“Τα ζώα που ζουν κοντά μας”

Οι λύσεις όλων των ασκήσεων στην ενότητα «Τα ζώα που ζουν κοντά μας» του Τετραδίου Εργασιών στη Γλώσσα.
Σειρά οργάνωσης υλικού: εκφωνήσεις ασκήσεων (το εγχειρίδιο σε ψηφιοποιημένη μορφή), παρουσίαση υλικού Τετραδίου Εργασιών, λύσεις ασκήσεων.
Περιλαμβάνονται οι λύσεις των ασκήσεων στις σελίδες 29, 31, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40.