“Η ζωή στην πόλη”

Οι λύσεις όλων των ασκήσεων στην ενότητα «Η ζωή στην πόλη» του Τετραδίου Εργασιών στη Γλώσσα.
Σειρά οργάνωσης υλικού: εκφωνήσεις ασκήσεων (το εγχειρίδιο σε ψηφιοποιημένη μορφή), παρουσίαση υλικού Τετραδίου Εργασιών, λύσεις ασκήσεων.
Περιλαμβάνονται οι λύσεις των ασκήσεων στις σελίδες 17, 18, 19, 20, 23, 24, 27 και 28.