Θέματα Εξετάσεων 2022 & 2023 - Πρότυπα Γυμνάσια

Μαθηματικά Πρότυπα Λύσεις σε Video

27 Videos

Θέματα Εξετάσεων 2023

Θέματα Εξετάσεων 2022

Ακολουθήστε το κανάλι μας στο Youtube για περισσότερα videos.

Βοήθημα - Ασύγχρονο Μάθημα: Μπαίνω Πρότυπο Γυμνάσιο

Το ΝΕΟ βοήθημα προετοιμασίας για τα Μαθηματικά στα Πρότυπα Γυμνάσια ήρθε για να αλλάξει τα δεδομένα.

Πρόκειται για έναν απόλυτο οδηγό προετοιμασίας στα Μαθηματικά με θεωρία, οπτικοποίηση εννοιών και πλούσιο ασκησιολόγιο.

Οι μαθητές, αφού μελετήσουν τη θεωρία και την εμπεδώσουν μέσα από παραστατικά παραδείγματα, μπορούν να προχωρήσουν στις ασκήσεις διαβαθμισμένης δυσκολίας για να τις λύσουν είτε μόνοι τους είτε με τη βοήθεια του δασκάλου.

Διαδικασία Εισαγωγής στα Πρότυπα & στα Πειραματικά Σχολεία

Από το 2013 μέχρι και σήμερα το Υπουργείου Παιδείας έχει ορίσει ότι οι μαθητές της Στ΄ Δημοτικού και της Γ΄ Γυμνασίου θα εισάγονται στην Α΄ Γυμνασίου και στην Α΄ Λυκείου αντίστοιχα μέσω εξετάσεων στα Πρότυπα Σχολεία Αντίθετα, οι μαθητές των ίδιων τάξεων εισάγονται στις αντίστοιχες βαθμίδες των Πειραματικών Σχολείων μέσω κλήρωσης.

Η διαδικασία πριν την ημερομηνία εξέτασης

Απαιτείται ηλεκτρονική αίτηση των ενδιαφερομένων με τη χρήση χρήση των προσωπικών κωδικών – διαπιστευτηρίων της ΓΓΠΣΔΔ για τη δήλωση του επιθυμητού Πρότυπου ή Πειραματικού Σχολείου. Μετά την αίτηση, οι ενδιαφερόμενοι παραλαμβάνουν έναν ειδικό κωδικό που αποτελεί το Δελτίο Εξεταζομένου που είναι απαραίτητο για την έλευση στις εξετάσεις. Οι αιτήσεις ξεκινούν Παρασκευή 10 Μαρτίου 2023 έως Δευτέρα 27 Μαρτίου 2023.

Η εισαγωγή στα Πειραματικά Σχολεία

Η εισαγωγή στα Πειραματικά Σχολεία κάθε σχολικής βαθμίδας για το σχολικό έτος 2023-4 θα πραγματοποιηθεί με δημόσια ηλεκτρονική κλήρωση, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 28 Απριλίου 2023.

Περίοδος διεξαγωγής εξετάσεων στα Πρότυπα Σχολεία

Συνήθως, οι εξετάσεις για τα Πρότυπα Σχολεία διεξάγονται τον Ιούνιο, μετά το πέρας των σχολικών μαθημάτων. Ωστόσο, φέτος οι εξετάσεις θα διεξαχθούν στις 29 Απριλίου 2023.

Οι εξετάσεις στα Πρότυπα Σχολεία

Στις 29 Απριλίου του 2023 όλοι οι μαθητές θα διαγωνιστούν σε θέματα Γλώσσας και Μαθηματικών σύμφωνα με την εξεταστέα ύλη (βλ. παρακάτω).

Η διάρκεια των εξετάσεων είναι δυόμιση (2,5) ώρες  και για τα δύο μαθήματα για τους μαθητές της Στ΄ δημοτικού και τρεις (3) ώρες για τους μαθητές της Γ΄ Γυμνασίου. 

Το σύνολο των ερωτήσεων είναι 50 (25 στη Γλώσσα + 25 στα Μαθηματικά) σε μορφή πολλαπλής επιλογής.

Οι απαντήσεις των ασκήσεων πολλαπλής επιλογής πρέπει να περαστούν στο ειδικό απαντητικό φύλλο που έχει προετοιμαστεί για τις εξετάσεις των Πρότυπων Σχολείων.

Τα θέματα των εξετάσεων ορίζονται από τη Επιστημονική Επιτροπή Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων

Τα γραπτά διορθώνονται από δύο αξιολογητές, ενώ σε περίπτωση που υπάρξει μεγάλη απόκλιση μεταξύ τους παρεμβαίνει κι ένας τρίτος.

Είναι σημαντικό ότι οι μαθητές μπορούν να δηλώσουν είτε Πρότυπο Σχολείο είτε Πειραματικό.