24. Η κρίση της εικονομαχίας διχάζει τους Βυζαντινούς