Η Εκκλησία του Χριστού μπαίνει στην ιστορία

Οι λύσεις όλων των ασκήσεων στην ενότητα «Η Εκκλησία του Χριστού μπαίνει στην ιστορία» του Σχολικού Βιβλίου στα Θρησκευτικά.
Σειρά οργάνωσης υλικού: εκφωνήσεις ασκήσεων (σε μορφή pdf), αναλυτική παρουσίαση λύσεων-απαντήσεων κάθε άσκησης.
Περιλαμβάνονται οι λύσεις των ασκήσεων στις σελίδες 67 και 74.

Περιεχόμενα Μαθήματος
0% Ολοκληρωμένο 0/1 Βήματα