Λυμένα Θέματα Εξετάσεων 2022 - Πρότυπα Γυμνάσια

Βοήθημα - Ασύγχρονο Μάθημα: Μπαίνω Πρότυπο Γυμνάσιο

Το ΝΕΟ βοήθημα προετοιμασίας για τα Μαθηματικά στα Πρότυπα Γυμνάσια ήρθε για να αλλάξει τα δεδομένα.

Πρόκειται για έναν απόλυτο οδηγό προετοιμασίας στα Μαθηματικά με θεωρία, οπτικοποίηση εννοιών και πλούσιο ασκησιολόγιο.

Οι μαθητές, αφού μελετήσουν τη θεωρία και την εμπεδώσουν μέσα από παραστατικά παραδείγματα, μπορούν να προχωρήσουν στις ασκήσεις διαβαθμισμένης δυσκολίας για να τις λύσουν είτε μόνοι τους είτε με τη βοήθεια του δασκάλου.

Θέματα Ιδιωτικών σχολείων

Tα ιδιωτικά σχολεία θέλοντας να προσελκύσουν και άριστους μαθητές δημόσιων σχολείων παρέχουν υποτροφίες ύστερα από αυστηρούς και απαιτητικούς γραπτούς διαγωνισμούς.

Τα μαθήματα που διαγωνίζονται οι μαθητές είναι ίδια με τα μαθήματα εξετάσεων για τα Πρότυπα Σχολεία και, κατά περίπτωση, ζητούνται και ξενόγλωσσα μαθήματα. Στη σελίδα αυτή, λοιπόν, μπορείτε να βρείτε θέματα εξετάσεων των ιδιωτικών σχολείων κατά τα τελευταία έτη, για να προσανατολιστείτε στο επίπεδο των απαιτήσεων του καθενός.

Ελληνική Παιδεία

Εκπαιδευτήρια Μαντουλίδη

Μαθηματικά & Γλώσσα - Ασύγχρονο μάθημα

Θέματα Γλώσσας

Ελληνική Παιδεία

Ελληνογαλλική Σχολή Jeanne d'Arc

Εκπαιδευτήρια Μαντουλίδη

Μαθηματικά & Γλώσσα - Ασύγχρονο μάθημα