arnos.gr

ΑΣΕΠ 2Γ/2022: Οδηγίες προς τους υποψηφίους

Την Τρίτη 28 Φεβρουαρίου ανακοινώθηκαν από τους αρμόδιους ειδικές οδηγίες για τη γραπτή εξέταση των υποψηφίων του Διαγωνισμού 2Γ/2022 που θα διεξαχθεί το Σάββατο 04 Μαρτίου 2023.

Απομονώσαμε τα καίρια σημεία του σχετικού εγγράφου, που αναφέρουν ότι:

 • Οι εξετάσεις θα διεξαχθούν σύμφωνα με το πρόγραμμα που έχει ήδη ανακοινωθεί.
 • Οι υποψήφιοι θα πρέπει να βρίσκονται μία (1) ώρα νωρίτερα από την έναρξη της εξέτασης κάθε μαθήματος στο Εξεταστικό Κέντρο, προκειμένου να γίνει ο απαραίτητος έλεγχος ταυτοποίησής τους και να βρίσκονται εντός της αίθουσας στην οποία θα εξετασθούν, τριάντα (30) λεπτά πριν από την προγραμματισμένη έναρξη της εξέτασης.
 • Η κατανομή των υποψηφίων στις αίθουσες κάθε Εξεταστικού Κέντρου έχει γίνει αλφαβητικά με βάση το επώνυμο των υποψηφίων.
 • Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν μαζί τους την αστυνομική τους ταυτότητα, το διαβατήριο ή άλλο επίσημο έγγραφο παραστατικό της ταυτοπροσωπίας τους που φέρει επικυρωμένη φωτογραφία. [Δεν δύναται να τύχει εφαρμογής η διάταξη του άρθρου 80 του ν. 4954/2022 περί ταυτοποίησης μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής για κινητές συσκευές (mobile application), προσβάσιμης μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ), δεδομένου ότι τα κινητά τηλέφωνα των υποψηφίων θα πρέπει να είναι απενεργοποιημένα.]
 • Δεν θα επιτραπεί η είσοδος στα Εξεταστικά Κέντρα στους υποψηφίους που θα προσέλθουν σε αυτά μετά την αποστολή των θεμάτων.
 • Κατά τη διάρκεια παραμονής των υποψηφίων στις αίθουσες εξετάσεων τα κινητά τηλέφωνα και τα έξυπνα ρολόγια (smartwatches) πρέπει να είναι απενεργοποιημένα και τοποθετημένα στο πάτωμα, δίπλα στο κάθισμα του κατόχου τους. Το ίδιο ισχύει και για βιβλία, σημειώσεις και τυχόν άλλα βοηθήματα που μπορεί να έχουν οι υποψήφιοι.
 • Θα εφαρμοσθεί αρνητική βαθμολόγηση με συντελεστή (-0,20) στις εσφαλμένες απαντήσεις των υποψηφίων για το μάθημα της Εξέτασης Γνώσεων. Δεν θα εφαρμοσθεί αρνητική βαθμολόγηση για την εξέταση της Δοκιμασίας Δεξιοτήτων και Εργασιακής Αποτελεσματικότητας.
 • Οι υποψήφιοι μπορούν να έχουν μαζί τους δύο (2) στυλό διαρκείας του ίδιου χρώματος (μπλε ή μαύρο), καθώς και νερό ή αναψυκτικό.
 • Δεν επιτρέπεται η χρήση γομολάστιχας ή διορθωτικού (μπλάνκο), καθώς και η χρήση υπολογιστικών μηχανών.
 • Στους υποψηφίους θα δοθεί ένα (1) Απαντητικό Φύλλο ανά εξεταζόμενο μάθημα, στο οποίο οι επιτηρητές θα επικολλήσουν την ειδική αυτοκόλλητη ετικέτα με τον γραμμικό κωδικό (barcode) στο αντίστοιχο πλαίσιο. 
 • Οι υποψήφιοι πρέπει να ελέγξουν την ορθότητα των στοιχείων που αναγράφονται στο επάνω τμήμα της (ονοματεπώνυμο κ.λπ.) και στη συνέχεια να υπογράψουν στον προβλεπόμενο χώρο πάνω από την ετικέτα, φροντίζοντας η υπογραφή τους να μη βγει έξω από το πλαίσιο και αλλοιώσει τον γραμμικό κωδικό.
 • Ο χρόνος έναρξης της εξέτασης σε κάθε αίθουσα αρχίζει μόλις ολοκληρωθεί η διανομή των θεμάτων στους υποψηφίους. Δεν επιτρέπεται η αποχώρηση υποψηφίου από την αίθουσα της εξέτασης πριν από την παρέλευση μιας (1) ώρας από την έναρξη της εξέτασης κάθε μαθήματος. 
 • Οι υποψήφιοι, πριν αποχωρήσουν από την αίθουσα, είναι υποχρεωμένοι να παραδώσουν στον επιτηρητή ή στον υπεύθυνο της αίθουσας το Απαντητικό Φύλλο μαζί με το λοιπό έντυπο υλικό που θα τους έχει διανεμηθεί (θέματα οδηγίες κ.λπ.) και να υπογράψουν στην Κατάσταση Παρόντων Απόντων.
 • Υποψήφιοι που δεν παραδίδουν το Απαντητικό Φύλλο αμέσως μετά τη λήξη του χρόνου εξέτασης ή χρησιμοποιούν βοηθήματα ή αλληλοβοηθούνται ή επιθέτουν στο Απαντητικό Φύλλο σημεία αναγνώρισης ή υπογράφουν το Απαντητικό Φύλλο σε οποιοδήποτε άλλο σημείο πλην αυτού που προβλέπεται ειδικά για την υπογραφή του υποψηφίου (ειδικό πλαίσιο πάνω από την ετικέτα) ή δε ν συμμορφώνονται προς τις υποδείξεις και τις οδηγίες του υπεύθυνου της αίθουσας ή του επιτηρητή ή διαταράσσουν με οποιονδήποτε τρόπο χρησιμοποιούν μέσα επικοινωνίας με το εκτός της αίθουσας την τάξη ή περιβάλλον ή δολιεύονται γενικώς την εξέταση, αποβάλλονται από την αίθουσα, αφού προηγουμένως κληθούν σε άμεση ακρόαση. 
 • Το κάπνισμα απαγορεύεται σε όλους τους χώρους των εξετάσεων.

Για γρήγορη προετοιμασία επωφεληθείτε της προσφοράς μας. 

Όλο το εκπαιδευτικό υλικό προετοιμασίας για τον Γραπτό Διαγωνισμό στα

 99 ευρώ!

Δεξιότητες & Αποτελεσματικότητα

Γενικών Γνώσεων – Γενικού Περιεχομένου

600 Ερωτήσεις Νέου Τύπου με αιτιολόγηση (video και επεξήγηση)

Καλή Επιτυχία σε όλους τους υποψηφίους!