λύσεις 11ου Κεφαλαίου