Μέθοδος C.B.Q.L. arnos.gr

Καινοτομούμε με τη Μέθοδο C.B.Q.L. arnos.gr με στόχο να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις μαθητών, γονέων και δασκάλων.

Η Μελέτη για το Μαθητή, η Διδασκαλία για το Δάσκαλο και η Αξιολόγηση για το Γονέα, αποτελούν τους τρεις ακρογωνιαίους λίθους για την Εκπαιδευτική Επιτυχία.

Courses

Στα Courses – Video διδασκαλία, ο μαθητής μελετάει με το ρυθμό, την ώρα, τον τόπο και τον τρόπο που επιλέγει. Εφαρμόζουμε μεθοδικά την αναγνωστική κατανόηση ώστε στα ερωτήματα «Πώς» και «Γιατί» να προκύπτουν οι απαντήσεις σωστά και τεκμηριωμένα.

  • Video – Διδασκαλία: Αναλυτική επεξήγηση της Θεωρίας με Μεθοδολογία και Παραδείγματα.
  • Υποδειγματικά Λυμένες Ασκήσεις. Καθοδήγηση Μελέτης
  • Θέματα Εξετάσεων λυμένα με αναλυτικό τρόπο προσέγγισης.

Books

Βιβλία: Τετράδια Σπουδής – Φροντιστηριακά Εγχειρίδια με πολλές ασκήσεις και ερωτήσεις, σύμφωνα με τη σχολική ύλη. Τα Τετράδια Σπουδής και Μελέτης χαράσσουν το δρόμο για τη Διδασκαλία από το Δάσκαλο, τη Μελέτη από το Μαθητή και την Αξιολόγηση από το Γονέα.

  • Συνοδεύονται από απαντήσεις με καθοδήγηση μελέτης, όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο.
  • Ιδανικός συνδυασμός έντυπου και ηλεκτρονικού υλικού για  online διδασκαλία.
  • Αποτελούν εργαλείο μελέτης, καθώς ο μαθητής μπορεί να εξασκηθεί και να λύσει τις ασκήσεις τις οποίες ελέγχει ο Γονέας και φροντίζει ο Δάσκαλος.

Quiz

Ερωτήσεις Κλειστού Τύπου στην εφαρμογή Arnos Learn, με στόχο την Αυτομάθηση. Οι Ερωτήσεις είναι βαθμιαίας δυσκολίας από τις απλές έως και τις πιο σύνθετες. Η Ερώτηση συνοδεύεται από απάντηση και πλήρη αιτιολόγηση, με video, εικόνες, πίνακες, διαγράμματα και τυπολόγια.

Lessons

H διδασκαλία αποτελούσε και αποτελεί την κορωνίδα της εκπαίδευσης.
Courses, Books & Quizzes δημιουργήθηκαν για να υπηρετούν Μαθητή και Δάσκαλο στο μάθημα.

  • Coaching: Οι Δάσκαλοί μας με σταθερό βήμα και φωτεινή σκέψη φροντίζουν το μαθητή.
  • Πρόγραμμα Εξατομικευμένης Μελέτης της Μεθόδου C.B.Q.L