«Εγώ ειμί η Οδός, η Αλήθεια και η Ζωή». Η διδασκαλία του Χριστού

Οι λύσεις όλων των ασκήσεων στην ενότητα ««Εγώ ειμί η Οδός, η Αλήθεια και η Ζωή». Η διδασκαλία του Χριστού» του Σχολικού Βιβλίου στα Θρησκευτικά.
Σειρά οργάνωσης υλικού: εκφωνήσεις ασκήσεων (σε μορφή pdf), αναλυτική παρουσίαση λύσεων-απαντήσεων κάθε άσκησης.
Περιλαμβάνονται οι λύσεις των ασκήσεων στις σελίδες 26 και 33.

Περιεχόμενα Μαθήματος
0% Ολοκληρωμένο 0/1 Βήματα